Šodienas datums: 04.04.2020  |  Vārda dienas: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Gavēņa kalendārs

Ievads

Šogad svinēsim Latvijas valsts simtgadi, tāpēc šī gada Lielā gavēņa kalendārā aicinām iedvesmoties un ļauties pārdomām, ieklausoties to cilvēku teiktajā un rakstītajā, kas savā laikā un vēl arvien Latvijā ir uzskatītas par garīgām autoritātēm. Šādi arī paplašināsim savu redzesloku un uzzināsim par cilvēkiem, kas ir dzīvojuši pirms mums un snieguši būtisku ieguldījumu mūsu tautas garīgajā izaugsmē.

Katrai dienai piedāvājam arī vienu lūgšanu nodomu un apņemšanos, kuras izpildot vairosim labo mūsu tautā un zemē. Gavēnis ir arī lielisks laiks, kad darīt žēlsirdības darbus. Šai kalendārā uzzināsi par vairākām "Caritas Latvija" brīvprātīgo apzinātām līdzcilvēku vajadzībām, kurās vari sniegt palīdzīgu roku.


31. marts. Gavēņa 40.diena

Pārdomas

“Kādā svētdienas agrā rīta stundā es pastaigājos pa sabombardēto Brēmenes pilsētu. Ielas bija tukšas, tikai viens neliels suns meklēja sava saimnieka pēdas. Tieši šinī brīdī kaut kas uz mani sāka runāt: “Cilvēka bērns, lūk, suns meklē pēc sava saimnieka, tu, katolis – kristietis, ko tu meklē Kunga dienā tukšajās ielās? Suns meklē savu kungu... Vai nebūtu laiks arī tev sākt apmeklēt Kunga namu?”

Monsinjors Antons Smelters (1923 – 2010)
Fragments no A. Smeltera ievadraksta LKSSA “Dzintars” Rīgas vienības žurnālam 2000. gada maijā

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kas kāda iemesla dēļ nespēj uzdrošināties ienākt baznīcā! Lai Dievs dāvā viņiem drosmi un dzīves ceļā liek cilvēkus, kas palīdz to pārvarēt, kas palīdz ieraudzīt Dieva lielo žēlsirdību!

Apņemšanās

“Jēzum sekot nozīmē līdzināties Viņam domāšanā un apjausmā - Viņa dzīvesveidu ņemt par paraugu savai rīcībai un savas dzīves veidošanai” (Reinhards Kērners). Kā konkrēti manā ikdienā izpaužas uzticība Dievam? Ko vēlos un ko varu mainīt, lai attiecības ar Viņu būtu dziļākas, lai es būtu kristietis ne tikai vārda pēc.


30. marts. Gavēņa 39.diena

Pārdomas

“Mūsdienās nav pietiekami tikai filozofēt, lai cilvēks tiktu atpestīts, daudz vairāk ir nepieciešams kristianizēt cilvēkus un tautas (…) Aicinājums ir: Mīlestībā būt gudram un gudri mīlēt!”

Filozofs, jezuītu tēvs Staņislavs Ladusāns (1912 – 1993)
Fragments no uzrunas Pasaules Filozofijas kongresā 1986. gadā

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies, lai kristieši visā pasaulē arvien dziļāk savā ikdienā dzīvotu saskaņā ar tuvākmīlestības bausli. Lai apziņa, ka esam mīlēti, pamodina mūsos vēl lielāku spēju mīlēt

Apņemšanās

Jēzus un Marijas Dominikāņu māsas misionāres  savu apustulātu īsteno evaņģelizējot (skolās, bērnudārzos, svētdienas skolās, kā arī individuāli sagatavojot sakramentiem); palīdzot draudzes darbā, organizējot rekolekcijas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem; rīkojot tematiskas tikšanās; iesaistoties karitatīvajā (žēlsirdības) darbā. Dominikāņu māsas Kuldīgā kalpo Kuldīgas draudzē, kā arī tuvākajos misiju punktos Ugālē, Kandavā un Kabilē, vadot katehēzes bērniem un pieaugušajiem, kā arī apmeklējot vajadzībā nonākušos cilvēkus. Iespēja ziedot un atbalstīt māsu misiju, pārskaitot ziedojumu” uz “Jēzus un Marijas Dominikāņu māsu misionāru kongregācijas" Liepājas klostera kontu ar norādi “Ziedojums misijai. “Jēzus un Marijas Dominikāņu māsu misionāru kongregācijas" Liepājas klostera rekvizīti: Reģ. Nr.90001900397, juridiskā adrese: Lauku iela 39/43, Liepāja, bankas konts: LV06HABA0551009989260


29. marts. Gavēņa 38.diena

Pārdomas

“Varbūt tiešām zeme ir pārbaudījumu vieta, kur Dievs nospriež, vai esmu tiesīga reiz nonākt Viņa tuvumā. Mani pārbauda, arvien  no jauna pārbauda. Vienu es tomēr skaidri zinu, ka bez visaugstākās palīdzības nekas neizdodas.”

Rakstniece, tulkotāja, kultūrfilozofe Zenta Mauriņa (1897 – 1978)
Fragments no “Manas saknes ir debesīs”, 1976. gada 30. jūnijā


Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un visiem, kas kalpo Latvijai militārajā dienestā.

Apņemšanās

Šodien veltīšu laiku, lai personīgā lūgšanā apcerētu Kunga ciešanas un to, ko Kristus krusta upuris nozīmē priekš manis personīgi. 


28. marts. Gavēņa 37.diena

Pārdomas

“Tātad mīlestība ir visas kristīgās dzīves pamats. Jaunais mīlestības bauslis ir Dieva tautas likums. Tiem, kuri ir pieņēmuši kristību, ir kļuvuši par Dieva bērniem, ir pienākums mīlēt citus cilvēkus un vajadzībā tiem palīdzēt. Nevar pastāvēt patiesa draudzība un vienotība ar Dievu, ja trūkst upurgatavas tuvākmīlestības; Dievs ir un paliek mīlestības avots un atalgotājs par tās piepildīšanu dzīvē. (...) ja tuvākmīlestība cilvēku starpā praktiski būtu stiprs dzīves likums, tad mēs mazāk redzētu nelaimīgus cilvēkus. Tad vientuļais un skumju sagrauztais cilvēks viegli rastu iepriecinājumu. Tad grūti būtu atrast bada cietēju un bezpajumtnieku. Tad grūti būtu atrast vai sastapt naidīgu skatu un rupju, aizvainojošu atbildi.”

Viktors Pentjušs, MIC (1915 - 2007)
Fragments no raksta “Kristu mēs sastopam brāļos” (“Katoļu kalendārs”, 1993)

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri savā dzīvē ir piedzīvojuši vardarbību un atstumšanu, lai viņi piedzīvotu Dieva dziedinošās mīlestības klātbūtni un apzinātos, ka Dievs viņus mīl neatkarīgi no tā, ko citi vai viņi paši par sevi domā.

Apņemšanās

Jānis (vārds mainīts) ir pirmās grupas invalīds, kurš dzīvo Kuldīgā. Viņam ir amputēta kāja un tuvākajā laikā draud otras kājas amputācija. Patreiz Jānis ir kāda labas gribas cilvēka aprūpē. Tā kā pēc otras kājas amputācijas tualetes procedūras būs apgrūtinātas, Kuldīgas dominikāņu māsas lūdz palīdzēt ar “krēslu - tualete” iegādi. Lūdzam ziedot uz “Jēzus un Marijas Dominikāņu māsu misionāru kongregācijas" Liepājas klostera kontu ar norādi “Ziedojums krēslam”. “Jēzus un Marijas Dominikāņu māsu misionāru kongregācijas" Liepājas klostera rekvizīti: Reģ. Nr.90001900397, juridiskā adrese: Lauku iela 39/43, Liepāja, bankas konts: LV06HABA0551009989260. Par mantiskā ziedojuma iespēju lūgums sazināties ar dominikāņu  māsām Kuldīgā, zvanot: 29857920 vai 63321198, vai rakstot uz misionaresopkuldiga@gmail.com

 


27. marts. Gavēņa 36.diena

Pārdomas

“Vispār no miroņiem uzcelšanas brīnumā Baznīcas tēvi redz cilvēka garīgās uzcelšanas simblu, jo nāvīgo grēku tie pielīdzina fiziskai nāvei. Kā fiziskā nāve atņem katras darbības iespēju, tā nāvīgs grēks dara cilvēku nespējīgu uz tādiem garīgiem darbiem, kam nopelns Dieva priekšā. Mirušais kļūst nejūtīgs uz katru reakciju no ārienes, grēcinieks - nepadevīgs Dieva žēlastības iedarbībai, kamēr savus grēkus nenožēlo. Kā fiziskais līķis sastingst, tā grēcinieks sastingst savā nepaklausībā Dieva un Baznīcas likumiem.”

Julijans Kardināls Vaivods (1895 - 1990)
Fragments no grāmatas “Homīlijas visa gada svētdienām”

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par atbrīvošanu visiem, kuri ir sapinušies maldu mācību valgos.

Apņemšanās

Atteikšos no okultisma, horoskopiem, zīlēšanas, dziedniekiem. Atbrīvošos no priekšmetiem un grāmatām, kas ar to saistīti. Ja šāda prakse ir bijusi manā pagātnē vai esmu to darījis tikai pa jokam, aiziešu uz grēksūdzi.   


26. marts. Gavēņa 35.diena

Pārdomas

“Jā, bērni sauc, sauc pēc glābšanas no nāves, no iznīcināšanas. Man būtu neērti un kauns teikt, ka ir pasaules un Eiropas valstis, kurās abortu skaits ir lielāks par piedzimušo, ja pat mūsu Latvijā tas ir uz pašiznīcināšanās līmeņa. Bet ja bērnam arī ļauj piedzimt un dzīvot, tas sauc pēc kristīgās audzināšanas un nepareizs ir apgalvojums, ka bērnu nedrīkst ietekmēt, ka viņam pašam jāļauj izvēlēties - ticēt vai neticēt Dievam. (...) Tikai ar savu personīgo piemēru - ceļoties no rīta un ar krusta zīmi sākot dienas gaitas un tās vakarā nobeidzot, sēžoties pie galda un pateicoties Visaugstajam par dāvanām, ko Viņš mums ir devis, svētdien altāra priekšā godbijīgi locot ceļus - tam visam ir jābūt mūsu dzīves neatņemamai sastāvdaļai, nepieciešamībai, paraugam mūsu bērnam.”

Tēvs Andrejs (Jānis Pavlovskis) OFMCap(1914 – 2000)
Fragments no tēva Andreja raksta “Bērni sauc” (“Katoļu kalendārs”, 2000)

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visiem ieņemtajiem bērniņiem, lai viņiem ir iespēja piedzimt, kā arī par ārstiem, kuri veic abortus, lai Svētais Gars atmodina viņu sirdsapziņu un pasargā no nogalināšanas grēka.

Apņemšanās

Kuldīgas dominikāņu māsu redzeslokā ir nonākusi vientuļa māmiņa, kura audzina 3 bērnus, kuri visi gatavojas uz pirmo Svēto Komūniju. Tēvam ir alkohola atkarība un viņš ģimeni ir pametis. Māsas lūdz palīdzēt ģimenei ar malkas iegādi. Lūdzam ziedot uz “Jēzus un Marijas Dominikāņu māsu misionāru kongregācijas" Liepājas klostera kontu ar norādi “Ziedojums malkai”. “Jēzus un Marijas Dominikāņu māsu misionāru kongregācijas" Liepājas klostera rekvizīti: Reģ. Nr.90001900397, juridiskā adrese: Lauku iela 39/43, Liepāja, bankas konts: LV06HABA0551009989260. Par mantiskā ziedojuma iespēju lūgums sazināties ar dominikāņu  māsām Kuldīgā, zvanot: 29857920 vai 63321198, vai rakstot uz misionaresopkuldiga@gmail.com

 


24. marts. Gavēņa 34.diena

Pārdomas

“Kā gājputni, nemiera dzīti,
Kas ceļu uz dienvidiem veic,
Tā ticīgie, saule vai lietus,
Uz Aglonu augustā steidz.

Te Dievmāte uzklausa tevi,
Kā dzīvot tev padomu dod,
Pie altāra izraudi sevi,
Te miers tev ir jāatrod.

Kad ardievas Māmiņai teiksi,
Būs sakopts tavs dvēseles lauks,
Tu citugad atkal šurp steigsi,
Jo Aglonas Dievmāte sauks.

Tev asaras mirdz uz vaiga,
Bet sirdī ir iegājis prieks,
Ka lūdzoties satiki Jēzu,
Tu  - Dievmātes ceļinieks.”

Literāts un skolotājs Antons Matvejāns (1937 - 2008)
Dzejolis “Dievmātes ceļinieks”

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par 100gades svētceļojuma organizatoriem, dalībniekiem, kā arī visiem labas gribas cilvēkiem, kas visdažādākajos veidos atbalsta šo svētceļojumu -  lai tas ikvienu tuvinātu Dievam un dāvātu nepieciešamās žēlastības latviešu tautai.

Apņemšanās

Atzīmējot mūsu valsts simtgadi, laikā no 6. maija līdz 13. augustam notiks 100 dienas garš svētceļojums, kurš sāksies un beigsies Latvijas lielākajā svētvietā Aglonā. Svētceļojuma mērķis ir pateikties par mūsu valsts neatkarību un lūgties par tās iedzīvotāju garīgo neatkarību. Plānots, ka 100 dienās gar Latvijas robežu tiks noieti aptuveni 1800 kilometri. Katrā naktsmītnē notiks koncerti, kuru laikā tiks sludināta Evaņģēlija priecīgā vēsts. Svētceļojumā aicināti piedalīties dažādu konfesiju kristieši, dažādu vecumu cilvēki, arī tie, kas ceļam var atvēlēt tikai vienu nedēļu vai pat dienu. Mājaslapā www.svetcelojums100.lv un Facebook lapā “Simtgades svētceļojums” var atrast nepieciešamo kontaktinformāciju, lai pieteiktos un uzdotu savu jautājumu. Pieteikties var arī tiešsaistē, aizpildot anketu: http://ej.uz/svetcelojums100, tajā norādot laiku, kurā plānojat pievienoties, kā arī, ja ir vēlme, savas iespējas piedalīties pasākuma organizēšanā. Ceļā tiks nodrošināta ēdināšana, tāpēc dalībniekiem vēlamais ziedojums ir vismaz 3 eiro.

100gades svētceļojuma atbalstam lūdzam ziedot uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "100gades svētceļojums". "Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797

 


23. marts. Gavēņa 33.diena

Pārdomas

“Daudzi dzīves brīži, darītais darbs un tā rezultāti man sagādājuši patiesu prieku un gandarījumu. Taču bijis jāpiedzīvo arī ne mazums smagu, skarbu notikumu. Gandrīz nepārtraukti savu eksistenciālo dramatismu likusi apzināties ilgā atšķirtība no dzimtenes.”

Pedagogs, sabiedriskais darbinieks, dzejnieks Alberts Spoģis

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir nācies pamest Latviju. Īpaši Dieva žēlsirdībai uzticēsim ģimenes, kurās šī iemesla dēļ ģimenes locekļi dzīvo atšķirtībā viens no otra.

Apņemšanās

Šīs dienas laikā veltīšu vairākas šautru lūgšanas to cilvēku nodomā, kas vēlētos atgriezties dzimtenē, bet kāda iemesla dēļ to nevar.


22. marts. Gavēņa 32.diena

Pārdomas

“Tautas īpašību, kā labo, tā arī ļauno nesēji ir atsevišķi indivīdi. Vienam labo īpašību ir daudz vairāk, citiem atkal mazāk. Tiem, kam to ir daudz, un ja viņi tās attīsta, kļūst par tautas, ja tā varētu teikt, mīluļiem, par tās kulta priekšmetiem, viņi ir tās varoņi, ģēniji. Šie tautas varoņi, ģēniji var parādīties dažādās tautas dzīves nozarēs (...) Vieni no tādiem ģēnijiem tautas reliģiskajā dzīvē ir arī personas ar dziļu un plaši izkoptu reliģisko dzīvi - ir svētie.”

Jezuītu tēvs, kultūrvēsturnieks, publicists Kučinskis Staņislavs SJ (1913 - 2008)
Fragments no raksta “Iespaidu viļņos” (“Zīdūnis”, 1937, Nr. 5)

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visām publiskajām personībām, par visiem, kas veido valsts tēlu un ieņem atbildīgs amatus valsts politiskajā, ekonomikas, kultūras un reliģijas jomā.

Apņemšanās

Iedziļināšos Baznīcas mācībā - šovakar izlašīšu kādu fragmentu no Katoliskās Baznīcas katehisma, Baznīcas dokumentiem vai pāvesta uzrunas.


21. marts. Gavēņa 31.diena

Pārdomas

“Izrādās, ka ļoti daudz var izturēt, ja bez bailēm un bez ierunām atdodas Dieva rokās. Tad Viņš mūsos kaut kādā veidā darbojas un visu virza uz vienu mērķi. Tiesa, tas nenotiek viegli un reizēm ir lielas grūtības, bet tās nekad nav bezcerīgi lielas un nepārsniedz mūsu spēkus. Turklāt par katru vismazāko piepūli un mīlestības žestu Viņš atmaksā simtkārtīgi, dzīves grūtībās dod lielu mieru, spēku un jaunu gaismu mūžīgo patiesību izpratnei, - un tikai tās ir pūļu vērtas.”

Māsa Roze no Marijas Sirds OPL (1896 – 1944)
Fragments no m. Rozes vēstules mātei

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visiem, kas piedzīvo dažādus dzīves pārbaudījumus, ciešanas, zaudējumus - lai Dievs viņiem dāvā savu mierinājumu, kā arī cilvēkus, kas palīdzētu pārvarēt šo grūto dzīves posmu.

Apņemšanās

Lūcija (vārds mainīts) ir invalīde, dzīvo viena. Viņas dēls arī ir invalīds, taču ar māti kopā nedzīvo. Lūcija, neskatoties uz savu slikto veselības stāvokli, daudzus gadus uzcītīgi kalpojusi draudzei. Patlaban veselība vairs to neatļauj. Lūcijai no "ierindas" izgājusi veļas mašīna, kas jau ir gana ilgi kalpojusi. Lūcijai ir izteikti deformētas rokas, pirksti. Ar slimām rokām viņa nespēj izmazgāt drēbes. Viņa lūdz, ja iespējams, dāvāt viņai kaut vai lietotu veļas mašīnu. Lūcija priecātos arī par parasto (bet ne skārienjūtīgo) mobilo telefonu, jo tas, kas viņai ir patreiz, bojājas. Lūcija pārvietojas ar viena spieķa palīdzību, bet nu arvien grūtāk tā pārvietoties, īpaši, ja nepieciešams veikt lielākus ceļa gabalus, tādēļ viņai lieti noderētu nūjošanas nūjas, ar kuru palīdzību vieglāk varētu veikt arī ceļu līdz kapsētai, kur apglabāts viņas vīrs. Palīdzēt Lūcijai lūdz Jēkabpils draudzes Caritas grupa. Lūdzam ziedot uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "Lūcijai". "Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797. Par mantiskā ziedojuma iespēju lūgums sazināties ar “Caritas Latvija” biroja un projektu vadītāju Egitu Volinsku, 29552102, vai rakstot uz info@caritas.lv


20. marts. Gavēņa 30.diena

Pārdomas

“Vēl Grieta stāstīja, ka mirušie vairākiem cilvēkiem atnākuši sapņos un visu sīki izstāstījuši, kā tur ejot (...), tur vairs nav jābaidās no nāves. Šajā dzīvē pati briesmīgākā ir nāve, ja tās nebūtu, tad jau nekas. Visļaunākais tas, ka nemaz nevar zināt, kad būs jāmirst un kuram būs jāmirst. Nāve paņem to, kurš vismazāk gaida. Kas to būtu domājis, ka nomirs Cērpu Jēcis? Arī Vanagu Maruča vēl būtu varējusi dzīvot, vēl jau nemaz tik veca nebija. Un pats Vanags! Vīrs spēka gados, bet beigts bija! Tas gan bija nelaimes gadījums, bet ar kuru tad tāda nelaime nevar notikt? Tā Lienots vakaros pārsprieda, un bērniem kļuva gluži baigi. Kas to var zināt: ienāks kādreiz nāve, paraus tevi un beigts būsi! Ko tad?”

Mariāņu tēvs Pēteris Upenieks MIC (1906 - 1972).
Fragments no priestera atmiņu stāstiem “Balandnieki”

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par mūsu mirušajiem ģimenes locekļiem, draugiem, paziņām (“Kunga eņģelis”, Svētās Mises upuris mirušo nodomā u.c).

Apņemšanās

Izrevidēt savu skapi un atbrīvoties no lietām, kuras nav vajadzīgas, pie reizes izvērtējot, vai vienmēr izmantoju Dieva dotos līdzekļus atbildīgi un jēgpilni.


19. marts. Gavēņa 29.diena

Pārdomas

“Mūsu nākotne nekur citur nav atrodama kā mūsu sirdīs, un kādas būs mūsu sirdis, tāda būs mūsu nākotne. Ja mums izdotos atdzemdēt visnepazīstamāko un aizmirstāko kristietības ideālu – līdzcietību (…).”

Rakstniece, tulkotāja, kultūrfilozofe Zenta Mauriņa (1897 – 1978)
Fragments no “Manas saknes ir debesīs”, 1976. gada 23. maijs

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par to, lai spējam izrādīt līdzcietību viens otram ģimenē, darba vietā, mācību iestādēs.

Apņemšanās

Caritas grupas Latvijā 2017.gadā palīdzēja vairāk nekā 200 ģimenēm. Atsakies no dažādiem pārtikas produktiem gavēņa laikā, iekrāto naudu vari ziedot ģimenēm, kurām nav no kā ietaupīt, un kuras ar pārtiku atbalsta Caritas grupas pie draudzēm.Lūdzam ziedot uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "Ģimenēm". "Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797


17. marts. Gavēņa 28.diena

Pārdomas

“Pedagoģiskās atziņas un prasmes cieši saistītas ar sava laikmeta dzīves uzbūvi, ar sabiedrības un valsts dzīves prasībām, citiem vārdiem sakot - ar laikmetīgo. Skola ir valsts un sabiedrības atspulgs miniatūrā.”

Valērija Seile (1891 - 1970), latgaliešu un latviešu izglītības un sabiedriskā darbiniece, bibliogrāfe un zinātniece.
Fragments no Valērijas Seiles grāmatas “Paidagogikas vēsture”

 

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visiem pedagogiem un izglītības sistēmas darbiniekiem, īpaši par tiem, kuriem ir vara un atbildība ietekmēt izglītības politiku mūsu valstī, lai viņu rīcība un lēmumi sakņotos kristīgās un morālās vērtībās.

Apņemšanās

Atradīšu vienu rakstu par pedagoģijas tēmu un padziļināšu zināšanas šajā jomā.


16. marts. Gavēņa 27.diena

Pārdomas

“Lai mani sit krustā, lai mani vajā, bet es nekad neatteikšos no savas pārliecības, no savas reliģijas, no savas ticības.”

Priesteris Vladislavs Litaunieks (1909-1941)
Fragments no sprediķa Donāta svētkos Krāslavā (Antoņinas Madelānes atmiņas)

 Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kas ir tālu no Dieva, par tiem, kuri ir aizgājuši no Baznīcas un ticības.


Apņemšanās

Publiskās vietās nekautrēšos liecināt par savu kristīgo pārliecību - lūdzoties pirms maltītes, sarunās apliecinot kristīgas vērtības utt.


15. marts. Gavēņa 26.diena

Pārdomas

“Visas Kristus mācības viskoncentrētākais saturs ir  - mīlēt Dievu un tuvākos. Cenšoties dzīvi darīt labāku, no tā ir jāsāk. (...) Ģimenē jārisina daudzas problēmas - laicīgas un garīgas, jo ģimeņu struktūras veselīgums fiziskā un garīgā ziņā ir sabiedrības pamats. (...) Pareizās kārtības un likumības ievērošanai Dievs ir devis pareizo, taisnīgo dzīves un darbu regulētāju, kas katram vienmēr un visur ir līdzi. Tā ir cilvēka sirdsapziņa. To mēdz saukt arī par Dieva balsi. Rīkošanās pēc sirdsapziņas un likumu ievērošana ved cilvēku uz laimi.”

Viktors Pentjušs MIC (1915 - 2007)
Fragments no raksta “Gaidām trešo tūkstošgadi” (“Katoļu kalendārs”, 2000)

 Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par ģimenēm, kuras piedzīvo krīzi un ir uz izjukšanas robežas, lai Dievs atjauno savstarpējo mīlestību un saticību.

Apņemšanās

Katru vakaru veltīšu laiku sirdsapziņas izmeklēšanai, kā arī pateikšos Dievam par saņemtajām žēlastībām. 


14. marts. Gavēņa 25.diena

Pārdomas

Kungs, man sevi aizmirst ļauj,
Ļauj no sevis aiziet man:
Nezināt, kas esmu, biju,
Neminēt, kas kādreiz būšu.

Ļauj man būt kā sniega pārslai,
Kas no Tavas dvesmas nāk,
Traucoties pār zemi salto,
Mirkli gaismā iemirdzas.

Ļauj šai mazai nieka pārslai
Tavā Tēva delnā krist,
Izkust dievišķīgā elpā,
Tevī dzīvot, Tevī zust.

Rakstniece un reliģisku darbu autore Janīna Babre (1919-1983)
Dzejolis “Lūgsna”

 Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visiem konsekrētajiem un Dievam veltītiem cilvēkiem, lai Kungs caur viņiem vairo labo pasaulē un sniedz palīdzību un mierinājumu vajadzībā nonākušajiem.

Apņemšanās

Žēlsirdības misionāres jeb sv. Mātes Terēzes māsas lūdz atbalstīt viņu redzeslokā esošu gados vecu sievieti ar invaliditāti. Kundze šobrīd ir pārcēlusies uz sociālo dzīvokli Jūrmalā. Viņai ir nepieciešams skapis ar plauktiem (nevis pakaramajiem!) ierobežoto kustību iespēju dēļ. Tā kā skapja patreiz nav, tad visas kundzes mantas un drēbes glabājas kastēs. Palīdzēsim atrisināt šo situāciju! Lūdzam ziedot uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "Skapim". "Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797. Par mantiskā ziedojuma iespēju lūgums sazināties ar “Caritas Latvija” biroja un projektu vadītāju Egitu Volinsku, 29552102, vai rakstot uz info@caritas.lv

 


13. marts, Gavēņa 24.diena

Pārdomas

“Putns jūt, kas viņš ir, kad lido, zivs - kad peld, bet gars - respektīvi cilvēks - kad tas domā.”

Psihologs un filozofs Konstantīns Raudive (1909 - 1974)

 Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visiem, kuri ir atkarīgi no TV un sociālajiem tīkliem.

Apņemšanās

Mazāk laika veltīšu TV un internetam, tā vietā izlasīšu vērtīgu grāmatu vai veltīšu uzmanību savai ģimenei, draugiem.

 

 


12. marts. Gavēņa 23.diena

Pārdomas

“Mana sūtība ir kalpot Dievam un latviešu tautai.”

Prelāts Ādolfs Grosbergs (1910 - 1979). Viņa piemiņai ir nodibināts „Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds”. Mācījies Aglonas ģimnāzijā /1931/, darbojies Rēzeknes draudzē.
Fragments no prelāta rakstiem.

 Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par studentiem, lai viņi kļūst par spējīgu katoļu inteliģenci, kas ar savu dzīves liecību nes ticības gaismu savā profesionālajā vidē.

Apņemšanās

Pajautāšu draudzes prāvestam - kā varu palīdzēt.

 


10. marts. Gavēņa 22.diena

Pārdomas

“...es gribētu, lai mēs ne tikai tuvotos garīgumam visa sabiedrība kopumā, bet lai tas būtu labi izprasts garīgums. Tātad, savstarpējas sapratnes, tolerances, iecietīguma pilns garīgums, lai  mēs ietu to ceļu, kuru patlaban iet arī Jānis Pāvils II, kuru iet Romas katoļu Baznīca, proti, ceļš uz ekumēnismu. Tas ir ļoti svarīgi - garīgums un saticība visu konfesiju starpā."

Latvijas poļu filoloģe, žurnāliste un sabiedriskā darbiniece Ita Kozakeviča (1955 - 1990)
Fragments no intervijas žurnālā “Katoļu dzeive” 1990 (Nr 10 (192))

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par vienotību starp kristiešiem un konfesijām, kā arī mūsu ģimenēs, kopienās, darba vietās.

Apņemšanās

Rīgas Sv .Franciska draudzes Caritas kalpotāja Emīlijas kundze katru gadu no Adventa līdz Lieldienām dala pārtiku vienu reizi divās nedēļās 30 ģimenēm. Viena no tām ir arī Ineses ģimene. Tajā bez viņas, vīra un viņu piecām meitām dzīvo arī Ineses onkulis. Meitas ir dzimušas viena pēc otras – divas iet bērnu dārzā, bet trīs jau apmeklē skolu. Ģimene ir čakla – vīrs strādā, bet Inese iegūst vidējo izglītību vakarskolā. Taču visam naudiņas nepietiek. Šobrīd kuplajai saimei nav ledusskapja. Ģimene priecātos arī par maza izmēra ledusskapi. Lūdzam ziedot uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "Ledusskapim". "Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797. Par mantiskā ziedojuma iespēju lūgums sazināties ar “Caritas Latvija” biroja un projektu vadītāju Egitu Volinsku, 29552102, vai rakstot uz info@caritas.lv  


9. marts. Gavēņa 21.diena

Pārdomas

“Kā varu Dievu mīlēt, kā Viņš man jāmīl? Pateikties! Ka Viņš neatsakās būt mans Dievs, man atļauj būt Viņa radījumam, Viņa pestītam un svētdarītam. Par ticību, Baznīcu, žēlastību, sakramentiem; par dzīvi, veselību, sauli, gaisu, dienišķo maizi, utt.”

Kapucīnu tēvs Toms Gumpenbergs OFMCap (1904 - 1984), ilgus gadus strādājis un kalpojis Latvijā
Fragments no tēva Toma Gumpenberga OFMCap vēstules māsai Venerandai PIJ

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri zaimo un nemīl Dievu, par visiem, kuri veic svētzādzības.

Apņemšanās

Pavadīšu laiku lūgšanā Vissvētākā Sakramenta priekšā vai Krusta adorācijā.

 


8. marts. Gavēņa 20.diena

Pārdomas

“Mūsu piemērs ir Kristus, nevis otrs cilvēks, lai arī cik svēts un godīgs tas izskatītos.”

Prelāts Kazimirs Ručs (1915 - 2007)
Fragments no prelāta K. Ruča atmiņu grāmatas “Dzīve ar Dievu”

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par cilvēkiem, kuri ir mūsu garīgās autoritātes, kā arī par tiem, kuri ar savu dzīves liecību ir stiprinājuši mūs dzīves ceļā.

Apņemšanās

Atteikšos no salīdzināšanās ar citiem un greizsirdības. Katru dienu lasīšu Svētos Rakstus, lai dziļāk atklātu, kāds ir Dievs, kurš aicina - esiet svēti, kā Es esmu svēts.


7. marts. Gavēņa 19.diena

Pārdomas

“Bet, neskatoties uz visu, apmeklēto tautiešu vidū atradu arī dziļu kristīgo ticību un konstatēju, ka pie viņiem plaukst lieli tikumi apzināties, ka garīgām vērtībām ir jāpiegriež ļoti liela vērība, lai latvietis saglabātu savu cilvēka cieņu, lai neaizmirstu pateikties Dievam par dzīves izglābšanu šajos traģiskajos laikos, lai tiešām varētu izstarot gaismu cittautiešiem zemēs, kur valda brīvība. Šie tautieši tāpēc ir “sāls un gaisma” pašreizējā cilvēcē, kurā vēl divas trešdaļas nav nākušas pie efektīvas ticības Jēzum Kristum, kas mūs ir atpestījis un kas ir “Dzīve, Ceļš un Patiesība”.”

Filozofs, jezuītu tēvs Staņislavs Ladusāns (1912 – 1993)
Fragments no filozofiskas vēstules tautiešiem trimdā no Brazīlijas

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par to, lai mūsu zemē atdzimst un nostiprinās misionārais gars tā, ka Latvija un tās bērni varētu liecināt par Kristu visur, kur vien tiek Kunga sūtīti.

Apņemšanās

Lūgšanā izvērtēšu, kurš mans netikums visvairāk traucē attiecībās ar līdzcilvēkiem un izdarīšu konkrētu apņemšanos, kā ar to cīnīšos ikdienā.


6. marts. Gavēņa 18.diena

Pārdomas

“Kad valodas jautājums koncila sēdi pārāk ieildzināja un priors neizšķirtu lietu gribēja atlikt uz nenoteiktu laiku, vārdu lūdza tēvs Remigijs. - Atļaujiet, dārgie brāļi, man izteikt pārliecību, ka valodas nezināšanas šķēršļi ir viegli novēršami. Latviešu valodu iemācīties ir gluži viegla lieta un, ja jūs man atļautu, šo misijas uzdevumu es uzņemtos ar lielāko prieku- Atvaino, tēvs Remigij, - pārtrauca viņu priors, - jūs esat studiju profesors un jūsu pienākums mācīt un audzināt jaunos brāļus ir daudz lielāks un svētīgāks, nekā tikai nenozīmīgas valodas mācīšanās. Tēvs Remigijs kautrīgi nosarka un apmulsa, tad atklepojās un ar mazu uztraukumu ierunājās: - Vai Dominikāņu ordenim augsti mācītu vīru trūkst? Savu profesora pienākumu esmu centies godam pildīt, bet tikpat labus un vēl labākus varat atrast starp daudzajiem mūku tēviem. Es gribētu doties misijā uz Inflantiju taisni tāpēc, ka protu latviešu valodu. Visi tēvi ar ieplestām acīm kā neziņā lūkojās tēvā Remigijā, it kā ar viņu nebūtu viss kārtībā. Viņu izbrīnai arī tiešām bija pamats, jo visu iecienītais tēvs Remigijs, pēc tautības polis, bija baudījis Krakovas teoloģijas augstskolas izglītību. Kā viņš var prast valodu, ko ar lielām mokām iemācās tikai dažs jezuīts, dzīvojot starp latviešiem? Bet tēva Remigija acīs mirdzēja dziļš apslēpts prieks un izstaroja tādu gaismu, ka katram izzuda šaubas - Lūdzu, nebrīnāties, tēvi, ka es protu šīs mazās tautas valodu, - taisnojās tēvs Remigijs. - To man bija izdevība iemācīties no kāda poļu zemē nejauši iekļuvuša latviešu karavīra. Ja neticat, tad atvedat no Inflantijas kādu zemnieku, es ar viņu izrunāšos tikpat labi latviski, kā ar jums poliski. Tāpēc ceru, ka jūs man atļausit braukt tālo misijas ceļu, kas, ticu, būs daudzkārt svētīgāks, nekā mana šeit palikšana.”

Rakstnieks, diriģents un režisors Antons Rupains (1906 - 1976)
Fragmentu no Antona Rupaiņa vēsturiskā romāna “Baltie tēvi” - par to, kā pirms vairāk nekā 300 gadiem tika pieņemts lēmums sūtīt dominikāņu tēvus misijā uz Latgali.

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par cittautiešiem, kuri vēlas iemācīties latviešu valodu, arī par tiem, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību.

Apņemšanās

Pievērsīšu uzmanību savas valodas un runas tīrībai ikdienā - atteikšos no rupjībām, lamuvārdiem, liekvārdības.

 


5. marts. Gavēņa 17.diena

Pārdomas

Vai guvums būs, vai visu pazaudēšu,
Vai spēšu izciest to, ko uzņemšos,
Tev, Debess Tēvs, es visu upurēšu,-
Lai vairojas Tavs gods.

Es Tavu dēlu piesaukšu tai brīdī,
Kad straumes, viļņi pāri galvai ies,
Kad tumsa jāizbrien būs sprīdi sprīdī,
Viņš pretī pasniegsies.

Es piesaukšu, es lūgšu Svēto Garu,
Lai sirdsprāts mans tai stundā apskaidrots,
Lai Mīlestības vārdā visu daru,
Lai vairojas Tavs gods.

Es Tavu roku cieši saturēšu,
Mans baiļu mērs taps deldēšanai dots,
Ko lūgšu vēl, ko izlūgt nepaspēšu,
Viss Tavās rokās dots,
Lai vairojas Tavs gods.

Dzejniece nacionālpatriote, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece Broņislava Martuževa (1924 - 2012)
Dzejolis no krājuma “ Treideviņas jāņuzāles”

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri uzņēmušies kopt savus smagi slimos tuviniekus, kā arī par ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Apņemšanās

Bērni un jaunieši ar autiskā spektra traucējumiem vizuāli neatšķiras no saviem vienaudžiem, taču viņi bieži jūtas atstumti un nesaprasti, jo smadzeņu darbības īpatnības viņiem liedz pilnvērtīgi komunicēt un uztvert pasauli vienotā veselumā. Apvienojoties speciālistiem, vecākiem un brīvprātīgajiem jauniešiem, ir izveidojies “Solis augšup”- Dienas centrs bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem. Šobrīd Centrs veido pakalpojuma piedāvājumu, kas 12 līdz 30 gadus veciem jauniešiem ar autismu dotu iespēju vienuviet saņemt individuāli izstrādātu sociālo rehabilitāciju, veicinātu ikdienā nepieciešamo prasmju attīstību, kā arī palīdzētu atklāt un pielietot praktiskā darbībā savas īpašās spējas. Tāpat ļoti liela nozīme centra darbībā būs integrācijai un draudzībai, jo šeit kopā sastapsies bērni un jaunieši ar autismu un brīvprātīgie studenti.

Centra veidotāji un apmeklētāji būs pateicīgi, ja varēsi ziedot vai palīdzēt iegādāties kādu no šīm lietām: mazo bērnu galdiņu ar krēsliņu, maisu sēdēšanai, attīstošas rotaļlietas, šūnu plauktus, istabas slidkalniņu, maisu-ligzda, bumbiņu baseinu (kaste ar bumbiņām), fizioterapijas paklājiņu, grīdas matračus, lego (lielos un mazos), skolnieka 1 vietīgo galdu ar krēslu, žalūzijas, aizslietņus, audeklu gleznošanai, akrila krāsas, veidošanas masu, plastmasas vai metāla uz grīdas stāvošos plauktus, sensorās integrācijas lietas, grīdas tepiķīti uz kura spēlēties, WC podu.

Lietas mantiski var ziedot Mārupes ielā 14A, Rīgā, sazinoties ar Diānu Mekšu (tel: 29394426)Sīkāka informācija Facebook.com lapās “Dienas centrs Solis augšup” un “Jauniešu Pastorālā māja”.

 


3. marts. Gavēņa 16. diena

Pārdomas

“Mani kungi! Kad es noklausījos beidzamās runās, tad man izlikās, it kā katliņš pārmet podam par nemazgātu muti, bet pats ir pārklāts ar kvēpiem. Tā Reinharda kungs sūdzas, ka nodokļi ir patiesi ļoti lieli, bet viņš tomēr balsos par viņu palielināšanu. Bez tam Reinhards liek vainu uz citiem, bet Reinharda kungs ir piemirsis to, ka viņš bija tajā partijā, kas to pabalstīja, un tāpēc mans slēdziens paliek tāds pats, kāds viņš jau bija, ka Reinharda kungs ir iesācis labi, bet nobeidza savu runu pavisam citādi, nekā varēja sagaidīt.”

Garīdznieks, publicists, kultūras darbinieks un politiķis Francis Trasuns (1864 - 1926)
Fragments no II sesijas 18. sēdes “Par grozījumiem pilsētu nolikumos par zelta frankos noliktiem nodokļiem” 1923. gada 12. jūnijā

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visiem politiķiem un valstsvīriem, kuriem Latvijā ir vara pieņemt lēmumus, lai Svētais Gars veido viņu sirdsapziņu.

Apņemšanās

Nekritizēšu un neaprunāšu valdību un politiķus. Tā vietā svētīšu viņus un lūgšu Svētā Gara gaismu un vadību lēmumu pieņemšanā. 


2. marts. Gavēņa 15. diena

Pārdomas

“Tu kļūsi vientulīgāks gads pēc gada…” Jā, šie zīmīgie Jāņa Raiņa vārdi piepildās arī pie manis. Tikai tagad es jūtu, cik vientuļš un visu atstāts esmu kļuvis, cik daudz mīļa un dārga esmu zaudējis! Izņemot mazu koferīti ar dažiem drēbju gabaliem, portfeli ar aprakstītām papīra lapām un pakulu uzvalku, man nepieder vairs nekas. Nav vietas, kur es varētu droši nolikt galvu. Bet par visu sāpīgākais ir, ka nav neviena drauga, kam varētu pateikt savas bēdas, savas sāpes un kuram es varētu palīdzēt nest smago dzīves nastu.”

Dzejnieks un zinātnieks Francis Murāns (1915 - 2001)
Fragments no dienasgrāmatas svešumā klīstot 1944.gadā

 

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visiem, kas piedzīvo fizisku vai garīgu vientulību, īpaši par vecajiem un slimajiem.

Apņemšanās

Piezvanīšu vai apmeklēšu kādu slimu vai vientuļu ģimenes locekli, draugu, paziņu, kolēģi.


1. marts. Gavēņa 14. diena

Pārdomas

“Baznīcai jauna misija nav jāmeklē. To esam saņēmuši no paša Jēzus Kristus: “Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā es jūs sūtu.” (Jņ 20, 21) Baznīcas misija nevar būt citādāka, nekā viņas Dibinātāja misija. Un Evaņģēlijs liecina, ka šī misija ir pārdabiska. Kistus negribēja kļūt par savas tautas laicīgo vadoni un atbrīvotāju, bet visu savu darbību vērsa uz to, lai atgrieztu cilvēku sirdis pie Dieva un vispārējās savstarpējās mīlestības. (...) Pasaules evaņģelizācijas process ir lēns, bet evaņģēlija sludināšana nekad nedrīkst apstāties, jo Baznīca ir pārņēmusi apustuļu misiju, un viņai ir jādara tas pats, ko Kristus uzdevumā darīja apustuļi.”

Julijans Kardināls Vaivods (1895 - 1990)
Fragments no uzrunas Garīgā semināra audzēkņiem  1972. gadā

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par Latvijas bīskapiem un priesteriem un visiem, kuriem Baznīcā jāpieņem svarīgi lēmumi, lai Svētā Gara stiprināti viņi būtu Dieva mīlestības liecinieki.

Apņemšanās

Caritas grupas Latvijā 2017.gadā palīdzēja vairāk nekā 200 ģimenēm. Atsakies no dažādiem pārtikas produktiem gavēņa laikā, iekrāto naudu vari ziedot ģimenēm, kurām nav no kā ietaupīt, un kuras ar pārtiku atbalsta Caritas grupas pie draudzēm. Lūdzam ziedot uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "Ģimenēm". "Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

 


28. februāris. Gavēņa 13. diena

Pārdomas

“Mēs visi esam brāļi un māsas, un tamdēļ arī nedrīkstam cits citam darīt pārestību. Mēs esam viena saime, mums viena valoda. Mēs esam kā bites, kas padzītas no sava stropa un darba. Bet bites vienmēr atgriežas savā saimē ar darba augļiem. Kā bitēm mums jāturas kopā.”

Bīskaps Jāzeps Rancāns (1886 - 1962)
Fragments no bīskapa uzrunas tautiešiem Elsingenā 1946.gadā

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par vienotību starp latviešiem, kā arī starp visām Latvijā dzīvojošām tautībām.


Apņemšanās

Atzīšu savu vainu un lūgšu piedošanu tiem, kurus esmu sāpinājis ar vārdiem, darbiem vai nevērīgu attieksmi.

 


27. februāris. Gavēņa 12. diena

Pārdomas

“Balandniekos šad tad ieradās ubagi. Viņus visur uzņēma ar godbijību. Katrs labi saprata, ka šie cilvēki neubago palaidnības dēļ. Un tam, kurš patiesi nabadzīgs, ir jāpalīdz cik vien var. Dievs vien to zina, kādas vecuma dienas pašu gaida! Nabadziņus nedrīktēja noraidīt!”

Mariāņu tēvs Pēteris Upenieks MIC (1906 - 1972).
Fragments no priestera atmiņu stāstiem “Balandnieki”

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visiem labas gribas cilvēkiem, kuri pašaizliedzīgi kalpo citiem, kā arī par visām labdarības organizācijām.

Apņemšanās

Pārdaugavas iedzīvotājām – vientuļajai pensionārei Marijai un Maijai, kurai ir invaliditāte un kura turklāt cīnās ar vēzi, ir ļoti nepieciešama malka. Viņas ir Rīgas Sv.Alberta draudzes Caritas grupas brīvprātīgo kalpotāju redzeslokā. Palīdzēsim sasildīties! Lūdzam ziedot uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "Malkai". "Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797. Par mantisko ziedojumu lūgums sazināties ar “Caritas Latvija” biroja un projektu vadītāju Egitu Volinsku, 29552102, vai rakstot uz info@caritas.lv


26. februāris. Gavēņa 11. diena

Pārdomas

“Mani mazliet izbrīnīja māmiņas prātojumi – Krievijā ir slikti, ticība arvien vairāk tiek vajāta, tāpēc vajag doties prom. Bet kurš tad te slavēs Dievu un glābs dvēseles? Vai tad tas ir kristīgi – ļaut, lai iet bojā? Dominikāņu māsa vajadzības gadījumā mirst pati, un tas ir augstākais gods un laime, jo Kristus teica – “nav lielākas mīlestības, ja kāds atdod dzīvību par tuvākajiem”,  tad vēl jo vairāk ir atdot dzīvību par Dievu un ticību.”

Māsa Roze no Marijas Sirds OPL (1896 – 1944)
Fragments no viņas vēstules tuviniekiem 1923. gada 16. Jūlijā

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par vajātajiem kristiešiem, kā arī par tiem, kuri vajā kristiešus vārdos, darbos, ar attieksmi..

Apņemšanās

Neizvairīties no grūtām un nepatīkamām situācijām, cilvēkiem, darbiem, bet visu pieņemt gandarīšanas un upurgatavības garā.


24. februāris. Gavēņa 10. diena

Pārdomas

Godīgumu nevar iemācīt,
Nevar to kā dvieli pūrā ielocīt,
Ne to paturēt, ne projām dzīt,
Ja tā nav.
Godīgums no pašas saknes nāk,
No tiem avotiem, kas dziļi dzīlēs,
No tiem cilvēkiem, kas mīlēt prot,
It neko priekš sevis neprasot.

Dzejniece Marta Bārbale (1933 - 2003)

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri melo un krāpj. Par visiem, kuri ir iesaistījušies noziedzīgos grupējumos, lai Kungs viņiem dāvā atgriešanās žēlastību.

Apņemšanās

Palīdzēšu kādam vai izdarīšu labu darbu slepenībā, nesaņemot par to uzslavu vai atlīdzību.


23. februāris. Gavēņa 9. diena

Pārdomas

“Šeit ir tā vieta, kur agrāk sēdēju un pārdomāju daudzas lietas, kas dzīvē tanī laikā nebija realizējamas. Latviešu tauta tad tikai gatavoja priekšdarbus valsts un tautas neatkarības izcīnīšanai. Tad tautas darbā mēs visi bijām vienoti un akurāti. Mūsu darbs bija domāts tautas ciešanu un apspiešanu mazināšanai.”

Priesteris, teoloģijas maģistrs un literāts, Latgales nacionālās atmodas darbinieks Miķelis Dukaļskis (1871 - 1957).Tiek uzskatīts par pirmo latgaliešu rakstnieku (stāstinieku). Vienīgais latgaliešu literārais darbinieks, kurš rakstīja un izdeva grāmatas latīņu drukas aizlieguma laikā.
Fragments no atmiņām par Barkavā pavadīto laiku.


Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visiem, kuri dažādos veidos ir cīnījušies par Latvijas neatkarību. Dzīvajiem - lai Kungs svētī, mirušajiem - lai dāvā mūžīgo mieru Debesu Tēvijā.

Apņemšanās

Neapskaužamā situācijā ir nonākusi 6 bērnu ģimene Valmieras pusē, kura jau ilgāku laiku atrodas Valmieras draudzes Caritas grupas redzeslokā. Kādreiz ģimene ir piedzīvojusi arī labākus laikus, bet šobrīd māte ir izbraukusi darbā uz ārzemēm un par bērniem un ģimeni vairs neinteresējas. Bērni ir vecumā no pirmsskolas līdz 16 gadiem. Tēvs strādā gadījuma darbus, cenšas kā var savu iespēju robežās, lai nodrošinātu nepieciešamo. Faktiski bērniem ir nepieciešams pilnīgi viss – gan drēbes, gan apavi, veļa, pārtika, slimības gadījumā medikamenti. Daudz ko var sarūpēt uz vietas Valmierā Caritas grupa, taču visam naudas nepietiek, tāpēc tiek lūgta plašākas sabiedrības palīdzība. Lūdzam ziedot uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "6 bērnu ģimenei". "Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797. Par mantiskā ziedojuma iespēju lūgums sazināties ar “Caritas Latvija” biroja un projektu vadītāju Egitu Volinsku, 29552102, vai rakstot uz info@caritas.lv 


22. februāris. Gavēņa 8. diena

Pārdomas

“Ticība Dievam, dzimtenei un dzimtā valoda ir bezkompromisa vērtības.”

Dzejnieks, kultūrvēsturnieks, grāmatizdevējs Jānis Cibuļskis (1911 – 2011)
Fragments no 1973. gada rokraksta, kas ir arī viņa dzīves un darbības Credo

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par mums pašiem un visiem ticīgajiem, lai mēs arvien vairāk atklātu lūgšanas skaistumu un piedzīvotu Dieva klātbūtni un mīlestību.

Apņemšanās

Katru rītu sākšu ar dienas veltīšanu Dievam lūgšanā.

 


21. februāris. Gavēņa 7. diena

Pārdomas

“Pirmajos priestera gados es samērā maz piegriezu vērību Jēzus tik bieži dotajam aicinājumam un dzīves piemēram – lūgšanām. Tāpat kā apustulim, arī man tikai dažus gadus vēlāk atvērās acis un saprāts, ka bez lūgšanām tu nekad nekļūsi par ideālu priesteri. Dievs pats lūgšanas laikā mani sāka veidot par tādu priesteri, kādu Viņš gribēja mani redzēt. Es nekad nevaru aizmirst Magnificat teiktos Marijas vārdus: ”Dievs manī darīja lielas lietas…” Lai sasniegtu savas priesterības ideālu, es kopā ar Mariju bieži atkārtoju un lūdzu, lai Dievs pats dara manī svētdarīšanas ideālā priestera darbus. Mēs visi zinām, ka cilvēks pats ar saviem spēkiem nekad nekļūs svēts, jo pēdējais svētdarīšanas darbs ir Dieva darbs.”

Monsinjors Antons Smelters (1923 – 2010)
Fragments no A. Smeltera ievadraksta LKSSA “Dzintars” Rīgas vienības žurnālam 2000. gada maijā

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par mums pašiem un visiem ticīgajiem, lai mēs arvien vairāk atklātu lūgšanas skaistumu un piedzīvotu Dieva klātbūtni un mīlestību.

Apņemšanās

Katru rītu sākšu ar dienas veltīšanu Dievam lūgšanā.

 


20. februāris. Gavēņa 6. diena

Pārdomas

“Beidzot es pateicos visiem par palīdzību ceļā uz priesterību, galvenokārt audžuvecākiem, kas bija daudz darījuši šīs skaistās dienas sagatavošanā. Pievakares stundā visi pamazām izklīda katrs uz savu pusi. Visi latvieši bija pārsteigti par šo lielo beļģu flāmu zemes sirsnību un labvēlību Latvijai un latviešiem, kuri klīda svešumā bez savas dzimtenes un bez piederīgajiem.”

Monsinjors Pēteris Dupats (1922 – 2017)
Fragments no monsinjora memuāriem.

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri meklē savas dzīves aicinājumu, lai Kungs dāvā iekšējo spēku un drosmi atsaukties Svētā Gara pamudinājumam.

Apņemšanās

Rīgas garīgais seminārs sagatavo priesterus kalpošanai Latvijas draudzēs. Semināristi dzīvo uz vietas un seminārs (pastāv pārsvarā no brīvprātīgiem draudžu ziedojumiem) pilnībā nodrošina viņu ēdināšanu un sadzīves apstākļus. Gatavojoties semināra simtgades jubilejai 2020. gadā, kā arī Latvijas simtgades jubilejai, tiek veikti remontdarbi. Semināra vajadzībām lūdzam ziedot uz  “Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra” kontu:  Reģ. Nr. 90000178745; bankas konts: LV03UNLA0002000701217; juridiskā adrese: Katoļu ielā 16, Rīgā, LV1002

Katra mēneša otrajā sestdienā tiek svinēta Svētā Mise visu Gaīgā semināra labdaru nodomā.

 


19. februāris. Gavēņa 5. diena

Pārdomas

“Prokurora kungs mūs apsūdz politiskā naidā pret boļševismu. Taču viņš nesaprot, ka var būt cita veida naids. Mēs esam pret boļševismu no reliģiskā viedokļa. Tie, kas nav audzināti kristīgā garā, nespēj to saprast. Viņi raugās uz mums kā uz ienaidniekiem, taču katoļu garīdznieki nepazīst naidu, viņi ir audzināti tuvākmīlestības garā. Viņus vada nevis emocijas, bet skaidri garīgi principi. (…) Mums ir mācīts uzmanīt “cordisintima” – mūsu siržu dziļumus, un nepieļaut, ka tur perinās naids. No Baznīcas viedokļa naids ir liels grēks, un es nesaņemtu grēku piedošanu, ja uzturētu sevī naidu.”

Priesteris Konstantīns Butkevičs (1867 – 1923), komunistiskā terora upuris.
Fragments no aizstāvības runas tiesas prāvā Maskavā 1923. gada martā

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri nespēj piedot un ir nocietinājušies naidā, par tiem, kuri vairo naidu, nemieru, šķelšanos - ģimenēs, kopienās, valstī un pasaulē.

Apņemšanās

Atteikšos no nosodošām, naidīgām domām. Šodien lūgšanā izvēlēšos piedot un svētīt tos, kuri man nodarījuši pāri.


17. februāris. Gavēņa 4. diena

Pārdomas

“Romā pirmo kristīgo gadsimtu laikā pat pagāni zināja, ka kristīgie neskatās ne uz ko bezkaunīgu. Tādēļ pirms bezkaunīgām izrādēm cirkū skaļi tika paziņots: “Kristīgie! Projām!” Un kristīgie nekaunējās atzīties par godīgākiem, nekā neapdomīgais pūlis, un atstāja teātri un cirkus spēles, lai neaptraipītu savas dvēseles. Mūsu dienās cilvēks ir tikpat dārgs un svēts. Arī tagadējos laikos dzīvojošie cilvēki ir Dieva radīti mūžīgajai dzīvei. Tāpēc iesim prom no bezkaunīgās modes un grēcīgām ierašām: laulības pārkāpšanas, laulības šķiršanas, nedzimušu bērnu slepkavības, izsargāšanās no bērniem ar dažādāko pretapaugļošanās līdzekļu pielietošanas, bailēm no ģimenes pieauguma. Ļaunā gara kalpi to attēlo kā dzīves gudrību, taču tas ir viņu mušpapīrs, ar ko pievilināt un nogalināt dvēseles. Vai atradīsies kāds, kas, izlasījis šo rakstu, spēs sev pateikt: “Es esmu kristietis un varu ne tikai saukties, bet arī būt par Dieva bērnu.” (...) Visdrošākais ceļš pie mūsu Tēva - Dieva ir sargāt nevainīgu savu dvēseli, jo Kristus ir sacījis: “Svētīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu” (Mt 5, 8).”

Tēvs Andrejs (Jānis Pavlovskis) OFMCap (1914 – 2000)
Fragments no tēva Andreja raksta “Ļaunā gara mušpapīrs” (“Katoļu kalendārs”, 1998)

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visiem, kas iegrimuši nešķīstības grēkā, dzīvo ārlaulībā, izplata pornogrāfiju un kontracepciju, lai viņi ieraudzītu savas rīcības ļaunās sekas un spētu mainīt savu dzīvi.

Apņemšanās

Pievērsīšu uzmanību tam, ar ko baroju savu redzi, dzirdi, fantāzijas. Atteikšos no iesaistīšanās divdomīgās un nešķīstās sarunās un jokos.


16. februāris. Gavēņa 3. diena

Pārdomas

“Zigmunds vēlreiz atskatījās uz ielu, pa kuru no baznīcas plūda ļaudis. - Varbūt es pārprotu vai nesaprotu šos cilvēkus pa īstam, tik necili par viņiem reizēm domādams. Ir jau starpība starp Sibīriju un Kaliforniju. Te viņiem Dievu piedāvā. Tur mums Dievs bija jāmeklē. No tā laika man arvien vairāk ir licies, ka visīstākā Dieva meklēšanas vieta nav ne debesis, ne zeme. Tā vieta, kur Viņu meklēt un reizēm var arī atrast, ir cilvēka izmisīgā vientulība un atstātība. Ir iespējams, ka tādās dvēseļu trīcēs Kristus Bērns top glābējs katrā, kas vēl kaut cik spējīgs atsākt mīlēt. Varbūt ir viegli mīlēt debesīs - nezinu, bet kā atrast mīlestību ellē - to es mācījos. Tur bija vajadzīga Dieva palīdzība (...) Šis un tas ar cilvēku paspēj notikt. Starp citu, es pats, pirms nosūtīšanas uz Sibīriju, biju agnostiķis.”

Rakstnieks un dzejnieks Jānis Klīdzējs (1914 - 2000)
Fragments no stāstu krājuma “Dzīvīte”, 1965. gads

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri savā ticībā ir virspusēji.

Apņemšanās

Izlasīšu pāvesta Franciska vēstījumu Lielajā gavēnī 2018


15. februāris. Gavēņa 2. diena

Pārdomas

„Un, lūk, mēs atkal esam vagonā. Tas vairs nebija lopu būris, bet cita veida vagons. Visā vagona garumā restes nošķīra cietumniekiem paredzēto daļu no koridora, kurā uzturējās sargi. Vagonā bija ļoti neērtas lāvas trijos stāvos. Mēs ieradāmies pirmie. Taču drīz ieradās otra grupa, tāpēc atkal bijām ļoti saspiesti smacīgajā gaisā. Visnepatīkamākais bija tas, ka jaunieradušies bija vienīgi dažāda kalibra zagļi, gandrīz visi bija jauni cilvēki no patversmēm vai bērni „bezprizorniji”. Šie pēdējie vagonā jutās ļoti labi, viņi kāpelēja visur kā peles. Bija daudz zādzību. Man neko nenozaga divi iemeslu dēļ: man nekā nebija un, turklāt mani respektēja kā tādu, kas bija izgājis caur Solovkiem.”

Dieva kalps, bīskaps Boļeslavs Sloskāns (1893-1981)
Fragments no viņa atmiņām par ceļu uz Irkutsku otrajā izsūtījuma reizē (1930. gada 27. decembris)

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri ir notiesāti par zādzībām, lai viņi iemācās nopelnīt iztiku ar savu darbu un apkārtējie viņus atbalsta šajā labošanās ceļā.

Apņemšanās

Mazsalacas katoļu draudzes Caritas grupa lūdz palīdzēt vientuļajai pensionārei Ausmai ar velosipēda iegādi. Iepriekšējais ritenis tika nozagts. Ausma dzīvo pāris kilometru attālumā no mazpilsētas centra. Bez velosipēda aktīvajai kundzei ir grūti nokļūt uz kora mēģinājumiem, veikalu, pastu un pie draugiem. Ausma būtu pateicīga arī par lietotu velosipēdu. Būtu jauki, ja izdotos noorganizēt arī velo slēdzeni! Palīdzēsim tam īstenoties! Lūdzam ziedot uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "Velosipēdam". "Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797. Par mantiskā ziedojuma iespēju lūgums sazināties ar “Caritas Latvija” biroja un projektu vadītāju Egitu Volinsku, 29552102, vai rakstot uz info@caritas.lv


14. februāris. Pelnu trešdiena

Pārdomas

„Es zinu, kas ir sirdsapziņas mokas, un es zinu, kas tā ir par laimi, kad sirdsapziņa ir mierā. Visas pasaules laime, visas pasaules prieki tad nespēj cilvēku aplaimot, kad sirdsapziņa nav mierā. Es nekur no viņas nevarēju glābties. Sevišķi, kad es biju viena vai klusajās vakara stundās, kad, krēslai metoties, Dieva miers nolaižas pār zemi, es biju tik nelaimīga un nezināju, ko iesākt. Atceros kādu pavasara vakaru, kad pirmie ziediņi atraisījās no saviem pumpuriem, es gāju strautiņa malā lasīt mazos dzeltenos pavasara ziediņus, kas bija izkaisīti zemē un mīļi smaidīja man pretī, bet nespēja iepriecināt. Klāt vēl nāca lielas bailes no nāves un elles, ka es nevarēju pat mierīgi gulēt. Es sāku domāt: ko man pie nāves līdzēs viegla, ērtībām, goda, laicīgo labumu pilna dzīve. Tik tas pastāvēs, kam būs mūžības vērtība. (..) Es apdomājos un atradu pareizo izeju: es iesāku labot savu dzīvi. Es centos tuvākam atlīdzināt izdarītos zaudējumus. Cik pratu, centos izvairīties no grēka.”

Nabadzīgā Bērna Jēzus māsa Marija Stefana (1919 – 1954)
Fragments no viņas atmiņām „Dzīves dziesmā” par savu lielo apņemšanos 14 gadu vecumā

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kam ir aptumšota sirdsapziņa un kas nekad neatzīst savu vainu.

Apņemšanās

Gavēņa laikā rūpīgi izmeklēt sirdspziņu, aiziet pie grēksūdzes un no sirds censties laboties.