Šodienas datums: 07.04.2020  |  Vārda dienas: Helmuts, Zina, Zinaīda

Pāvesta vēstījumi

Pāvesta Franciska vēstījums  XXXIII Vispasaules Jauniešu dienā, Palmu svētdienā, 2018. gada. 25. marā

,,Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva” (Lk 1,30)

Dārgie jaunieši,
2018. gada Vispasaules jauniešu diena iezīmē kārtējo soli sagatavošanās procesā Pasaules jauniešu dienām, kas notiks 2019. gada janvārī Panamā. Šis mūsu svētceļojuma jaunais posms iekrīt tajā pašā gadā, kad Bīskapu sinodes kārtējā asambleja notiks par tēmu: Jaunieši, ticība un aicinājuma izšķiršana. Tā ir laimīga sakritība. Baznīcas uzmanība, lūgšana un pārdomas tiks pievērstas jums, jaunieši, alkstot saņemt un pāri visam uzņemt dārgo dāvanu, kas jūs esat Dievam, Baznīcai un pasaulei. Lasīt tālāk


Viņa Svētības pāvesta Franciska vēstījums Lielajā gavēnī 2018

,,Tā kā vairosies netaisnības, daudzos izdzisīs mīlestība” (Mt 2412)

Dārgie brāļi un māsas,
atkal tuvojas Lieldienu svinības! Lai tām sagatavotos, Dieva Apredzība ik gadu kā ,,mūsu atgriešanās sakramentālu zīmi”[1] mums dāvā Gavēņa laiku, kas mūs aicina un ļauj atgriezties pie Kunga  no visas sirds un ikvienā mūsu dzīves jomā.
Arī šogad ar šo vēstījumu vēlos palīdzēt visai Baznīcai šajā žēlastības laikā dzīvot priekā un patiesībā; to daru, ļaujot sev iedvesmoties no Jēzus vārdiem Mateja Evaņģēlijā: ,,Tā kā vairosies netaisnības, daudzos mīlestība izdzisīs.” (2412) Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums 52. Pasaules sociālo komunikāciju dienai 2018. gadā

Patiesība darīs jūs brīvus

Dārgie brāļi un māsas,
Dieva plānā cilvēku komunikācija ir būtisks veids, kā piedzīvot komūniju. Cilvēciskā būtne, kas ir Radītāja attēls un līdzinās Viņam, ir spējīga paust un dalīties patiesajā, labajā, skaistajā. Cilvēks ir spējīgs izstāstīt savu pieredzi un aprakstīt pasauli, kurā dzīvo, tādā veidā veidojot notikumu atmiņu un izprotot tos. Tomēr, ja cilvēks seko savam iedomīgajam egoismam, var izkropļotā veidā lietot arī savu komunikācijas spēju, kā to jau pašā sākumā attēlo bibliskās epizodes par Kainu un Ābelu, kā arī par Bābeles torni (sal. 1.Moz 4,1-16; 11, 1-9). Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums pirmajā Vispasaules trūkumcietēju dienā 2017. gada 19. novembrī

Mīlēsim nevis vārdos, bet gan darbos

,,Bērni, mīlesim ne ar vārdiem un ne ar mēli, bet gan darbos un patiesībā” (1 Jņ 3, 18). Šie apustuļa Jāņa vārdi izsaka pavēli, ko neviens kristietis nedrīkst neievērot. Nopietnība, ar kādu ,,mīļotais māceklis” nodod Jēzus pavēli, mūsdienās kļūst vēl skaidrāka, pretnostatot tukšus vārdus, kas tik bieži ir uz mūsu lūpām, un konkrētus darbus, pēc kuriem esam aicināti izvērtēt sevi. Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums 54. Lūgšanu dienai par aicinājumiem 2017. gada 7. maijā

Gara mudināti doties misijā

Dārgie brāļi un māsas,
iepriekšējo gadu laikā mums bija iespēja pārdomāt par diviem kristīgā aicinājuma aspektiem – par pamudinājumu “iziet no sevis”, lai klausītos Kunga balsi, un par to, cik liela nozīme ir ekleziālajai kopienai, kas ir īpašā vietā, kur Dieva aicinājums rodas, tiek dzīvināts un izpaužas. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 32. Pasaules Jauniešu dienām 2017. gada Pūpolu svētdienā

Varenais man ir darījis lielas lietas

Dārgie jaunieši,
Mēs atkal esam ceļā pēc mūsu lielās tikšanās Krakovā, kur svinējām 31. Pasaules Jauniešu dienas un Jauniešu jubileju kā daļu no Žēlsirdības gada. Mūsu ceļa rādītāji bija Jānis Pāvils II un sv. Faustīna Kovaļska, Dieva žēlsirdības apustuļi, kas mums palīdzēja rast konkrētas atbildes uz mūsdienu izaicinājumiem. Mums bija spēcinoša brālības un prieka pieredze, un mēs pasaulei devām cerības zīmi. Mūsu dažādie karogi un valodas nebija iemesls sāncensībai un nesaskaņām, bet iespēja atvērt sirds durvis un veidot tiltus. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 2017. gada Lielajā gavēnī

Vārds ir dāvana. Otrs cilvēks ir dāvana

Dārgie brāļi un māsas,
Lielais gavēnis ir jauns sākums, ceļš, kas ved uz drošu mērķi – Augšāmcelšanās Lieldienām, Kristus uzvaru pār nāvi. Un šis laiks mums vienmēr ir uzstājīgs pamudinājums atgriezties: kristietis ir aicināts atgriezties pie Dieva «no visas sirds» (Jl 2,12), lai nesamierinātos ar remdenu dzīvi, bet augtu draudzībā ar Kungu. Jēzus ir uzticamais draugs, kurš mūs nekad nepamet, jo pat tad, kad grēkojam, Viņš pacietīgi gaida mūsu atgriešanos pie Viņa un ar šo gaidīšanu apliecina savu vēlmi dāvāt piedošanu (sal. Sv. Mises homīlija, 2016. gada 8. jūnijs). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 25. Pasaules slimnieku dienai 2017. gada 11. februārī

Apbrīna par Dieva darbiem: “Lielas lietas man ir darījis Visvarenais...” (Lk 1,49)

Dārgie brāļi un māsas,
šī gada 11. februārī visā Baznīcā un īpaši Lurdā tiks svinēta XXV Pasaules Slimnieku diena, kurai ir izvēlēts temats: Apbrīna par Dieva darbiem: “Lielas lietas man ir darījis Visvarenais...” (Lk 1,49). Šī diena, ko 1992. gadā iedibināja mans priekštecis svētais Jānis Pāvils II, un kas pirmo reizi tika svinēta 1993. gada 11. februārī tieši Lurdā, ir izdevība pievērst īpašu uzmanību slimnieku stāvoklim un, runājot vispārīgāk, cietēju stāvoklim. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 51. Pasaules sociālās komunikācijas dienai 2017. gada 24. janvārī

“Nebīsties, jo Es esmu ar tevi!” (Is 43:5)
Komunicēt cerību un uzticēšanos mūsu laikos

Pateicoties tehnoloģiju progresam, piekļuve medijiem ļauj neskaitāmiem cilvēkiem nekavējoties dalīties ar ziņām un tās plaši izplatīt. Šīs ziņas var būt labas vai sliktas, patiesas vai nepatiesas. Agrīnie kristieši salīdzināja cilvēka prātu ar pastāvīgi darbojošos dzirnakmeni; atkarīgs no dzirnavnieka, ko tas mals - labos graudus vai nevērtīgas nezāles. Mūsu prāts vienmēr “maļ”, tomēr no mums pašiem ir atkarīgs, ar ko mēs to barosim (sal. sv. Jānis Kasiāns, vēstule Leontijam). Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums 50. Pasaules miera dienai 2017. gada 1. janvārī

Nevardarbība: miera politikas veids

1. Šī jaunā gada sākumā, es sūtu sirsnīgus miera vēlējumus pasaules tautām un nācijām, valstu un valdību vadītājiem, kā arī reliģiskajiem, politiskajiem un kopienu līderiem. Es vēlu mieru ikvienam vīrietim, sievietei un bērnam, un es lūdzu, lai Dieva attēls un līdzība ikvienā personā ļauj mums citam citu atzīt par svētām dāvanām, kas apveltītas ar milzīgu cieņu. It īpaši konflikta situācijās respektēsim mūsu “dziļāko cieņu” un padarīsim aktīvu nevardarbību par mūsu dzīvesveidu. Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums pasaules lūgšanu dienā rūpēs par radību

Būsim žēlsirdīgi pret mūsu kopīgajām mājām

Vienībā ar mūsu pareizticīgajiem brāļiem un māsām, ar citu Baznīcu un kristīgo kopienu atbalstu katoliskā Baznīca šodien svin “pasaules lūgšanu dienu rūpēs par radību”. Šis pamudinājums piedāvā “katram ticīgajam un visai kopienai vērtīgu iespēju atjaunot personīgo attieksmi pret savu aicinājumu rūpēties par radību, izsakot pateicību Dievam par Viņa brīnišķīgo darbu, ko Viņš ir uzticējis mūsu rūpēm, piesaucot Viņa palīdzību radības aizsargāšanai un Viņa žēlsirdību par izdarītajiem grēkiem pret pasauli, kurā dzīvojam”. Lasīt tālāk

 
Pāvesta Franciska vēstījums 50. Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Komunikācija un žēlsirdība: auglīga satikšanās

Mīļie brāļi un māsas,

Žēlsirdības gads aicina mūs visus pārdomāt saistību starp komunikāciju un žēlsirdību. Baznīca vienotībā ar Kristu, Žēlsirdības Tēva dzīvo iemiesošanos, ir aicināta praktizēt žēlsirdību kā raksturīgu iezīmi tam, kas tā ir un ko tā dara. Ko un kā mēs sakām, katram mūsu vārdam un žestam ir jāizsaka Dieva līdzjūtība, maigums un piedošana. Mīlestība pēc savas dabas ir komunikācija; tā noved pie atvērtības un dalīšanās. Ja mūsu sirdis un darbi būs žēlsirdības un dievišķās mīlestības iedvesmoti, tad mūsu komunikācija nesīs paša Dieva spēku. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums  53. Vispasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

Baznīca, aicinājumu Māte

Dārgie Brāļi un Māsas! Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai! Kaut viņi varētu atklāt no jauna to, ka kristieša aicinājums, kā arī katrs īpašais aicinājums dzimst Dieva tautas klēpī un ir Dieva žēlsirdības dāvana. Baznīca ir žēlsirdības mājas un "zeme", kurā aicinājumi uzdīgst, aug un nes augļus. Lasīt tālāk

 
Pāvesta Franciska vēstījums 31. Pasaules Jauniešu dienām 2016. gadā Krakovā

“Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi žēlastību saņems.” (Mt 5, 7)

Dārgie jaunieši, mēs esam nonākuši pēdējā posmā svētceļojumam uz Krakovu, vietu, kur nākamā gada jūlijā svinēsim 31. Pasaules Jauniešu dienas. Šajā garajā un izaicinošajā ceļā mūs pavada Jēzus vārdi no Kalna sprediķa. 2014. gadā šo ceļojumu sākām, kopīgi pārdomājot pirmo svētību: “Svētīgi ir garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība” (Mt 5, 3). 2015. gadā tēma, savukārt bija: “Svētīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs” (Mt 5, 8). Šajā gadā, kas mums priekšā, ļausim, lai mūs iedvesmo vārdi: “Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi žēlastību saņems.” (Mt 5, 7) Lasīt tālāk

 
Pāvesta Franciska Lieldienu vēstījums "Urbi et orbi" - "Pilsētai un pasaulei", 2016

Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs, jo mūžīga ir Viņa žēlsirdība!” (Ps 135,1).

Dārgie brāļi un māsas, priecīgas Lieldienas! Jēzus Kristus, Dieva žēlsirdības iemiesošanās, mīlestības dēļ nomira pie krusta un mīlestības dēļ ir augšāmcēlies! Tādēļ šodien mēs pasludinām: Jēzus ir Kungs! Viņa Augšāmcelšanās pilnā mērā īsteno Psalmā izteikto pravietojumu: Dieva žēlsirdība ir mūžīga, Viņa mīlestība ir uz visiem laikiem, tā nekad nemirst... Mēs varam Viņam uzticēties pilnībā, un mēs Viņam pateicamies, jo mūsu dēļ Viņš nokāpa līdz bezdibeņa pašiem dziļumiem. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums Lielajam gavēnim, 2016

“Es gribu žēlsirdību nevis upurus” (Mt 9,13)
Žēlsirdības darbi Jubilejas gadā

1. Marija – Baznīcas, kas evaņģelizē, ikona, jo viņa pati ir evaņģelizēta

Jubilejas gada pasludināšanas bullā vērsos ar aicinājumu “šī Jubilejas gada Lielo gavēni intensīvāk izdzīvot kā īpašu laiku Dieva žēlsirdības svinēšanai un piedzīvošanai” (Misericordiae Vultus, 17). Ar aicinājumu klausīties Dieva Vārdu un piedalīties iniciatīvā “24 stundas Kungam” gribēju likt uzsvaru uz Vārda klausīšanos lūgšanā, sevišķi, pravietiskā Vārda. Dieva žēlsirdība patiešām ir pasaulei adresēts vēstījums, bet vispirms katrs kristietis ir aicināts pats piedzīvot šo vēstījumu. Tāpēc Lielā gavēņa laikā sūtīšu Žēlsirdības misionārus, lai tie visiem būtu Dieva tuvuma un piedošanas konkrētā zīme. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums Pasaules Slimnieku dienai

Uzticēties žēlsirdīgajam Jēzum, kā to darīja Marija:
“Visu, ko Viņš jums sacīs, dariet” (Jņ 2,5)

Dārgie brāļi un māsas,
XXIV Pasaules Slimnieku diena ir iespēja man būt jums, dārgie slimnieki un visi, kuri par jums rūpējas, īpaši tuvam.
Tā kā šī diena tiks svinīgi svinēta Svētajā Zemē, šogad es piedāvāju pārdomāt Evaņģēlija fragmentu par Kānas kāzām ( 2,1-11), kur Jēzus, pateicoties savas Mātes starpniecībai, veica savu pirmo brīnumu. Izvēlētais temats – Uzticēties žēlsirdīgajam Jēzum, kā to darīja Marija: “Visu, ko Viņš jums sacīs, dariet.” (Jņ 2,5) ļoti labi iekļaujas arī Ārkārtējā žēlsirdības jubilejā. Minētās dienas galvenās Euharistijas svinības notiks Lurdas Dievmātes liturģiskās piemiņas dienā, 2016. gada 11. februārī, tieši Nācaretē, kur “Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums” ( 1,14). Nācaretē Jēzus iesāka savu pestīšanas misiju, attiecinot uz sevi pravieša Isaja vārdus, kā to mums atstāsta evaņģēlists Lūkass: “Kunga Gars ir pār mani; tāpēc Viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt Evaņģēliju nabagiem. Cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā, pasludināt Kunga žēlastības gadu.” (4,18-19) Lasīt tālāk

 
Pāvesta Franciska vēstījums Pasaules migrantu un bēgļu dienai 2016. gada 17. janvārī

Migranti un bēgļi mūs izaicina. Žēlsirdības Evaņģēlija atbilde” 

Dārgie brāļi un māsas!  
Bullā, ar kuru pasludināju Žēlsirdības ārkārtējo jubileju, atgādināju, ka “ir tādi brīži, kuros vēl neatlaidīgāk tiekam aicināti cieši pievērst savu skatienu žēlsirdībai, lai mēs paši kļūtu Tēva darbības iedarbīga zīme” (Misericordiae Vultus, 3). Patiesi, Dieva mīlestība grib aizsniegt visus un katru cilvēku. Tos, kuri pieņem Tēva apskāvienu, tā pārveido, ka arī viņi atpleš savas rokas un cieši skauj citus, lai ikviens zinātu, ka tiek mīlēts kā dēls, un lai vienā cilvēces saimē justos kā “mājās”. Tādējādi Dieva tēvišķās rūpes ir vērstas uz visiem tāpat kā gana rūpes par savu ganāmpulku, bet jo sevišķi tas attiecas uz ievainotās, nogurušās un slimās avs vajadzībām. Tā Jēzus Kristus atklāja mums savu Tēvu, lai mums pateiktu, ka Viņš noliecas pār fizisko un morālo likstu ievainoto cilvēku, un, jo vairāk pasliktinās cilvēka apstākļi, jo lielākā mērā atklājas dievišķās žēlsirdības efektivitāte.  Lasīt tālāk

 
Pāvesta Franciska Ziemassvētku vēstījums "Urbi et Orbi" - "Pilsētai un pasaulei", 2015

Dārgie brāļi un māsas, priecīgus Ziemassvētkus! Mums ir dzimis Kristus, līksmosim savas pestīšanas dienā!

Atvērsim savas sirdis, lai saņemtu šīs dienas žēlastību, kas ir Viņš pats: Jēzus ir šī gaismas pielietā „diena”, kas ir parādījusies pie cilvēces apvāršņa. Tā ir žēlsirdības diena, kurā Dievs Tēvs atklāja cilvēcei savu neizmērojamo maigumu. Gaismas diena, kas izkliedē baiļu un nedrošības tumsu. Miera diena, kurā rodas iespēja satikties, veidot dialogu, izlīgt. Prieka piepildīta diena: tas ir „liels prieks” par mazajiem un pazemīgajiem, un par visu tautu (sal. Lk 2,10). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 52. Lūgšanu dienai par aicinājumiem (2015. gada 26. aprīlī)

Tēma: Exodus – aicinājuma pamatpieredze

Dārgie brāļi un māsas, Ceturtajā Lieldienu laika svētdiena mums atklāj Labā Gana tēlu, kurš pazīst savas avis: Viņš sauc tās vārdā, baro tās un vada. Jau vairāk nekā 50 gadus vispārējā Baznīca šajā svētdienā atzīmē Pasaules Lūgšanu dienu par aicinājumiem. Tas mums ir atgādinājums par nepieciešamību lūgties, saskaņā ar Jēzus pamudinājumu Viņa mācekļiem: „Lūdziet Pļaujas Kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Lk 10,2).  Šo pavēli Jēzus izteica, kad sūtīja savus mācekļus misijā. Viņš paaicināja ne tikai Divpadsmit Apustuļus, bet vēl 72 mācekļus, kurus Viņš sūtīja pa diviem (skat. Lk 19,1-6). Tā kā Baznīca „savā dziļākajā būtībā ir misionāra” (Ad Gentes, 2), kristiešu aicinājumi dzimst no misiju pieredzes. Klausīties un sekot Jēzus, Labā Gana, balsij nozīmē ļauties Viņa vadībai un pievilcībai, konsekrējot Viņam savu dzīvi. Tas nozīmē ļaut Svētajam Garam mūs ievadīt misionārajā dinamismā, pamodinot mūsos ilgas, prieku un drosmi ziedot mūsu dzīves, kalpojot Dieva Valstībai. Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums 2015. gada Lielajam gavēnim

Stipriniet savas sirdis (Jk 5, 8)

Dārgie brāļi un māsas, Lielais gavēnis ir atjaunotnes laiks Baznīcai, kopienām un atsevišķiem ticīgajiem. Taču pāri visam tas ir “žēlastības laiks” (2 Kor 6, 2). Dievs neprasa no mums neko tādu, ko jau iepriekš nebūtu iedevis: “Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.” (1  4, 19) Viņš nav pret mums vienaldzīgs. Katrs no mums Viņa sirdij ir dārgs, Viņš zina mūsu vārdu, rūpējas par mums un meklē mūs tad, kad Viņu pametam. Katrs no mums Viņam interesē; Viņa mīlestība liedz Viņam būt vienaldzīgam par to, kas ar mums notiek. Tomēr gadās, ka tad, kad mums iet labi un mēs jūtamies ērti, protams, aizmirstam par citiem (ko Dievs Tēvs nekad nedara), mums neinteresē viņu problēmas, viņu ciešanas un netaisnības, ko viņi cieš..., tad mūsu sirds iekrīt vienaldzībā – kamēr man iet nosacīti labi un es jūtos ērti, tikmēr aizmirstu par tiem, kuriem neiet labi. Šī egoistiskā, vienaldzības attieksme šodien ir ieguvusi vispasaules dimensiju – tik tālu, ka šodien varam runāt par vienaldzības globalizāciju. Runa ir par problēmu, ar kuru mums, kristiešiem, ir jātiek galā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums XXIII Slimnieku dienai

„Aklajam es biju acis, un klibajam kājas es biju” (Īj 29, 15)

Dārgie brāļi un māsas, svētā Jāņa Pāvila II iedibinātās XXIII Pasaules Slimnieku dienas sakarā vēršos pie jums visiem, kas nesat slimības nastu un esat dažādos veidos vienoti ar cietēja Kristus miesu, kā arī pie jums, kuri strādājat veselības aprūpes jomā kā profesionāļi un brīvprātīgie. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 2015. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Atklāt ģimeni kā priviliģētu vietu, kur sastapties ar mīlestības dāvanu

Ģimene ir nopietnu Baznīcas pārdomu tēma; tai veltītas divas sinodes: nesen notikusī speciālā un regulārā asambleja šo oktobri. Tāpēc es domāju ir atbilstoši par Pasaules sociālās komunikācijas dienas vēstījuma tēmas atskaites punktu ņemt ģimeni. Fokusējoties uz šo kontekstu, varēsim mūsu komunikāciju padarīt autentiskāku un humānāku, kā arī paskatīties uz ģimeni jaunā perspektīvā. Lasīt tālāk

 
Pāvesta Franciska vēstījums 2014. gada Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

Dārgie brāļi un māsas
1.Evaņģēlijs stāsta, ka "Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus (...) Un, kad Viņš redzēja ļaužu pulkus, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tad Viņš teica saviem mācekļiem: "Pļaujas lauks ir liels, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka Kungu, lai Viņš sūta strādniekus Savā pļaujā."" (Mt 9,35-38) Šie vārdi mūs pārsteidz, jo visi zinām, ka vispirms zeme ir jāuzar, jāiesēj sēkla un jārūpējas par to, lai īstajā laikā novāktu bagātīgu ražu. Tomēr Jēzus apgalvo, ka pļaujas lauks ir liels. Bet kurš ir ieguldījis darbu, lai sasniegtu šo rezultātu? Atbilde ir tikai viena - Dievs. Ir skaidrs, ka lauks, par kuru runā Jēzus, ir cilvēce, tie esam mēs. Tā efektīvā rīcība, kas dod "lielu pļaujas lauku", ir Dieva žēlsirdība, tā ir vienotība ar Viņu (sal Jņ 15,5). Lasīt tālāk

 
Pāvesta Franciska vēstījums 2014. gada Lielajam gavēnim

"Viņš kļuva nabags, lai mēs viņa nabadzībā kļūtu bagāti" (sal. 2 Kor 8, 9)

Dārgie brāļi un māsas, gaidot Lielo gavēni, vēlos jums piedāvāt dažas pārdomas, kas varētu noderēt personīgajā un kopīgajā atgriešanās ceļā. Tās ir smeltas no svētā Pāvila vārdiem: "Jūs pazīstat mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastības dāvanu. Viņš, bagāts būdams, jūsu dēļ kļuva nabags, lai jūs viņa nabadzībā kļūtu bagāti." (2 Kor 8,9) Apustulis vēršas pie Korintas kristiešiem, lai viņus iedrošinātu nesavtīgi palīdzēt Jeruzalemes ticīgajiem, kuriem bija nepieciešama palīdzība. Ko šie svētā Pāvila vārdi atklāj mums - šodienas kristiešiem? Ko šodien mums nozīmē šis pamudinājums uz nabadzību, uz nabadzīgu dzīvi evaņģēliskā nozīmē? Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2013. gada Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem 

Aicinājumi - ticībā balstītas cerības zīme

rgie brāļi un māsas, 
šajā 50. Pasaules lūgšanu dienā par aicinājumiem, kas tiek svinēta 2013. gada 21. aprīlī, Lieldienu ceturtajā svētdienā, es gribētu jūs aicināt pārdomāt tematu "Aicinājumi - ticībā balstītas cerības zīme". Šis temats labi iekļaujas Ticības gada kontekstā un Vatikāna II Ekumeniskā koncila atklāšanas 50. gadskārtā. Dieva kalps Pāvils VI Koncila asamblejas laikā iedibināja šo dienu, kurā vienbalsīgi lūdzam Dievu Tēvu, lai Viņš turpina sūtīt savai Baznīcai strādniekus (sal. Mt 9, 38). "Problēma, kas saistās ar to, lai būtu pietiekams skaits priesteru - uzsvēra toreiz pāvests - ļoti tieši skar visus ticīgos: ne tikai tāpēc, ka no tā ir atkarīga kristīgās sabiedrības reliģiskā nākotne, bet arī tāpēc, ka šī problēma ir precīza un nenoliedzama mēraukla tam, cik dzīva ir atsevišķu draudžu un diecēžu kopienu ticība un mīlestība, kā arī tā liecina par kristīgo ģimeņu morālo veselību. Tur, kur cilvēki nesavtīgi dzīvo saskaņā ar Evaņģēliju, tur plaukst daudzi aicinājumi uz priesterisko un reliģiskās dzīves kārtu" (Pāvils VI, Radiovēstījums, 1964. gada 11. aprīlis). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2013. gada Pasaules slimnieku dienai

"Ej un dari arī tāpat!" (Lk, 10,37)

Dārgie brāļi un māsas!
1. 2013. gada 11. februārī, Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas liturģiskajā piemiņas dienā, mariāniskajā sanktuārijā Altotingā (Altöting) notiks XXI Pasaules Slimnieku dienas svinības. Slimniekiem un veselības dienesta darbiniekiem, ticīgajiem kristiešiem un visiem labas gribas cilvēkiem šī diena ir „auglīgs lūgšanas, līdzdalības ciešanās un ciešanu upurēšanas laiks Baznīcas labumam, kā arī visiem adresēts aicinājums slimajā brālī atpazīt svēto Kristus Vaigu, kurš ar ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos paveica cilvēces pestīšanas darbu" (Jānis Pāvils II, Vēstule nosakot Pasaules Slimnieku dienu, 3, 1992. gada 13. maijs). Šajos apstākļos manai sirdij sevišķi tuvi ir katrs un katra no jums, dārgie slimnieki, kas aprūpes un ārstniecības vietās vai arī mājās piedzīvojat grūtus brīžus saistībā ar slimību un ciešanām. Visiem ilgojos nodot Vatikāna II koncila tēvu mierinājuma pilnos vārdus: „Jūs neesat atstāti vai nevajadzīgi: jūs esat Kristus aicināti, jūs esat Viņa skaidrais tēls." (Vēstījums nabagajiem, slimajiem un cietējiem) Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2013. gada Lielajam gavēnim

Ticība mīlestībai izraisa mīlestību. "Un mēs pazinām un ticējām tai mīlestībai, kas Dievam ir uz mums" (1 Jņ 4, 16)

Dārgie brāļi un māsas,
Lielā gavēņa svinēšana Ticības gadā dod mums lielisku iespēju pārdomāt par ticības un mīlestības attiecībām - par saikni starp ticību uz Dievu, uz Dievu Jēzu Kristu, un mīlestību, kas ir Svētā Gara darbības auglis un ved mūs pa sevis veltīšanas Dievam un citiem ceļu. Lasīt tālāk

 
Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2012. gada Pasaules jauniešu dienām

"Vienmēr priecājieties Kungā!" (Flp 4, 4)

Dārgie jaunieši!
Man ir prieks jūs atkal uzrunāt saistībā ar 27. Pasaules jauniešu dienām. Man vēl spilgtā atmiņā ir mūsu tikšanās pagājušā gada augustā Madridē. Tas bija īpašas žēlastības laiks, kad Kungs svētīja klātesošos jauniešus, kas bija ieradušies no visas pasaules. Es pateicos Dievam par to, ka šīs dienas bija tik auglīgas un ka to nestie augļi arvien vairāk būs manāmi jauniešu un viņu kopienu dzīvē. Tagad mūsu domas ir pievērstas mūsu nākamajai tikšanās reizei, kura 2013. gadā notiks Riodežaneiro un kuras tēma būs „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas!" (sal. Mt 28, 19). Lasīt tālāk

 

Pāvesta vēstījums 2012. gada Lielajam gavēnim

„Rūpēsimies par to, ka mēs cits citā rosinātu mīlestību un labos darbus" (Ebr 10,24)

Brāļi un māsas,
Lielais gavēnis mums no jauna dod iespēju pārdomāt kristīgās dzīves būtību - mīlestību. Patiešām šis ir labvēlīgs laiks, lai mēs ar Dieva Vārda un sakramentu palīdzību atjaunotu mūsu ticības - gan personiskās, gan kolektīvās - ceļu. Šo ceļu raksturo lūgšana un dalīšanās, klusums un gavēnis, gaidot Lieldienu prieku. Lasīt tālāk

 

„Iesakņodamies Kristū, pamatodamies Viņā, nostiprināti  ticībā (sal. Kol. 2; 7)"

Mīļie draugi!
Es bieži atceros Pasaules jauniešu dienas 2008. gadā, Sidnejā. Tajās mēs kopīgi piedzīvojām lielu ticības svētku pieredzi, kuros spēcīgi darbojās Dieva Gars, radot dziļas kopības sajūtu starp dalībniekiem, kas bija ieradušies no visas pasaules. Šī satikšanās, tāpat kā iepriekšējās, nesa bagātīgus augļus daudzu jauniešu un arī visas Baznīcas dzīvē. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2011. gada Pasaules misiju dienai

"Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu" (Jņ 20,21)

Saistībā ar Lielo jubileju 2000. gadā godājamais Jānis Pāvils II, aizsākoties jaunajai kristietības tūkstošgadei, uzsvēra nepieciešamību no jauna uzņemties pienākumu nest visiem Evaņģēlija vēsti "ar tādu pašu entuziasmu, kā to darīja pirmie kristieši" (Ap. vēst. Novo millennio ineunte, 58). Tas ir visvērtīgākais kalpojums, ko Baznīca var sniegt cilvēcei un ikvienam cilvēkam, kas meklē dziļākos iemeslus tam, kāpēc savu dzīvi darīt pilnīgu. Šī iemesla dēļ jau minētais aicinājums izskan ik gadus, kad tiek svinēta Pasaules misiju diena. Nerimtīgā Evaņģēlija sludināšana patiesībā spēcina arī Baznīcu, tās dedzību, apustulisko garu un atjaunina pastorālās metodes, lai tās arvien atbilstu jaunām situācijām - arī tām, saistībā ar kurām nepieciešams veikt jaunu evaņģelizāciju, - un lai tās iedzīvinātu evaņģēliskā dedzība: "Misionārā darbība atjauno Baznīcu, atjauno ticības un kristīgās identitātes spēku, rada jaunu entuziasmu un iniciatīvas. Kad ticība tiek sniegta citiem, tā tiek stiprināta. Atbalsts un iedvesmas avots jaunajai kristīgo tautu evaņģelizācijai būs Baznīcai uzticētais pienākums veikt vispārēju misiju darbu." (Jānis Pāvils II, Enc. Redemptoris missio, 2) Lasīt tālāk

 

Pāvesta vēstījums pasaules 2011. gada Lūgšanu dienai par aicinājumiem

Aicinājumu atklāšanas sekmēšana vietējā Baznīcā

Dārgie brāļi un māsas!
Pasaules 48. Lūgšanu diena par aicinājumiem tiek svinēta 2011. gada 15. maijā - Lieldienu laika ceturtajā svētdienā, kad esam aicināti pārdomāt tematu "Aicinājumu atklāšanas sekmēšana vietējā Baznīcā". Pirms septiņdesmit gadiem godājamais Pijs XII nodibināja Pontifikālo biroju priesteru aicinājumiem. Līdzīgus birojus, kurus vada gan priesteri, gan ticīgie laji, vēlāk nodibināja bīskapi daudzās diacēzēs, it kā atbildot uz Labā Gana aicinājumu, kurš ,"kad Viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana", teica: "Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā." (Mt 9:36-38). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2011. gada Pasaules slimnieku dienai

„Ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti" (1 Pēt 2, 24)

Mīļie brāļi un māsas!
Svētās Jaunavas, Lurdas Dievmātes piemiņas dienā, ko ik gadu atzīmējam 11. februārī, Baznīca aicina atzīmēt arī Pasaules slimnieku dienu. Kā to vēlējās godājamais Jānis Pāvils II, šī diena kļūst par iemeslu, lai vēlreiz pārdomātu ciešanu noslēpumu un īpaši, lai mūsu kopienas un pilsonisko sabiedrību darītu iejūtīgu pret slimo brāļu un māsu vajadzībām. Ja ikviens cilvēks ir mūsu brālis, tad vēl jo vairāk slimajiem, cietējiem un tiem, kuriem nepieciešama aprūpe, ir jābūt mūsu dzīves un uzmanības centrā, lai neviens no viņiem nejustos aizmirsts un atstumts. „Cilvēcības mēru parāda attieksme pret ciešanām un cietēju. Tas attiecas gan uz katru cilvēku, gan uz sabiedrību kopumā. Sabiedrība, kura nespēj pieņemt savus locekļus, kas cieš, līdzdalīt viņu sāpes un būt iejūtīga, ir cietsirdīga un necilvēcīga." (sal. Spe salvi, 38) Diecēžu iniciatīvām šajā dienā vajadzētu mudināt cietēju aprūpi padarīt arvien efektīvāku, kā arī būt vērstām uz lielajiem svētkiem, kurus 2013. gadā svinēsim Dievmātes svētnīcā Altotingā, Vācijā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2011. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Patiesība, sludināšana un dzīves autentiskums digitālajā laikmetā

Dārgie brāļi un māsas,
Pasaules sociālo komunikāciju dienā es vēlos dalīties pārdomās, ko rosina mūsu laikam raksturīgs fenomens: interneta komunikācijas izplatīšanās.

Ir izplatījies uzskats, ka, tāpat kā industriālā revolūcija līdz ar pārmaiņām ražošanas ciklos un strādnieku dzīvēs savulaik izraisīja ievērojamu pavērsienu sabiedrībā, tā arī radikālās pārmaiņas mūsdienu komunikācijā nozīmīgi ietekmē attīstību kultūras un sociālajā jomā. Jaunās tehnoloģijas ne tikai maina veidu, kā komunicējam, bet arī pašu komunikāciju tik lielā mērā, ka var apgalvot - piedzīvojam ievērojamu kultūras transformāciju. Šis informācijas un zināšanu izplatīšanas veids rada jaunu domāšanas un mācīšanās veidu, kas ietver vēl nebijušas iespējas attiecību dibināšanai un vienotības veidošanai. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2011. gada Lielajam gavēnim

Ar Kristu esat apbedīti Kristībā, ar viņu esat arī augšāmcelti" (sal. Kol 2,12)

Dārgie brāļi un māsas,
Lielais gavēnis, kas sagatavo svēto Lieldienu svētku svinībām, Baznīcai ir dārgs un nozīmīgs liturģiskais laiks, kura sakarā esmu priecīgs veltīt īpašus vārdus, lai tas tiktu izdzīvots ar pienācīgu uzcītību. Baznīcas kopiena, centīga lūgšanā un darbīgā tuvākmīlestībā, gaidīdama galīgo tikšanos ar savu Līgavaini mūžīgajās Lieldienās, dara intensīvāku savu gara šķīstīšanas ceļu, lai ar lielāku pārpilnību smeltu no pestīšanas Noslēpuma jaunu dzīvi Kungā Kristū (sal. Gavēņa I Prefācija). Lasīt tālāk

 
Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2010. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai 

Priesteris un pastorālais kalpojums digitalizētā pasaulē - jauns plašsaziņas līdzeklis kalpošanā Vārdam

Dārgie brāļi un māsas!
Šogad Pasaules Sabiedriskās saziņas dienas temats ir Priesteris un pastorālais kalpojums digitalizētā pasaulē - jauns plašsaziņas līdzeklis kalpošanā Vārdam. Šis temats izvēlēts saistībā ar priesterībai veltīto gadu,  tādējādi akcentējot svarīgo un jutīgo digitālās saziņas jomu, kurā priesteri var atklāt jaunas iespējas kalpošanā Vārdam un ar Vārdu. Jau sen Baznīcas kopienas diendienā izmanto mūsdienu plašsaziņas līdzekļus, lai sekmētu saziņu ar sabiedrību un veicinātu arvien plašāku dialogu ar to. Taču plašsaziņas līdzekļu sprādzienam līdzīgā attīstība pēdējā laikā un arvien lielākā ietekme uz sabiedrību dara tos par arvien nozīmīgāku instrumentu auglīgam priestera kalpojumam. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2010. gada Lielajam gavēnim

Dieva taisnīgums ir atklājies caur ticību uz Jēzu Kristu (sal. Rom 3,21-22) 

Dārgie brāļi un māsas,
Katru gadu Lielajā gavēnī Baznīca aicina vaļsirdīgi pārskatīt mūsu dzīvi Evaņģēlija mācības gaismā. Šogad vēlos piedāvāt dažas pārdomas par ietilpīgo taisnīguma tēmu, balstoties Pāvila vārdos: Dieva taisnīgums ir atklājies caur ticību uz Jēzu Kristu (sal. Rom 3,21-22). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2010. gada Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

Liecība uzmodina aicinājumus

Godātie brāļi bīskapa kalpojumā un priesterībā, dārgie brāļi un māsas!
47. Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem, kas tiek svinēta IV Lieldienu svētdienā - „Labā gana" svētdienā - 2010. gada 25. aprīlī, sniedz man iespēju jūsu pārdomām piedāvāt tematu, kas labi saskan ar Priesterības gadu: Liecība uzmodina aicinājumus. Dažādu pūļu auglīgums aicinājumu pastorālē vispirms ir atkarīgs no Dieva brīvās darbības, bet, kā apstiprina pastorālā pieredze, to veicina arī personīgās un kopējās liecības kvalitāte un bagātība, to liecība, kuri jau ir atbildējuši Kunga aicinājumam priesterībā un Dievam veltītajā dzīvē. Viņu liecība citos var uzmodināt vēlmi atbildēt tikpat dāsni Kristus aicinājumam. Līdz ar to šī tēma ir cieši saistīta ar priesteru un konsekrēto dzīvi un misiju. Tādēļ visus, ko Kungs ir aicinājis strādāt savā vīna kalnā, vēlos aicināt atjaunot savu uzticīgo atbildi, īpaši šajā Priesterības gadā, ko esmu izsludinājis Arsas prāvesta, svētā Jāņa Marijas Vianeja - vienmēr aktuālā priesteru un prāvestu parauga - 150. nāves gadadienas sakarā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2010. gada Pasaules jauniešu dienai

"Labais Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi?" (Mk 10,17)

Dārgie draugi,
šogad aprit Pasaules Jauniešu dienu iedibināšanas divdesmit piektā gadskārta, kuras ierosināja Godināmais Jānis Pāvils II kā ikgadēju visas pasaules ticīgo jauniešu tikšanos. Tā bija pravietiska iniciatīva, kas nesusi bagātīgus augļus, ļaujot jaunajām kristīgajām paaudzēm satikties, ieklausīties Dieva Vārdā, atklāt Baznīcas skaistumu un izdzīvot spēcīgu ticības pieredzi, kas daudzus pamudinājusi pilnībā veltīt sevi Kristum. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2010. gada Pasaules slimnieku dienai

Mīļie brāļi un māsas!
11. februārī, Lurdas Dievmātes svētkos, Vatikānā, Sv. Pētera bazilikā tiks svinēta XVIII Pasaules slimnieku diena. Tas, ka šī diena laimīgā kārtā sakrīt ar Pāvesta Slimnieku pastorālās aprūpes padomes dibināšanas 25 gadu jubileju, ir vēl viens iemesls pateikties Dievam par  slimnieku  pastorālās aprūpes jomā noieto ceļu. No sirds novēlu, lai šī jubileja būtu par iemeslu lielākai apustuliskai degsmei, kalpojot slimajiem un tiem, kas par viņiem rūpējas. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules misiju dienai

"Tautas staigās Viņa gaismā." (Atkl 21,24)

Šajā svētdienā, kas veltīta misijām, es vispirms vēršos pie jums, brāļi, kas veicat bīskapa un priestera kalpojumu, un arī pie jums, brāļi un māsas, - pie visas Dieva tautas -, lai ikvienu mudinātu dziļāk apzināties no Kristus saņemto misionāro uzdevumu "darīt par mācekļiem visas tautas" (Mt 28,19), ejot svētā Pāvila, tautu apustuļa pēdās. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Jaunas tehnoloģijas- jaunas saites. Cieņas, dialoga un draudzības kultūrai

Mīļie brāļi un māsas!
Īsi pirms Pasaules sociālās komunikācijas dienas man ir iespēja Jūs uzrunāt un dalīties dažās pārdomās par šim gadam izvēlēto tēmu: „Jaunas tehnoloģijas - jaunas saites. Cieņas, dialoga un draudzības kultūrai." Jauno digitālo tehnoloģiju ienākšana dzīvē noved pie radikālām izmaiņām cilvēku sazināšanās veidā un cilvēku savstarpējās attiecībās. Šī pārmaiņa īpaši saskatāma ir jauniešu vidē, kuri ir izauguši kopā ar jaunajām tehnoloģijām un tādēļ digitālajā pasaulē jūtas kā mājās. Turpretī tiem no mums, pieaugušajiem, kuriem tikai tagad bija jāmācās saprast un novērtēt šīs pasaules komunikāciju iespējas, tā  bieži liekas sveša. Šī gada vēstījumā manas pārdomas īpaši attiecas uz tiem, kuri ir daļa no tā sauktās digitālās paaudzes: ar viņiem es vēlētos dalīties pārdomās par neizmērojami lielo potenciālu, kas piemīt jaunajām tehnoloģijām, ja tās lieto cilvēku savstarpējās sapratnes un solidaritātes veicināšanai. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules miera dienai

Apkarot nabadzību, veicināt mieru 

1. Arī šī jaunā gada sākumā vēlos visiem sūtīt miera sveicienu un ar šo Vēstījumu aicināt pārdomāt tematu: Apkarot nabadzību, veicināt mieru. Mans cienījamais priekštecis Jānis Pāvils II Vēstījumā 1993. gada Pasaules Miera dienā uzsvēra, ka tautu nabadzība negatīvi ietekmēs mieru. Patiešām, nabadzība bieži veicina vai saasina konfliktus, arī bruņotus konfliktus. Savukārt bruņoti konflikti vairo traģiskas nabadzības situācijas. Jānis Pāvils II rakstīja: "Apstiprinās... un pasaulē aizvien nospiedošāks kļūst cits nopietns drauds mieram - daudzas personas, vēl vairāk, veselas tautas, šodien dzīvo ārkārtējas nabadzības apstākļos. Plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem ir kļuvusi redzamāka arī ekonomiski attīstītajās valstīs. Šī problēma klauvē pie cilvēces sirdsapziņas, jo apstākļi, kādos dzīvo daudzas personas, aizvaino viņu cilvēcisko cieņu, un apdraud patiesu un harmonisku pasaules kopienas progresu" Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules migrantu un bēgļu dienā

Svētais Pāvils - ceļotājs un tautu Apustulis

Dārgie brāļi un māsas!
Šā gada Pasaules migrantu un bēgļu dienas vēstījuma temats ir: „Svētais Pāvils - ceļotājs un tautu Apustulis". Ierosmi tas gūst no manis izsludinātā Apustuļa Pāvila godam veltītā Jubilejas Gada viņa dzimšanas divtūkstošgadu atcerei. Pāvila, „ceļotāja pēc aicinājuma", mācība un viņa vidutāja darbs dažādu kultūru un Evaņģēlija starpā ir nozīmīgs atsauksmes punkts arī tiem, kuri ir iesaistīti mūsdienu migrācijas kustībā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules jauniešu dienai

„Mēs ceram uz dzīvo Dievu" (1 Tim 4, 10)

Dārgie draugi,
Pūpolu svētdienā diecēžu ietvaros svinēsim XXIV Pasaules jauniešu dienu. Gatavojoties šiem ikgadējiem svētkiem, ar dziļu pateicību Kungam atceros tikšanos Sidnejā pagājušā gada jūlijā: tā ir neaizmirstama tikšanās, kuras laikā Svētais Gars atjaunoja ļoti daudzu jauniešu dzīves, kuri bija ieradušies no visas pasaules. Tajās dienās piedzīvotais svētku prieks un garīgais entuziasms kļuva par izteiksmīgu Svētā Gara klātbūtnes zīmi. Tagad esam ceļā uz 2011.gada starptautisko tikšanos Madridē, kuras tēma būs svētā apustuļa Pāvila vārdi: „Sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā" (Sal. Kol 2,7). Raugoties uz šo pasaules jauniešu tikšanos, kopīgi veiksim formācijas ceļu, 2009.gadā pārdomājot svētā Pāvila aicinājumu: „Mēs ceram uz dzīvo Dievu" (1 Tim 4,10), bet 2010.gadā - bagātā jaunekļa jautājumu Jēzum: „Labais Mācītāj, kas man ir jādara, lai iegūtu mūžīgo dzīvi?" (Mk 10,17). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

Paļāvība uz Dieva iniciatīvu un cilvēka atbilde

Godātie brāļi priesterībā, dārgie brāļi un māsas!
Sakarā ar Pasaules lūgšanu dienu par aicinājumiem uz priesterību un uz konsekrētu dzīvi, kas tiks svinēta 2009. gada 3. maijā, Lieldienu IV svētdienā, es vēlējos aicināt visu Dieva tautu pārdomāt par tēmu: "Paļāvība uz Dieva iniciatīvu un cilvēka atbilde." Baznīcā nemitīgi izskan Jēzus aicinājums saviem mācekļiem: "Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā!" (Mt 9, 38) Lūdziet! Šis Kunga sauciens uzsver to, cik nemitīgai un paļāvības pilnai ir jābūt lūgšanai par aicinājumiem. Vienīgi tad, ja kristiešu kopienu iedzīvina lūgšana, tai patiešām var būt "lielāka ticība un cerība uz dievišķo iniciatīvu" (Ap. pamud. Sacramentum caritatis, 26.nr.). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Lielajam gavēnim

Dārgie brāļi un māsas!
Uzsākot Lielo gavēni, kas ir intensīvākas garīgās sagatavošanās ceļš, liturģija mums atgādina trīs gandarīšanas veidus, kas ir ļoti nozīmīgi bībeliskajā un kristīgajā tradīcijā - lūgšanu, dāvanu došanu un gavēšanu - lai mēs varētu sagatavoties pēc iespējas labākai Lieldienu svinēšanai un tādējādi piedzīvotu Dieva spēku, kurš - kā dzirdēsim Lieldienu vigīlijā - „uzvar ļauno, nomazgā vainas, grēciniekiem atjauno nevainību un noskumušajiem dāvā prieku. Viņš izkliedē naidu, salauž vareno pretošanos, veicina saskaņu un mieru" (Exultet). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2008. gada Pasaules jauniešu dienām Sidnejā

"Kad nāks pār jums Svētais Gars, tad jūs saņemsiet Viņa spēku un jūs būsiet mani liecinieki" (Apd 1,8) 

Dārgie jaunieši!

1. XXIII Pasaules Jauniešu dienas 
Vienmēr ar lielu prieku atceros laiku, kuru pavadījām kopā 2005. gada augustā Ķelnē. Šīs neaizmirstamās ticības un entuziasma manifestācijas beigās, kas vienmēr paliks iegravēta manā sirdī un garā, es jums vēstīju par nākamo tikšanos, kas notiks Sidnejā 2008. gadā. Tās būs XXIII Pasaules Jauniešu dienas ar tēmu: "Kad nāks pār jums Svētais Gars, tad jūs saņemsiet Viņa spēku un jūs būsiet mani liecinieki" (Apd 1,8). Garīgās sagatavošanās vadlīnija šai tikšanās reizei Sidnejā ir Svētais Gars un misija. Ja 2006. gadā mēs pievērsām uzmanību Svētajam Garam kā Patiesības Garam, tad 2007. gadā, mēs mēğinām Viņu dziļāk atklāt kā Mīlestības Garu, lai pēc tam kopīgi soļotu pretī 2008. gada Pasaules Jauniešu dienām, pārdomājot par Stipruma un Liecības Garu, kas mums dāvā drosmi dzīvot saskaņā ar Evaņğēliju un bezbailīgi to sludināt. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2008. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi: protagonisma un kalpošanas krustcelēs.Meklēt patiesību, lai tajā dalītos

Dārgie brāļi un māsas!
1. Nākamās Pasaules sociālās komunikācijas dienas temats - Sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi: protagonisma un kalpošanas krustcelēs. Meklēt patiesību, lai tajā dalītos, - atklāj, cik nozīmīgi šie līdzekļiem ir katras personas un visas sabiedrības dzīvē. Patiešām, ņemot vērā vispārējās globalizācijas fenomenu, vairs nav tādas cilvēciskās pieredzes jomas, kurā mediji nebūtu kļuvuši par personu savstarpējo attiecību, kā arī sabiedrisko, ekonomisko, politisko un reliģisko procesu neatņemamu sastāvdaļu. Šajā sakarā savā Vēstījumā Miera dienā aizvadītā gada 1. janvārī rakstīju: "Sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem to rīcībā esošo audzināšanas iespēju dēļ pienākas īpaša atbildība par to, lai vairotu ģimenes cieņu, atainotu tās ilgas un tiesības, atklātu tās skaistumu" (Nr. 5). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2008. gada Pasaules misiju dienai

Jēzus Kristus kalpi un apustuļi

Dārgie brāļi un māsas,
Šajā Pasaules misiju dienā es vēlos jūs aicināt pārdomāt, cik neatliekami ir sludināt Evaņģēliju arī mūsdienās. Misionāra pienākums ir absolūta prioritāte visiem kristītajiem, kuri šī gadu tūkstoša sākumā ir aicināti būt par "Jēzus Kristus kalpiem un apustuļiem". Mans godājamais priekštecis Dieva kalps Pāvils VI jau savā apustuliskajā pamudinājumā Evangelii Nuntiandi apgalvoja: "Evaņģelizācija ir Baznīcas žēlastība un aicinājums, tās dziļākās identitātes izpausme" (14). Kā piemēru šim apustuliskajam uzdevumam es vēlētos īpaši izcelt Sv. Pāvilu, tautu Apustuli, jo šogad svinam viņa dzimšanas 2000. gadadienas Jubilejas gadu. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2008. gada Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

Aicinājumi Baznīcas - misijas kalpošanā

Dārgie brāļi un māsas!
1. Pasaules Lūgšanu dienai par aicinājumiem, kas tiks svinēta 2008.gada 13.aprīlī, izvēlējos tematu „Aicinājumi Baznīcas-misijas kalpošanā". Augšāmcēlies Jēzus apustuļiem uzticēja uzdevumu: „Ejiet un māciet visas tautas, kristījot tās Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā" (Mt 28,19), apstiprinot: „Lūk, es esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules beigām" (Mt 28,20). Baznīca tās kopumā un katrā savā loceklī ir misionāra. Ja kristības un iestiprināšanas sakramentu spēkā katrs kristietis ir aicināts liecināt un sludināt Evaņģēliju, tad misionārā dimensija īpašā un intīmā veidā ir saistīta ar priestera aicinājumu. Derībā ar Izraēli Dievs uzticēja izvēlētiem, Viņa aicinātiem un pie tautas Viņa vārdā sūtītiem vīriešiem misiju būt par praviešiem un priesteriem. Tā viņš darīja, piemēram, ar Mozu: „Tagad ej! - viņam teica Jahve - Es tevi sūtu pie faraona. Izved manu tautu no Ēģiptes... kad būsi izvedis tautu no Ēģiptes, jūs kalposiet Dievam šajā kalnā" (Izc 3,10.12). Līdzīgi notika ar praviešiem. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2008. gada Lielajam gavēnim

„Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, būdams bagāts, jūsu dēļ kļuvis nabags, lai Viņa nabadzībā jūs kļūtu bagāti" (2Kor 8,9) 

Dārgie brāļi un māsas!
1. Ik gadus Gavēņa laiks piedāvā mums providenciālu iespēju padziļināti apzināties kristietības būtiskākās vērtības, un tas stimulē atklāt Dieva žēlsirdību, jo arī mēs, savukārt, kļūstam žēlsirdīgi pret saviem tuvākajiem. Gavēņa laikā Baznīca vēlas piedāvāt ticīgajiem īpašas saistības un pienākumus, kas praktiski pavadītu viņus iekšējās atjaunošanās procesā, un tie ir lūgšana, gavēnis un žēlsirdības darbi. Šogad savā vēstījumā Gavēņa laikam es aicinu apstāties un pārdomāt par žēlsirdības dāvanu došanu, kas ir ļoti konkrēts palīdzības veids tiem, kuri piedzīvo trūkumu, un tajā pat laikā askētiska pieredze mums pašiem, kura palīdz kļūt neatkarīgiem no laicīgajiem labumiem. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2008. gada Pasaules slimnieku dienai

Dārgie brāļi un māsas!
1. 11. februārī, Svētīgās Jaunavas Marijas parādīšanās Lurdā atceres dienā, svin Pasaules Slimnieku dienu, kura dod mums iespēju pārdomāt par ciešanu nozīmi, kā arī par kristīgo pienākumu uzņemties atbildību par šīm ciešanām jebkurā dzīves situācijā. Šogad ir nozīmīga sakritība diviem svarīgiem notikumiem Baznīcas dzīvē, kā var noprast no izvēlētās tēmas "Euharistija, Lurda un slimnieku pastorālā aprūpe". 150. gadadiena kopš Bezvainīgās Jaunavas parādīšanās Lurdā, un Starptautiskais Euharistiskais kongress Kvebekā, Kanādā. Tādā veidā tiek dota vienreizēja iespēja, lai redzētu ciešu saistību starp Euharistijas Noslēpumu, Marijas vietu pestīšanas plānā un cilvēka ciešanu un sāpju realitāti. Lasīt tālāk

 
Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2007. gada Pasaules slimnieku dienai

Dārgie brāļi un māsas,
2007. gada 11. februārī Baznīca svin atceres dienu Dievmātes parādīšanās Lurdā. XV Pasaules slimnieku dienas ietvaros tā norisināsies Seulā, Korejā. Dažādas tikšanās, konferences, pastorālais darbs, liturģijas svinēšana. Būs pārstāvēta Baznīcā Korejā ar medmāsu personālu, slimniekiem un viņu ģimenēm. Vēl reizi Baznīca uzlūko tos, kuri cieš un aicinās īpašā veidā pievērsties nedziedināmi slimiem, no kuriem daudzi jau atrodas smago slimību beigu fāzē, viņi mirst. Tādi cilvēki ir katrā kontinentā, īpaši tajās vietās, kur nabadzība un grūtības papildus ietekmē neaprakstāmas ciešanas. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 22. Pasaules Jauniešu dienai „Mīlestības atklāšana”

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums jauniešiem (saistībā ar 22. Jauniešu dienas svinēšanu, kas notiks ikvienā diecēzē 2007. gada 1. aprīlī). 

„JAUNU BAUSLI ES JUMS DODU, LAI JŪS CITS CITU MĪLĒTU, KĀ ES JŪS ESMU MĪLĒJIS”
(Jņ 13,34)

Vai ir iespējams mīlēt? 
Ikviens cilvēks izjūt vēlmi mīlēt un tikt mīlētam. Tomēr cik gan grūti ir mīlēt un ar cik daudzām kļūdām un neveiksmēm ir jārēķinās mīlestībā! Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2007. gada Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

Aicinājums Baznīcas kopības kalpošanai

Godātie brāļi bīskapa kalpojumā,dārgie brāļi un māsas!
Ikgadējā Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem ir piemērots brīdis, lai izceltu gaismā aicinājumu nozīmīgumu Baznīcas dzīvē un misijā, kā arī padarītu intensīvāku mūsu lūgšanu par aicinājumu skaita un kvalitātes pieaugumu. Šoreiz vēlos vērst Dieva tautas uzmanību sekojošai un kā vēl nekad aktuālai tēmai: aicinājums Baznīcas kopības kalpošanai. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2007. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Bērni un plašsaziņas līdzekļi: audzināšanas izaicinājums

Dārgie brāļi un māsas!
1. "Bērni un plašsaziņas līdzekļi: audzināšanas izaicinājums" - tāda ir 41. Pasaules Sabiedriskās saziņas dienas tēma, kas mūs aicina pārdomāt divus ļoti svarīgus jautājumus. Viens no tiem ir bērnu audzināšana. Otrs, varbūt ne tik redzams, bet ne mazāk svarīgs - attieksmes pret plašsaziņas līdzekļiem audzināšana. Šie sarežģītie izaicinājumi, ar kuriem audzināšanai mūsdienās nākas sadurties, bieži vien ir saistīti ar plašsaziņas līdzekļu lielo ietekmi pasaulē. Lasīt tālāk