Šodienas datums: 03.04.2020  |  Vārda dienas: Daiva, Daivis, Daira, Dairis

Ekumenisms

Jādraudzējas, jāiet pāri konfesijas robežām!

Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību publicēsim intervijas ar kristiešiem no dažādām konfesijām. Viņi ir atvērti ekumenismam un lūdzas par kristiešu vienotību.

Andis Smilga, Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Alojas un Matīšu Sv. Mateja draudžu mācītājs. Precējies, pieci bērni. Ar sievu Olitu iesaistījies katoļu kopienā „Chemin Neuf”. Atbildīgs par kopienas lūgšanu grupu Vidzemes reģionā – Smiltenē.

Kāpēc tev ir svarīgs ekumenisms?

Jo Jāņa evaņģēlijā 17. nodaļā Kristus lūdz Tēvu, lai mēs būtu viens. Domāju, ka Tēvs šo lūgumu uzklausīs un realizēs. Vai nu mēs pakļaujamies Debesu Tēva gribai vai arī Viņam pretojamies. Manā skatījumā tā ir Viņa pavēle – būt vienotiem. Un vienotībā ir arī kristiešu spēks, redzama kļūst viņu mīlestība. Mērķis jau mums visiem ir viens – Debesu  Tēva Valstība un Jēzus Kristus.

Kāda ir tavas ģimenes ekumeniskā pieredze?

Mūsu pieredze ekumenisma jomā ilgst jau divdesmit gadu garumā. Kopienā „Chemin Neuf” esam kopā ar katoļiem, izdzīvojam, ko nozīmē būt vienotiem lūgšanā un kalpošanā. Arī draudzē to izdzīvojam, piemēram, Alojas draudzē vasarā notika kopīgs slavēšanas dievkalpojums ar citas konfesijas kristiešiem. Pat mūsu ģimenē esam ekumeniski – paši esam luterāņi, bet vecākie bērni kalpo baptistu baznīcā. Tā ir viņu izvēle darboties šajā baznīcā un to pilnībā respektējam.

Ko tev nozīmē satikt brāļus un māsas no citām baznīcām?

Pieņemt dažādību un atšķirīgo. Respektēt viņu uzskatus. Ja es respektēju brāli vai māsu blakus, arī viņi mani respektēs. Tādā veidā varam brīvi runāt par to, kas katram aktuāls, neuzspiežot savus uzskatus un atstājot viens otram brīvību.

Ko vērtīgu esi atklājis citā baznīcā? Ar ko vari bagātināt sevi?

Lai iepazītu savu konfesiju, jāiepazīst arī citas. Caur citiem labi ieraugām, kādi esam paši. Patiecoties citām konfesijām, esmu ieguvis atbildes uz dažādiem jautājumiem. Viņu skatījums man palīdzējis apstāties, paraudzīties uz kādām lietām dziļāk un vairāk. Teoloģiskās atšķirības arī liek vairāk iedziļināties, kāpēc mums ir tik atšķirīga izpratne, un dažkārt atklājas, ka patiesībā jau runājam par vienu un to pašu, tikai skatāmies no citas puses. Būt sadraudzībā un iet pāri savas konfesijas robežām ir ļoti svarīgi.

Kā tu vērtē ekumenisma attīstību savā baznīcā?

Ir dažādas attieksmes. Viena puse luteriskajā baznīcā labprāt veicina ekumenismu, bet otra darbojas tikai savas konfesijas robežās. Saprotu, ka tiem kristiešiem, kuri ir atvērti vienotībai, ir pašiem daudz jāstāsta, jāliecina, jābūt atvērtiem sadraudzībai, jāspēj ieklausīties. Kad Alojas draudzē sāku cilvēkiem rādīt kopienas „Chemin Neuf” sagatavotās „Net for god” filmas, redzēju, ka cilvēki ir atvērti un labprāt vēlas paplašināt savu redzesloku. Viņi patiesībā vēlas pat uzzināt vairāk arī par citām konfesijām nevis ne tikai par savējo. Daudz ir atkarīgs no draudzes gana – vai viņš ekumeniskajam jautājumam pieies rezervēti vai arī to paplašinās.  

Kāda ir tava lūgšana par kristiešu vienotību?

Debesu Tēvs, lūdzu Tavu svētību un žēlastību iepazīt Tevi un Tavu gribu attiecībā uz vienotību! Palīdzi, lūdzu, pārvarēt aizspriedumus un nojaukt uzceltos mūrus. Palīdzi paskatīties  uz vienotību ar Tavām acīm un palīdzi, lai neesam par šķērsli vienotībai. Piepildi mūs ar savu mīlestību un patiesību un ved mūs visus kopā uz Debesu Valstību! Āmen.

LRKB IC, 2015. gada janvārī

Atpakaļ uz sadaļu "Ekumenisms"