Šodienas datums: 05.04.2020  |  Vārda dienas: Vidaga, Aivija, Vija

Vatikāna II koncila dokumenti

Dekrēts par ordeņa dzīves piemērotu atjaunošanu "Perfectae Caritatis"

Pāvils, Bīskaps, Dieva kalpu kalps, kopā ar svētā Koncila Tēviem mūžīgai piemiņai
Cenšanās sasniegt pilnīgu mīlestību evaņģēlisko padomu ceļā sakņojas Dievišķā Mācītāja mācībā un piemērā. Tā ir izcila debesu Valstības pazīme, kā to svētais Koncils ir jau iepriekš noteicis Konstitūcijā, kas sākas ar vārdiem "Lumen Gentium". Tagad šis pats Koncils grib runāt par to institūtu dzīvi un disciplīnu, kuru locekļi uzņemas pienākumu dzīvot šķīstībā, nabadzībā un paklausībā; Koncils vēlas rūpēties arī par viņu vajadzībām, saskaņā ar mūsu laiku prasībām. Lasīt tālāk

 

Dekrēts par priesteru formāciju "Optatam Totius"

Pāvils, Bīskaps, Dieva kalpu kalps, kopā ar svētā Koncila tēviem mūžīgai piemiņai
Ievads
Svētais Koncils, labi zinādams, ka tik ļoti ilgotā visas Baznīcas atjaunošana ir lielā mērā atkarīga no Kristus gara iedzīvinātā priesteru kalpojuma[1], uzsver priesteru formācijas milzīgo nozīmi, sniedz arī dažus tās pamatprincipus ar nolūku apstiprināt normas, kas ir jau izmēģinātas gadsimtu praksē un papildināt tās ar jaunām, atbilstošām šī paša svētā Koncila Konstitūcijām un Dekrētiem, kā arī, kuras ir izmainījušās laikmeta jauno apstākļu ietekmē. Ņemot vērā katoļu priesterības vienību, šī priesteru formācija ir nepieciešama visiem diecēzes un ordeņu priesteriem, piederošiem pie jebkāda rita. Tādēļ šos priekšrakstus, kas tieši attiecas uz diecēzes klēru, ir attiecīgi jāpiemēro visiem. Lasīt tālāk

 

Dekrēts par priesteru kalpojumu un dzīvi "Presbyterorum Ordinis"

Pāvils, bīskaps, Dieva kalpu kalps, kopā ar Svētā Koncila Tēviem mūžīgai piemiņai
IEVADS 
1. Jau daudzkārtīgi šis svētais Koncils ir atzīmējis priesteru kārtas izcilību Baznīcā[1]. Bet tā kā šai kārtai tiek nozīmēta ļoti svarīga, ar katru dienu grūtāka loma Kristus Baznīcas atjaunošanā, likās vi­sai derīgi plašāk un dziļāk pievērst uzmanību jautājumam par prezbiteriem. Šeit sacītais attiecas uz visiem prezbiteriem, sevišķi tiem, kas strādā dvēseļu gana darbu, ņemot vērā piemērotas izmaiņas attiecībā uz ordeņu prezbiteriem. Jo caur iesvētīšanu un no bīskapiem saņemto misiju prezbiteri tiek nozīmēti kalpot Kristum — Mācītājam, Priesterim un Karalim, ņemt dalību Viņa kalpošanā, pateicoties kurai Baznīca šeit, virs zemes, nepārtraukti aug kā Dieva tauta, Kristus Miesa un Svētā Gara svētnīca. Tādēļ, lai viņu kalpojums tiktu sekmīgāk atbalstīts un lai labāk tiktu gādāts par viņu dzīvi, kas bieži vien norit tik ļoti radikāli mainīgos sadzīves un pastorālās aprūpes apstākļos, šis svētais Koncils paskaidro un nolemj sekojošo: Lasīt tālak