Šodienas datums: 05.04.2020  |  Vārda dienas: Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta

Grēksūdze

Sirdsapziņas izmeklēšana: es draudzē

„Es ieelpoju un izelpoju. 22 000 reizes dienā. Pretpoli nosaka manu esamību, darot mani dzīvu, radot dinamiku. Kā kristietis es esmu daļa no Dieva svētceļnieku tautas. Savā vietā, savā draudzē. Pretpoli ir izaicinoši: skatīties uz iekšu – skatīties uz āru; runāt – klusēt; neko neizlemt – izlemt visu; es – citi; skatīties pagātnē – skatīties nākotnē; bērni – veci cilvēki; mācīt – mācīties; strādāt – atpūsties; lūgt – dot.
Pāri var eksistēt tikai tāpēc, ka ir pāri. Ieelpa un izelpa ir vajadzīga viena otrai, lai nodrošinātu dzīvību. Es nevaru izlemt par labu vienai un atmest otru, tāpat kā es nevaru tās abas darīt vienlaicīgi.
Es raugos uz sevi savā draudzē, situācijās, kurās jāpieņem lēmumi: ko Dievs vēlas, lai es darītu? Kur Viņš vēlas mani redzēt starp šiem pretpoliem? Būt dzīvam, būt par elpu Viņa Baznīcā,” raksta draudzes pastorālais darbinieks Matiass Heins. 

Izmeklēsim savu sirdsapziņu attiecībā uz to, kāda ir attieksme, rīcība draudzē. Šajā mums palīdzēs priestera Paula Kļaviņa, Dr. theol. sagatavotie jautājumi.

  • Vai es apzinos savu piederību draudzei kā iespēju būt sadraudzībā, izpalīdzēt un dalīties ar citiem kristiešiem?
  • Vai izrādu viesmīlību pret svešiem un nepazīstamiem cilvēkiem draudzē?
  • Vai iesaistos draudzes pasākumos, ziedojot konkrētu laiku un savas spējas citu labā?
  • Vai vēršos pret tenkošanu un aprunāšanu draudzē, piedāvājot pozitīvas un konfliktus risinošas iniciatīvas?
  • Vai ar vārdiem un darbiem atbalstu draudzes prāvesta ierosmes evaņģelizācijas un pastorālās darbības virzienā?
  • Vai draudzes dzīvi uztveru vispirms kā garīgu pieredzi, satikšanos ar Jēzu Kristu ticībā, cerībā un patiesā mīlestībā?
  • Vai aktīvi piedalos draudzes liturģiskajā un sakramentālajā dzīvē, jo sevišķi Svētajā Misē?
  • Vai draudzes ietvaros praktizēju arī kādu populāru dievbijības veidu (piem., Dieva Vārda lasīšanu, Rožukroņa, individuālu vai kopēju lūgšanu, savam dzīves stāvoklim atbilstošu garīguma veidu)?
  • Vai iesaistos slimo, vientuļo un veco draudzes locekļu apmeklēšanā un atbalstīšanā?
  • Vai esmu gatavs draudzē sadarboties arī ar tiem, kurus man grūti pieņemt un saprast?

 Priesteris Pauls Kļaviņš, Matiass Heins