Šodienas datums: 29.03.2020  |  Vārda dienas: Nanija, Ilgmārs, Igmārs

2016. gada Žēlsirdības kalendārs gavēnim

Ievads

Žēlsirdības kalendārs gavēnim piedāvā iespēju izdzīvot 2016. gada Lielo gavēni, īpaši pārdomājot žēlsirdības tēmu. Katrai no 40 gavēņa dienām ir sagatavota „Garīgā maize”, iedvesmojošas laikabiedru pārdomas par to, kāpēc būt žēlsirdīgam, kā arī informācija par konkrētu iespēju praktizēt šo tikumu.

„Garīgo maizi” – Dieva Vārdu no attiecīgās dienas Svēto Rakstu lasījumiem un jautājumu tā apcerei – aplikācijā ir sagatavojuši svētā Ignācija no Lojolas sekotāji un aktīvi garīgo vingrinājumu vadītāji Latvijā: Euharistiskā Jēzus māsas Brigita SJE un Emanuēla SJE, kā arī jezuītu tēvi Algimantas Gudaitis SJ un Jānis Meļņikovs SJ.

Ar vēlmi mudināt cilvēkus apcerēt žēlsirdības noslēpumu, pāvests Francisks šo gadu ir izsludinājis par Dieva žēlsirdības gadu. Vārds 'žēlsirdība' patiešām ir noslēpums, jo no vienas puses tik pašsaprotams, bet no otras - mūsdienu cilvēkiem savā ziņā netverams un abstrakts. Lai to pietuvinātu, kalendāra sadaļā "Kāpēc būt žēlsirdīgam?" katru dienu varēs izlasīt kāda mūsu laikabiedra atbildi uz šo jautājumu. 

Savukārt kalendāra sadaļā „Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs” varēs uzzināt par konkrētām iespējām veikt kādu žēlsirdības darbu. Tās ir apkopojusi organizācija „Caritas Latvija”, kuras brīvprātīgie apzina un apmeklē draudžu redzeslokā nonākušus trūcīgus cilvēkus, ģimenes.

„Žēlsirdības kalendāru gavēnim” var lejuplādēt un izmantot arī kā Android aplikāciju „Gavēnim”. To iespējams lejuplādēt šeit: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpp.gavenakalendars 


26. marts. Lielā sestdiena

Gavēņa garīgā maize

“Tajā vietā, kur Viņu piesita krustā, bija dārzs un dārzā – jauns kaps, kurā vēl neviens nebija guldīts. Tāpēc Jūdu sagatavošanās dienas dēļ viņi tur guldīja Jēzu.” (Jņ 19, 41-42)

Cik dzīva manā sirdī ir Ticība, Cerība un Mīlestība?                                                                                                                                                                                                                                                            

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Tāpēc, ka tā mēs ļaujam Kristum dzīvot šajā pasaulē un turpināt iesākto pestīšanas darbu caur mums. Arī tāpēc, ka tā varam atgriezties pie mūsu katra pamataicinājuma - gribēt labu un meklēt patiesību.”
Madara Jauģiete, vijolniece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Lūgsimies par žēlsirdības kalpojumu Latvijas Katoļu baznīcā, lai tas iesakņojas kā viena no Baznīcas darbības dimensijām. Kungs, palīdzi kļūt redzīgākiem pret līdzcilvēku vajadzībām draudzēs un ārpus tās un organizēt nepieciešamās darbības palīdzības sniegšanai!


25. marts. Lielā piektdiena

Gavēņa garīgā maize

“Ieņēmis etiķi, Jēzus sacīja: “Ir piepildīts!” Un, galvu noliecis, Viņš atdeva garu.” (Jņ 19, 30)

Kādas domas ir manā galvā un kādas jūtas ir manā sirdī, kad dzirdu vārdu “nāve”?                                                                                                                                                                                                                    

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Būt žēlsirdīgam ir labākais veids, kā dzīvē piepildīt savu Dieva līdzību. Mēs neesam ne visuzinoši, ne visuvareni kā Dievs, taču mēs varam būt žēlsirdīgi. Dievu visvairāk iepriecina, kad cenšamies viņam līdzināties tieši šajā ziņā, un žēlsirdība arī dara pasauli par labāku vietu, kur visiem dzīvot.”
Jānis Vanags, LELB arhibīskaps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Bērnu un jauniešu centrs “Arken” priecātos, ja atrastos kāds cilvēks, kurš varētu pielikt virtuves skapīšus, tāpat arī noderētu plaukti, kur salikt bērnu mantas. Ja vari palīdzēt, zvani centra vadītājai Ilonai – 26286714.


24. marts. Lielā ceturtdiena

Gavēņa garīgā maize

“Tāpēc, ja nu Es, Kungs un Mācītājs, mazgāju jums kājas, tad arī jums pienākas citam cita kājas mazgāt” (Jņ 13, 14)

Kam un kā es kalpoju?                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Tā ir Kristus pavēle - mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Būt žēlsirdīgam - tā ir tikai daļa no šīs mīlestības, ko varam otram dot, un nav lielāka prieka kā būt par cilvēku, kuram ir ko dot.”
Aiga Rotberga, ginekoloģe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Vai šodien varu atteikties no laika, ko pavadu pie televizora vai datora, lai to veltītu lūgšanai un ģimenei?


23. marts. Gavēņa 37. diena

Gavēņa garīgā maize

“Un mācekļi izdarīja tā, kā Jēzus bija viņiem pavēlējis, un sagatavoja Pashu” (Mt 26, 19)

Kā vēl man pietrūkst, lai es sagatavotos Lieldienu svētkiem?                                                                                                                                                                                                                                         

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Jābūt tādam pret citiem, kā mēs gribētu, lai citi būtu pret mums. Neviens mēs neesam bez grēka, un nav tāda cilvēka, kas dzīvē nav kļūdījies. Mums visiem labāk ir vienam otru atbalstīt un palīdzēt, nekā tikai pārmest un sodīt. Turklāt, labais vairo labo, un jo katrs no mums būs labāks un žēlsirdīgāks pret pārējiem, jo labāka arī būs pasaule mums apkārt.”
Gatis Sprūds, uzņēmējs                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Vai, runājot par citiem cilvēkiem, uzsveru labo, kas ir viņos? Vai spēju atteikties no kritizēšanas un aprunāšanas? Kādēļ aprunāju? 


22. marts. Gavēņa 36. diena

Gavēņa garīgā maize

“Bet viens no mācekļiem, tas kuru Jēzus mīlēja, bija piekļāvies Jēzus krūtīm.” (Jņ 13, 23)

Kādā veidā es izjūtu savu draudzību ar Jēzu? Kā es to varētu izteikt ar saviem vārdiem?                                                                                                                                                                                                    

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Mēs, cilvēki, esam grēcīgi un ar dažādiem trūkumiem. Bet, pateicoties žēlsirdībai, un visupirms jau no Dieva puses, mēs tam visam varam pretoties un stāvēt pāri. Jo žēlsirdība ir galvenais tilts, kas ļauj mums pārvarēt un tikt pāri cilvēciskiem bezdibeņiem. Esot žēlsirdīgi, mēs varam tiekties uz debesu dziļumiem un tajos gulošajām pērlēm, jo žēlsirdība ir bagātību bagātība.”
Māris Sirmais, kordiriģents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Betlēmes Žēlsirdības mājas iemītniekiem nepieciešamas higiēnas un saimniecības preces (zobu pastas, šampūni un dušas želejas, tualetes papīrs, veļas pulveris, skūšanās piederumi) un matu griežamā mašīna, jo nav sava friziera. Tāpat nepieciešami pirmās palīdzības medicīnas piederumi: marles saites, brūču plāksteri, medicīnas dezinfekcijas līdzekļi (jods u.tml.), bezrecepšu pretsāpju līdzekļi (piem., Ibumetin).
Nepieciešamo var nogādāt uz Betlēmes Žēlsirdības māju Rīgā, Katoļu ielā 14, iepriekš sazinoties pa tālr. 26315685 (Līga) vai e-pastu: nova.vita.latvia@gmail.com
Ziedojumus iespējams pārskaitīt nodibinājumam “Nova vita”, Reģ. Nr. 40008137356, konta Nr. LV72HABA0551034255532, ar norādi “Betlēmes žēlsirdības mājai”. 


21. marts. Gavēņa 35. diena

Gavēņa garīgā maize

“Tad Marija paņēma mārciņu tīras, ļoti dārgas nardu eļļas un iesvaidīja Jēzus kājas, un tās slaucīja ar saviem matiem. Un māja piepildījās ar eļļas smaržu” (Jņ 12, 3)

Vai es esmu saskatījis savu tuvāko sāpes - manā ģimenē, darbā vai kur citur? Kādā veidā es esmu centies šīs sāpes mazināt?                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Piemēram, lai spētu dalīties - neko negaidot un nesaņemot pretim. Kaut gan, tas ir tikai normāli un likumsakarīgi, ka labie jeb žēlsirdības darbi nāk atpakaļ. Ja tu kādam pasniedz roku, tad droši vien kāds to grūtākā vai piņkerīgākā brīdī pados arī tev. Dievs jau nu jebkurā gadījumā!”
Lauris Aleksejevs, šefpavārs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Aigas ģimenē aug četri skolas vecuma bērni, kā arī vecākās meitas (17 gadi) jaundzimušais bērniņš. Kuplajai ģimenei sadzīvē ļoti noderētu veļas mašīna.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Aigas ģimenei”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


19. marts. Gavēņa 34. diena

Gavēņa garīgā maize

“Bet kamēr viņš par to domāja, lūk, Kunga eņģelis parādījās viņam sapnī, sacīdams: “Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara”” (Mt 1, 20)

Vai es godīgi un atklāti runāju ar Dievu par saviem sapņiem, cerībām un plāniem, kā arī par savām bailēm un problēmām?                                                                                                                                                   

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Tāpēc, ka tas ir cilvēcīgi. Katrs dzīvē ir kļūdījies. Bieži, cilvēks atdotu pusdzīvi, lai izmainītu kādu pagātnē pieņemtu nepareizu lēmumu. Citi, savukārt, cieš par savu vecāku nepareizajām izvēlēm vai tiek pazemoti un izmantoti. Vienvārdsakot, parādiet man cilvēku, kurš negribētu sajust, ka viņš ir labs un viņa sapņi ir svarīgi... jo tu esi tāds pats cilvēks kā es! Vecais ir pagājis, un viss ir tapis jauns.”
Mārtiņš Krūklis, LRKB Cietumu kapelānu dienesta vadītājs                                                                                                                                                                                                                                   

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Kad pēdējo reizi es piedāvāju palīdzību baznīcas telpu uzkopšanā?


18. marts. Gavēņa 33. diena

Gavēņa garīgā maize

“Ja Es sava Tēva darbus nedaru, tad neticiet man! Bet ja daru, tad, kaut arī negribat man ticēt, ticiet darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka Tēvs ir manī un Es esmu Tēvā.” (Jņ 10, 37-38)

Cik lielā mērā es saprotu attiecības starp Dievu Tēvu un Dēlu, un kādā mērā es tās pieņemu kā noslēpumu?                                                                                                                                                                      

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Cilvēks vai nu ir, vai nav žēlsirdīgs, izejot no katra sirds stāvokļa – iekšējās garīgās, morālās, tikumiskās dispozīcijas. Bet katram kristietim taču ir arī zināms, ka „gudrības sākums ir tā Kunga bijāšana..” (Sak 9:10). „Un, kas strādā žēlsirdības darbu, lai to dara ar prieku..” (Rom 12:8). Žēlsirdības darbi ir – paēdināt izsalkušos, padzirdināt izslāpušos, apģērbt kailos, dot pajumti svešiniekiem, apmeklēt cietumniekus, apraudzīt slimniekus, apglabāt mirušos.
Mateja evaņģēlijā sacīts: ”..ejiet nost no manis, jūs nolādētie, mūžīgajā ugunī.. Jo es biju izsalcis, un jūs neesat mani paēdinājuši; es biju izslāpis, un jūs neesat mani dzirdinājuši; es biju svešinieks, un jūs neesat mani uzņēmuši; es biju kails, un jūs neesat mani apģērbuši; es biju slims un cietumā un jūs neesat mani apmeklējuši.. Patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvē” (Mt 25, 41-46). Un te gribas iesaukties: „Jēzu, dod mums gudrību, lai mēs spētu klausīt Tavām pavēlēm - būt žēlsirdīgiem, un neapdraudētu savu pestīšanu!”
Daina Strelēvica, dzejniece, brīvprātīgā kalpotāja Iļģuciema sieviešu cietumā                                                                                                                                                                                                            

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Daudzbērnu ģimenei Valmierā, kurā aug 4 bērni, vajadzīga malka un materiāli remontam (tapetes, krāsas u.tml.). Ģimene ir maznodrošināta.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Daudzbērnu ģimenei Valmierā”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


17. marts. Gavēņa 32. diena

Gavēņa garīgā maize

“Jēzus viņiem teica: “Patiesi, patiesi, Es jums saku: pirms bija Ābrahams, Es esmu.” (Jņ 8, 58)

Vai es cenšos ieraudzīt Dieva esību visās lietās, vietās, notikumos un cilvēkos?                                                                                                                                                                                                            

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Ja gribi sajust, ka Dievs Tev kā bērnam noglāsta galvu, esi žēlsirdīgs. Ar to Tu gūsi svētlaimi zemes virsū. Un iegaumē, ka tur, kur valda Mūžīgā svētlaime, tiks pieņemti vienīgi tie, kas zemes dzīvē bija žēlsirdīgi.”
Jānis Streičs, kinorežisors, rakstnieks, gleznotājs un sabiedriskais darbinieks                                                                                                                 

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Kā es rīkojos, kad kāds trūcīgais uz ielas lūdz manu palīdzību? Vai esmu kādreiz nopircis ēdienu bezpajumtniekam vai trūcīgajam?


16. marts. Gavēņa 31. diena

Gavēņa garīgā maize

“Bet vergs nepaliek mājās uz mūžiem; dēls paliek uz mūžiem. Ja nu Dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi.” (Jņ 8, 35-36)

Vai es varētu šodien patiešām teikt: “Es esmu brīvs un jūtos kā Dieva bērns?”                                                                                                                                                                                                        

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Domājot par vārdu “žēlsirdīgs” vai “žēlsirdība”, man prātā nāk situācijas, kad esmu rīkojies pretēji sava prāta izstrādātajai loģikai. Īpaši tas attiecināms uz brīžiem, kad esmu pārkāpis savam egoismam, personīgajām interesēm un it īpaši - dusmām pret līdzcilvēku izdarībām, kuras man sagādājušas vilšanos. Prāts saka: “Pieņem mērus, rīkojies!”, bet sirds iežēlinās un mēri netiek pieņemti. Žēlsirdība, manuprāt, vienlaikus izpaužas arī kā tieksme darīt labas lietas, nemaz nedomājot par jebkādu atlīdzību vai personīgu labumu. Kāpēc būt žēlsirdīgam? Tā ir vieglāk dzīvot!”
Arnis Slobožaņins, mūziķis                                                                                                                                                                                                                                                                              

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Ģimene, kuras vienīgā apgādniece ir strādājoša un studējoša māmiņa, kas ir arī aktīva draudzes locekle, priecātos par ledusskapi. Ģimene dzīvo Jēkabpilī.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Ledusskapim Jēkabpilī”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


15. marts. Gavēņa 30. diena

Gavēņa garīgā maize

 “...Kad jūs paaugstināsiet Cilvēka Dēlu, tad jūs pazīsiet, ka Es tas esmu un neko nedaru pats no sevis, bet runāju to, ko man mācīja Tēvs” (Jņ 8, 28)

Kādi šķēršļi man traucē paļauties uz Dievu visās savās ikdienas rūpēs?                                                                                                                                                                                                                             

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Lai būtu bagāti. Protams, ne jau kaut kādās materiālās mērvienībās vai būšanās. Kā rāda dzīve, tad pārsvarā jau ir tā, ka, atraujot no sevis gandrīz vai pēdējo, kā arī nesavtīgi un patiesi dalās tie, kam ir vismazāk. Tur jau ir tā bagātība - iedot no tā mazumiņa nevis pārpilnību kalna. Jā, jo vairāk žēlsirdības darbus darīsim, jo bagātāki būsim.”
Valentīna Eiduka, šķēpmešanas trenere                                                                                                       

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Dace viena pati audzina četrus bērnus. Bērni ir mazi – vienu, divus, trīs un piecus gadus veci, un aprīlī gaidāma piektā bērniņa nākšana pasaulē. Bērnu tēvs azartspēļu atkarības iespaidā atstāja ne tikai ģimeni, bet arī dzīvokli gandrīz tukšu. Tādēļ ļoti nepieciešamas sadzīves mēbeles. Visvairāk noderētu virtuves skapīši, kur likt traukus, kā arī drēbju skapis bērnu drēbēm.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Dacei un bērniem”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


14. marts. Gavēņa 29. diena

Gavēņa garīgā maize

“...Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic man, tas dzīvos, kaut arī būtu miris.” (Jņ 11, 25)

Kad es patiešām dzīvoju un kas manai dzīvei dod jēgu?                                                                                                                                                                                                                                           

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Dievs ir mīlestība. Taču domāju, ka izjust patiesu mīlestību nav iespējams, nepazīstot žēlsirdību. Mēs varam kaut vai nemitīgi rūpēties gan par savu, gan par citu cilvēku atbilstību dažādiem reliģiskiem likumiem, virzot sevi un citus pretī ilūzijai par tuvošanos dievišķajam, taču bez žēlsirdības pret (citu) cilvēku trūkumiem tas agri vai vēlu var pārvērsties nevis izaugsmē pretim dievišķajam, bet gan trulā cietsirdībā. Tādēļ var uzskatīt, ka atslēga uz dievišķu mīlestību ir tieši žēlsirdībā, jo Jēzus radītajā Jaunajā Derībā mums ir bijusi iespēja iepazīt paša Dieva žēlsirdību.”
Vestards Šimkus, pianists                                                                                                                                                                                                

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Četru bērnu ģimenei, kurā viens bērns iet bērnudārzā, bet pārējie trīs – skolā, un māmiņa viena pati spiesta rūpēties par visiem, ļoti vajadzīga veļas mašīna. Ģimene dzīvo Smiltenē.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Veļas mašīnai Smiltenē”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


12. marts. Gavēņa 28. diena

Gavēņa garīgā maize

 “...Vēl nekad neviens cilvēks nav tā runājis kā šis cilvēks” (Jņ 7, 46)

Ko es vēlos sadzirdēt, saredzēt no Dieva manas pestīšanas dēļ?                                                                                                                                                                                                                            

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Cilvēcība, līdzcietība un žēlsirdība ir visa pamatā, jo pats Dievs ir mīlestība. Un kas var būt foršāk, kā no sirds palīdzēt otram. Ir svarīgi, ka ieraugām, pažēlojam un palīdzam. Un, visbeidzot, ar savām izvēlēm mēs ietekmējam pasaules kārtību, un caur mums tā var tapt cilvēcīgāka.”
Elita Patmalniece, māksliniece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Kāda sieviete Ilūkstē, kura viena pati audzina savu bērniņu, dzīvo ļoti nepiemērotos apstākļos - akūti nepieciešams dzīvokļa remonts un bērnu gultiņa 10 mēnešus vecam mazulim.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Remontam un bērnu gultai Ilūkstē”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


11. marts. Gavēņa 27. diena

Gavēņa garīgā maize

“...Tiešām, jūs mani pazīstat un zināt, no kurienes Es esmu. Un tomēr es neatnācu pats no sevis, bet patiess ir tikai Tas, kurš mani sūtīja un kuru jūs nepazīstat. Es Viņu pazīstu…” (Jņ 7, 28)

Ko es daru, kā es rīkojos un kas mainās manā dzīvē, kad aizvien vairāk iepazīstu Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu?                                                                                                                                                           

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Savas dzīves ceļā esmu saņēmis daudzus Dieva žēlsirdības pierādījumus. Viņš daudzas lietas ir vērsis par labu. Atceros Kristus vārdus: “Kā tu mērīsi, tā tev atmērīs.” Un Viņš mums ir devis sevi par piemēru, par žēlsirdīgās Mīlestības mēru. Man šķiet tā - ja es vairāk atslābinos, relaksējos, taupos un necīnos ar grēku, nevis vērtēju, iepazīstu, dodu un lūdzos, jo nespējīgāks sekot žēlsirdīgās Mīlestības piemēram kļūstu. Un tieši saskarsme ar cilvēkiem - ģimenē, darbā, sabiedriskajā transportā, mūsu slepenā pasaulīte un situācijas, kam mēs neesam gatavi - ir labākais identifikators, lai redzētu sevi un atgrieztos pie žēlsirdīgās Mīlestības - Jēzus Kristus.”
                      Jānis Kurševs, mūziķis                                                                                                                                                                                                                                                                

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Betlēmes Žēlsirdības mājai ir nepieciešama fasētā pārtika (griķi, rīsi, auzu pārslas, grūbas, sausais piens, eļļa u.tml.). Produktus var nogādāt uz Betlēmes Žēlsirdības māju Rīgā, Katoļu ielā 14, iepriekš sazinoties pa tālr. 26315685 (Līga) vai e-pastu: nova.vita.latvia@gmail.com.
Ziedojumus iespējams pārskaitīt nodibinājumam “Nova vita”, Reģ. Nr. 40008137356, konta Nr. LV72HABA0551034255532, ar norādi “Betlēmes žēlsirdības mājai”. 


10. marts. Gavēņa 26. diena

Gavēņa garīgā maize

“Man ir lielāka liecība nekā Jāņa dotā. Jo darbi, kurus Tēvs man ir licis izdarīt, šie paši darbi, kurus Es daru, liecina par mani, ka mani ir sūtījis Tēvs” (Jņ 5, 36)

Kā es liecinu par savu ticību gavēņa laikā?                                                                                                                                                                                                                                                    

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Mēs visi gribam saņemt žēlsirdību no Dieva un cilvēkiem, tāpēc mums jābūt žēlsirdīgiem. Dari otram to, ko tu gribētu, lai dara tev.”
Normunds Pucis, mākslinieks                                                                                                                                                                                                                                                                         

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Trūcīgai daudzbērnu ģimenei Raudā, Latgalē, nepieciešama gulta, segas un spilveni. Ģimenes apgādnieki ir ar garīgo atpalicību, bet rūpējas par ģimeni, nav atkarību.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Raudas daudzbērnu ģimenei”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


9. marts. Gavēņa 25. diena

Gavēņa garīgā maize

“Bet Jēzus viņiem atbildēja: “Mans Tēvs darbojas līdz pat šīm brīdim, un arī Es darbojos.”” (Jņ 5, 17)

Kā es sajūtu Dieva darbību savā dzīvē?                                                                                                                                                                                                                                                                

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

““Žēlsirdība pret visnabadzīgāko, iecietība pret viņa nepilnībām, kā arī spēja viņam piedot ir īsākais ceļš uz paradīzi,” teicis svētais Ambrozijs.Savukārt kāds no baznīcas tēviem ir teicis: “Ja žēlsirdīgais Dievs tevi uzlūkotu no sava troņa un tev vaicātu: “Ko tu vēlies, dārgais?” Tu atbildētu: “Apžēlojies par mani!” Dievs tad atbildētu: “Ja tu vēlies, lai es apžēlotos par tevi, apžēlojies arī tu par saviem brāļiem, un es, tavs Dievs, apžēlošu tevi. Ja tu gribi, lai es tev piedodu, piedod arī tu savam tuvākajam.”Kā darbs tas ir - piedod citiem? Tavs. Tāpēc cienīsim ikvienu cilvēku, kuru satiekam savā dzīves ceļā, parādīsim godbijību Dievam, kurš mīt viņā. Kāda gan man un tev daļa gar nabadzīgā, noskrandušā cilvēka nepilnībām un vājībām? Rūpēsimies un karsti lūgsim, lai mums nekad nepietrūkst mīlestības.Kad mēs palīdzam visnabadzīgākajam, mēs to darām ne jau tāpēc, lai mazinātu viņa nabadzību, izskaustu slimības vai bēdas. Mēs to darām mīlestības dēļ. “Sāc nabadzīgajiem atdot to, kas tev nav vajadzīgs un kas tev mētājas stūrī; pēc kāda laika sajutīsies spējīgs dot arī vairāk, kaut ko no sevis paša, un vēl pēc kāda laika tu būsi gatavs atdot pat visu, kas vien ir tavos spēkos,” teicis svētais Jānis Hrizostoms. Labums kļūst par īstu dievišķu labumu tikai tad, ja labuma devējs upurē otram kaut ko no sevis paša – no sava miega vai miera, laika vai naudas līdzekļiem, personīgām, mīļām lietām, utt. Ja es kaut ko labu daru tā viegli, atpūšoties, bez lielas piepūles, tam nav nekāda augstā vērtība.Lai saprastu, vai garīgajā dzīvē es virzos uz augšu vai uz leju, vispirms jāpārbauda, vai otram dodu ar PRIEKU. Pareizs garīgais ceļš ir šāds: aizmirstu labo, ko esmu darījis citiem, un vienmēr paturu sirdī labo, ko citi ir darījuši man. Par cilvēku, kurš nedomā par sevi, bet - labā nozīmē - vienmēr domā par citiem – vienmēr domā pats Dievs. Mantrausīgais beigu beigās par visiem saviem uzkrājumiem iegādājas mūžīgās elles mokas. Bet tas, kurš aiz tīras, pašaizliedzīgas mīlestības upurē savu dzīvi par tuvāko… zem savas kapa plāksnes reiz atradīs atslēgu uz Debesu paradīzi.”
Ligita Kursiša-Pataša, mūziķe, žēlsirdības misionāre-laje mātes Terēzes kopienā                                                                                                                                                                

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Kā es varētu iesaistīties Caritas grupā manā draudzē, kādu atbalstu vai palīdzību sniegt?


8. marts. Gavēņa 24. diena

Gavēņa garīgā maize

“Bet viņš tiem atbildēja: “Tas, kas mani izdziedināja, man sacīja: ņem savu gultu un staigā!”” (Jņ 5, 11)

Vai es esmu gatavs pieņemt, ka Jēzus dziedina manu miesu un dvēseli?                                                                                                                                                                                                                               

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

„Manuprāt, sabiedrībā bieži tiek jaukta līdzjūtība un žēlsirdība. Līdzjūtība vairāk ir īpašības vārds, bet žēlsirdība - darbības vārds. Žēlsirdība ir kalpošana visam labajam globālā līmenī, tādēļ mūsdienu pasaulē ir lieki jautāt, kāpēc tas būtu nepieciešams.”
Zane Vaļicka, aktrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Trūcīgā ģimenē Madonā, kurā divus skolas vecuma bērnus audzina viena pati māmiņa bez pastāvīga darba iespējām, ir sabojājusies veļas mašīna, kuru pašai nav iespējas iegādāties.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Veļas mašīnai Madonā”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


7. marts. Gavēņa 23. diena

Gavēņa garīgā maize

“Jēzus viņam teica: “Ej, tavs dēls dzīvo!” Cilvēks ieticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja.” (Jņ 4, 50)

Kā es ikdienā uzturu un “baroju” savu ticību un garīgumu?                                                                                                                                                                                                                                         

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Reizēm šķiet, ka būt žēlsirdīgam ir viegli. Padot roku, palīdzēt pāriet ielu, pasniegt nokritušu cimdu. Saprotoši pasmaidīt un pakāpties malā, kad, gaidot rindā uz Euharistiju, tevi pamatīgi pagrūsta enerģiska vecāka gadagājuma kundze. Taču visbiežāk tu attopies, ka esi atrunājies pats sev ar steigu, ar īgnumu, kas uzmācies jau no paša rīta, ar vienaldzību. Cik izvērstas pārdomas par cilvēku slinkumu, alkohola atkarību vai pat dažu etnisko grupu iedzimtu tieksmi uz profesionālu ubagošanu pārņem prātu, kad ielas malā ieraugi nabadziņu ar pastieptu roku! Reizēm šķiet, ka žēlsirdība ir dāvana, ko Dievs dod tikai izredzētajiem.”
                             Pēteris Bankovskis, publicists                                                                                                                                                                                                                                               

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Rikavas draudzes Caritas grupas redzeslokā ir divas daudzbērnu ģimenes, kurām piešķirts trūcīgo statuss. Vienā ģimenē aug trīs, bet otrā – četri pamatskolas vecuma bērni. Abās ģimenēs viens no bērniem ir smagi slims, mammām nav iespējas strādāt, tāpēc ģimenēm ļoti nepieciešama palīdzība malkas iegādē.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “malka Rikavas ģimenēm”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


5. marts. Gavēņa 22. diena

Gavēņa garīgā maize

“Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta un no visa sava spēka! (…) Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu!” (Mk 12, 30-31)

Kā es izsaku un izrādu savu mīlestību Dievam, tuvākam un sev - gan ar saviem vārdiem, gan ar saviem darbiem?                                                                                                                                                            

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Kas ir svarīgāks - patiesība vai žēlsirdība? Pirmajā brīdī viss šķiet skaidrs, ka svarīgākā, protams, ir patiesība. Nākamajā brīdī, padomājot detalizētāk, vai tiešām es vēlos, lai mana alga ir pēc maniem darbiem? Es taču zinu, kādi tie ir patiesībā, cik tie ir vērtīgi un bieži vien nepilnīgi. Bet algu gribas taču to labāko!
KO DARĪT?
Atceros atgādinājumu, ka Dievs ir varens un žēlsirdīgs. Un Viņa žēlsirdībā mana alga var būt lielāka, nekā es pats domāju un vērtēju. Tātad man ir izredzes saņemt žēlsirdību ne pēc mana mēra, bet pēc Tā mēra, kas ir daudz, daudz lielāks, spēcīgāks, zinošāks, kas redz visu un pārzina spēles laukumu.
Atliek atrast atbildi, kā man pievērst Dāvinātāja uzmanību un izpelnīties vairāk, nekā sanāk pēc maniem rēķiniem? Nedaudz pārdomājot, atbilde atnāk atvieglojošā ģenialitātē!
„Atlaid man manas vainas, kā arī es atlaižu saviem parādniekiem!” Jo žēlsirdīgāks es esmu, jo vairāk žēlsirdības es saņemšu. Tas ir tas ūdens, no kura nekad neslāps.
Kā tas ir?
Ja esmu žēlsirdīgs, tad izsaucu žēlsirdību arī pret sevi. Es parādu gatavību darboties žēlastības robežās un ar mani būs žēlastība. Tas ir svarīgi, kad apzināmies, ka mums pietrūkst sirds miera, prieka, atbalsta, un arī tad, kad mums tikai nedaudz pietrūkst, lai tiktu uz ceļa un ārā no celmainiem grāvjiem.
Redzi, ja es darīšu žēlastībā, tad tā ir Radītāja pasaules pareiza saprašana un interpretēšana. Tad es esmu sapratis, ka pasaule ir radīta labos nolūkos un es atbalstu šo labo struktūru. Un to, ko es atbalstu, tas arī mani atbalsta. Es pieņemu šo labo, un gribu arī tikt pieņemts labajā. Es uzticos un zinu, ka žēlsirdība rūpējas par mani, jo es rūpējos par to. Tas ir nezūdamības likums, kas darbojas neatkarīgi no mums, un mēs, sadarbojoties ar to, vairojam pasaules labumu. Kas audzē ābolus, tam būs āboli. Kas kopj žēlsirdību, tam būs žēlastības.
Žēlsirdības dāvināšana, pirmkārt, ir sevis glābšana un tikai pēc tam sava brāļa! Dodot mēs vispirms krājam žēlastības, glābjam sevi, savus tuviniekus, pēctečus un tikai pēc tam svešu nabagu uz ielas un nepazīstamo bēgli, pret kuru esam žēlsirdīgi ar uzmundrinošu novēlējumu, vārdu, maizes riecienu vai ūdens malku. Vairojot žēlastību, pasaule piepildās ar mūsu labo izvēli un kļūst tuvāka Radītāja pirmsiecerei.
Lai mums nekad nepietrūkst žēlastības, ko dot, un vienmēr ir iespēja saņemt!”
Ojārs Jansons, fotogrāfs. Foto: Valts Kleins                                                                                                                                                                                                                                                      

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Vai kādreiz esmu apsvēris iespēju kļūt par līdzgaitnieku kādam no bijušajiem ieslodzītajiem? Lai par šo iespēju uzzinātu vairāk, sazinies ar “Caritas Latvija”: info@caritas.lv, 20032459.


4. marts. Gavēņa 21. diena

Gavēņa garīgā maize

“Tu neesi tālu no Debesu valstības.” (Mk 12, 34a)  

Vai Jēzus mani fascinē un pievelk? Kas man traucē to piedzīvot?                                                                                                                                                                                                                             

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Tāpēc, lai mīlētu un tiektos uz mūžīgo dzīvi. Dieva žēlsirdība ir mūžīga. Tāpat kā mīlestība, kas ir mūžīga. Tāpēc žēlsirdību un mīlestību nevar ne nodalīt, ne sadalīt. Dieva dusmas ir pārejošas, un tās vairs nebūs. Bet žēlsirdība mūžīgi būs ar mums. Mūžīgajā dzīvē būs mūžīgā žēlsirdība.”
Jānis Rokpelnis, dzejnieks un esejists                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Kādai ģimenei, kurā bērni apmeklē Raudas internātpamatskolu, nepieciešama gulta, kā arī bērni ļoti priecāsies par spēļmantām – klucīšiem, konstruktoriem, lellēm, mašīnītēm.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Gultai un spēļmantām”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


3. marts. Gavēņa 20. diena

Gavēņa garīgā maize

“Kas nav ar mani, tas ir pret mani; un, kas ar mani nesakrāj, tas izšķiež..” (Lk 11, 23)  

Vai es spēju uzticēties Jēzum līdz galam vai arī vēl aizvien paļaujos uz saviem aprēķiniem?                                                                                                                                                                                                    

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Manuprāt, ceļš līdz žēlsirdībai sākas ar paklausību. Ja mēs centīsimies būt izdarīgi savos ikdienas pienākumos un Dieva likumos, mūsu sirdis kļūs plašākas un vēlēsies darīt vēl vairāk laba. Kāpēc būt žēlsirdīgiem? Jo Dievs mūs pirmais ir apžēlojis. Tā ir atbildes reakcija - iet un darīt tāpat.”
Laura Bicāne, mūziķe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Šīs daudzbērnu ģimenes stāsts varētu būt pazīstams daudziem - par spīti rūpēm un centieniem nodrošināt savu kuplo ģimeni, pastāvīga darba iespēju abiem vecākiem nav. Ģimenē aug divi bērnudārza vecuma bērni un pieci skolnieki. Visi 9 ģimenes locekļi priecātos gan par malku, gan par iespēju veikt remontu bērnu istabā (tapetes, grīda un griestu apmetums). Ģimene dzīvo Ilūkstē.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “7 bērnu ģimenei Ilūkstē”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


2. marts. Gavēņa 19. diena

Gavēņa garīgā maize

“Nedomājiet, ka es atnācu atcelt baušļus un praviešus..” (Mt 5, 17)  

Kuru no baušļiem man ir visgrūtāk izpildīt? Kāpēc?                                                                                                                                                                                                                                                  

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Izrādot žēlsirdību, mēs atbalstām garīgas vērtības, vairojam pasaulē labo un darām Dievam tīkamu darbu.”
Aldis Laviņš, jurists                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Vai, darot kādu darbu, izvēlos vieglāko un ērtāko, citiem atstājot nepatīkamāko? Vai un kādēļ izvairos no atbildības?


1. marts. Gavēņa 18. diena

Gavēņa garīgā maize

“Kungs, cikkārt man jāpiedod savam brālim?” (Mt 18, 21b)  

Kam es šodien esmu gatavs piedot un no kā pieņemt piedošanu?                                                                                                                                                                                                                                

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Lai padarītu šo pasauli labāku.”
Ēriks Vilsons, aktieris, režisors un rakstnieks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Jūlija ir piecu bērnu mamma, piektais bērniņš piedzimis pavisam nesen. Tēvs ģimeni ir atstājis, un bērnu ēdināšana, apģērbšana un audzināšana ir pilnībā uz viņas pleciem. Jūlija vērsās pie Kalkutas māsām ar dedzīgu lūgumu palīdzēt sarūpēt gultiņu un lielos bērnu ratus jaundzimušajam bērniņam.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “5 bērnu mammai Jūlijai”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


29. februāris. Gavēņa 17. diena

Gavēņa garīgā maize

“Bet Jēzus, izgājis starp tiem, attālinājās.” (Lk 4, 30)  

Kādas jūtas manī izsauc Jēzus „zaudētājs”? Kādus Dieva darbus es esmu šodien ieplānojis?                                                                                                                                                                                                 

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Lai izmantotu Dieva doto iespēju būt cilvēkam!”
Vija Piziča, juriste


                                                                    

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Katru no mums Dievs ir apdāvinājis ar talantiem, un ir lieliski, ja mēs varam izmantot šos talantus, lai dalītos ar līdzcilvēkiem Viņa mīlestībā. Tieši Tu vari kļūt par brīvprātīgo un palīdzēt, lai Evaņģēlijs kļūst pieejams cilvēkiem ar “Radio Marija Latvija” starpniecību. Vai tā būtu asistēšana mobilo studiju tehnikas sagatavošanā, Svētās Mises translācijā, informatīvo materiālu izdalīšanā, telpu uzkopšanā, dežūra radio ēterā vai arī piedalīšanās ziedojumu vākšanas komandā. Ikvienam ir iespēja, un ikviens tiek aicināts kļūt par daļu no radio. Veidosim mūsu “Radio Marija Latvija” kopā!
Pieteikties vari, rakstot uz “Radio Marija Latvija” e-pastu: info@rml.lv ar norādi “brīvprātīgais”, vai pa tālr. 67969128, 25458664.


27. februāris. Gavēņa 16. diena

Gavēņa garīgā maize

“..pie Jēzus nāca visi muitnieki un grēcinieki Viņā klausīties.” (Lk 15, 1)  

Kāpēc es no Dieva aizeju un atkal atgriežos?                                                                                                                                                                                                                                                       

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Žēlsirdība ir Mīlestības māsa.
Žēlsirdībā Tu palīdzi Dievam darīt Viņa darbu.
Žēlsirdība ir Dieva radīts mīlestības pilns stāvoklis, lai pasaulē valdītu Dieva Gars.
Pasaulē žēlsirdība ir aizmirsta, pieklusināta varbūt pat izsmieta. Mūsdienu pasaule labprāt aizmirstu šo Dieva dāvanu.
Cilvēce, atdarīsim savas sirdis! Modīsimies ŽĒLSIRDĪBAS GADĀ! Žēlsirdīgam jābūt ikvienam - Tev, brāli, Tev, Māsa, un man pašam.
Ar žēlsirdību Tu spēsi novērst kāda bojāeju.
Ar žēlsirdību Tu kādu pacelsi tuvāk Dievam.
Ar žēlsirdību Tu kādam atdarīsi acis, valodu, Dzīvi.
Ar žēlsirdību Tu iznīcināsi ļaunumu.
Ar žēlsirdību mēs ieraudzīsim Kungu.
Ar žēlsirdību mēs pabarosim pasauli.
Žēlsirdība ir milzīgs dārgakmens dvēselēm, kura sākas no maziem mīlestības darbiem, kā to apliecina daudzi svētie.
Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie Dievu redzēs!”
Juris Vizbulis, mūziķis                                                                                                                                                                                                                                                                                

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Lūgsimies par “Caritas Latvija” projekta “Mīlestības graudi” pasākumu veiksmīgu īstenošanos, par jauniešiem, kuri iesaistīsies kā brīvprātīgie un cilvēkiem, kuriem pasākumi paredzēti - jauniešiem ieslodzījumu vietās, bērniem ar īpašām vajadzībām un bēgļu bērniem Latvijā. 


26. februāris. Gavēņa 15. diena

Gavēņa garīgā maize

“Akmens, ko namdari atmeta, ir kļuvis par stūrakmeni, un tas ir brīnums mūsu acīs.” (Mt 21, 42b)  

Ko es daru ar uguni, kas manī tika iedegta Kristību brīdī?                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Žēlsirdība ir brīnums. Dabā tā nepastāv, tāpat kā labais un ļaunais. Žēlsirdība var dzīvot tikai cilvēkā, un tā ir daļa no Dievišķās gaismas, kas mums dota. Dieva dota mums ir arī izvēle - būt vai nebūt žēlsirdīgiem.”
Elīna Šimkus, operdziedātāja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Vientuļais tēvs audzina divus pirmsskolas vecuma puisīšus, kuriem ir garīga atpalicība. Tētis piepelnās, strādājot gaterī Kurzemes pusē. Visi trīs priecātos par ledusskapi.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Ledusskapim vientuļajam tēvam”!
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


25. februāris. Gavēņa 14. diena

Gavēņa garīgā maize

“Svētīgs ir vīrs, kas paļaujas uz Kungu; Kungs būs viņa cerība.” (Jer 17, 7)  

Kā es iedomājos Debesis? Vai esmu kādreiz aizdomājies, ka tās ir jau šodien un tagad, tur, kur es esmu?                                                                                                                                                                               

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Lai dzīvotu piepildītu dzīvi. Būt žēlsirdīgam nozīmē mazāk domāt par dažādiem formulējumiem un nemēģināt tos pielāgot sev un dažādām situācijām, bet gan vienkārši būt. Būt godīgam, mīlošam, radošam un citādi pozitīvam visupirms pret sevi, un tad jau tā žēlsirdība aizceļos arī pie citiem – mūzikā, nesavtīgā izlīdzēšanā, labos vārdos un darbos vai kā citādi. Un atgriezīsies pie tevis.”
Normunds Pauniņš, mūziķis, grupas “Otra Puse” solists                                                                                                                                                                                                                                       

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Trūcīgai ģimenei no Madonas, kurā pašlaik aug trīs bērni, bet maijā gaidāms ceturtais bērniņš, nepieciešama materiālā palīdzība. Dzīvojamā platība ir neliela, tādēļ ir vajadzīga divstāvu gulta, kā arī nepieciešami zīdaiņu rati (divi vienā - guļamrati+sēžamrati) neitrālā krāsā, jo gaidāmā bērniņa dzimums vēl nav zināms.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Trīs bērnu ģimenei Madonā”! 
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


24. februāris. Gavēņa 13. diena

Gavēņa garīgā maize

“Viņš tiem sacīja: „Manu biķeri jūs gan dzersiet. Tomēr ne man pienākas dot vietu savā labajā un kreisajā pusē, bet to ieņems tie, kuriem to ir sagatavojis mans Tēvs.”” (Mt 20, 23)  

Kā es saprotu Dieva taisnīgumu savas dzīves pašreizējā situācijā?                                                                                                                                                                                                                                 

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Kāpēc būt žēlsirdīgam? Tas nozīmē vismaz nedaudz attīrīt savu ar visādām ikdienas drazām aizkrāmēto sirdsapziņu un justies laimīgam par to, ka vismaz uz brīdi esi ieraudzījis Dieva gaismu sevī.”
Anna Rancāne, dzejniece un publiciste. Foto: Veronika Simoņenkova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Ilūkstē kādai ģimenei, kurā aug trīs pamatskolas vecuma bērni un viena no meitiņām ir ar īpašām vajadzībām, apstākļi nav viegli. Lai gan abi vecāki strādā, tomēr ģimene ir maznodrošināta, un tai ir ļoti nepieciešams dīvāns.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Dīvānam ģimenei Ilūkstē”! 
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


23. februāris. Gavēņa 12. diena

Gavēņa garīgā maize

“Tajā laikā Jēzus runāja ļaudīm un saviem mācekļiem, sacīdams (..), “jo tikai viens ir jūsu Mācītājs, bet jūs visi esat brāļi.”” (Mt 23, 1a; 8b)  

Uz ko mani šodien aicina manas ticības patiesā motivācija?                                                                                                                                                                                                                                     

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Šajā pasaulē mēs ienākam vieni un arī no tās aizejam vieni. Tāpēc vislielākā dāvana, bagātība, kas mums dota, ir cilvēki mums blakus. Atskārta par to, ka tieši cilvēks, nevis prestižs amats, dārgs auto vai liela māja ir vērtība, diemžēl nereti nāk par vēlu. Kad zaudēti tuvākie un attālinājušies tuvie. Laikā, kad pasaulē izplešas naids, vardarbība, necieņa, mīlestība ir vienīgā un lielākā dāvana, ko viens otram varam dot, pretojoties ļaunumam. Bet māsa tai ir žēlsirdība. Iespējams, vārdam “žēlsirdība” nav labs skanējums, jo tas liek domāt par kāda žēlošanu, pataisīšanu par nabadziņu, žēlojamo. Taču dziļākā šī vārda jēga apslēpta vienā no tā nozīmēm – “saudzīga izturēšanās”. Iespējams, vislielākā žēlsirdība ir tā, ka gribam un mācāmies viens pret otru izturēties saudzīgi: nesodīt, atbalstīt, nenovērsties. Pastiept roku, kad kāds pakritis, apskaut, kad bēdīgs, pabarot, kad izsalcis, un vienkārši būt blakus, kad kāds jūtas viens. Kāpēc to darīt? Kaut vai tāpēc, ka tā iespējams izkāpt no bezvērtības sajūtas. To, ko gribi sagaidīt no citiem, vispirms esi aicināts realizēt pats. Gaidīt mīlestību parasti nozīmē piedzīvot rūgtu vilšanos. To dot nozīmē mīlestību vairot sevī un tajos, kas ap mums. Izskaust ļauno.”
Agnese Meiere, žurnāliste                                                                                                                                                                                                                                                                        

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Ņikitas, sākumskolas skolnieka, mamma un tētis dzīvo un strādā ārpus Latvijas. Puiku viena pati Rīgā audzina vecmāmiņa. Abi būs pateicīgi par veļas mašīnu, virtuves skapjiem un pāris krēsliem virtuvē.
Sazinies ar “Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Ņikitam ar vecmāmiņu”! 
“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


22. februāris. Gavēņa 11. diena

Gavēņa garīgā maize

“Bet par ko jūs mani uzskatāt?” Sīmanis Pēteris atbildēja Viņam: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls!” (Mt 16, 15)  

Vai es uzskatu Jēzu par dzīvā Dieva Dēlu vai arī Viņš man ir tikai vēsturiska persona?                                                                                                                                                                                                     

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Žēlsirdība, kas izpaužas kā ikvienam dvēselē ieliktā nepieciešamība just līdzi un palīdzēt otram, kad tam ir grūti – garīgi, emocionāli vai fiziski, ir viens no atribūtiem, kas atšķir cilvēku no pārējās pasaules. Sena tautas gudrība saka – dalīta bēda ir pusbēda. Tikai tā nav dalīšana matemātiskā izpratnē, kur viena puse iegūst un otra zaudē. Ieguvēji ir visi. Žēlsirdību var sevī noslāpēt vai izkopt jeb, citiem vārdiem sakot, sevi var apzagt vai bagātināt. Kad mēs jūtam līdzi un palīdzam otram, mēs sarunājamies ar Dievu.”
Kārlis Šadurskis, politiķis                                                                                                                                                                                                                                                                           

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Šodien izdarīšu kaut ko labu kādam no cilvēkiem, kuru satikšu. Vai esmu gatavs darīt to nesavtīgi?


20. februāris. Gavēņa 10. diena

Gavēņa garīgā maize

“Šodien tu esi izvēlējies Kungu, lai Viņš būtu tavs Dievs (..). Un Kungs šodien ir izvēlējies tevi, lai tu būtu Viņam..” (At 26, 17-18)  

Kādas Dieva mīlestības zīmes es šodien pamanīju?                                                                                                                                                                                                                                               

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Tāpēc, ka žēlsirdība ir dāvana dalīties! Žēlsirdība ir cilvēka spēcīgākais eliksīrs, kurš ir jāšauj ārā ne tikai domās un vārdos, bet pats galvenais – darbos. Es varu būt pateicīgs Dievam par ģimeni un tuvākajiem cilvēkiem, kuriem varu censties dot labāko kā vīrs, tēvs, draugs vai čoms. Taču vēl vairāk es Debesu Tēvam varu teikt paldies par to, ka viņš mani ir apveltījis ar talantiem, kas man kā dakterim dod iespēju palīdzēt un dalīties arī ar nepazīstamiem cilvēkiem. Tā ir Dieva žēlsirdība!”
Aigars Fadejevs, olimpiskais vicečempions soļošanā, sporta ārsts un fizioterapeits                                                                                                                                                                             

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Vai manā ģimenē (radu, draugu vai kaimiņu vidū) ir kāds, par kuru sen neesmu interesējies, apjautājies, kā klājas? Mums ir dota tikai šodiena. 


19. februāris. Gavēņa 9. diena

Gavēņa garīgā maize

“Steidzies salabt ar savu pretinieku..” (Mt 5, 25a)

Ar kādu pretinieku (varbūt manī pašā?) Jēzus šodien mani aicina salabt?                                                                                                                                                                                                                

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Žēlsirdība ir viena no Dieva dāvanām, kas mūs atšķir no dzīvniekiem.” 
Ilmārs Znotiņš, fotogrāfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Betlēmes Žēlsirdības mājas iemītnieki būs pateicīgi par apaviem (zābaki, kurpes, čības, sandales un krokši), īpaši svarīgi - vīriešu apavi. Tos var nogādāt uz Betlēmes Žēlsirdības māju Rīgā, Katoļu ielā 14, iepriekš sazinoties pa tālr. 26315685 (Līga) vai e-pastu: nova.vita.latvia@gmail.com.
Ziedojumus iespējams pārskaitīt nodibinājumam “Nova vita”, Reģ. Nr. 40008137356, konta Nr. LV72HABA0551034255532, ar norādi “Betlēmes žēlsirdības mājai”. 


18. februāris. Gavēņa 8. diena

Gavēņa garīgā maize

„Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Lūdziet, un jums tiks dots; meklējiet un atradīsiet; klauvējiet, un jums tiks atvērts.”” (Mt 7, 7)  

Ko Jēzus šodien meklē manā sirdī; pie kādām manām iekšējām durvīm klauvē; ko Viņš lūdz no manis?                                                                                                                                                                      

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Žēlsirdība ir aicinājums, kas garīgi ceļ ikvienu cilvēku, kurš šim aicinājumam no sirds atsaucas. Varbūt dažkārt atsaukties ir grūti - liekas, ka nav laika, nav resursu vai šķiet “mans pienesums jau būs vien tāds piliens okeānā". Taču Jēzus saviem mācekļiem brīdī, kad jāpaēdina tūkstošiem ļaužu, uzdod jautājumu: “Kas jums ir?”. Tā ir atbilde uz žēlsirdības aicinājumu. Dāvāt tam, kas nomākts vai lielās grūtībās, to, kas man ir - smaidu, uzmundrinošu vārdu, garīgu vai materiālu atbalstu.  
Decembrī ar draugiem no draudzes palīdzējām bērniem mācīties Ziemsvētku dziesmas Atbalsta centrā bērniem un ģimenēm “Roku rokā”, Rīgā, Līksnas ielā. Centrs ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas dibināts un palīdz bērniem no sociālā riska ģimenēm. Sākumā es vēlējos savā draudzē tikai pastāstīt par šo kalpošanas iespēju, bet sanāca, ka iesaistījos arī pats. Atceros to ar prieku. Palīdzēt bērniem ar savu klātbūtni, sarunu, atbalstu mācībās ir lieliska iespēja, kā piepildīt aicinājumu uz žēlsirdību. Bieži ir tā, ka netrūkst saldumu uz svētkiem, bet šiem bērniem pietrūkst tieši uzticamas mīlestības klātbūtnes un uzmanības no cilvēkiem. Plānoju arī turpmāk regulāri apciemot “Roku rokā” bērnus. Un no sirds aicinu atsaukties šādam žēlsirdības darbam arī citus kristīgo draudžu piederīgos, lai mazumiņu sava brīvā laika veltītu bērniem, kuri ikdienā apmeklē dienas atbalsta centrus.”
Jurģis Klotiņš, mūziķis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Ja manā draudzē, kaimiņos ir kāda daudzbērnu ģimene, vai esmu gatavs piedāvāt palīdzību kādu dienu pieskatīt bērnus, lai vecāki varētu veltīt laiku viens otram?


17. februāris. Gavēņa 7. diena

Gavēņa garīgā maize

“Dievs, radi manī skaidru sirdi un atjauno manī stingru garu!” (Ps 51, 12)  

Vai manī ir vēlēšanās un ticība, ka Dievs var darīt skaidru un šķīstu manu sirdi un miesu?                                                                                                                                                                                            

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Žēlsirdība nav žēlošana. Vārds “žēlsirdība” ir salikums no vārdiem “žēl” un “sirds”. Bez sirds tā ir formāla, un tā var būt palīdzoša dažādos gadījumos, bet patiesa žēlsirdība ir unikāla parādība, jo spēj ietekmēt ne tikai tajā iesaistītos žēlsirdības devējus un saņēmējus, bet arī tos, kas ir liecinieki. Gandrīz 100% patiesa žēlsirdība, kas izriet no sirds, kuru ir atmaidzinājis Dievs, spēj mainīt cilvēku dzīves, izraisa tādu notikumu gaitu, kas paliek tautu atmiņā cauri gadsimtiem. Esmu pieredzējusi šādu Dieva inspirētu žēlsirdību, un tā spēj ietekmēt mūsu sirdsprātu un nodomus. Tas var būt sinepju graudiņš, kas var būt vērtīgāks par kilogramu zelta. Tad, kad spējam dot Dieva dāvanas tālāk, mēs pavairojam Dieva žēlastību zemes virsū, un, tāpat kā asins donoriem pēc asins nodošanas asinis atjaunojas, tā arī kristiešiem atjaunojas dvēseles asinsrite.”
Diāna Dimza-Dimme, māksliniece. Foto: O. Jansons                                                                                        

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Mazsalacas draudzes Caritas grupas organizētās zupas virtuves klientei vajadzīgs radioaparāts. Kundzei dzīvē nav klājies viegli - viņa ir vientuļa, nestrādājoša, turklāt kādreiz pabijusi brīvības atņemšanas iestādē. Radio būtu labs līdzeklis, kā kaut nedaudz kliedēt viņas ierasto vientulību. 
Sazinies ar „Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "radioaparātam kundzei Mazsalacā"! 
"Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


16. februāris. Gavēņa 6. diena

Gavēņa garīgā maize

“Tāpēc lūdzieties tā: (..) piedod mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem.” (Mt 6, 12) 

Kam un ko es šodien gribētu piedot no visas sirds Jēzus dēļ?                                                                                                                                                                                                                                      

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Tāpēc, ka katru dienu saņemu daudz Dieva žēlsirdības pret sevi.” 
Sigita Jevgļevska, aktrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Trūcīgai ģimenei Rīgā nepieciešami 120 eiro stingra matrača iegādei 5 gadus vecam zēnam, kuram plānota muguras operācija.
Sazinies ar „Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "matrača iegādei zēnam"!
"Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797. 


15. februāris. Gavēņa 5. diena

Gavēņa garīgā maize

“Un Karalis atbildot viņiem sacīs: “Patiesi, Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.”” (Mt 25, 40)  

Ar kādu labu darbu savam brālim vai māsai es šodien varu pagodināt savu Karali?                                                                                                                                                                                                                                    

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Manuprāt, cilvēkam būtu jābūt žēlsirdīgam, jo tāds ir mūsu Dievs. Un tā nav tukša frāze, ka dots devējam atdodas simtkārt un tūkstoškārt! Tikai palīdzot tam, kam tas patiesi ir nepieciešams, mēs vairojam labo jeb Dieva valstības spēku uz Zemes un samazinām sātana ietekmi!”
Ivars Kalviņš, zinātnieks                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Diviem vientuļajiem pensionāriem Cēsīs ir vajadzīgi asinsspiediena mērītāji. Mazās pensijas dēļ viņi nevar atļauties tos iegādāties. 
Sazinies ar „Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "asinsspiediena mērītājiem Cēsīs"!  
"Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797. 


13. februāris. Gavēņa 4. diena

Gavēņa garīgā maize

“Kungs, pievērs savu ausi un uzklausi mani, jo es esmu trūcīgs un nabags.” (Ps 86, 1)  

Kāds mans trūkums šodien sauc uz Kungu pēc palīdzības?                                                                                                                                                                                                                                            

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

“Žēlsirdībai nav vajadzīgi lieli žesti. Nopērc kaut uz ielas salstošam bezpajumtniekam tēju, šādi dāvājot uzmanību tam, kas jau sen nav saņēmis labestību un dzīvo mīlestības badā. Šāds šķietami mazais mirklis ir liels, jo tajā notiek dvēseles detoksikācija no neiejūtības, vienaldzības un egoisma, bet vienlaikus šajā brīdī ir kas no Adorācijas svētmirkļa, jo, darot žēlsirdības darbu, nonākam paša Dieva klātbūtnē - “ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši”. Man pat šķiet, ka šāds dievišķās klātbūtnes piesātinātais mirklis, iespējams, ir ne mazāk svēts kā tie, kuros Baznīcas doktori piedzīvoja savas lielās mistiskās atklāsmes. “Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie saņems žēlastību.”
Vārdi bez darbiem ir nedzīvi. Žēlsirdība ir mīlestība darbībā. Mīlestība tās esencē. Pāvests Francisks šogad ir izdevis grāmatu ar skaistu nosaukumu “Dieva vārds ir Žēlsirdība”. Tajā viņš mums atgādina, ka Dievu raksturo tieši Viņa žēlastīgā daba, un, kad esam žēlsirdīgi, esam līdzīgi Viņam, mūsos aktivizējas “oriģinālie ražotāja uzstādījumi” un patiesi ieslēdzas Dievbērnības gars. Par žēlsirdību gan runāt viegli, praktizēt – daudz sarežģītāk. Tā prasa laiku, enerģiju un dažreiz arī naudu. Taču no tās piedzīvošanas ir neparasta svētība, kas ir vitāli svarīga mums pašiem – to sniedzošajiem, jo patiesi atveroties uz otru un ar žēlumu sirdī redzot viņa nelaimi, sirdi ieskaujošais mūris tiek saārdīts, ikdiena tiek "uzlikta uz pauzes" un līdzcilvēkā ieraugām viņa vērtību un būtību. Ne tikai sev tuvajā un mīļajā, bet arī svešajā vai pat nepatīkamajā. Zaudējot žēlsirdību, mēs arī zaudējam kādu svarīgu cīņu mūsos un ļoti svarīgu daļu no mūsu cilvēcības."
Inese Šuļžanoka, mūziķe                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Lūgsimies par Betlēmes Žēlsirdības mājas rehabilitācijas centra iemītniekiem un par atkarīgiem cilvēkiem kopumā - lai Dievs palīdz izturēt kārdinājumus, dod žēlastību atvērties Dieva mīlestībai un tuvākmīlestībai.
Lūgsimies par Betlēmes Žēlsirdības mājas kalpotājiem, lai Dievs stiprina un dod žēlastību ikvienā cilvēkā redzēt Jēzu un nepagurt grūtībās. Lai visās vajadzībās, pirmkārt, vērstos pie Kunga.


12. februāris. Gavēņa 3. diena

Gavēņa garīgā maize

“Lūk, jūs gavējat strīdos un ķildās un nekautrīgi sitat ar dūri. Negavējiet tā, kā šodien..” (Is 58, 4)  

Kāds būtu mans šodienas, patiesi Dievam patīkamais gavēnis?                                                                                                                                                                                                                                                       

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

"Cilvēkam nav jābūt žēlsirdīgam, ja viņš to nevēlas. Bet, manuprāt, tā ir dabiska cilvēka vēlme. Un šī vēlme, kas dažkārt īstenojas darbībā, mīlestību padara arī redzamu."
Dace Stirāne, žurnāliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Kurlmēms tēvs viens pats audzina trīs meitiņas vecumā no 7 līdz 15 gadiem un strādā gadījuma darbus. Viņa aprūpē ir arī divi pieauguši bērni, jaunieši, kuri ir pabeiguši tehnikumu, taču viņiem Kurzemes pilsētā nav darba, tāpēc kuplā ģimene būtu ļoti pateicīga par malku.
Sazinies ar „Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "malka 5 bērnu tēvam"!
"Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.


11. februāris. Gavēņa 2. diena

Gavēņa garīgā maize

“Šodien (..) esmu nolicis jums priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Izvēlies tad dzīvību!” (At 30, 15-16a)

Kuri no šodien pieņemtajiem lēmumiem nesīs man garīgo un emocionālo dzīvību?                                                                                                                                                                                                      

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

"Būt žēlsirdīgam – tā ir iespēja sevi pārsniegt. Pacelties no dabiskā līmeņa uz pārdabisko. Tā ir iespēja secināt, ka manī ir kas vairāk nekā tikai sava labuma meklēšana, naudas pelnīšana un tiekšanās pēc ērtības sev. Es spēju padomāt par otru, spēju dalīties, spēju iepriecināt. Mana sirds ir laba, pašam Dievam patīkama! Šī sajūta man sagādā neizsakāmu prieku.  
Turklāt – "dodot gūtais neatņemams". Mēs mēdzam pasmaidīt par šiem Raiņa vārdiem, bet es sirsnīgi ticu šo vārdu patiesībai."
Aija Balode, izdevuma „Mieram tuvu” redaktore                                                                                                                                                                                                                                                               

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Vai esmu apmeklējis tuviniekus slimnīcā, pansionātā vai ieslodzījuma vietā? Vai manu paziņu lokā ir kāds, kura tuvinieki atrodas šajās vietās? Vai esmu pamudinājis viņus apmeklēt?


10. februāris. Pelnu trešdiena

Gavēņa garīgā maize

“Uzmaniet, lai jūs savu taisnību nedarītu cilvēku priekšā, (..), jo tad jūs nesaņemsiet algu no jūsu Tēva, kas ir debesīs.”
(Mt 6, 1) 

Kādu motīvu vadīts es lūdzos, gavēju un dodu žēlsirdības dāvanas?                                                                                                                                                                                                                    

Kāpēc būt žēlsirdīgam?

"Dieva žēlsirdība ir Dieva visdziļākā būtība, pateicoties kurai, atklājas Kristus attieksme pret grēcinieku. Dieva žēlsirdība dāvā cilvēkam jaunu iespēju nožēlot, atgriezties un ticēt! Dieva žēlsirdību var saistīt ar šī gada jubilejas durvju zīmi - tās ir atvērtas, katrs cilvēks tiek gaidīts un ielūgts. Žēlsirdība ļauj mums līdzināties Dievam, tā ir viena no Kristus Kalna svētību attieksmēm un ļauj mums iemantot atpestīšanas dāvanu. Nav tāda brīža mūsu dzīvē, kurā mēs nevarētu sākt no sākuma, jo Dieva žēlsirdība dara visu jaunu! Lai Kunga žēlsirdība jūs visus pavada!"
Zbigņevs Stankevičs, arhibīskaps                                                                                                                                                                                                                                                                        

Šodien Tu vari būt žēlsirdīgs!

Pirms diviem gadiem, pateicoties Gavēņa kalendāram, daudzbērnu ģimenei Dreiliņos, kurā aug 8 bērni (jaunākajam ir pāris mēneši), un abiem vecākiem ir garīgā atpalicība, bija iespēja veikt nelielu mājokļa remontu. Šobrīd ģimenei ir nepieciešams dīvāns un gaiša krāsa istabas sienu nokrāsošanai.
Sazinies ar „Caritas Latvija” (info@caritas.lv, tālr. 20032459) vai ziedo uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "daudzbērnu ģimenei Dreiliņos"! 
"Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.