Šodienas datums: 07.04.2020  |  Vārda dienas: Helmuts, Zina, Zinaīda

Cīņa ar atkarību

Iepazīsties ar Pontifikālās sociālās komunikācijas padomes 1989. gada dokumenta "Pornogrāfija un vardarbība plašsaziņas līdzekļos: pastorālā atbilde" fragmentiem. 

"Pornogrāfija masu medijos ir jāsaprot kā rupja privātuma tiesību pārkāpšana attiecībā uz sievietes vai vīrieša ķermeni, izmantojot audiovizuālās tehnikas paņēmienus; vardarbība, kura degradē cilvēka personu un viņa ķermeni līdz anonīmam objektam, kuru nepiedienīgi izmanto seksuālas baudas iegūšanai." 

Lasīt tālāk


Pāvils Cioleks (39, polis) katru dienu lietoja vislielāko devu heroīna, vairākas reizes pabija reanimācijā, zaga, piekāva cilvēkus, laiku pa laikam sēdēja cietumā, gandrīz izdarīja pašnāvību. Kādā reizē viņš izdzirdēja savā sirdī balsi: „Pāvel, es Tevi mīlu! Es varu Tev palīdzēt!” Un sākās viņa ticības ceļš. Polijā kristīgā kopienā Cenacolo, kur kādu laiku dzīvo atkarīgie un tie, kuri dzīvei neredz jēgu, viņš pirmo reizi lūdzās: „Kungs, izmaini manu dzīvi!” Jau astoņus gadus Pāvils narkotikas nav lietojis, viņš daudz smejas un ir neticami laimīgs, jo ir atgriezies dzīvē, kurai tagad ir jēga. Katru dienu viņš apmeklē Svēto Misi, lūdzas un palīdz atgriezties dzīvē citiem narkomāniem. Lasīt tālāk


Kādas emocijas jūsos izraisa apgalvojums, ka dzērāji, narkomāni mūsu sabiedrībā tiek diskriminēti? Nezin kāpēc man šķiet, ka lielākajai daļai tas izraisa neizpratni, bet varbūt pat rada dusmas un neiecietību. Kā gan var tādās kategorijās spriest? Visbiežāk alkoholiķi, narkomāni taču ir nasta savām ģimenēm, apkārtējai videi un dažādu problēmu cēlonis. Jā, tā ir. Un tomēr, vai tā nav sava veida diskriminācija, kad ģimenes locekļi, darba devēji u.c. sabiedrības grupas pret šādu cilvēku ar atkarību vēršas ar attieksmi, kas pēc būtības viņu posta purvā ieved vēl dziļāk?

Nodibinājuma „Nova vita” paspārnē jau vairākus gadus darbojas rehabilitācijas centrs cilvēkiem ar atkarībām „Betlēmes žēlsirdības māja”, kurā primāri palīdzība tiek sniegta maznodrošinātajiem, trūcīgajiem, bezpajumtniekiem, kā arī bijušajiem ieslodzītajiem. Pirms nepilniem diviem gadiem uzsākot Sabiedrības integrācijas fonda programmas finansēto projektu „Atkarīgais: de iure un de facto”, nodibinājums bija pārliecināts, ka viena no lielākajām problēmām rehabilitāciju izgājušajiem atkarīgajiem būs atrast darbu. Tāpēc projekta uzdevumos citastarp iestrādāja šī jautājuma izpēti un konkrētu ierosinājumu izstrādi. Tomēr iedziļinoties jautājumā un uzkrājot lielāku pieredzi, projekta īstenotāji atklāja, ka lielāka problēma ir sabiedrības neinformētība un tāda veida izturēšanās pret atkarīgajiem, kas viņu degradāciju bieži vien veicina.Lasīt tālāk


Atkarības kā slimības simptomi, attīstības dinamika un stadijas (semināra materiāli)

1_nodarbiba.ppt

Lekcijas autore Līga Roķe-Reimate

Atkarības biopsihosociālās komponentes (semināra materiāli)

2_nodarbiba.ppt

Lekcijas autore Līga Roķe-Reimate

Atkarības biopsihosociālās komponentes. Ģimenes faktori (semināra materiāli)

3_nodarbiba.ppt

Lekcijas autore Līga Roķe-Reimate