Šodienas datums: 29.03.2020  |  Vārda dienas: Agija, Aldonis

Gavēņa kalendārs

Lielā gavēņa tradīcija katru gadu mudina sagatavot sirdis Lieldienām, lai tās piedzīvotu ne vien kā ikgadēja prieka mirkli, bet gan lai Kristus nāve un tās augļi kļūt par mūsu personisko pieredzi. Tam, protams, palīdz dažādas ārējas apņemšanās, bet ir skaidrs, ka viss process sākas katra sirdī – mainot attieksmi, mainot skatienu, mainot sevi.

Pāvests Francisks, kura vizīti Latvijā 2018. gadā joprojām atceramies kā īpašu Dieva žēlastību, vēstījumā šī gada Lielajam gavēnim raksta: “Kad nedzīvojam kā Dieva bērni, bieži vien izturamies iznīcinoši attiecībā pret tuvāko un citām radībām, kā arī paši pret sevi, vairāk vai mazāk apzināti uzskatot, ka varam visu izmantot, kā vien mums tīk.” Šeit ieraugām, ka viens nepatiess pieņēmums var ietekmēt gan mūsu attieksmi pašiem pret sevi, gan visu apkārt esošo. Lasīt tālāk

 


Šogad svinēsim Latvijas valsts simtgadi, tāpēc šī gada Lielā gavēņa kalendārā aicinām iedvesmoties un ļauties pārdomām, ieklausoties to cilvēku teiktajā un rakstītajā, kas savā laikā un vēl arvien Latvijā ir uzskatītas par garīgām autoritātēm. Šādi arī paplašināsim savu redzesloku un uzzināsim par cilvēkiem, kas ir dzīvojuši pirms mums un snieguši būtisku ieguldījumu mūsu tautas garīgajā izaugsmē.

Katrai dienai piedāvājam arī vienu lūgšanu nodomu un apņemšanos, kuras izpildot vairosim labo mūsu tautā un zemē. Gavēnis ir arī lielisks laiks, kad darīt žēlsirdības darbus. Šai kalendārā uzzināsi par vairākām "Caritas Latvija" brīvprātīgo apzinātām līdzcilvēku vajadzībām, kurās vari sniegt palīdzīgu roku. Lasīt tālāk


Gavēņa kalendāru piedāvā apustuliskā oblāte Liliane Bertrand un Pro Sanctitate kustības locekle Signe Briede kopā ar Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles Svētdienas skolas bērniem.

Lasīt tālāk


Gavēņa kalendārs ir iespēja izdzīvot 2017. gada Lielo gavēni, īpaši pārdomājot tuvākmīlestības tēmu. Gavēņa vēstījumā 2017. gadam pāvests Francisks norāda, ka, neieklausoties Dieva Vārdā, cilvēks pārstāj mīlēt Dievu un līdz ar to sāk nievāt savu tuvāko. Tāpēc katrai no gavēņa dienām ir sagatavotas pārdomas par Svēto Rakstu fragmentu, īsa lūgšana, kā arī dienas apņemšanās un informācija par iespējām palīdzēt līdzcilvēkiem.

Sadaļu “Ieklausies Dieva Vārdā!” sagatavojuši cilvēki no sociāli mazaizsargāto personu grupām, kā arī cilvēki, kas šobrīd piedzīvo ciešanas vai arī šīm grupām palīdz, daloties savās pārdomās par attiecīgās dienas Svēto Rakstu lasījumu. Tikmēr sadaļā “Mīli Dievu!” iekļautas īsas lūgšanas, kas palīdzēs šajā gavēņa laikā stiprināt personīgās attiecības ar Dievu. Sadaļa “Mīli savu tuvāko!” rosina katru gavēņa dienu īstenot kādu nelielu apņemšanos, piemēram, atsakoties no kāda netikuma, kas kavē augt mīlestībai uz līdzcilvēkiem. Šajā sadaļā arī tiek piedāvātas iespējas, kā īstenot tuvākmīlestības darbus, veltījot savu brīvo laiku vai sniedzot materiālo palīdzību sociāli mazaizsargāto personu grupām.

Gavēņa kalendāru sagatavojis portāls katolis.lv, sadarbojoties ar nodibinājumu “Caritas Latvija”, Betlēmes Žēlsirdības māju, Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsām kalponēm, Mātes Terēzes tuvākmīlestības ordeņa Žēlsirdības misionārēm, Cietumu kapelānu dienestu, Slimnīcu kapelānu dienestu, Jauniešu Pastorālo māju, Profesionālo Audžuģimeņu apvienību “Terēze” un vienkārši labas gribas cilvēkiem.

Gavēņa kalendāru var lejuplādēt un izmantot arī kā Android aplikāciju „Gavēnim”. To iespējams lejuplādēt šeit: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpp.gavenakalendars

Lasīt tālāk


Žēlsirdības kalendārs gavēnim piedāvā iespēju izdzīvot 2016. gada Lielo gavēni, īpaši pārdomājot žēlsirdības tēmu. Katrai no 40 gavēņa dienām ir sagatavota „Garīgā maize”, iedvesmojošas laikabiedru pārdomas par to, kāpēc būt žēlsirdīgam, kā arī informācija par konkrētu iespēju praktizēt šo tikumu.

„Garīgo maizi” – Dieva Vārdu no attiecīgās dienas Svēto Rakstu lasījumiem un jautājumu tā apcerei – aplikācijā ir sagatavojuši svētā Ignācija no Lojolas sekotāji un aktīvi garīgo vingrinājumu vadītāji Latvijā: Euharistiskā Jēzus māsas Brigita SJE un Emanuēla SJE, kā arī jezuītu tēvi Algimantas Gudaitis SJ un Jānis Meļņikovs SJ.

Ar vēlmi mudināt cilvēkus apcerēt žēlsirdības noslēpumu, pāvests Francisks šo gadu ir izsludinājis par Dieva žēlsirdības gadu. Vārds 'žēlsirdība' patiešām ir noslēpums, jo no vienas puses tik pašsaprotams, bet no otras - mūsdienu cilvēkiem savā ziņā netverams un abstrakts. Lai to pietuvinātu, kalendāra sadaļā "Kāpēc būt žēlsirdīgam?" katru dienu varēs izlasīt kāda mūsu laikabiedra atbildi uz šo jautājumu. 

Savukārt kalendāra sadaļā „Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs” varēs uzzināt par konkrētām iespējām veikt kādu žēlsirdības darbu. Tās ir apkopojusi organizācija „Caritas Latvija”, kuras brīvprātīgie apzina un apmeklē draudžu redzeslokā nonākušus trūcīgus cilvēkus, ģimenes.

„Žēlsirdības kalendāru gavēnim” var lejuplādēt un izmantot arī kā Android aplikāciju „Gavēnim”. To iespējams lejuplādēt šeit: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpp.gavenakalendars 

Lasīt tālāk


Ritot Konsekrētās dzīves gadam, šoreiz Gavēņa kalendārā piedāvāsim iepazīt septiņus Dievam veltītās dzīves institūtus, kas katrai dienai būs sagatavojuši garīgo maizi – Svēto Rakstu citātus no attiecīgās dienas lasījumiem, pārdomas, kā arī tuvu svēto, svētīgo vai teologu domu graudus.

Šī Gavēņa kalendārā veidošanā piedalās Betānijas Dominikāņu māsas, Bezvainīgās Jaunavas Marijas māsas, Euharistiskā Jēzus māsas, Bērniņa Jēzus māsu karmelītes, priesteri mariāņi, Baskāja karmela māsas un sekulārinstitūts “Pro Sanctitate”.

Tā kā gavēnī īpaši esam aicināti uz tuvākmīlestības darbiem, tad atbalstīsim, tostarp arī ar ziedojumiem, nozīmīgo misiju darbu, ko veic šie Dievam veltītie institūti, kā arī citu līdzcilvēku vajadzības, par kurām mūs informēs „Caritas Latvija”.

Lasīt tālāk


Šodien, Pelnu trešdienā, Baznīcā sākas Lielā gavēņa laiks, kurš ilgs līdz Kristus augšāmcelšanās svētkiem 20. aprīlī. Kā ik gadu LRKB IC ir izveidojis Gavēņa kalendāru, kurā piedāvā šim laikam aktuālas un noderīgas pārdomas, kā arī informē par iespējām palīdzēt līdzcilvēkiem. Šī gada jaunums ir tas, ka Gavēņa kalendārs ir pieejams arī kā Android aplikācija Gavēnis 2014.

Šogad Francisks gavēņa vēstījumā runā par trīs veidu trūkumu, kuru esam aicināti saredzēt līdzcilvēku dzīvē, uzņemties uz sevis un konkrēti rīkoties, lai to mazinātu. Runa ir par materiālo, morālo un garīgo trūkumu. „Materiālais trūkums ir tas trūkums, ko visi sauc par nabadzību un kas skar visus tos, kuri dzīvo cilvēka necienīgos apstākļos, (..) morālais trūkums pastāv tajā, ka cilvēks kļūst par netikuma un grēka vergu (..), bet garīgais trūkums mūs skar tad, kad attālināmies no Dieva un noraidām Viņa mīlestību," Francisks raksta vēstījumā.

Atsaucoties uz šo pāvesta aicinājumu, LRKB IC sadarbībā ar „Caritas Latvija" un Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas misionārēm ir izveidojis Gavēņa kalendāru, kur katrai dienai sagatavojis informāciju par konkrētu iespēju palīdzēt kādam cilvēkam vai ģimenei materiālajā trūkumā (Tu vari palīdzēt); tekstu, kas palīdz izvērtēt savu rīcību un tādējādi mazināt morālo trūkumu sevī un apkārtējos (Izmeklē sirdsapziņu), kā arī Svēto Rakstu fragmentu un lūgšanu, kas palīdz tuvoties Dievam (Dievs ir tuvu).

Gavēņa kalendārs kā ierasts būs pieejams mājaslapā www.katolis.lv sadaļā „Gavēnim", bet šoreiz pirmo reizi arī kā bezmaksas Android aplikācija Gavēnis 2014. Aplikācijas autors ir Marko Kolombo. Nākotnē ir plānots veidot arī citas katoļiem aktuālas Android aplikācijas.

Aplikāciju var lejuplādēt šeit: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_MarcoMow.Gavenis2014

Lasīt tālāk


Šodien sākas Lielais gavēnis - 40 dienas, lai sagatavotu sirdis Kristus augšāmcelšanās noslēpumam. Šogad pāvests Benedikts XVI vēstījumā Lielajam gavēnim aicina pārdomāt ticības un mīlestības attiecības. Pāvests uzsver, ka savu ticību varam bagātināt, vērīgāk ieklausoties Dieva Vārdā un piedaloties Sakramentos, bet „esam aicināti augt žēlsirdībā, Dieva un tuvākā mīlestībā, arī pateicoties konkrētajām norādēm attiecībā uz gavēšanu, gandarīšanu un žēlsirdības darbiem".

Smeļot iedvesmu gan pāvesta aicinājumā veikt žēlsirdības darbus, gan iedvesmojoties no radio žurnālistes Daces Stirānes domas, ka gavēņa laikā varētu uz pusi mazāk naudas tērēt pusdienām, šogad Lielajā gavēnī aicinām daļu no dažādiem našķiem vai izklaidei neiztērētās naudas ziedot kādam konkrētam žēlsirdības darbam. Mums apkārt ir daudz cilvēku, kuriem nepieciešama palīdzība. Ir dažādas kustības un organizācijas, kuras veic labus darbus un kurām ir nepieciešams atbalsts. Iespējams, par daudzām no tām nemaz nezināt. Tāpēc laikā līdz Lieldienām katru dienu pastāstīsim par kādu vajadzību, organizāciju vai iniciatīvu, kuru varat atbalstīt ar savu gavēņa laikā ietaupīto.

Lasīt tālāk


„Rūpēsimies par to, ka mēs cits citā rosinātu mīlestību un labos darbus" (Ebr 10,24)

Lielais gavēnis mums no jauna dod iespēju pārdomāt kristīgās dzīves būtību - mīlestību. Patiešām šis ir labvēlīgs laiks, lai mēs ar Dieva Vārda un sakramentu palīdzību atjaunotu mūsu ticības - gan personiskās, gan kolektīvās - ceļu. Šo ceļu raksturo lūgšana un dalīšanās, klusums un gavēnis, gaidot Lieldienu prieku.

No Pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2012. gada Lielajam gavēnim

Lasīt tālāk


Sākot ar Pelnu trešdienu līdz pat Klusajai sestdienai, mājas lapā www.katolis.lv būs pieejams kalendārs Gavēņa laikam. Tajā katrai dienai atradīsiet ievērojamu cilvēku vārdus garīgām pārdomām un gavēnim piemērotas ēdienu receptes, kuras iesaka Latvijas klostermāsas, Rīgas un Jelgavas kūriju pavāri un Rīgas Garīgā semināra pavāres.

Gavēnis bieži tiek pārprasts kā miesas mocīšanas laiks, bet tam tā nevajadzētu būt. „Tikai divās Lielā Gavēņa dienās: Pelnu trešdienā un Lielajā Piektdienā Katoliskā Baznīca aicina ievērot stingru gavēni - atteikties no gaļas ēdieniem un samazināt ēdiena daudzumu. Savukārt, ja ticīgie vēlas ieturēt papildus individuālu gavēni, ieteicams to izvēlēties atbilstoši savam veselības stāvoklim un dzīvesveida prasībām, kā arī saskaņot ar biktstēvu, lai tādējādi izvairītos no veselībai kaitīga gavēšanas veida, kā arī riska krist augstprātības grēkā," paskaidroja Rīgas Sv. Alberta draudzes prāvests Krišjānis Dambergs.

Rīgas arhibīskapa-metropolīta pavārs Sandijs Volinskis, kas ir viens no kalendāra ēdienu recepšu autoriem, Gavēnī aicina izvēlēties tādus ēdienus, kas pēc ziemas palīdz atjaunot fizisko spēku. „Nav brīnums, ka Lielais gavēnis katru gadu ir laikā, kad mostas daba un viss, kas tajā atrodams, ir pašā spēka briedumā, jo arī cilvēks pēc ziemas vēlas atjaunot gan garīgo, gan fizisko spēku. Gavēņa uztura labā priekšrocība ir tā, ka tas katram pašam ir sev jāpielāgo, izejot no iespējām, ieradumiem un vajadzībām. Ēdienu un našķu izvēli gavēņa laikā var pārdomāt, sabalansējot un atsakoties no treknā, saceptā, mākslīgā, sakrāsotā, sasaldinātā, uzbudinošā, sasaldētā un dārgā, dodot priekšroku svaigam, vienkāršam, videi draudzīgam, liesam un vitamīniem bagātam ēdienam. Ēdot veselīgi, saskaņā ar dabā pieejamo, mums būs vairāk laika un spēka paveikt labus darbus, skaidrs prāts un sirds lūgšanā un vairāk brīvu līdzekļu palīdzēt tiem, kuri mums ir blakus," saka S.Volinskis.

„Patiesais kristīgās dzīves mērķis ir Svētā Gara satveršana. Gavēnis, palikšana nomodā, lūgšana, žēlsirdība un citi labie darbi, kas tiek darīti Jēzus Kristus Vārdā, ir tikai līdzeklis Svēta Gara satveršanā," svētā Serafina no Sarovas vārdus atgādina Kuldīgas dominikāņu māsa Emanuēla, kura piedalījusies kalendāra veidošanā. „Meklēt Dieva Valstību, t.i. mīlestību, mieru un prieku Svētajā Garā, ieturot gavēni, ir brīnišķīga iespēja ikvienam atklāt Dieva spēku mūsu nespēkā." Savukārt priesteris Kr. Dambergs uzsvēra, ka svarīgāks par miesas gavēni ir cits gavēnis, kas ir atsacīšanās no ļaunā, netikumiem, egoisma. „Miesas gavēņa mērķis ir atraisīt mūsu sirdis no materiālo lietu vērtības un pievērst Dievam, kā arī tuvāko vajadzībām," teica Kr.Dambergs.

Katru dienu mājas lapas www.katolis.lv sadaļā „Gavēņa laikam" tiks publicēta viena svētā vai ievērojuma cilvēka citāts un ēdiena recepte. Tāpat tiks publicēti garīdznieku pārdomu teksti gavēņa laikam un cilvēku liecības par gavēņa lomu viņu garīgajā dzīvē.

Lasīt tālāk