Šodienas datums: 27.03.2019  |  Vārda dienas: Saulis, Tālrīts, Gustavs, Gusts

Gavēņa kalendārs

27. marts. Gavēņa 19. diena

Pārdomām

“Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs” (Mt 5, 8). Šī svētība attiecas uz tiem, kam ir vienkārša un tīra sirds, jo sirds, kas zina, kā mīlēt, savā dzīvē nepieļauj neko, kas apdraud šo mīlestību, kaut ko, kas to vājina vai pakļauj briesmām. Bībelē sirds nozīmē mūsu patiesos nodomus, to, ko mēs patiešām meklējam un vēlamies, neatkarīgi no tā, ko mēs parādām: "jo cilvēks skatās uz acīm redzamo, kamēr Kungs skatās uz sirdi" (sal. 1 Sam 16, 7). Nekam, kas aptraipīts ar meliem, nav patiesas vērtības Kunga priekšā. (84) Kad sirds mīl Dievu un tuvāko (sal. Mt 22, 36-40), kad tas ir patiesais nodoms, nevis tukši vārdi, tad sirds ir tīra un var redzēt Dievu.  

Gaudete et exultate, 83,86

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Cik bieži lasu Svētos Rakstus un ļauju, lai caur Rakstu apceri Dieva Vārds šķīsta manu sirdi un domas?
Vai piederu pie tiem cilvēkiem, kuri lūdzas, bet ikdienā dzīvo (domā, runā, rīkojas) kā neticīgie? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Izvērtēšu savu dzīvi, prioritātes, lēmumus, attiecības mūžības perspektīvā. Nebaidīšos pieņemt drosmīgu lēmumu atteikties no lietām, ieradumiem, attiecībām, kuras varētu kavēt manu ieiešanu Debesu Valstībā ar šķīstu sirdi.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Pēteris Skudra. To vari noklausīties ŠEIT


26. marts. Gavēņa 18. diena

Pārdomām

Pasaule piedāvā pretējo: izklaidi, baudu un jautrību, un saka, ka tas ir tas, kas padara dzīvi labu. Pasaule ignorē, skatās citā virzienā, kad rodas problēmas, piemēram, slimība vai ciešanas ģimenē vai apkārtnē. Pasaule nevēlas raudāt: tā dod priekšroku ignorēt sāpīgas situācijas, maskē tās, slēpj. Daudz pūļu tiek ieguldīts, lai izvairītos no situācijām, kurās ir ciešanas, domājot, ka var aizēnot realitāti, kurā taču nekad, pilnīgi nekad nevar iztrūkt krusta. Cilvēks, kas redz lietas, kādas tās patiešām ir, kas ļauj sevi caururbt sāpēm, kas raud savā sirdī, var sasniegt dzīves dziļumu un būt patiesi laimīgs.

Gaudete et exultate, 75

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai kādā dzīves jomā, attiecībās esmu padevies bezcerībai?
Vai domāju, ka Dievs ir mani pametis, ka nespēj palīdzēt?
Vai domāju, ka alkohols, izklaides, pornogrāfija, bēgšana virtuālajā pasaulē atrisinās manas problēmas vai sniegs patiesu mierinājumu? 


Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien atradīšu laiku, lai klusumā lūgtos un uzdotu Dievam jautājumu - kur Tu esi šajā grūtajā man situācijā? Un klusumā gaidīšu uz Viņa atbildi...

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Pēteris Skudra. To vari noklausīties ŠEIT


25. marts. Gavēņa 17. diena

Pārdomām

Ja dzīvojam satraukti, paaugstinājušies pār citiem, tad galu galā mēs kļūstam noguruši un izsmelti. Bet, kad mēs uztveram citu ierobežojumus un trūkumus ar maigumu un lēnprātību, nejūtoties pārākam, mēs varam viņiem palīdzēt un izvairīties no enerģijas izšķērdēšanas bezjēdzīgi sūdzoties. Svētajai Terēzei no Lizje “pilnīga mīlestība ir paciest citu trūkumus un nebrīnīties par viņu vājībām”. Ierosinu, ka katru reizi, kad mūs satrauc tuvākā nepareizā rīcība, pieiet pie viņa, lai aizrādītu, bet "pazemības garā" (Gal 6, 1), tomēr "uzmanies, ka arī pats nekrīti kārdināšanā".

Gaudete et exultate, 72 - 73

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai cenšos attaisnot cilvēku, ja par viņu kāds runā slikti?
Vai man ir tendence neaicinātam iesaistīties citu strīdos?

Pamudinājums labākai ikdienai

Apņemšos nekomentēt un ar citiem neapspriedīšu otra trūkumus, vājības, kļūdas. Ja nepieciešams un ir tāda iespēja, izrunāšos ar šo cilvēku divatā.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. To vari noklausīties ŠEIT


24. marts. Gavēņa laika 3. svētdiena

Pārdomām

Kāds varētu teikt: "Ja būšu lēnprātīgs, citi padomās, ka es esmu muļķis, ka es esmu naivs vai vājš." Varbūt tā būs, bet ļausim, lai citi tā padomā. (…) Jo lēnprātīgie, neatkarīgi no apstākļiem, uzticas Kungam, bet tie, kas uzticas Kungam, "iemantos zemi un baudīs mieru papilnam" (Ps 37, 11)

Gaudete et exultate,74

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai esmu ātri aizkaitināms?
Kā rīkojos, kad esmu dusmīgs, aizkaitināts?
Vai dusmas mēdzu "izgāzt" uz vājākiem par mani? 

 

Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien lūgšu Dievam iespēju pieaugt lēnprātībā un pazemībā, kā arī spēcīgu gribu izvēlēties labāko risinājumu visiem.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Agris Ruļuks. To vari noklausīties ŠEIT


23. marts. Gavēņa 16. diena

Pārdomām

Nekritīsim vienaldzībā, kas pazemo; pieradumā, kas anestezē dvēseli un traucē atklāt jauno; cinismā, kas iznīcina. Atvērsim savas acis, lai uzlūkotu pasaules ciešanas, daudzo brāļu un māsu brūces, kuriem ir atņemta cieņa, un jutīsimies pamudināti ieklausīties viņu saucienā pēc palīdzības. Lai mūsu rokas satver viņu rokas, un pievilksim viņus sev klāt, lai tie sajūt mūsu tuvuma, draudzības un brālības siltumu. Lai viņu sauciens kļūst mūsējais, un kopā mēs varēsim salauzt vienaldzības mūri, kas bieži valda pār visu, lai tādējādi noslēptu liekulību un egoismu.

Misericordiae Vultus, 15

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Kā reaģēju uz citu cilvēku ciešanām - ar līdzjūtību vai vienaldzību? 
Ko konkrēti esmu darījis (varu darīt), lai šiem cilvēkiem palīdzētu? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Iespēja atbalstīt Caritas Uzklausīšanas centru - vietu, kur netiks atraidīts neviens. Uzklausīšanas centrā ir gaidīts katrs, kurš atrodas izolētībā un trūkumā. Centrā darbosies atbalsta persona, kura sarunas laikā iedziļināsies ikviena situācijā, izvērtējot iespējas palīdzēt. Lai arī centrs primāri nav paredzēts materiālās palīdzības sniegšanai, tomēr ņemot vērā reālo situāciju, mēs vēlamies, lai būtu iespējas noorganizēt arī praktisku atbalstu sausās un konservētās pārtikas veidā. Uzklausīšanas centru Jūs varat atbalstīt, ziedojot uz "Caritas Latvija" kontu: LV46HABA0551008657797. Mērķis: Ziedojums Uzklausīšanas centram. Rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Juris Skutels. To vari noklausīties ŠEIT


22. marts. Gavēņa 15. diena

Pārdomām

Mīlestība nevar būt tikai abstrakts vārds. Tā pēc savas dabas ir konkrēta dzīve: nodomi, attieksme, uzvedība, kas izpaužas ikdienas rīcībā. Dieva žēlsirdība ir Viņa atbildība par mums. Viņš jūtas atbildīgs, vēlas mūsu labumu un grib redzēt mūs laimīgus, prieka un miera piepildītus. Tanī pat virzienā jābūt orientētai kristiešu žēlsirdīgajai mīlestībai. Kā mīl Tēvs, tā mīl bērni. Kā Viņš ir žēlsirdīgs, tā arī mēs esam aicināti būt žēlsirdīgi viens pret otru.

Misericordiae Vultus, 9

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Ar kādu savu rakstura trūkumu, attieksmi, uzvedību, vārdiem visvairāk ievainoju otru cilvēku? 


Pamudinājums labākai ikdienai

Nosaukšu šo rakstura trūkumu vārdā un centīšos aizvietot ar pretējo - pozitīvo.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Toms Priedoliņš. To vari noklausīties ŠEIT


21. marts. Gavēņa 14. diena

Pārdomām

Mēs esam aicināti izdzīvot žēlsirdību, jo pret mums kā pirmajiem tika pielietota žēlsirdība. Apvainojumu piedošana kļūst žēlsirdīgās mīlestības redzamā izpausme, un mums, kristiešiem, tas ir imperatīvs, kuru nevaram neievērot. Bieži vien piedot mums šķiet grūti. Tomēr piedošana ir instruments, kas ielikts mūsu trauslajās rokās, lai iegūtu sirds mieru. Atbrīvošanās no niknuma, dusmām, vardarbības un atriebības ir laimīgas dzīves nepieciešamais priekšnosacījums. Atbildēsim apustuļa pamudinājumam: “Lai saule nenoriet, jums dusmojoties.” (Ef 4,26) Īpaši ieklausīsimies Jēzus vārdos, kurš žēlsirdību izvirzīja par dzīves ideālu un mūsu ticības autentiskuma kritēriju: “Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi atradīs žēlsirdību.” (Mt 5,7)

Misericordiae Vultus, 9

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai sirdī uz kādu cilvēku turu aizvainojumu, nepiedošanu un rūgtumu ?
Vai esmu bijis pret kādu vardarbīgs vārdos, darbos, attieksmē? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Ja iespējams, lūgšu piedošanu. Došos uz grēksūdzi.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Pēteris Skudra. To vari noklausīties ŠEIT


20. marts. Gavēņa 13. diena

Pārdomām

Jēzus, redzēdams, ka daudzi cilvēki, kas Viņam sekoja, ir noguruši un bezpalīdzīgi, apmaldījušies un bez vadītāja, sajuta savas sirds dziļumos lielu līdzjūtību pret viņiem (sal. Mt 9,36). Šīs līdzjūtīgās mīlestības spēkā Viņš dziedināja slimos, kurus pie Viņa atveda (sal. Mt 14,14), un ar dažām maizēm un zivīm pabaroja lielus pūļus (sal. Mt 15,37). Tas, kas virzīja Jēzu visos apstākļos, bija nekas cits kā žēlsirdība, ar kuru Viņš lasīja jautātāju sirdīs un atbildēja viņu patiesākajām vajadzībām.

Misericordiae Vultus, 8

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai esmu pamanījis, kādas ir man tuvāko cilvēku patiesās vajadzības, "izsalkums"? Pēc sapratnes, atbalsta, uzklausīšanas, pamanīšanas? 


Pamudinājums labākai ikdienai

Veltīšu laiku kādam, kuram ikdienā pievēršu mazāk uzmanības.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Modris Lācis. To vari noklausīties ŠEIT


19. marts. Gavēņa 12. diena

Pārdomām

Uz grēka smagumu Dievs atbild ar piedošanas pilnību. Žēlsirdība vienmēr būs lielāka par jebkuru grēku, un neviens nevar noteikt robežas Dieva mīlestībai, kas ir piedošana. (3.p.) (…) Piedošana ir spēks, kas augšāmceļ jaunai dzīvei un sniedz drosmi raudzīties nākotnē ar cerību

Misericordiae Vultus, 10

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai ir kāds grēks, situācija, kurā atrodos, vājība, kuru nevaru sev piedot, par kuru neesmu nevienam pastāstījis? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Lūgšanā uzticēšu šo situāciju Dieva žēlsirdībai, lūgšu žēlastību piedot pašam sev. Lai iegūtu brīvību, pastāstīšu par to kādam cilvēkam, kuram uzticos. Palūgšu, lai par mani aizlūdz.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Andžejs Lapinskis. To vari noklausīties ŠEIT


18. marts. Gavēņa 11. diena

Pārdomām

Lai būtu žēlsirdīgi, vispirms mums vajag klausīties Dieva Vārdu. Tas nozīmē atgūt klusuma vērtību, lai meditētu Vārdu, kurš mums tiek adresēts. Šajā veidā ir iespējams kontemplēt Dieva žēlsirdību un padarīt to par savas dzīves stilu

Misericordiae Vultus, 13

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Cik daudz laika pavadu lasot un ieklausoties Dieva Vārdā?
Kad pēdējo reizi esmu bijis klusuma rekolekcijās? 


Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien atradīšu laiku un vietu, lai ļautu Dievam uzrunāt sevi caur Svētajiem Rakstiem. Ieplānošu laiku rekolekcijām šogad.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ilmārs Tolstovs. To vari noklausīties ŠEIT


17. marts. Gavēņa laika 2. svētdiena

Pārdomām

Cik daudz ļaunuma nodara vārdi, kas tiek izteikti skaudības un greizsirdības dēļ! Aizmuguriski runāt sliktu par savu brāli nozīmē nostādīt viņu sliktā gaismā, kompromitēt viņa reputāciju un ieraut aprunāšanas virpulī. Raugoties pozitīvi, netiesāt un nenosodīt nozīmē prast ieraudzīt visu labo, kas ir katrā cilvēkā, un neļaut viņam ciest no mūsu daļējā sprieduma un pieņēmuma, ka zinām visu. Taču tas nav pietiekoši, lai izteiktu žēlsirdību. Jēzus prasa arī piedot un dāvāt. Būt piedošanas instrumentiem, jo mēs kā pirmie to esam saņēmuši no Dieva. Būt dāsniem attiecībās ar visiem, zinot, ka arī Dievs izlej savu labvēlību pār mums ar lielu augstsirdību.

Misericordiae Vultus,14

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai skaudības, greizsirdības dēļ esmu aprunājis kolēģus, draugus, ģimenes locekļus? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Nosaukšu 3 pozitīvas īpašības cilvēkam, ar kuru man visgrūtāk veidot attiecības. Izdarīšu vai pateikšu viņam ko labu. Pateikšu labus vārdus par viņu tiem cilvēkiem, kuru priekšā iepriekš viņu aprunāju.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Rihards Rasnacis. To vari noklausīties ŠEIT


16. marts. Gavēņa 10. diena

Pārdomām

Korumpēts cilvēks mēdz neapzināti nosodīt sevi, un tad šo pašpārmetumu radītais aizkaitinājums vēršas pret citiem. Tā viņš no vajātā kļūst par vajātāju.

Pazemības ceļš, 24


Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai nosodu sevi?
Vai domās risinu negatīvus, naidīgus dialogus? 


Pamudinājums labākai ikdienai

Vairāk uzmanības pievērsīšu savām domām. Līdzko pamanīšu nosodošas, kritizējošas, tiesājošas domas, aizvietošu tās ar svētības vārdiem.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Renārs Birkovs. To vari noklausīties ŠEIT


15. marts. Gavēņa 9. diena

Pārdomām

Cilvēki, kam visu uztvert ar aizdomām kļūst par paradumu, pakāpeniski zaudē dvēseles mieru, kura avots ir paļāvība uz Dievu. Tie iedomājas, ka viņiem aizvien jākontrolē veids, kā atrisināt konfliktu. Viņi pastāvīgi izjūt nemieru, kas ir dusmu un slinkuma apvienojuma rezultāts

Pazemības ceļš, 83

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai jūtu nemieru un dusmas, kad kāds rīkojas pretēji tam, kā esmu iedomājies?
Vai uzskatu, ka bez manas iejaukšanās un kontroles nekas nevar notikt labi un pareizi?
Kā rīkojos, kad notikumi nenotiek tā, kā esmu plānojis? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien katrā situācijā izteikšu lūgšanu "Jēzu, es uzticos Tev!".

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Renārs Birkovs. To vari noklausīties ŠEIT


14. marts. Gavēņa 8. diena

Pārdomām

Cilvēka pašpietiekamība nekad nav abstrakta. Tā ir tādas sirds attieksme, kura tiecas pēc mantas, kas to vilina, iemidzina un piekrāpj: “Mana dvēsele, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem; atpūties, ēd, dzer un līksmo!” (Lk 12, 19) Un te parādās dīvains paradokss – pašpietiekams cilvēks būtībā vienmēr ir mantas vergs, un, jo vairāk viņš tiek paverdzināts, jo vairāk izjūt to, ka viņam šajā savā pašpietiekamībā nepietiek.

Pazemības ceļš, 35 - 36

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai man ir viegli lūgt palīdzību?
Vai savā dzīvē ar visu galā tieku pats, un citu palīdzība man nav vajadzīga?
Vai esmu atkarīgs no kādas lietas, mantas, naudas, uzslavas, viedokļa, cilvēka? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien pārvarēšu savas pašpietiekamības robežas un palūgšu kādam palīdzību.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Aivars Līcis. To vari noklausīties ŠEIT


13. marts. Gavēņa 7. diena

Pārdomām

Sirds negrib nekādus sarežģījumus. Cilvēki baidās, ka Dievs iejauksies un aizvedīs viņus ceļos, ko paši vairs nevarēs kontrolēt. Cilvēki baidās no Dieva apmeklējuma, no mierinājuma. Tas izraisa tādu kā fatālismu – šo cilvēku apvārsnis sašaurinās, piemērojoties viņu vientulībai un pasitvitātei. Viņi baidās no tiekšanās uz mērķi un priekšroku dod reālisma sniegtajam “mazāk”, nevis apsolījumā ietvertajam “vairāk”.

Pazemības ceļš, 65

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai baiļu dēļ esmu atteicies no savām iecerēm?
Vai esmu noticējis meliem, ka "tāpat nekas neizdosies" un neesmu mēģinājis? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Atcerēšos savus visdrosmīgākos sapņus, dziļākās sirds ilgas un padomāšu, kādus pirmos soļus varu veikt, lai tos sasniegtu.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris pr. Modris Lācis. To vari noklausīties ŠEIT


12. marts. Gavēņa 6. diena

Pārdomām

(..) ja mīlošas atvērtības pret savu tuvāko vietā stājas pieķeršanās savām idejām. Tad mēs aizstāvam nevis ģimeni kā kopumu, bet tikai “savu daļu” tajā.

Pazemības ceļš, 77


Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai vēlos, lai man vienmēr pieder pēdējais vārds?
Vai uzskatu savu viedokli par vienīgo pareizo?


Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien par visu varu neturēšos pie sava viedokļa. Uzslavēšu viedokli, kas ir atšķirīgs no manējā.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ilmārs Tolstovs. To vari noklausīties ŠEIT


11. marts. Gavēņa 5. diena

Pārdomām

Kāpēc sirds kļūst samaitāta? Cilvēka sirds nav izolēta, tā nav noslēgusies sevī. Sirds patiešām ir cilvēka sirds tikai tik daudz, cik tā spēj atsaukties uz kaut ko citu, cik tā spēj pieķerties, cik tā spēj mīlēt vai liegt mīlestību (ienīst). Tāpēc Jēzus, aicinot apzināties, ka sirds nosaka mūsu rīcību, vērš uzmanību uz to, kam tad galu galā mūsu nemierīgā sirds ir pieķērusies: “Jo, kur ir tava manta tur būs arī tava sirds.” (Mt 6, 21)

Pazemības ceļš, 30 - 31

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai novēršos no cilvēkiem, kuri man ir neērti, nepatīkami, līdz galam neizprotami, atšķirīgi no manis?

Pamudinājums labākai ikdienai

Ja nespēju pretoties kādam spēcīgam kārdinājumam, pastāstīšu par to kādam (cilvēkam, kuram uzticos, biktstēvam, garīgajam tēvam) un lūgšu padomu vai palīdzību.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ingars Stepkāns. To vari noklausīties ŠEIT


10. marts.Gavēņa laika 1. svētdiena

Pārdomām

Korumpēti cilvēki veido savu pašcieņu, pamatojoties uz šāda veida melīgu attieksmi (“tikai muļķi nezog”), un iet caur dzīvi, izmantojot sava izdevīguma īsākos ceļus, maksājot par to ar savu un citu cilvēku patieso cieņu.

Pazemības ceļš, 23

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai spēju būt godīgs pret sevi un atzīt sfēras, kurās attaisnoju savu slikto, negodīgo, netaisnīgo uzvedību, aizbildinoties ar apstākļiem, citu cilvēku uzvedību?
Kurās dzīves sfērās, situācijās tieku visvairāk kārdināts?

Pamudinājums labākai ikdienai

Ja nespēju pretoties kādam spēcīgam kārdinājumam, pastāstīšu par to kādam (cilvēkam, kuram uzticos, biktstēvam, garīgajam tēvam) un lūgšu padomu vai palīdzību.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Krišjānis Dambergs. To vari noklausīties ŠEIT


9. marts. Gavēņa 4. diena

Pārdomām

(...) Dot žēlsirdības dāvanas, lai pārtrauktu šo ārprātu – dzīvošanu, krājot tikai sev vienam, sevi mānot, ka tādā veidā nodrošinām sev nākotni, kura patiesībā nepieder mums. Un tādā veidā atradīsim prieku tajā plānā, ko Dievs ir ielicis radībā un mūsu sirdīs, un šis plāns ir: mīlēt Viņu, mūsu brāļus un visu pasauli, kā arī šajā mīlestībā rast patieso prieku.

No pāvesta vēstījuma Lielajam gavēnim 2019

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Cik viegli man ir atteikties no lietām, kam esmu pieķēries? 


Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien lūgšu Dievam žēlastību ar prieku dalīties tajā, par ko domāju, ka tas man visvairāk ir vajadzīgs. Ja iespējams, atteikšos no labākā gabaliņa paņemšanas pie galda vai padalīšos ar kādu tajā, ko vislabprātāk būtu apēdis vienatnē.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Krišjānis Dambergs. To vari noklausīties ŠEIT


8. marts. Gavēņa 3. diena

Pārdomām

(...)Lūgties, lai spētu atteikties no elkdievības un savas pašpietiekamības, kā arī nostātos Dieva priekšā kā nabagi, kam nepieciešams Viņš un Viņa žēlsirdība.

No pāvesta vēstījuma Lielajam gavēnim 2019

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Kā es jūtos, apzinoties savu garīgo nabadzību un vājumu?
Vai es lūdzu Dieva palīdzību un klātbūtni darbos un attiecībās ar citiem?


Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien sarunā ar Dievu uzticēšu viņam pēdējā laika grūtības un sfēras, kurās apzinos savus ierobežojumus. 

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Pauls Kļaviņš. To vari noklausīties ŠEIT


7. marts. Gavēņa 2. diena

Pārdomām

(...) Gavēt jeb mācīties mainīt mūsu attieksmi pret tuvākajiem un pret radību: no kārdinājuma visu “aprīt”, lai apmierinātu mūsu iekāri, uz spēju ciest mīlestības dēļ, jo tikai tā spēj aizpildīt mūsu sirds tukšumu. 

No pāvesta vēstījuma Lielajam gavēnim 2019

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Ko es ikdienā cenšos piesavināties?
Varbūt tā ir citu uzmanība, iespēja izcelties, atzinības vārdi? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien paveikšu vai pateikšu ko tādu, kas varētu pacelt kādu citu cilvēku. 

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ingmārs Zvirgzdiņš. To vari noklausīties ŠEIT


6. marts. Pelnu trešdiena

Pārdomām

Nepavadīsim šo labvēlīgo laiku nelietderīgi! Lūgsim, lai Dievs mums palīdz veikt patiesu atgriešanās ceļu. Atteiksimies no egoisma, no koncentrēšanās uz sevi un koncentrēsimies uz Jēzus Augšāmcelšanos. Kļūsim par tuvākajiem saviem brāļiem un māsām, kas atrodas grūtībās, daloties ar viņiem savos materiālajos un garīgajos labumos.

No pāvesta vēstījuma Lielajam gavēnim 2019

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Kas ir lietas (vai varbūt - domas), kam es ikdienā veltu pārāk daudz laika?
Kas notiek manā sirdī, kad es palieku klusumā?


Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien pārdomāšu, kas ir tas, no kā atsakoties vai ko apņemoties gavēņa laikā, man būtu vieglāk veidot sarunu ar Dievu. 

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Rihards Rasnacis. To vari noklausīties ŠEIT.


Ievads

Lielā gavēņa tradīcija katru gadu mudina sagatavot sirdis Lieldienām, lai šos svētkus piedzīvotu ne vien kā ikgadēja prieka mirkli, bet gan lai Kristus nāve un tās augļi kļūtu par mūsu personisko pieredzi. Tam, protams, palīdz dažādas ārējas apņemšanās, bet ir skaidrs, ka viss process sākas katra sirdī – mainot attieksmi, mainot skatienu, mainot sevi.

Pāvests Francisks, kura vizīti Latvijā 2018. gadā joprojām atceramies kā īpašu Dieva žēlastību, vēstījumā šī gada Lielajam gavēnim raksta: “Kad nedzīvojam kā Dieva bērni, bieži vien izturamies iznīcinoši attiecībā pret tuvāko un citām radībām, kā arī paši pret sevi, vairāk vai mazāk apzināti uzskatot, ka varam visu izmantot, kā vien mums tīk.” Šeit ieraugām, ka viens nepatiess pieņēmums var ietekmēt gan mūsu attieksmi pašiem pret sevi, gan visu apkārt esošo.

Tomēr gavēņa laiks nav domāts, lai mēs paliktu sevis šaustīšanā par nepareiziem pieņēmumiem un domām. “Tas (Lielais Gavēnis) aicina kristiešus vēl spēcīgāk un konkrētāk iemiesot Lieldienu noslēpumu viņu privātajā, ģimenes un sociālajā dzīvē, īpaši ar gavēņa, lūgšanas un žēlsirdības dāvanu došanas starpniecību,” pāvests turpina savā vēstījumā.

Gavēnis, lūgšana un žēlsirdības dāvanas ir visiem zināmi elementi, kas vienmēr tiek uzskatīti par Lielā gavēņa pamatprincipiem. Tomēr vēstījumā pāvests atklāj to, ka katra no šīm “darbībām” sevī ietver zināmas iekšējas pārmaiņas, kas ietekmē ne tikai mūsu ikdienas paradumus, bet arī domu pasauli un attiecības ar citiem. Viņš raksta: “Gavēt jeb mācīties mainīt mūsu attieksmi pret tuvākajiem un pret radību: no kārdinājuma visu “aprīt”, lai apmierinātu mūsu iekāri, uz spēju ciest mīlestības dēļ, jo tikai tā spēj aizpildīt mūsu sirds tukšumu. Lūgties, lai spētu atteikties no elkdievības un savas pašpietiekamības, kā arī nostātos Dieva priekšā kā nabagi, kam nepieciešams Viņš un Viņa žēlsirdība. Dot žēlsirdības dāvanas, lai pārtrauktu šo ārprātu – dzīvošanu, krājot tikai sev vienam, sevi mānot, ka tādā veidā nodrošinām sev nākotni, kura patiesībā nepieder mums. Un tādā veidā atradīsim prieku tajā plānā, ko Dievs ir ielicis radībā un mūsu sirdīs, un šis plāns ir: mīlēt Viņu, mūsu brāļus un visu pasauli, kā arī šajā mīlestībā rast patieso prieku.”

Līdz ar to – attieksmes maiņa ir tas, uz ko Tevi mudinās šī gada Gavēņa kalendārs. Katru dienu iedziļināsimies kādās vērtīgās pāvesta Franciska atziņās, kas paustas gan viņa darbos, gan arī uzrunājot Latvijas tautu 2018. gada septembrī. Lai pārdomas nebūtu tikai abstrakts pamudinājums, katrai dienai būs arī kādi jautājumi, ko varam katrs pats sev uzdot, un praktiski piemēri tam, kā pārmaiņas sevī varam īstenot. Vēl kāda īpaša iespēja – sadarbībā ar Radio Marija Latvija katras dienas pāvesta iedvesmotās pārdomas, kā arī dienas Evaņģēliju un kāda priestera sagatavotās pārdomas par to varēsim noklausīties arī audio formātā, lai šī iedvesma mūs pavadītu, neatkarīgi no tā, kādā ikdienas steigā katrs atrodamies.

Tāpat kā pēdējos gadus, par pavisam praktiskām iespējām īstenot žēlsirdību rūpējas Caritas, pastāstot par tiem, kuriem līdzcilvēku palīdzība būtu īpaši aktuāla.