Šodienas datums: 02.04.2020  |  Vārda dienas: Daiva, Daivis, Daira, Dairis

2014. gada Gavēņa kalendārs

Ievads

Šodien, Pelnu trešdienā, Baznīcā sākas Lielā gavēņa laiks, kurš ilgs līdz Kristus augšāmcelšanās svētkiem 20. aprīlī. Kā ik gadu LRKB IC ir izveidojis Gavēņa kalendāru, kurā piedāvā šim laikam aktuālas un noderīgas pārdomas, kā arī informē par iespējām palīdzēt līdzcilvēkiem. Šī gada jaunums ir tas, ka Gavēņa kalendārs ir pieejams arī kā Android aplikācija Gavēnis 2014.

Šogad Francisks gavēņa vēstījumā runā par trīs veidu trūkumu, kuru esam aicināti saredzēt līdzcilvēku dzīvē, uzņemties uz sevis un konkrēti rīkoties, lai to mazinātu. Runa ir par materiālo, morālo un garīgo trūkumu. „Materiālais trūkums ir tas trūkums, ko visi sauc par nabadzību un kas skar visus tos, kuri dzīvo cilvēka necienīgos apstākļos, (..) morālais trūkums pastāv tajā, ka cilvēks kļūst par netikuma un grēka vergu (..), bet garīgais trūkums mūs skar tad, kad attālināmies no Dieva un noraidām Viņa mīlestību," Francisks raksta vēstījumā.

Atsaucoties uz šo pāvesta aicinājumu, LRKB IC sadarbībā ar „Caritas Latvija" un Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas misionārēm ir izveidojis Gavēņa kalendāru, kur katrai dienai sagatavojis informāciju par konkrētu iespēju palīdzēt kādam cilvēkam vai ģimenei materiālajā trūkumā (Tu vari palīdzēt); tekstu, kas palīdz izvērtēt savu rīcību un tādējādi mazināt morālo trūkumu sevī un apkārtējos (Izmeklē sirdsapziņu), kā arī Svēto Rakstu fragmentu un lūgšanu, kas palīdz tuvoties Dievam (Dievs ir tuvu).

Gavēņa kalendārs kā ierasts būs pieejams mājaslapā www.katolis.lv sadaļā „Gavēnim", bet šoreiz pirmo reizi arī kā bezmaksas Android aplikācija Gavēnis 2014. Aplikācijas autors ir Marko Kolombo. Nākotnē ir plānots veidot arī citas katoļiem aktuālas Android aplikācijas.

Aplikāciju var lejuplādēt šeit: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_MarcoMow.Gavenis2014

LRKB IC


Gavēņa kalendārs 2014. gadam. Četrdesmitā diena

Tu vari palīdzēt

Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centrs vāc un apkopo informāciju par norisēm Baznīcā Latvijā, veido mājas lapuwww.katolis.lv, kā arī ir šīs Gavēņa kalendāra aplikācijas autors. Atbalsti LRKB Informācijas centra darbu ar savu ziedojumu: LV19HABA0551003218814, reģ. nr. 40008069666.

Izmeklē sirdsapziņu

Dzīvība un fiziskā veselība ir lielas vērtības, kuras Dievs mums uzticējis. Mums saprātīgi jārūpējas par tām, ņemot vērā citu cilvēku vajadzības un kopējo labumu. Ja morāle māca cienīt fizisko dzīvību, tad tomēr tā nepiešķir fiziskajai dzīvībai absolūtu vērtību. Morāle nostājas pret neopagānisko mentalitāti, kas veicina miesas kultu, ziedojot miesai visu, pārvēršot par elkiem fizisko pilnību un sasniegumus sportā. Tāda mentalitāte, kas stiprajiem piešķir pārākumu pār vājajiem, var novest pie cilvēcisko attiecību izkropļošanas. (KBK 2288, 2290)

Dievs ir tuvu

„Kas ar Mani mērc savu roku bļodā, tas Mani nodos..." (Mt26, 14-27)

Tāds, kāds esmu, Kungs, un par kādu varu kļūt ar Tavu palīdzību, tāds vēlos Tev sekot. Bet tas, kāds varu kļūt ar Tavu palīdzību, ir Tavās rokās. Un tas ir tik patiesi, ka man vairs nav svarīgi, kāds esmu bijis līdz šim! (Adriana fon Špeira)


Gavēņa kalendārs 2014. Trīsdesmit devītā diena

Tu vari palīdzēt

Tuvākmīlestības darbus ikviens aicināts veikt ne tikai Adventā un Gavēņa laikā, bet visu gadu. Kļūstiet par Caritas brīvprātīgo draudzē vai ārpus tās! Jūsu talanti un veltītais laiks ir nepieciešams! Sīkāka informācija - info@caritas.lv vai 20032459, kā arī www.caritas.lv. 

Izmeklē sirdsapziņu

Cilvēki nevarētu dzīvot kopā, ja viņiem nebūtu savstarpējās uzticības, tas nozīmē, ja viņi viens otram neatklātu patiesību. Patiesības tikums taisnīgi atdod tuvākajam to, kas viņam pienākas. Patiesīgums ļauj ievērot zelta vidusceļu starp to, kas jāsaka, un to, kas jāpatur noslēpumā: tas ietver sevī godīgumu un noslēpuma neizpaušanu. Taisnības dēļ vienam cilvēkam pienākas godīgi atklāt patiesību otram. (KBK 2469)

Dievs ir tuvu

"Kungs, redzi, tas, ko Tu mīli, guļ slims..." (Jņ 11, 1-45)

Elpo manī, Svētais Gars, lai es domāju to, kas svēts. Darbojies manī, Svētais Gars, lai es daru to, kas svēts. Aicini mani, Svētais Gars, lai es iemīlu to, kas svēts! (Svētais Augustīns)


Gavēņa kalendārs 2014. Trīsdesmit astotā diena

Tu vari palīdzēt

Rūtai (5 gadi) pēc bērnu cerebrālās triekas nepieciešami palīgi, lai viņa iemācītos staigāt. Rūta katru dienu kopā ar mammu daudz strādā, rāpo, lasa, mācās angļu valodu. Katru dienu 4 reizes Rūta ar trīs cilvēku palīdzību veic speciālu vingrojumu. Nepieciešama cilvēku palīdzība šī vingrojuma veikšanā, konkrēti 1 x nedēļā uz 2 stundām (pēc iepriekš sastādīta grafika, jo vingrošana notiek katru dienu). Nav nepieciešamas nekādas speciālas zināšanas, tikai vēlēšanās palīdzēt un gūt pozitīvu pieredzi. Rūta dzīvo J.Asara ielā Rīgā. Ja jūs uzrunā šī iespēja palīdzēt, tad, lūdzu, zvaniet Rūtas mammai Angelikai - 26466289.

Izmeklē sirdsapziņu

„Kad svinam Misi, mēs neatveidojam Pēdējās Vakariņas; nē, tā nav atveidošana. Tā ir pavisam cita lieta: tās ir Pēdējās Vakariņas! Tas nozīmē vēl vienu reizi izdzīvot Kunga ciešanas un pestījošo nāvi. Tā ir teofānija: Kungs ir klātesošs uz altāra, lai tiktu ziedots Tēvam pasaules atpestīšanai. Mēs dzirdam no citiem vai paši sakām: „Bet es tagad nevaru, man ir jāiet uz Misi, jāiet izklausīt Misi." Svēto Misi neizklausa, tajā piedalās, un piedalās šai teofānijā, šai Kunga klātbūtnes noslēpumā mūsu vidū."
Pāvests paskaidroja, ka Betlēmes silīte, Krustaceļš, ir atveidojumi. Savukārt Mise ir reāla atcere, tātad, ir teofānija: Dievs tuvojas un ir ar mums, un mēs piedalāmies Pestīšanas noslēpumā. Pāvests izteica nožēlu, ka Svētās Mises laikā daudzreiz skatāmies pulkstenī, skaitām minūtes. Tā nav attieksme, ko prasa liturģija! Liturģija ir Dieva laiks un Dieva telpa, un mums tajos ir jāiekļauj sevi - jāiekļauj sevi Dieva laikā, Dieva telpā, nevis jāraugās pulkstenī. Liturģija ir tieši ienākšana Dieva noslēpumā, ļaušanās ievest sevi noslēpumā un būt noslēpumā." (Pāvests Francisks)

Dievs ir tuvu

„Es esmu nācis šinī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūtu redzīgi, un tie, kas redz, akli..." (Jņ 9, 1-41)

Mans Kungs Jēzu, es vēlos mīlēt Tevi. Mans Kungs, neapslēp sevi! Mans Kungs, es sacīju Tev, ka nespēšu darīt nekā laba, ja Tu man nepalīdzēsi. Es sacīju Tev, ka Tevi nepazīstu, ka Tevi meklēju, bet nespēju atrast! Atklājies man, Kungs! (Svētais Filips Neri)


Gavēņa kalendārs 2014. Trīsdesmit septītā diena

Tu vari palīdzēt 

Bebrenes zupas virtuve ir atvērta kopš 2010. gada novembra. Zupa tiek izsniegta 2 reizes nedēļā līdz 15 cilvēku lielai grupai. Zupu gatavo brīvprātīgie. Nepieciešams finansiāls atbalsts un pārtika, kā arī termoss, salātu bļodas, krūzes un katli. Lai ziedotu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459. Finansiāli Bebrenes zupas virtuvi par atbalstīt, pārskaitot līdzekļus uz „Caritas Latvija" kontu ar norādi „Bebrenes zupas virtuvei". "Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Izmeklē sirdsapziņu

„Kad kristietis aizmirst cerību vai vēl ļaunāk - to pazaudē, viņa dzīvei nav jēgas. It kā viņa dzīve atrastos mūra priekšā. Taču Kungs mūs mierina un mūs atjauno, ar cerību liekot iet uz priekšu. Viņš to dara arī ar īpašu tuvību mums katram, jo Kungs mierina savu tautu un mierina katru no mums. [..] Kungs mūs mierina ar maigumu." (Pāvests Francisks)

Dievs ir tuvu

„Tad tu būtu Viņu lūgusi, un Viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni..." (Jņ 4, 5-42)

Es meklēju savu ceļu, savu patiesību, meklēju dzīves jēgu, un Tu vienmēr paliec mans ceļš, mana patiesība, mana dzīvība. (Kardināls Stefans Višinskis)


Gavēņa kalendārs 2014. Trīsdesmit sestā diena

Tu vari palīdzēt

Lūgums ziedot vilnas dziju Iļģuciema sieviešu cietuma sievietēm, kuras no saziedotā ada zeķes trūcīgajiem, bāreņiem un bezpajumtniekiem. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

Šķīstība prasa apgūt prasmi valdīt pār sevi, kas ir cilvēka brīvības audzināšana. Izvēle ir skaidra: vai nu cilvēks valda pār savām kaislībām un iemanto mieru, vai arī ļauj tām pakļaut sevi pašu verdzībā un kļūst nelaimīgs. Tātad cilvēka cieņa prasa, lai viņš rīkotos saskaņā ar apzinīgu un brīvu izvēli, proti, personiskas pārliecības vadīts un apgaismots, nevis aiz akla iekšēja impulsa vai ārējās ietekmes rezultātā. Tādu patiesu cieņu cilvēks sasniedz tad, kad, atbrīvojoties no jebkāda kaislību gūsta, viņš tiecas pēc sava mērķa, brīvi izvēloties labo, un prasmīgi rod sev piemērotus un iedarbīgus līdzekļus tā sasniegšanai. Ja cilvēks vēlas palikt uzticīgs saviem Kristības solījumiem un pretoties kārdināšanām, viņam jālieto pienācīgi līdzekļi: jāiepazīst sevi, jāpraktizē apstākļiem piemērota askēze, jāpilda Dieva baušļi, jāliek lietā morāliskie tikumi un jāpaliek uzticīgam lūgšanai. Šķīstība mūs sakopo; pateicoties tai, mēs atgūstam iekšējo vienību, kuru bijām zaudējuši, sevi izkaisot. (KBK 2339-40)

Dievs ir tuvu

„Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man labs prāts..." (Mt 17, 1-9)

Kungs, man vajag Tevi uzlūkot, ilgi, patiesi. Es vēlos līdzināties Tev un tādēļ vispirms uzlūkot Tevi. Ja Tu man ļausi, es vēlos kļūt Tev līdzīgs, kā draugs, kas mīl savu draugu, kļūst viena sirds ar viņu. Bet, Kungs, tik bieži es bezrūpīgi paeju Tev garām vai garlaikojos, kad esmu apstājies pie Tevis vai raugos Tevī. Nāc, Kungs Jēzu, un darbojies manī! (Mišels Kuā)


Gavēņa kalendārs 2014. Trīsdesmit piektā diena

Tu vari palīdzēt 

Daugavpils zupas virtuve plāno izdalīt arī drēbes cilvēkiem vajadzībās, tāpēc nepieciešams drēbju skapis. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

Jutekliskā dziņa liek mums vēlēties mūsu rīcībā neesošās patīkamās lietas, proti, gribēt ēst tad, kad esam izsalkuši, vai sasildīties tad, kad mums ir auksti. Šīs vēlēšanās pašas par sevi ir labas; taču bieži tās pārkāpj veselā saprāta robežas un liek mums netaisnīgi iekārot to, kas pieder vai pienākas nevis mums, bet gan kādam citam. Desmitais bauslis aizliedzalkatību un vēlēšanos bez mēra piesavināties šīszemes labumus; tas aizliedz nevaldāmo mantkāri, kas rodas, ja pārmērīgi aizraujas ar bagātībām un varu, ko tās piešķir. Vēl tas aizliedz vēlēšanos izdarīt netaisnību, kuras rezultātā tiktu nodarīts zaudējums tuvākā laicīgajiem labumiem. (KBK 2535-6)

Dievs ir tuvu

„Un, kad Viņš četrdesmit dienas un četrdesmit naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst..." (Mt 4, 1-11)

Nāc, atklājies man, lai es redzu Tevi, manas sirds prieks! Un es pazīšu Tevi, kā Tu pazīsti mani. Es redzēšu Tevi, manu acu gaisma! Nāc, atklājies man, lai es redzu Tevi, manas sirds prieks! Beidzot es atradīšu Tevi, mans Dievs, beidzot es iemantošu Tevi, pēc kā ilgojos. Nāc, atklājies man, lai es redzu Tevi, manas sirds prieks! Izgaismo manas acis, dievišķā Gaisma, lai es vairs neuzlūkoju tukšības. (Svētais Augustīns)


Gavēņa kalendārs 2014. Trīsdesmit ceturtā diena

Tu vari palīdzēt

Smiltenes pagasta daudzbērnu ģimenei, kurā aug trīs meitas, nepieciešama veļasmašīna, dīvāns, ja iespējams, arī velosipēdi. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

Cilvēki, kuru dzīvības norises ir traucētas vai novājinātas, prasa īpašu ievērību. Slimniekiem, kā arī invalīdiem, kuriem ir garīgi vai fiziski traucējumi, jāsniedz atbalsts, lai viņi varētu dzīvot, cik vien iespējams, normālu dzīvi. Tiešā eitanāzija, lai kāda būtu tās motivācija vai līdzekļi, nozīmē darīt galu invalīda, kam ir garīgi vai fiziski traucējumi, slimnieka vai mirstoša cilvēka dzīvībai. Tā ir morāliski nepieņemama. (KBK 2276-7)

Dievs ir tuvu

„Jūs neko nesaprotat, un neapsverat, ka mums ir labāk, ka viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums, nekā kad visa tauta iet bojā." (Jņ 11, 45-56)

Es meklēju savu ceļu, savu patiesību, meklēju dzīves jēgu, un Tu vienmēr paliec mans ceļš, mana patiesība, mana dzīvība. (Kardināls Stefans Višinskis)


Gavēņa kalendārs 2014. Trīsdesmit trešā diena

Tu vari palīdzēt

Sociāli karitatīvajā centrā „Betlēmes žēlsirdības māja" palīdzību saņem atkarībās nonākuši trūcīgi cilvēki, kas vēlas mainīt savu dzīvi. Tuvākajā laikā mājā ir plānots izveidot kapelu. Atbalsti šo ieceri ar savu ziedojumu - nodibinājums „Nova vita", reģ. nr. 40008137356, konta nr. LV72HABA0551034255532.

Izmeklē sirdsapziņu

Šodien daudzi pieprasa "tiesības izmēģināt", ja pastāv nodoms stāties laulībā. Lai arī cik cieša nebūtu šī apņemšanās tiem, kas priekšlaicīgi stājas seksuālās attiecībās, - šīs attiecības neļauj nodrošināt abpusēji patiesu un uzticības pilnu saikni starp vīrieti un sievieti kā divu personu savstarpējās attiecības un, it īpaši, nespēj tās pasargāt no untumiem un kaprīzēm. Fiziskā savienošanās ir morāliski likumīga tikai tad, kad vīrietis un sieviete ir nodibinājuši galīgu dzīves kopību. Cilvēciskā mīlestība necieš "izmēģinājumu". Tā prasa pilnīgu un absolūtu personu savstarpējo atdevi. (KBK 2391)

Dievs ir tuvu

„Lai jūs saprastu, ka Manī ir Tēvs un Es esmu Tēvā..." (Jņ 10, 31-42)

Kungs, mans Kungs, lai šī čaula, kas ir ap mani, nav Tev par šķērsli. Ienāc! Manas acis, manas rokas, mana mute pieder Tev. Šī skumjā sieviete manā priekšā: lūk, mana mute, lai Tu viņai uzsmaidītu! (Madlēna Delbrēla)


Gavēņa kalendārs 2014. Trīsdesmit otrā diena

Tu vari palīdzēt 

Krāslavas Caritas biedrības zupas virtuve katru sestdienu pabaro 60 bērnus un 20 seniorus, kā arī cilvēkus ar invaliditāti. Krāslavieši būtu pateicīgi par ziedotiem dārzeņiem utml. pārtikas produktiem zupas virtuvei. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

Azartspēles (kāršu spēles utt.) vai derības pašas par sevi nav pretrunā ar taisnību. Tās kļūst morāliski nepieņemamas tad, ja atņem cilvēkam viņa paša vai citu dzīves uzturēšanai nepieciešamās lietas. Lielā aizraušanās ar spēli draud cilvēku novest smagā verdzībā. Netaisnīga derību noslēgšana vai krāpšana spēlē ir smags pārkāpums, izņemot gadījumu, ja pāridarījums būtu tik niecīgs, ka cietušais to nevarētu uzskatīt par nozīmīgu. (KBK 2413)

Dievs ir tuvu

„Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kas Manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam!" (Jņ 8, 51-59)

Par tiem, kas aizdod Tev savu seju, nesot Tevi pasaulē, paldies Tev, Kungs! Par tiem, kas aizdod Tev savas rokas, darot labu brāļiem, paldies Tev, Kungs! (Rodolfs de Robiano)


Gavēņa kalendārs 2014. Trīsdesmit pirmā diena

Tu vari palīdzēt 

Abonē „Katoļu Baznīcas Vēstnesi" tuvumā esošam veco ļaužu pansionātam, lai katoļticīgie tā iemītnieki var sekot līdzi notikumiem Baznīcā Latvijā. „Katoļu Baznīcas Vēstneša" abonēšanas indekss ir 1224.

Izmeklē sirdsapziņu

Dzīvnieki, tāpat kā augi un nedzīvās būtnes, dabiskā veidā ir paredzēti cilvēces kopējam labumam pagātnē, tagadnē un nākotnē. Pasaules minerālu, veģetācijas un dzīvnieku resursu lietošanu nevar atraut no morālo prasību ievērošanas. Pārvaldīšana, ko Radītājs piešķīra cilvēkam pār dzīvajām un nedzīvajām būtnēm, nav neierobežota; to nosaka rūpes par tuvākā dzīves kvalitāti, arī - par nākamajām paaudzēm; tā pieprasa godbijību pret radību visā tās veselumā. Dzīvnieki ir Dieva radība, un Viņš gādā par tiem savā apredzībā. Tie Viņu slavē un godina ar savu vienkāršo eksistenci. Tāpēc cilvēkiem jāizturas pret tiem ar labvēlību. Lai atceramies, ar kādu maigumu izturējās pret dzīvniekiem svētie, piemēram, sv. Asīzes Francisks vai sv. Filips Neri. (KBK 2414-5)

Dievs ir tuvu

„Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus..." (Jņ 8, 31-42)

Kungs, raugies no debesīm un uzlūko mūs no savas svētās godības mājokļiem! Kur Tava bezgalīgā apžēlošanās un žēlastība? Tu esi mūsu Tēvs, ne jau Ābrahams mūs pazīst. (Svētais Maksims Apliecinātājs)


Gavēņa kalendārs 2014. Trīsdesmitā diena

Tu vari palīdzēt

Lūgums atbalstīt Krāslavā dzīvojošo ģimeni ar astoņiem nepilngadīgiem bērniem, kuriem ir ļoti liels komunālo maksājumu parāds. Abiem vecākiem nav darba, ģimenes tēvs slimo. Palīdzēt viņiem finansiāli var, ziedojot uz biedrības „Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa" kontu ar norādi: „8 bērnu ģimenei". „Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008102566, bankas konts: LV26UNLA0050020329158.

Izmeklē sirdsapziņu

Baznīcas mīlestība pret trūcīgajiem ir tās nemainīgās tradīcijas sastāvdaļa. Baznīca rod iedvesmu Kalna svētību Labajā Vēstī, Jēzus nabadzībā un Viņa rūpēs par nabagiem. Mīlestība pret nabagiem ir viens no iemesliem, kādēļ mums ir jāstrādā, - darot kaut ko labu, lai būtu iespēja palīdzēt trūkumcietējiem. Tā attiecas ne tikai uz materiālo nabadzību, bet arī uz daudziem kultūras un reliģiskās nabadzības veidiem. (KBK 2444)

Dievs ir tuvu

„Un, kas Mani ir sūtījis, ir ar Mani..." (Jņ 8, 21-30)

Kungs, dari manu sirdi modru, lai svešas domas nenošķir no Tevis. Dari manu sirdi taisnīgu, lai grēcīgās iekāres to nesamaitā. Dari manu sirdi stipru, lai pārbaudījumi to nesatricina. (Svētais Augustīns)


Gavēņa kalendārs 2014. Divdesmit devītā diena

Tu vari palīdzēt 

Diviem gados jauniem multiplārās sklerozes invalīdiem no Saldus nepieciešams materiālais atbalsts ikdienas vajadzībām un zālēm. Palīdzēt viņiem finansiāli var ziedojot uz „Caritas Latvija" kontu ar norādi: „Saldus". "Caritas Latvija" rekvizīti: reģ. nr. 40008086191, konts: LV46HABA0551008657797.

Izmeklē sirdsapziņu

Žēlsirdības darbi ir aiz mīlestības veiktie darbi, ar kuriem mēs palīdzam savam tuvākajam viņa miesas un gara vajadzībās. Mācīt, dot padomu, mierināt, uzmundrināt, kā arī piedot un pacietīgi panest - tas nozīmē veikt garīgās žēlsirdības darbus. Žēlsirdības darbi, kas tiek veikti rūpēs par līdzcilvēka fiziskajām vajadzībām, ir, piemēram, izsalkušo paēdināšana, bezpajumtnieku uzņemšana, skrandaino apģērbšana, slimo un cietumnieku apmeklēšana, mirušo apbedīšana. Šo žēlsirdības izpausmju vidū dāvanu došana nabagiem ir viena no galvenajām tuvākmīlestības liecībām: tas ir arī Dievam patīkams taisnības darbs. (KBK 2447)

Dievs ir tuvu

„Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu..." (Jņ 8, 1-11)

Mūsu Tēvs, kas esi Debesīs, Tu esi radījis šo pasauli tik lielu, tik skaistu! Mans Dievs, māci man vēl labāk apbrīnot un pielūgt Tevi! (Paula Hoesla)


Gavēņa kalendārs 2014. Divdesmit astotā diena

Tu vari palīdzēt

Lūgums palīdzēt Mazsalacas draudzes zupas virtuvei, kura darbojas trīs reizes nedēļā un paēdina ap 20 cilvēkus. Nepieciešams atbalsts ar pārtikas produktiem vai finansēm. Par pārtikas produktu piegādi lūdzu sazināties ar Mazsalacas Caritas grupas koordinatori (tālr. 29186114). Finansiāli Mazsalacas zupas virtuvi par atbalstīt, pārskaitot līdzekļus uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "Mazsalacas zupas virtuvei". "Caritas Latvija" rekvizīti: reģ. nr. 40008086191, konts: LV46HABA0551008657797.

Izmeklē sirdsapziņu

Lai izvairītos no pārsteidzīga sprieduma, katram jācenšas vērtēt, cik vien iespējams, pozitīvi otra cilvēka domas, vārdus un darbus: "Katram labam kristietim drīzāk jābūt gatavam atbalstīt otra cilvēka sacīto, nevis to nosodīt. Ja nav iespējams sacīto atbalstīt, tad jācenšas uzzināt, kā viņš to izprot; un, ja viņa izpratne nav pareiza, tad viņš jālabo ar mīlestību. Bet ja ar to nepietiek, tad jāmeklē visi atbilstošie līdzekļi, lai viņš pareizi saprastu un nemaldītos," raksta sv. Ignācijs no Lojolas. (KBK 2478)

Dievs ir tuvu

"Vai mūsu bauslība tiesā cilvēku, to iepriekš neuzklausījusi un neizzinājusi, ko viņš dara?" (Jņ 7, 40-53)

Dievs Svētais Gars, kad mēs nezinām, kā lūgties, tad nāc un atbalsti mūsu lūgšanu. Izgaismo mūsu prātu, lai mēs izprotam cilvēka dzīves vērtību, šos dziļumus, kuros līdz galam ietiekties nav iespējams! (Svētīgais pāvests Jānis Pāvils II)


Gavēņa kalendārs 2014. Divdesmit septītā diena

Tu vari palīdzēt

Vientuļā māte - invalīde viena audzina adoptētu bērnu, nepieciešama malka. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties -info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

Pilsoņu pienākums ir sadarboties ar civilo varu sabiedrības labā patiesības, taisnības, solidaritātes un brīvības garā. Mīlestība pret tēvzemi un kalpošana tai ir pateicības un mīlestības pienākums. Pakļaušanās likumīgajai varai un kalpošana kopējam labumam prasa no pilsoņiem, lai tie izpildītu savu pienākumu sabiedrības politiskajā dzīvē. Pakļaušanās varai un līdzatbildība par kopējo labumu morāliski prasa maksāt nodokļus, piedalīties vēlēšanās, aizstāvēt valsti. (KBK 2239-2240)

Dievs ir tuvu

„Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko..." (Jņ 7, 1-2. 10. 25-30)

Elpo manī, Svētais Gars, lai es domāju to, kas svēts. Darbojies manī, Svētais Gars, lai es daru to, kas svēts. Aicini mani, Svētais Gars, lai es iemīlu, to kas svēts! (Svētais Augustīns)


Gavēņa kalendārs 2014. Divdesmit sestā diena

Tu vari palīdzēt 

Anna slimo ar bronhiālo astmu. Nepieciešams finansiālais atbalsts ārstniecībai slimnīcā un dažādām medicīniskām izmeklēšanām. Palīdzēt Annai finansiāli var ziedojot uz „Caritas Latvija" kontu ar norādi: „Annas ārstniecībai". "Caritas Latvija" rekvizīti: reģ. nr. 40008086191, konts: LV46HABA0551008657797.

Izmeklē sirdsapziņu

Abiem - gan vīrietim, gan sievietei - pienākas atzīt un pieņemt savu dzimuma identitāti. Fiziskā, morāliskā un garīgā atšķirībaun savstarpēji papildinošais raksturs kalpo laulības labumiem un ģimenes dzīves uzplaukumam. Laulāto pāru saskaņa un saskaņa sabiedrībā daļēji atkarīga no veida, kādā tiek īstenots dzīvē dzimumu savstarpēji papildinošais raksturs, nepieciešamība vienam pēc otra un savstarpējā izpalīdzība. (KBK 2333)

Dievs ir tuvu

„Ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsiet Maniem vārdiem?" (Jņ 5, 31-47)

Ak, Jēzu Kristu, iemiesotais Vārds, Marijas Dēls, nāc un mājo savos kalpos kopā ar savu Svēto Garu, kas ir Tava spēka pilnība, māca Tavu tikumu patiesību, piepilda Tavus ceļus un atklāj Tavus noslēpumus! (Kolumba Marmions)


Gavēņa kalendārs 2014. Divdesmit piektā diena

Tu vari palīdzēt

Nepieciešama apakšveļa Olaines pansionātam. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

Dusmas ir vēlme atriebties. Vēlēties atriebību, lai nodarītu ļaunu tam, kuram pienākas sods, ir nelikumīgi; taču ir slavējami uzlikt izlīdzināšanas sodu, lai labotu netikumu un uzturētu taisnību. Ja dusmas noved līdz vēlmei kādu nogalināt vai nopietni ievainot, tad tas ir smags noziegums pret mīlestību; tādas dusmas ir nāvīgs grēks. Kungs saka: "Ikviens, kas dusmojas uz savu brāli, ir nododams tiesai." (Mt 5, 22) (KBK 2302)

Dievs ir tuvu

„Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manu vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība..." (Jņ 5, 17-30)

Dievs, dāvā klusumu manai dvēselei, lai nekas man netraucē uzrunāt Tevi. Sūti man savu Garu, lai Viņš man māca lūgšanas vārdus, un dāvā man lūgšanas slāpes un lūgšanas Mīlestību! (Kāda kopiena)


Gavēņa kalendārs 2014. Divdesmit ceturtā diena

Tu vari palīdzēt

Aicinām ziedot, lai bērni no maznodrošinātām ģimenēm varētu piedalīties bērnu vasaras nometnē. Ziedot finansiāli var nodibinājuma „Caritas Latvija" kontā LV46HABA0551008657797 (reģ. nr. 40008086191) ar norādi: "Nometnei". 

Izmeklē sirdsapziņu

Ieļaunojums ir tāda nostāja vai rīcība, kas otru pavedina uz ļaunu. Tas, kurš ieļauno, kļūst par sava tuvākā kārdinātāju. Viņš ievaino tikumu un dvēseles godīgumu; viņš var novest savu brāli līdz garīgajai nāvei. Ieļaunojums ir smaga vaina, ja ar tīšu darbību vai nolaidību otrs cilvēks tiek pavedināts uz smagu grēku.
Ieļaunojums īpaši smags ir tad, ja cilvēkiem, kas ieļauno, piemīt liela autoritāte un ja vāji ir tie, kas tiek ieļaunoti. Tas lika mūsu Kungam sacīt: "Bet kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, [..] tam būtu labāk, ka viņam kaklā piesietu dzirnakmeni un nogremdētu jūras dziļumos." (Mt 18, 6) Ieļaunojums ir smags, kad to izraisa tie, kuriem, atbilstoši savai dabai vai pienākumam, būtu jāmāca un jāaudzina citi. Jēzus to pārmet rakstu mācītājiem un farizejiem: Viņš salīdzina tos ar vilkiem, kas tērpušies jēru ādā. (KBK 2284-5)

Dievs ir tuvu

"Celies, ņem savu gultu un staigā..." (Jņ 5, 1-3a. 5-16)

Mums ir jāmīl Kungs, kā Viņš mūs ir mīlējis. Kristus mums ir radījis piemēru, lai mēs sekotu Viņa pēdās! (Balduīns no Fordas)


Gavēņa kalendārs 2014. Divdesmit trešā diena

Tu vari palīdzēt 

Pusaudžu meitenei bārenei, kuru audzina viņas 20 gadus jaunā māsa, vajadzīga zobu operācija. Ziedot finansiāli var uz „Caritas Latvija" kontu ar norādi: „Gulbene". "Caritas Latvija" rekvizīti: reģ. nr. 40008086191, konts: LV46HABA0551008657797.

Izmeklē sirdsapziņu

Cilvēka dzīvība ir pilnībā jāciena un jāaizsargā jau kopš tās ieņemšanas brīža. Jau no pirmā tā eksistences brīža ir jāatzīst šī cilvēka tiesības, kas tam pienākas kā personai un kuru vidū ir arī ikvienas nevainīgas radības tiesības uz dzīvību. Kopš pirmā gadsimta Baznīca ir apliecinājusi, ka jebkurš tīši izraisīts aborts ir morāliski ļauns. Šī mācība nav mainījusies. Tā paliek nemainīga. Tiešs aborts, tas ir, tīši gribēts kā mērķis vai kā līdzeklis, ir dziļā pretrunā ar morālisko likumu. (KBK 2270-1)

Dievs ir tuvu

„Jēzus viņam sacīja: „Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat..."" (Jņ 4, 43-54)

Es Tevi sveicinu, pasaules Glābēj, es Tevi sveicinu, mīļais Jēzu. Es vēlos vienoties ar Tavu krustu - uztici man savas asinis sārtās brūcēs, savus dziļos ievainojumus! Atstāj to pēdas manī, lai, mīlot tevi no visas sirds, es mācos Tev līdzināties! (Svētā Bernarda brāļu lūgšanas)


Gavēņa kalendārs 2014. Divdesmit otrā diena

Tu vari palīdzēt

Jaunai ģimenei no Vissv. Trīsvienības baznīcas nepieciešams atbalsts zīdaiņa pūriņam. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

Tiem, kam ir vara, tā būtu jāuztver kā pienākums kalpot. "Un, ja kurš gribētu starp jums būt pirmais, lai ir jūsu vergs." (Mt 20, 26) Varas lietošanā jātiecas pēc tā, lai tiktu ieviesta taisnīga vērtību hierarhija, kas visiem cilvēkiem atvieglotu brīvības izmantošanu un atbildības uzņemšanos. Tiem, kuru rokās ir vara, ar gudrību jārūpējas, lai katrs saņemtu to, kas viņam taisnīgi pienākas, ņemot vērā ikviena cilvēka vajadzības un personisko ieguldījumu, nodrošinot saskaņu un mieru. Viņiem būtu jāgādā, lai likumi un noteikumi, kurus tie pieņem, nevestu kārdinājumā pretnostatīt personiskās intereses sabiedriskajām. (KBK 2235-6)

Dievs ir tuvu

„Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas, pats pazemojas, taps paaugstināts..." (Lk 18, 9-14)

Kungs Jēzu, esi vienmēr mana vienīgā cerība un visa mana paļāvība, mans dārgums un mierinājums, līksme un prieks, atpūta un rāmums, miers un maigums, smarža un saldme, barība un spēks, patvērums un atbalsts, gudrība un ieguvums, labums un bagātība. Lai vienīgi Tev mans gars un mana sirds uz visiem laikiem piesaistīti, vienīgi Tevī nostiprināti un nesatricināmi iesakņojušies. (Svētais Bonaventūra)


Gavēņa kalendārs 2014. Divdesmit pirmā diena

Tu vari palīdzēt 

Daudzbērnu ģimenei no Rīgas Sv. Franciska draudzes nepieciešams finansiāls atbalsts, ēdiens, drēbes. Lai palīdzētu praktiski, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459. Ziedot finansiāli var uz „Caritas Latvija" kontu ar norādi: „Daudzbērnu ģimenei". "Caritas Latvija" rekvizīti: reģ. nr. 40008086191, konts: LV46HABA0551008657797.

Izmeklē sirdsapziņu

Cieņa pret vecākiem ir pateicības apliecinājums tiem, kas mums dāvājuši dzīvību un ar savu mīlestību un darbu devuši iespēju pieņemties gados, gudrībā un žēlastībā. "No visas savas sirds godā savu tēvu un neaizmirsti savas mātes sāpes. Atceries, ka tu nebūtu dzimis, ja nebūtu viņu; ko tu dosi viņiem tādu, ko viņi tev devuši?" (Sīr 7, 27-28) Bērnu cieņa izpaužas patiesā padevībā un paklausībā. "Turi, mans dēls, sava tēva bausli un nenoraidi savas mātes mācību [..]. Tavā gaitā tas vadīs tevi; tev guļot, tie sargās tevi; tev pamostoties, tie runās uz tevi." (Sak 6, 20-22) "Gudrs dēls ļaujas tēva pamācībām, bet izsmējējs neklausās aizrādījumu." (Sak 13, 1) (KBK 2215-2216)

Dievs ir tuvu

„Tu neesi tālu no Dieva valstības..." (Mk 12, 28-34)

Žēlsirdīgais Dievs, ļauj man dedzīgi vēlēties to, kas Tev patīkams, to piesardzīgi meklēt, patiesi Tavai slavai un godam! (Svētais Toms no Akvīnas)


Gavēņa kalendārs 2014. Divdesmitā diena

Tu vari palīdzēt

Nestaigājošai sievietei Olainē nepieciešams sēdpods. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

Tīšs naids ir pretrunā ar mīlestību. Naids pret savu tuvāko ir grēks, kad cilvēks ar nolūku vēl tam ļaunu. "Bet es jums saku: Mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu jūsu Tēva bērni, kurš ir debesīs..." (Mt 5, 44-45) (KBK 2303)

Dievs ir tuvu

„Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani..." (Lk 11, 14-23)

Kungs, mūsu Dievs, kas dāvā cilvēkiem mieru, kas sūtīji saviem mācekļiem un apustuļiem Svētā Gara dāvanu, savu spēku, ar uguns mēlēm atverot viņu lūpas, atver arī mūsu, grēcinieku, lūpas un māci, kā un par ko lūgties! (Svētais Bazīlijs Lielais)


Gavēņa kalendārs 2014. Deviņpadsmitā diena

Tu vari palīdzēt

Jaunai sievietei invalīdei no daudzbērnu ģimenes pēc autoavārijas nepieciešams materiāls atbalsts stomatoloģiskām manipulācijām. Ziedot finansiāli var uz „Caritas Latvija" kontu ar norādi: „Operācijai". "Caritas Latvija" rekvizīti: reģ. nr. 40008086191, konts: LV46HABA0551008657797.

Izmeklē sirdsapziņu

Kristīgā šķīstība pieprasa no sabiedriskās saziņas līdzekļiem, lai to sniegtā informācija būtu atturīga un cilvēka cieņai atbilstoša. Sirdsšķīstība atbrīvo no visur izplatītā erotisma un aizsargā no ainām, kas veicina neveselīgu ziņkāri un ilūzijas. Tā sauktās visatļautības, kas skar tikumības jomu, pamatā ir maldīga koncepcija par cilvēka brīvību; lai celtu šo brīvību, vispirms nepieciešams to audzināt ar morālisko likumu. No tiem, kuri ir atbildīgi par audzināšanu, jāprasa, lai viņi, respektējot patiesību, mācītu jauniešiem sirds labās īpašības un cilvēka morālo un garīgo cieņu. (KBK 2525-6)

Dievs ir tuvu

„Bet, ja kas dara un māca, tas būs liels Debesu valstībā..." (Mt 5, 17-19)

Dievs, dāvā man spēku, kas gaida uz Tevi klusumā un pacietībā. Dāvā pazemību, kurā vienīgajā rodams miers, un atbrīvo mani no lepnības, kas ir vissmagākā no nastām. (Tomass Mērtons)


Gavēņa kalendārs 2014. Astoņpadsmitā diena

Tu vari palīdzēt 

Septiņu bērnu ģimenei Rīgā nepieciešama palīdzība grīdas remontam. Lai palīdzētu praktiski, lūdzu sazināties -info@caritas.lv vai 20032459. Ziedot finansiāli var nodibinājuma „Caritas Latvija" kontā LV46HABA0551008657797 (reģ. nr.40008086191) ar norādi: „Remontam Rīgā".

Izmeklē sirdsapziņu

„Gribu pajautāt - cik reizes mēs savā sirdī noniecinām labus cilvēkus, kuri slavē Dievu, kā viņi māk, spontāni, jo viņi varbūt ir mazāk izglītoti, viņi neseko formālai attieksmei? Noniecināšana... Bībelē teikts, ka Mikala par to palika sterila visu savu dzīvi! Ko Dieva Vārds šeit grib mums sacīt? To, ka prieks, slavēšanas lūgšana ir auglīgi! Sāra dejoja savas auglības lielajā brīdī, deviņdesmit gadu vecumā! Auglība, ko mums dod Dieva slavēšana, beznosacījumu slavēšana!" (Pāvests Francisks)

Dievs ir tuvu 

„Redzi, es esmu Tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc Tava vārda..." (Lk 1, 26-38)

Mans Jēzu, labestības pilnais, paliec vienmēr kopā ar mani! Es lūdzu, paturi savu plaukstu vienmēr manējā. Es zinu, ka tad, ja būšu kopā ar Tevi, mani neskars nekāda netaisnība un nekas mani neuzveiks! (Svētais Bernards)


Gavēņa kalendārs 2014. Septiņpadsmitā diena

Tu vari palīdzēt

Pensionārei invalīdei nepieciešami pamperi. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

„Tēvs Kantalamessa parādīja, ka, pirmkārt, pazemība ir patiesība, un, otrkārt, pazemība ir kalpošana mīlestībā. Viņš paskaidroja, ka būt pazemīgiem nenozīmē arī būt maziem, jo cilvēks var būt mazs, bet nebūt pazemīgs. Tas nenozīmē justies niecīgiem, jo es varu justies niecīgs un tāds arī patiešām būt, bet tai pat laikā varu nebūt pazemīgs. Niecīguma sajūtas iemesls var būt mazvērtības komplekss, kas mani var novest pie noslēgšanās sevī un pat pie bezcerības. Tāpēc būt pazemīgam nozīmē nevis būt vai justies niecīgam, bet kļūt niecīgam - turklāt ne kādas savas vajadzības dēļ, bet mīlestības dēļ, lai tādējādi „izceltu" citus, lai citiem kalpotu. Šādu piemēru mums ir atstājis pats Jēzus, kuram sv. Francisks uzticīgi sekoja." Pāvests Francisks

Dievs ir tuvu

„Jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs..." (Lk 15, 1-3. 11-32)

Kungs Jēzu Kristu, mēs vēlamies būt Tavi liecinieki un apustuļi: Tavas patiesības un mīlestības liecinieki, Tavas pestīšanas vēsts nesēji pasaulei. (Karls Rāners)


Gavēņa kalendārs 2014. Sešpadsmitā diena

Tu vari palīdzēt

Pensionārei invalīdei nepieciešami pamperi. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

"Tēvs Kantalamessa parādīja, ka, pirmkārt, pazemība ir patiesība, un, otrkārt, pazemība ir kalpošana mīlestībā. Viņš paskaidroja, ka būt pazemīgiem nenozīmē arī būt maziem, jo cilvēks var būt mazs, bet nebūt pazemīgs. Tas nenozīmē justies niecīgiem, jo es varu justies niecīgs un tāds arī patiešām būt, bet tai pat laikā varu nebūt pazemīgs. Niecīguma sajūtas iemesls var būt mazvērtības komplekss, kas mani var novest pie noslēgšanās sevī un pat pie bezcerības. Tāpēc būt pazemīgam nozīmē nevis būt vai justies niecīgam, bet kļūt niecīgam - turklāt ne kādas savas vajadzības dēļ, bet mīlestības dēļ, lai tādējādi „izceltu" citus, lai citiem kalpotu. Šādu piemēru mums ir atstājis pats Jēzus, kuram sv. Francisks uzticīgi sekoja."
Pāvests Francisks

Dievs ir tuvu

"Jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs..." (Lk 15, 1-3. 11-32)

Kungs Jēzu Kristu, mēs vēlamies būt Tavi liecinieki un apustuļi: Tavas patiesības un mīlestības liecinieki, Tavas pestīšanas vēsts nesēji pasaulei. 
(Karls Rāners)


Gavēņa kalendārs 2014. Piecpadsimtā diena

Tu vari palīdzēt

Uzdāvini kādas - savas vai savu bērnu - skolas bibliotēkai vērtīgo Žozefa Marija Verlenda grāmatu "100 jautājumu par jaunajām reliģiskajām kustībām". To vari izdarīt, grāmatu iegādājoties "Mieram tuvu" interneta veikalā (www.mieramtuvu.lv) un pie piegādes datiem norādot skolu, kurai grāmatu dāvini. Vienas grāmatas cena plus pasta pakalpojumi ir 5,03 eiro. 

Izmeklē sirdsapziņu

"Kristīgā cerība aizsākās jau ar to brīdi, kad Jēzus pasludināja Kalna svētības. Tās paceļ mūsu cerību uz debesīm kā uz jauno apsolīto zemi, tās iezīmē ceļu, kas ved cauri pārbaudījumiem, kuri sagaida Jēzus mācekļus. Taču Jēzus Kristus nopelnu un ciešanu dēļ Dievs mūs notur cerībā, kas nepieviļ. Mūsu cerība ir drošs un stiprs enkurs, kas iesniedzas tur, kur vēl pirms mums ir iegājis Jēzus. Cerība ir arī ierocis, kas aizstāv mūs cīņā par mūsu pestīšanu!"
(Pāvests Francisks)

Dievs ir tuvu

"Un iznomāja to strādniekiem, un pats aizceļoja..." (Mt 21, 33-43. 45-46)

Es zinu, ka Tu nenicini nabagu lūgšanas un neapslēp savu vaigu, bet uzklausi viņu, kad tas sauc uz Tevi. Tāpēc es aizveru dvēseles durvis grēku priekšā, lai ieģērbtos pazemības drānās!
(Bahija)


Gavēņa kalendārs 2014. Četrpadsmitā diena

Tu vari palīdzēt

Represētai pensionārei Olainē pēc smadzeņu išēmijas nepieciešams ratiņkrēsls - grozāmais, sēdpods, stumjamais krēsls. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

Taisnīga alga ir likumīgs darba auglis. Tās liegšana vai aizturēšana var būt smaga netaisnība. Lai noteiktu taisnīgu darba algu, jāņem vērā gan katra cilvēka vajadzības, gan viņa ieguldījums. Par darbu ir jāatalgo tā, lai tiktu nodrošināta cienīga dzīve darbiniekam un viņa tuviniekiem gan materiālajā, gan sociālajā, gan kultūras, gan garīgajā sfērā - saskaņā ar katra darbinieka kalpošanu un darba ražīgumu, kā arī uzņēmuma apstākļiem un kopējo labumu. Ar abpusēju vienošanos vien nepietiek, lai morāliski attaisnotu darba algas apjomu. 
(KBK 2434)

Dievs ir tuvu

„Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabags..." (Lk 16, 19-31)

Kungs, Tu esi licis cilvēka sirdī dziļas ilgas pēc laimes un Tu vēlies, lai mēs būtu laimīgi. Redzi cik daudz mēs darām, lai būtu laimīgi un lai darītu laimīgus citus!
(Žils Bolaks)


Gavēņa kalendārs 2014. Trīspadsmitā diena

Tu vari palīdzēt

Lūdzam atbalstīt līdzatkarīgo un atkarīgo grupas darbību un attīstību Olainē. Ziedot līdzekļus var uz "Caritas Latvija” kontu ar norādi: "Olaine”. "Caritas Latvija" rekvizīti: reģ. nr. 40008086191, konts: LV46HABA0551008657797.

Izmeklē sirdsapziņu

"Viss ir žēlastība. Dieva iejaukšanās ir tā, kas ved mūs pie pestīšanas. Dieva iejaukšanās ir tā, kas palīdz svētuma ceļā. Tikai Viņš to spēj. Bet ko darām no mūsu puses? Vispirms - ir jāatzīst mūsu sausums, mūsu nespēja dot dzīvību. Ir jāatzīst! Otrkārt, ir jālūdz: "Kungs, es vēlos būt auglīgs. Es vēlos, lai mana dzīvība dotu dzīvību, lai mana ticība ir auglīga un iet uz priekšu un lai es to varētu dot citiem. Kungs, es esmu sterils: es nevaru, bet Tu vari. Es esmu tuksnesis: es nevaru, bet Tu vari. Pazemība ir nepieciešama auglībai. Cik cilvēku domā, ka viņi ir taisnīgi, kā šī sieviete, bet beigās izrādās pavisam nabagi. Pazemība ir teikt Kungam: "Kungs, esmu neauglīgs, esmu tuksnesis," un atkārtot skaistās antifonas, ar kurām Baznīca mūs aicina lūgties: "Ak, Dāvida dēls, ak, Adonai, ak, Gudrība - šodien - ak, Jēkaba sakne, ak, Emanuel, nāc dot mums dzīvību, nāc mūs atpestīt, jo Tu vienīgais to spēj, bet es viens pats to nespēju! Un ar šo pazemību, ar tuksneša pazemību, ar sterilas dvēseles pazemību saņemt žēlastību, žēlastību ziedēt, nest augļus un dot dzīvību!""
(Pāvests Francisks)

Dievs ir tuvu

"Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara…" (Mt 1, 16. 18-21. 24a)

Tēvs, mēs lūdzam, lai atnāk Tava valstība un lai notiek Tavs prāts. Un mēs līksmojamies, ka Tava valstība jau ir atnākusi, tā nāks, tā nāk! (Kardināls Alberts Dekurtrē)


Gavēņa kalendārs 2014. Divpadsmitā diena

Tu vari palīdzēt

Nepieciešams atbalsts jaunai ģimenei. Abi vecāki iznākuši no cietuma un šobrīd gaida bērniņu. Vajadzīga bērnu gultiņa, ratiņi, drēbītes. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties – info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

Pāvests Francisks atgādina, ka mācekļi Jēzu uzskatīja par „parādību" arī tad, kad Viņš nāca tiem pretim pa ūdens virsmu. Taču viņu apmulsums izrietēja no sirds nocietināšanas, jo viņi nebija sapratuši maizes pavairošanas brīnumu, kas notika pirms tam. „Ja tava sirds ir nocietināta," komentēja pāvests, „tu nevari mīlēt un domāt, ka mīlestība ir tāda, kādu mēs to iztēlojamies. Nē, mīlestība ir konkrēta! Un šī konkrētība balstās uz diviem kritērijiem. Pirmais kritērijs: mīlēt ar darbiem, nevis vārdiem. Vārdi izgaist vējā! Šodien tie ir, rīt vairs nav. Otrs konkrētības kritērijs ir šāds: mīlestībā svarīgāk ir dot, nevis saņemt. Tas, kurš mīl, dod, dod... Dod lietas, dod dzīvību, dod sevi Dievam un citiem. Taču tas, kurš nemīl, kurš ir egoists, vienmēr tiecas saņemt, vienmēr tiecas, lai viņam piederētu lietas, tiecas pēc izdevīguma. Palikt ar atvērtu sirdi, nevis tādu, kāda bija mācekļiem, kas bija aizvērta, kas neko nesaprata; palikt Dievā un Dievs paliks mūsos; palikt mīlestībā."

Dievs ir tuvu

„Kas pats pazemosies, tas tiks paaugstināts…” (Mt 23, 1-12)

Kungs, mūžīgais Dievs, Gaisma bez iesākuma un bez gala, visa Radītāj, neizsmeļamā Mīlestība pret cilvēkiem,-lai Tava vaiga gaisma spīd pār mums! Mirdzi mūsu sirdī, Taisnības saule, un pildi dvēseles ar savu prieku! Māci mums nemitīgi apcerēt Tavus baušļus, lai tie mūs iedvesmo un lai mēs vienmēr liecinām par Tevi, mūsu Kungs un Labdari!

(Svētais Bazīlijs Lielais)


Gavēņa kalendārs 2014. Vienpadsmitā diena

Tu vari palīdzēt

Nepieciešams finansiāls atbalsts ģimenei, kura audzina slimu bērnu. Patrikam ir pēc dzemdību trauma, viņam ir divi gadi, bet netur galviņu un lēni attīstās, daudz līdzekļu aiziet ārstnieciskajai vingrošanai, fizioterapijai, medikamentiem. Atbalstīt Patriku un viņa vecākus var, ziedojot uz „Caritas Latvija" kontu ar norādi: „Palīdzēsim Patrikam". "Caritas Latvija" rekvizīti: reģ. nr. 40008086191, konts: LV46HABA0551008657797.

Izmeklē sirdsapziņu

Šķīstība prasa apgūt prasmi valdīt pār sevi, kas ir cilvēka brīvības audzināšana. Izvēle ir skaidra: vai nu cilvēks valda pār savām kaislībām un iemanto mieru, vai arī ļauj tām pakļaut sevi pašu verdzībā un kļūst nelaimīgs. Tātad cilvēka cieņa prasa, lai viņš rīkotos saskaņā ar apzinīgu un brīvu izvēli, proti, personiskas pārliecības vadīts un apgaismots, nevis aiz akla iekšēja impulsa vai ārējās ietekmes rezultātā. Tādu patiesu cieņu cilvēks sasniedz tad, kad, atbrīvojoties no jebkāda kaislību gūsta, viņš tiecas pēc sava mērķa, brīvi izvēloties labo, un prasmīgi rod sev piemērotus un iedarbīgus līdzekļus tā sasniegšanai. Ja cilvēks vēlas palikt uzticīgs saviem Kristības solījumiem un pretoties kārdināšanām, viņam jālieto pienācīgi līdzekļi: jāiepazīst sevi, jāpraktizē apstākļiem piemērota askēze, jāpilda Dieva baušļi, jāliek lietā morāliskie tikumi un jāpaliek uzticīgam lūgšanai. Šķīstība mūs sakopo; pateicoties tai, mēs atgūstam iekšējo vienību, kuru bijām zaudējuši, sevi izkaisot. (KBK 2339-40)

Dievs ir tuvu

„Nepazudiniet, tad jūs netapsiet pazudināti..." (Lk 6, 36-38)

Kungs, Tu mums saki, lai rīkojamies tā, kā rīkojies Tu, kas esi maigs un pazemīgu sirdi. Tu neprasi, lai veicam varoņdarbus, bet lai esam maigi un lai mūsu sirds ir pazemīga. Jēzu, māci mums, vispirms, būt maigiem citam pret citu. Māci mums maigumu, kas ir piedošana un labestība. (Svētīgā māte Terēze no Kalkutas)


Gavēņa kalendārs 2014. Desmitā diena

Tu vari palīdzēt

Turpinās Rīgas Sv. Antona baznīcas celtniecība Ķengaragā. Draudze lūdz atbalstīt šo darbu. Konts ziedojumiem: LV28RIKO0008140000787, Rīgas Sv. Antona Romas katoļu draudze, reģ. nr. 90000285220.

Izmeklē sirdsapziņu

Kristiešiem, kam ir laiks izklaidēties, būtu jāatceras tie savi brāļi, kam ir tādas pašas vajadzības un tiesības, bet kas nevar atpūsties nabadzības un posta dēļ. Pēc kristīgās dievbijības tradīcijas svētdiena ir veltīta labiem darbiem un pazemīgiem pakalpojumiem slimajiem, invalīdiem un veciem cilvēkiem. Kristieši svētdienu svētīs, veltījot savai ģimenei un tuviniekiem laiku un rūpes, kas grūti izdarāms pārējās nedēļas dienās. Svētdiena ir laiks pārdomām, klusumam, kultūrai un apcerei, kas veicina garīgās un kristīgās dzīves attīstību. (KBK 2186)

Dievs ir tuvu

„Jo, ja jūs to mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas?" (Mt 5, 43-48)

Kungs, svētī šīs zemes plašumus, pilsētas un ciemus, svētī bagātos, lai viņi ir žēlsirdīgi, un nabagos, lai viņiem pieder mīlestība. Svētī nabagos, Kungs, lai tēvam, mājās pārnākot, steidzas pretī bērni un eņģeļi, kas viņos smaida. Izlīdzini nesaskaņas starp laulātajiem, liec mieru brāļu sirdīs, dari, lai laimes pilna ir tā stunda, kad visi var būt kopā, lielie un mazie, un lai neviens Tevi nelād, bet dāvā savu mīlestību Kungs. (Renē Bazēns)


Gavēņa kalendārs 2014. Devītā diena

Tu vari palīdzēt 

Diviem invalīdiem Olainē nepieciešami stumjamie ratiņi. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

„Mēs visi Kristībā esam Kunga izraudzīti. Visi izraudzīti! Viņš mūs izvēlējās katru individuāli. Viņš deva mums vārdu un uz mums skatās. Pastāv dialogs, jo tā mīl Kungs. Arī Dāvids vēlāk kļuva ķēniņš un kļūdījās. Viņš varbūt pieļāva daudzas kļūdas, taču Svētie Raksti vēstī par divām smagām kļūdām. Kā Dāvids rīkojās pēc tam? Viņš pazemojās. Viņš atgriezās savā niecīgumā un teica: „Esmu grēcinieks". Un viņš lūdza piedošanu un gandarīja.Pēc otrās grēkā krišanas Dāvids teica Kungam: „Sodi mani, bet nevis tautu. Tauta nav vainīga, es esmu vainīgs." Dāvids saglabāja savu niecīgumu ar grēku nožēlu, ar gandarīšanu, ar lūgšanu, ar asarām. Domājot par šīm lietām, par šo dialogu starp Kungu un mūsu niecīgumu, es gribu pajautāt - kur ir kristīgā uzticība? Kristīgā uzticība, mūsu uzticība, ir vienkārši glabāt mūsu niecīgumu, lai varētu veikt dialogu ar Kungu. Glabāt mūsu niecīgumu! Tāpēc pazemība, lēnprātība, rāmums ir tik svarīgi kristieša dzīvē, jo tie glabā niecīgumu, uz kuru patīk raudzīties Kungam. Un vienmēr pastāvēs dialogs starp mūsu mazumu un Kunga lielumu. Lai ar svētā Dāvida aizbildniecību, kā arī ar Dievmātes aizbildniecību, kura priecīgi dziedāja Dievam, jo Viņš bija uzlūkojis viņas pazemību, Kungs dod žēlastību glabāt mūsu niecīgumu Viņa priekšā!" (Pāvests Francisks)

Dievs ir tuvu

„Tev nebūs nokaut, un, kas nokauj, tas sodāms tiesā..." (Mt 5, 20-26)

Dievs, svētī manu lūgšanu! Iemāci man katrā notikumā saskatīt Tavu gribu un dod spēku to izpildīt. Aizslēdz manas lūpas tukšiem un ļauniem vārdiem un atturi manu roku no ļaunas rīcības. Ja notiek nelaime, dod spēku to pieņemt bez izmisuma. Dari mani par labestības avotu visiem, ar ko dzīvē tikšos. (Aleksandrs Meņs)


Gavēņa kalendārs 2014. Astotā diena

Tu vari palīdzēt

No 2011. gada Sīrija ierauta militāro konfliktu skarbajā realitātē. Sīriju piepildījusi vardarbība, bailes, trūkums un haoss. No vairāk kā 2 miljoniem reģistrēto bēgļu, kas devušies patvēruma meklējumos uz Libānu, Jordāniju, Turciju, Ēģipti un citām zemēm, puse ir bērni, no tiem 425 000 - jaunāki par pieciem gadiem, 8000 bērnu kļuvuši par apaļiem bāreņiem. Sīrijas bērnu ikdiena piepildīta ar baisām atmiņām un nepārtrauktām bailēm. Vairāk kā 3 miljoni bērnu, kas šobrīd atrodas Sīrijā, zaudējuši pajumti un dzīvo bēgļu nometnēs. Šie bērni cieš no fiziskas un psiholoģiskas vardarbības, viņiem nav iespēju mācīties, nodarboties ar sportu vai apgūt mūziku. Bērnu izmantošana nepiemērotā darbā, dalība militārās operācijās, iesaistīšana agrās laulībās ir nežēlīga ikdiena. Latvijā darbojas „Eiropas Savienības sīriešu asociācija", kas vāc līdzekļus Sīrijas bērnu atbalstam. Ziedojumu konts: LV04UNLA0050021549523, reģ. nr. 40008203435.

Izmeklē sirdsapziņu

„Skaudīgs cilvēks, greizsirdīgs cilvēks ir rūgts cilvēks: viņš neprot dziedāt, neprot uzslavēt, nezina, kas ir prieks. Viņš vienmēr skatās, kas pieder citam un nepieder viņam. Un tas ved pie rūgtuma, pie rūgtuma, kas izplatās uz visu kopienu. Tie ir rūgtuma sējēji. Un otra attieksme, kas ved pie greizsirdības un skaudības, ir aprunāšana. Ja viens nevar paciest, ka otram kaut kas pieder, tad par risinājumu kļūst otra pazemošana, lai es tad izskatītos nedaudz labāks. Tas ir aprunāšanas instruments. Aiz aprunāšanas vienmēr ir greizsirdība un skaudība. Un aprunāšana šķeļ kopienu, tā sagrauj kopienu. Tie ir velna ieroči." (Pāvests Francisks)

Dievs ir tuvu

„Tad nu viss, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara..." (Mt 7, 7-12)

Kungs, atmodini savā Baznīcā, visās kristīgajās kopienās prieka pilnus un drosmīgus Evaņģēlija lieciniekus. Vadi un apgaismo misionārus un jaunās Baznīcas, kur viņi kalpo. Dāvā visiem, kas cer uz Tevi, spēku rīkoties īstajā laikā un atalgo to cilvēku patiesos meklējumus, kas Tevi nepazīst, kas Tevi vēl nepazīst, kas Tevi vēl labi nepazīst. (Karls Barts)


Gavēņa kalendārs 2014. Septītā diena

Tu vari palīdzēt

Ieslodzītajam vīrietim Olainē (54 gadi) nepieciešamas brilles, labā + 2,5; kreisā + 0,5. Attālums starp zīlīšu centriem 64 mm. Par ziedojuma nogādāšanu lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459.

Izmeklē sirdsapziņu

Seksualitāte, ar kuru vīrs un sieva dāvā sevi viens otram, rīkojoties tā, kā tas notiek un pienākas vienīgi laulības dzīvē, nav kaut kas tīri bioloģisks, bet skar cilvēka personas visdziļāko būtību. Seksualitāte patiesi cilvēciski tiek īstenota tikai tad, ja tā ir vīra un sievas mīlestības neatņemama sastāvdaļa, mīlestības, kuras spēkā tie viens ar otru noslēdz nešķiramu līgumu, kas ilgst līdz pat nāvei. (KBK 2361)

Dievs ir tuvu

„Tā arī Cilvēka Dēls būs par zīmi šai ciltij..." (Lk 11, 29-32)

Tēvs, dāvā mums mūsu dienišķo maizi, dāvā mums šodien vēlēties un dalīties šajā maizē, kas nāk no Tevis. Dāvā mums sagaidīt katru rītausmu kā apsolījumu, kas runā par Dzīvības Maizi- par laicīgo dzīvi un mūžīgo dzīvi. Tu, Tēvs, kas dāvā pārpilnībā, Tu, kas nekad nepārstāj gaidīt savus pazudušos bērnus, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un māci mums vispirms piedot, kā piedod Tu. (Kardināls Alberts Dekurtrē)


Gavēņa kalendārs 2014. Sestā diena

Tu vari palīdzēt

Lūgums palīdzēt vientuļajai māte Cēsīs, kura viena audzina 4 bērnus un kurai nav pastāvīga darba, ir grūtības samaksāt par dzīvokli. Palīdzēt viņiem finansiāli var, ziedojot uz „Caritas Latvija" kontu ar norādi: „Cēsis". "Caritas Latvija" rekvizīti: reģ. nr. 40008086191, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Izmeklē sirdsapziņu

Dievs var atklāt nākotni saviem praviešiem vai citiem svētajiem. Taču taisnīga kristīgā nostāja pret visu, kas attiecas uz nākotni, ir paļauties uz Dieva apredzību un atsacīties no jebkuras neveselīgas ziņkāres šajā jomā. Savukārt neapdomība ir pieskaitāma atbildības trūkumam.

Atmetamas ir it visas zīlēšanas formas: vēršanās pie sātana vai dēmoniem, mirušo garu izsaukšana, kā arī citi paņēmieni, kas it kā "atklāj" nākotni. Horoskopu pētīšana, astroloģija, hiromantija, pazīmju tulkošana un buršana, gaišredzības fenomeni, palīdzības meklēšana pie īpašiem starpniekiem (mēdijiem) - tajā visā slēpjas vēlme iegūt varu pār laiku, vēstures gaitu un - galu galā - pār cilvēkiem, kā arī centieni sev piesaistīt apslēptos spēkus. Visas šīs parādības ir pretrunā ar godu un cieņu, ko pavada mīloša bijība un kādu mums pienākas apliecināt vienīgi Dievam. (KBK 2115-6)

Dievs ir tuvu

„Jo jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs Viņu lūdzat..." (Mt 6, 7-15)

Kungs Jēzu, lai mana dvēsele ir izsalkusi pēc Tevis, eņģeļu Maize, svēto dvēseļu barība, mūsu brīnišķīgā Maize, kurā ir visa tīkamā saldme un maigums. Eņģeļi ilgojas Tevi uzlūkot- lai arī mana sirds ir aizvien izsalkusi pēc Tevis un tiek Tevis sātināta, un lai dvēseli līdz dziļumiem piepilda Tavs neaptveramais maigums. (Svētais Bonaventūra)


Gavēņa kalendārs 2014. Piektā diena

Tu vari palīdzēt

Katoļu Baznīcas Ģimenes atbalsta centrs meklē mājas vietu Rīgā, vēlams centrā, kā arī finansiālu palīdzību darbības uzsākšanai. Ja vari palīdzēt, lūdzu, raksti: latvijasgimenescentrs@gmail.com vai zvani: tālr. 26107411.

Izmeklē sirdsapziņu

Elkdievība neattiecas vienīgi uz pagānisma viltus kultiem. Tā ir kā pastāvīgs kārdinājums ticībai. Elkdievība ir tad, kad dievišķojam jebko, kas nav Dievs. Tā rodas tajā brīdī, kad cilvēks Dieva vietā godina un ciena kādu radību, vai tā būtu "dievība" vai velns (kā, piemēram, sātanisma gadījumā), vai vara, baudkāre, dzimta, senči, valsts, nauda vai kas cits. "Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonai," saka Jēzus (Mt 6, 24). Daudzi jo daudzi mocekļi mira, lai nebūtu jāpielūdz "Zvērs", atsakoties pat izlikties, ka piedalās šajā kultā. Elkdievība noraida Dievu kā vienīgo Visuvaldītāju; vienotība ar Dievu nav savienojama ar elkdievību.

Cilvēka dzīve kļūst vienota, ja viņš pielūdz vienīgo Dievu. Prasība pielūgt vienīgo Kungu cilvēku padara vienkāršāku un pasargā viņu no pilnīgas sašķeltības. Elkdievība ir cilvēkā iedzimto reliģisko jūtu izkropļošana. Elku pielūdzēji ir tie, kuri dziļi dvēselē iespiesto nojausmu par Dievu attiecina uz jebko citu, nevis uz Viņu. 
(KBK 2112-2114)

Dievs ir tuvu

„Ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī Man neesat darījuši..." (Mt 25, 31-46)

Nāc, atklājies man, lai es redzu Tevi, manas sirds prieks! Un es pazīšu Tevi, kā Tu pazīsti mani. Es redzēšu Tevi, manu acu gaisma! Nāc, atklājies man, lai es redzu Tevi, manas sirds prieks! Beidzot es atradīšu Tevi, mans Dievs, beidzot es iemantošu Tevi, pēc kā ilgojos. Nāc, atklājies man, lai es redzu Tevi, manas sirds prieks! Izgaismo manas acis, dievišķā Gaisma, lai es vairs neuzlūkoju tukšības.
(Svētais Augustīns)


Gavēņa kalendārs 2014. Ceturtā diena

Tu vari palīdzēt

Pansionāta "Cīrulīši" iemītniekiem Cēsu novadā nepieciešamas atzveltnītes sēdēšanai gultā un augstais pastaigu galds. Lai nogādātu ziedojumu, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459. 

Izmeklē sirdsapziņu

"Evaņģēlijā lasām par kādu pagānu sievieti, kura neatlaidīgi lūdza Jēzu izdziedināt nešķīstā gara apsēsto meitiņu. "Māte sava bērna ciešanu priekšā ir gatava izdarīt visu. Viņa nezaudē drosmi arī tad, kad Jēzus saka: "Ļauj, lai vispirms bērni tiek paēdināti, jo nav labi ņemt bērnu maizi un mest to sunīšiem." Kaut arī nebija studējusi universitātē, viņa atbildēja Jēzum ar lielu gudrību: "Jā, Kungs, bet sunīši zem galda ēd bērnu druskas." Šī sieviete nekaunējās no savas ticības, un tieši tādēļ Jēzus veica brīnumu, izdzenot no viņas meitas nešķīsto garu," sacīja pāvests Francisks. 

Dievs ir tuvu

"Veseliem ārsta nevajag, bet slimajiem..." (Lk 5, 27-32)

Jēzu, apslēptais, manas dvēseles dzīvība, dedzības avots, nekas nespēs apslāpēt mīlestību, kas manā sirdī ir pret Tevi. Jēzu, apslēptais, godības pilnā manas augšāmcelšanās ķīla, Tevī rod piepildījumu visa mana dzīve. Tas esi Tu Euharistijā, kas liec man mīlēt mūžīgi. Un es zinu, ka atbildot Tu mīlēsi mani kā savu mazo bērnu.
(Svētā Faustīne)


Gavēņa kalendārs 2014. Trešā diena

Tu vari palīdzēt

Inese pašlaik dzīvo pansionātā Iļģi, Liepājas pusē - Grobiņas pagastā. Inesei akūti nepieciešams finansiāls atbalsts zobu labošanai un protezēšanai. Lūdzam palīdzēt un ziedot uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "Ineses zobu ārstēšanai". "Caritas Latvija" rekvizīti: reģ. nr. 40008086191, bankas konts: LV46HABA0551008657797. 

Izmeklē sirdsapziņu

Mērenības tikums tiecas pēc tā, lai pakļautu saprātam cilvēka jutekliskās kaislības un vēlmes. Lai valdītu pār sevi, nepieciešams ilgs un neatlaidīgs darbs. Nekad to nevarēs uzskatīt par pilnīgi sasniegtu. Jebkurā vecuma posmā nepieciešams, lai cilvēks atkal no jauna tam veltītu pūles. Noteiktos dzīves periodos -sevišķi tad, kad veidojas personība, - bērnībā un pusaudža gados - var būt nepieciešama īpaša piepūle. (KBK 2341-2)

Dievs ir tuvu

„Bet nāks diena, kad viņiem atņems līgavaini, tad tie gavēs..."(Mt 9, 14-15)

Kungs, Tu esi radījis manu dvēseli, un vienīgi Tu to spēj piepildīt. Tāpēc dari, lai šeit, lejā, tā nekad nejūtas pilnīgi sātināta. Dāvā manam garam ilgas pēc Tavas gaismas. Dāvā manai gribai tiekšanos pēc kārtības, kurā valdi Tu, un manai sirdij - slāpes pēc Tavas mīlestības. (Hugo Beilārs)


Gavēņa kalendārs 2014. Otrā diena

Tu vari palīdzēt

Vairākās Rīgas draudzēs (Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē, Rīgas Sv. Franciska draudzē, Rīgas Vissv. Trīsvienības draudzē un Rīgas Sv. Alberta draudzē) atrodas pārtikas kastes, kurās vari ielikt pārtiku, kas nebojājas, un tā tiks izdalīta draudzes „Caritas" grupas apzinātajiem trūcīgajiem cilvēkiem. Tāpat pārtiku vari ziedot sociāli karitatīvajam centram Betlēmes Žēlsirdības māja Rīgā, Katoļu ielā 14 (tālrunis saziņai: 26903982).

Izmeklē sirdsapziņu

„„No kurienes nāk iekāre? Kā tā darbojas mūsos? Interesanti, ka iekāri raksturo trīs īpašības: tā aizvien pieaug, mūs pārņem un attaisno sevi. Tā aug. Sāk palēnām, bet aug... Jēzus par to runāja, kad pieminēja līdzību par graudu un nezāli. Grauds auga, bet auga arī ienaidnieka sētā nezāle. Tāpat aug iekāre. Un ja kāds to neapstādina, tā pārņem visu."Lūgsim Kungam, kurš vienmēr, kad tiekam iekāres kārdināti, ar savu pacietību mums saka tāpat kā apustuļiem: „Apstājies! Paliec mierīgs! Atceries, ko darīju tai brīdī, tai laikā. Atceries! Pacel acis, paraugies uz apvārsni, neaizveries, neaizveries, ej uz priekšu!" Un šis Vārds mūs izglābs no ieslīgšanas grēkā iekāres brīdī." (Pāvests Francisks)

Dievs ir tuvu

„Ja kāds grib Man sekot, tad tāds lai aizliedz sevi..."(Lk 9, 22-25)

Kungs, ņem manus lēmumus un pārvērt tos rīcībā, ņem manas domas un pārvērt tās lūgšanās. Bet pirmām kārtām es lūdzu: ņem mani pašu, pat ja es neprotu Tevi mīlēt, kā Tu to vēlies, un ļauj, lai es esmu Tavā tuvumā līdz mūžībai. Tu pazīsti manus sapņus un cerības, manus trūkumus un vājības- pieņem to visu savālabestībā un ļauj man dāvāt Tev sevi pašu uzticībā un paļāvībā.


Gavēņa kalendārs 2014. Pelnu trešdiena

Šodien, Pelnu trešdienā, Baznīcā sākas Lielā gavēņa laiks, kurš ilgs līdz Kristus augšāmcelšanās svētkiem 20. aprīlī. Kā ik gadu LRKB IC ir izveidojis Gavēņa kalendāru, kurā piedāvā šim laikam aktuālas un noderīgas pārdomas, kā arī informē par iespējām palīdzēt līdzcilvēkiem. Šī gada jaunums ir tas, ka Gavēņa kalendārs ir pieejams arī kā Android aplikācija Gavēnis 2014.

Tu vari palīdzēt

Vientuļai mātei ar 4 bērniem nepieciešams atbalsts dzīvesvietas remontam, grīdas betonēšanai, nepieciešamā summa ir 140 eiro. Lai palīdzētu praktiski, lūdzu sazināties - info@caritas.lv vai 20032459. Ziedot finansiāli var uz „Caritas Latvija" kontu ar norādi: „Remontam Olainē". "Caritas Latvija" rekvizīti: reģ. nr. 40008086191, konts: LV46HABA0551008657797.

Izmeklē sirdsapziņu

Ticība vienmēr ved pie liecības. Ticība ir tikšanās ar Jēzu Kristu, ar Dievu, un no turienes tā dzimst un ved pie liecības. Apustulis vēlas teikt: „Ticība bez darbiem, ticība, kas neaizrauj, kas neved pie liecības, nav ticība. Tie ir tikai vārdi un nekas vairāk!"

Dievs ir tuvu

„Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga..." (Mt 6, 1-6. 16-18)

"Laimīgs ir cilvēks, kas par savu ceļabiedru vienmēr izvēlas Tevi, Kungs Jēzu. Kaut mēs visi, Tava tauta un Tava ganāmpulka avis, sekotu Tev, ar Tevi un pie Tevis, jo Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība un Tev ir mūžīgās dzīves vārdi. Mēs atzīstam un ticam, ka Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls. Tu esi Dievs, kas augstāks par visu, svēts uz mūžiem." (Svētais Bernards)