Šodienas datums: 24.02.2018  |  Vārda dienas: Diāna, Dina, Dins

Gavēņa kalendārs

Ievads

Šogad svinēsim Latvijas valsts simtgadi, tāpēc šī gada Lielā gavēņa kalendārā aicinām iedvesmoties un ļauties pārdomām, ieklausoties to cilvēku teiktajā un rakstītajā, kas savā laikā un vēl arvien Latvijā ir uzskatītas par garīgām autoritātēm. Šādi arī paplašināsim savu redzesloku un uzzināsim par cilvēkiem, kas ir dzīvojuši pirms mums un snieguši būtisku ieguldījumu mūsu tautas garīgajā izaugsmē.

Katrai dienai piedāvājam arī vienu lūgšanu nodomu un apņemšanos, kuras izpildot vairosim labo mūsu tautā un zemē. Gavēnis ir arī lielisks laiks, kad darīt žēlsirdības darbus. Šai kalendārā uzzināsi par vairākām "Caritas Latvija" brīvprātīgo apzinātām līdzcilvēku vajadzībām, kurās vari sniegt palīdzīgu roku.


24. februāris. Gavēņa 10. diena

Pārdomas

Godīgumu nevar iemācīt,
Nevar to kā dvieli pūrā ielocīt,
Ne to paturēt, ne projām dzīt,
Ja tā nav.
Godīgums no pašas saknes nāk,
No tiem avotiem, kas dziļi dzīlēs,
No tiem cilvēkiem, kas mīlēt prot,
It neko priekš sevis neprasot.

Dzejniece Marta Bārbale (1933 - 2003)

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri melo un krāpj. Par visiem, kuri ir iesaistījušies noziedzīgos grupējumos, lai Kungs viņiem dāvā atgriešanās žēlastību.

Apņemšanās

Palīdzēšu kādam vai izdarīšu labu darbu slepenībā, nesaņemot par to uzslavu vai atlīdzību.


23. februāris. Gavēņa 9. diena

Pārdomas

“Šeit ir tā vieta, kur agrāk sēdēju un pārdomāju daudzas lietas, kas dzīvē tanī laikā nebija realizējamas. Latviešu tauta tad tikai gatavoja priekšdarbus valsts un tautas neatkarības izcīnīšanai. Tad tautas darbā mēs visi bijām vienoti un akurāti. Mūsu darbs bija domāts tautas ciešanu un apspiešanu mazināšanai.”

Priesteris, teoloģijas maģistrs un literāts, Latgales nacionālās atmodas darbinieks Miķelis Dukaļskis (1871 - 1957).Tiek uzskatīts par pirmo latgaliešu rakstnieku (stāstinieku). Vienīgais latgaliešu literārais darbinieks, kurš rakstīja un izdeva grāmatas latīņu drukas aizlieguma laikā.
Fragments no atmiņām par Barkavā pavadīto laiku.


Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visiem, kuri dažādos veidos ir cīnījušies par Latvijas neatkarību. Dzīvajiem - lai Kungs svētī, mirušajiem - lai dāvā mūžīgo mieru Debesu Tēvijā.

Apņemšanās

Neapskaužamā situācijā ir nonākusi 6 bērnu ģimene Valmieras pusē, kura jau ilgāku laiku atrodas Valmieras draudzes Caritas grupas redzeslokā. Kādreiz ģimene ir piedzīvojusi arī labākus laikus, bet šobrīd māte ir izbraukusi darbā uz ārzemēm un par bērniem un ģimeni vairs neinteresējas. Bērni ir vecumā no pirmsskolas līdz 16 gadiem. Tēvs strādā gadījuma darbus, cenšas kā var savu iespēju robežās, lai nodrošinātu nepieciešamo. Faktiski bērniem ir nepieciešams pilnīgi viss – gan drēbes, gan apavi, veļa, pārtika, slimības gadījumā medikamenti. Daudz ko var sarūpēt uz vietas Valmierā Caritas grupa, taču visam naudas nepietiek, tāpēc tiek lūgta plašākas sabiedrības palīdzība. Lūdzam ziedot uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "6 bērnu ģimenei". "Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797. Par mantiskā ziedojuma iespēju lūgums sazināties ar “Caritas Latvija” biroja un projektu vadītāju Egitu Volinsku, 29552102, vai rakstot uz info@caritas.lv 


22. februāris. Gavēņa 8. diena

Pārdomas

“Ticība Dievam, dzimtenei un dzimtā valoda ir bezkompromisa vērtības.”

Dzejnieks, kultūrvēsturnieks, grāmatizdevējs Jānis Cibuļskis (1911 – 2011)
Fragments no 1973. gada rokraksta, kas ir arī viņa dzīves un darbības Credo

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par mums pašiem un visiem ticīgajiem, lai mēs arvien vairāk atklātu lūgšanas skaistumu un piedzīvotu Dieva klātbūtni un mīlestību.

Apņemšanās

Katru rītu sākšu ar dienas veltīšanu Dievam lūgšanā.

 


21. februāris. Gavēņa 7. diena

Pārdomas

“Pirmajos priestera gados es samērā maz piegriezu vērību Jēzus tik bieži dotajam aicinājumam un dzīves piemēram – lūgšanām. Tāpat kā apustulim, arī man tikai dažus gadus vēlāk atvērās acis un saprāts, ka bez lūgšanām tu nekad nekļūsi par ideālu priesteri. Dievs pats lūgšanas laikā mani sāka veidot par tādu priesteri, kādu Viņš gribēja mani redzēt. Es nekad nevaru aizmirst Magnificat teiktos Marijas vārdus: ”Dievs manī darīja lielas lietas…” Lai sasniegtu savas priesterības ideālu, es kopā ar Mariju bieži atkārtoju un lūdzu, lai Dievs pats dara manī svētdarīšanas ideālā priestera darbus. Mēs visi zinām, ka cilvēks pats ar saviem spēkiem nekad nekļūs svēts, jo pēdējais svētdarīšanas darbs ir Dieva darbs.”

Monsinjors Antons Smelters (1923 – 2010)
Fragments no A. Smeltera ievadraksta LKSSA “Dzintars” Rīgas vienības žurnālam 2000. gada maijā

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par mums pašiem un visiem ticīgajiem, lai mēs arvien vairāk atklātu lūgšanas skaistumu un piedzīvotu Dieva klātbūtni un mīlestību.

Apņemšanās

Katru rītu sākšu ar dienas veltīšanu Dievam lūgšanā.

 


20. februāris. Gavēņa 6. diena

Pārdomas

“Beidzot es pateicos visiem par palīdzību ceļā uz priesterību, galvenokārt audžuvecākiem, kas bija daudz darījuši šīs skaistās dienas sagatavošanā. Pievakares stundā visi pamazām izklīda katrs uz savu pusi. Visi latvieši bija pārsteigti par šo lielo beļģu flāmu zemes sirsnību un labvēlību Latvijai un latviešiem, kuri klīda svešumā bez savas dzimtenes un bez piederīgajiem.”

Monsinjors Pēteris Dupats (1922 – 2017)
Fragments no monsinjora memuāriem.

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri meklē savas dzīves aicinājumu, lai Kungs dāvā iekšējo spēku un drosmi atsaukties Svētā Gara pamudinājumam.

Apņemšanās

Rīgas garīgais seminārs sagatavo priesterus kalpošanai Latvijas draudzēs. Semināristi dzīvo uz vietas un seminārs (pastāv pārsvarā no brīvprātīgiem draudžu ziedojumiem) pilnībā nodrošina viņu ēdināšanu un sadzīves apstākļus. Gatavojoties semināra simtgades jubilejai 2020. gadā, kā arī Latvijas simtgades jubilejai, tiek veikti remontdarbi. Semināra vajadzībām lūdzam ziedot uz  “Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra” kontu:  Reģ. Nr. 90000178745; bankas konts: LV03UNLA0002000701217; juridiskā adrese: Katoļu ielā 16, Rīgā, LV1002

Katra mēneša otrajā sestdienā tiek svinēta Svētā Mise visu Gaīgā semināra labdaru nodomā.

 


19. februāris. Gavēņa 5. diena

Pārdomas

“Prokurora kungs mūs apsūdz politiskā naidā pret boļševismu. Taču viņš nesaprot, ka var būt cita veida naids. Mēs esam pret boļševismu no reliģiskā viedokļa. Tie, kas nav audzināti kristīgā garā, nespēj to saprast. Viņi raugās uz mums kā uz ienaidniekiem, taču katoļu garīdznieki nepazīst naidu, viņi ir audzināti tuvākmīlestības garā. Viņus vada nevis emocijas, bet skaidri garīgi principi. (…) Mums ir mācīts uzmanīt “cordisintima” – mūsu siržu dziļumus, un nepieļaut, ka tur perinās naids. No Baznīcas viedokļa naids ir liels grēks, un es nesaņemtu grēku piedošanu, ja uzturētu sevī naidu.”

Priesteris Konstantīns Butkevičs (1867 – 1923), komunistiskā terora upuris.
Fragments no aizstāvības runas tiesas prāvā Maskavā 1923. gada martā

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri nespēj piedot un ir nocietinājušies naidā, par tiem, kuri vairo naidu, nemieru, šķelšanos - ģimenēs, kopienās, valstī un pasaulē.

Apņemšanās

Atteikšos no nosodošām, naidīgām domām. Šodien lūgšanā izvēlēšos piedot un svētīt tos, kuri man nodarījuši pāri.


17. februāris. Gavēņa 4. diena

Pārdomas

“Romā pirmo kristīgo gadsimtu laikā pat pagāni zināja, ka kristīgie neskatās ne uz ko bezkaunīgu. Tādēļ pirms bezkaunīgām izrādēm cirkū skaļi tika paziņots: “Kristīgie! Projām!” Un kristīgie nekaunējās atzīties par godīgākiem, nekā neapdomīgais pūlis, un atstāja teātri un cirkus spēles, lai neaptraipītu savas dvēseles. Mūsu dienās cilvēks ir tikpat dārgs un svēts. Arī tagadējos laikos dzīvojošie cilvēki ir Dieva radīti mūžīgajai dzīvei. Tāpēc iesim prom no bezkaunīgās modes un grēcīgām ierašām: laulības pārkāpšanas, laulības šķiršanas, nedzimušu bērnu slepkavības, izsargāšanās no bērniem ar dažādāko pretapaugļošanās līdzekļu pielietošanas, bailēm no ģimenes pieauguma. Ļaunā gara kalpi to attēlo kā dzīves gudrību, taču tas ir viņu mušpapīrs, ar ko pievilināt un nogalināt dvēseles. Vai atradīsies kāds, kas, izlasījis šo rakstu, spēs sev pateikt: “Es esmu kristietis un varu ne tikai saukties, bet arī būt par Dieva bērnu.” (...) Visdrošākais ceļš pie mūsu Tēva - Dieva ir sargāt nevainīgu savu dvēseli, jo Kristus ir sacījis: “Svētīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu” (Mt 5, 8).”

Tēvs Andrejs (Jānis Pavlovskis) OFMCap (1914 – 2000)
Fragments no tēva Andreja raksta “Ļaunā gara mušpapīrs” (“Katoļu kalendārs”, 1998)

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par visiem, kas iegrimuši nešķīstības grēkā, dzīvo ārlaulībā, izplata pornogrāfiju un kontracepciju, lai viņi ieraudzītu savas rīcības ļaunās sekas un spētu mainīt savu dzīvi.

Apņemšanās

Pievērsīšu uzmanību tam, ar ko baroju savu redzi, dzirdi, fantāzijas. Atteikšos no iesaistīšanās divdomīgās un nešķīstās sarunās un jokos.


16. februāris. Gavēņa 3. diena

Pārdomas

“Zigmunds vēlreiz atskatījās uz ielu, pa kuru no baznīcas plūda ļaudis. - Varbūt es pārprotu vai nesaprotu šos cilvēkus pa īstam, tik necili par viņiem reizēm domādams. Ir jau starpība starp Sibīriju un Kaliforniju. Te viņiem Dievu piedāvā. Tur mums Dievs bija jāmeklē. No tā laika man arvien vairāk ir licies, ka visīstākā Dieva meklēšanas vieta nav ne debesis, ne zeme. Tā vieta, kur Viņu meklēt un reizēm var arī atrast, ir cilvēka izmisīgā vientulība un atstātība. Ir iespējams, ka tādās dvēseļu trīcēs Kristus Bērns top glābējs katrā, kas vēl kaut cik spējīgs atsākt mīlēt. Varbūt ir viegli mīlēt debesīs - nezinu, bet kā atrast mīlestību ellē - to es mācījos. Tur bija vajadzīga Dieva palīdzība (...) Šis un tas ar cilvēku paspēj notikt. Starp citu, es pats, pirms nosūtīšanas uz Sibīriju, biju agnostiķis.”

Rakstnieks un dzejnieks Jānis Klīdzējs (1914 - 2000)
Fragments no stāstu krājuma “Dzīvīte”, 1965. gads

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri savā ticībā ir virspusēji.

Apņemšanās

Izlasīšu pāvesta Franciska vēstījumu Lielajā gavēnī 2018


15. februāris. Gavēņa 2. diena

Pārdomas

„Un, lūk, mēs atkal esam vagonā. Tas vairs nebija lopu būris, bet cita veida vagons. Visā vagona garumā restes nošķīra cietumniekiem paredzēto daļu no koridora, kurā uzturējās sargi. Vagonā bija ļoti neērtas lāvas trijos stāvos. Mēs ieradāmies pirmie. Taču drīz ieradās otra grupa, tāpēc atkal bijām ļoti saspiesti smacīgajā gaisā. Visnepatīkamākais bija tas, ka jaunieradušies bija vienīgi dažāda kalibra zagļi, gandrīz visi bija jauni cilvēki no patversmēm vai bērni „bezprizorniji”. Šie pēdējie vagonā jutās ļoti labi, viņi kāpelēja visur kā peles. Bija daudz zādzību. Man neko nenozaga divi iemeslu dēļ: man nekā nebija un, turklāt mani respektēja kā tādu, kas bija izgājis caur Solovkiem.”

Dieva kalps, bīskaps Boļeslavs Sloskāns (1893-1981)
Fragments no viņa atmiņām par ceļu uz Irkutsku otrajā izsūtījuma reizē (1930. gada 27. decembris)

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kuri ir notiesāti par zādzībām, lai viņi iemācās nopelnīt iztiku ar savu darbu un apkārtējie viņus atbalsta šajā labošanās ceļā.

Apņemšanās

Mazsalacas katoļu draudzes Caritas grupa lūdz palīdzēt vientuļajai pensionārei Ausmai ar velosipēda iegādi. Iepriekšējais ritenis tika nozagts. Ausma dzīvo pāris kilometru attālumā no mazpilsētas centra. Bez velosipēda aktīvajai kundzei ir grūti nokļūt uz kora mēģinājumiem, veikalu, pastu un pie draugiem. Ausma būtu pateicīga arī par lietotu velosipēdu. Būtu jauki, ja izdotos noorganizēt arī velo slēdzeni! Palīdzēsim tam īstenoties! Lūdzam ziedot uz "Caritas Latvija" kontu ar norādi "Velosipēdam". "Caritas Latvija" rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797. Par mantiskā ziedojuma iespēju lūgums sazināties ar “Caritas Latvija” biroja un projektu vadītāju Egitu Volinsku, 29552102, vai rakstot uz info@caritas.lv


14. februāris. Pelnu trešdiena

Pārdomas

„Es zinu, kas ir sirdsapziņas mokas, un es zinu, kas tā ir par laimi, kad sirdsapziņa ir mierā. Visas pasaules laime, visas pasaules prieki tad nespēj cilvēku aplaimot, kad sirdsapziņa nav mierā. Es nekur no viņas nevarēju glābties. Sevišķi, kad es biju viena vai klusajās vakara stundās, kad, krēslai metoties, Dieva miers nolaižas pār zemi, es biju tik nelaimīga un nezināju, ko iesākt. Atceros kādu pavasara vakaru, kad pirmie ziediņi atraisījās no saviem pumpuriem, es gāju strautiņa malā lasīt mazos dzeltenos pavasara ziediņus, kas bija izkaisīti zemē un mīļi smaidīja man pretī, bet nespēja iepriecināt. Klāt vēl nāca lielas bailes no nāves un elles, ka es nevarēju pat mierīgi gulēt. Es sāku domāt: ko man pie nāves līdzēs viegla, ērtībām, goda, laicīgo labumu pilna dzīve. Tik tas pastāvēs, kam būs mūžības vērtība. (..) Es apdomājos un atradu pareizo izeju: es iesāku labot savu dzīvi. Es centos tuvākam atlīdzināt izdarītos zaudējumus. Cik pratu, centos izvairīties no grēka.”

Nabadzīgā Bērna Jēzus māsa Marija Stefana (1919 – 1954)
Fragments no viņas atmiņām „Dzīves dziesmā” par savu lielo apņemšanos 14 gadu vecumā

Lūgšanu nodoms

Lūgsimies par tiem, kam ir aptumšota sirdsapziņa un kas nekad neatzīst savu vainu.

Apņemšanās

Gavēņa laikā rūpīgi izmeklēt sirdspziņu, aiziet pie grēksūdzes un no sirds censties laboties.