Šodienas datums: 04.04.2020  |  Vārda dienas: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Garīgā dzīve

Tēva Honorāta padomi ticības stiprināšanai un atdzīvināšanai

16. decembrī, aprit 100 gadi kopš svētīgā tēva Honorāta Kozmiņska piedzimšanas debesīm. Par godu šim notikumam kapucīnu tēvi un tēva Honorāta dibināto kongregāciju māsas Latvijā ielūdz uz īpašu šai dienai veltītu piemiņas vakaru. Gaidot šo notikumu un izdzīvojot šo Adventa laiku, varam iepazīties ar tēva Honorāta piedāvātajiem līdzekļiem, kā stiprināt un atdzīvināt savu ticību.

  • Ik dienas pateikties Dievam par ticības dāvanu un lūgt, lai Viņš šajā ticībā uzturētu līdz nāvei;
  • Ik dienas skaitot ticības apliecinājumu, uzmodināt ticību tajā ietvertajiem noslēpumiem;
  • Bieži uzmodināt sevī vēlēšanos labāk visu zaudēt nekā atkāpties no katoliskās ticības;
  • Bieži apcerēt savu vājumu, nezināšanu un pretstatā tam – Dieva bezgalīgo pilnību. Savas domas un spriedumus saskaņot ar Kristus mācību un uzticēties Dievam;
  • Nediskutēt ar sātanu, bet vienkārši ticēt tam, kam tic Baznīca, un dzīvot saskaņā ar šo ticību;
  • Lasīt Evaņģēliju, lūgšanā meklējot atbildes uz neskaidriem jautājumiem, prasot padomu garīgajiem vadītājiem. Evaņģēlijs un Euharistija ir lielākais dārgums kristīgai dvēselei;
  • Lūgt Svēto Garu, lai apgaismo prātu, piepilda sirdi ar mīlestību uz skaistumu un patiesību, kas plūst no Svētajiem Rakstiem kā visskaidrākā avota;
  • Laiku pa laikam lasīt garīga satura grāmatas, kas var stiprināt ticībā;
  • Lasīt Katehismu, kas satur skaidru un pilnīgu katoliskās ticības izklāstu. Tas paplašina zināšanu apvārsni, atklāj ticības pamatu skaistumu, saistību ar mūsu sirds ilgām;
  • Klausīties Dieva Vārdu, jo „ticība nāk no klausīšanās” (Rom 10, 17).

No šiem tēva Honorāta padomiem var secināt, ka vienlīdz svarīgi iepazīt Dievu un rīkoties atbilstoši iepazītajai patiesībai. Tomēr primārais ir Dieva iepazīšana, jo tā iedvesmo, dod spēku un norāda virzienu, mērķi, bez kā jebkura darbošanās varētu izrādīties bezjēdzīga. Tēvs Honorāts pats to konsekventi realizēja savā dzīvē un uz to aicināja ikvienu, kā to redzam dažādās laikabiedru liecībās par viņu, kā arī viņa vēstulēs, rakstos. Galvenais tēva Honorāta ieteikums ir kodolīgi ietverts vārdos: „Pacietību! Ticība sirdī un darbos, uz Dievu balstīta un mīlestības pilna paļāvība aizvedīs mūs pie Dieva.”

No poļu valodas tulkoja m. Otīlija