Šodienas datums: 06.04.2020  |  Vārda dienas: Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta

Jaunieši

Jauniešu Presinodiālās tikšanās gala dokuments
Roma, 2018. gada 19. – 24. marts

Mūsdienu jaunietis saskaras ar dažādiem ārējiem un iekšējiem izaicinājumiem un iespējām, no kuriem daudzi ir atkarīgi no specifiskiem, individuāliem kontekstiem, kamēr citi vieno jauniešus pāri kontinentu robežām. To apzinoties, Baznīcai nepieciešams pārdomāt veidu, kādā tā domā par jauniešiem un iesaistās dialogā ar viņiem, lai tādējādi kļūtu par efektīgu, saistošu un dzīvību dodošu pavadoni viņu dzīvēs. Šis dokuments ir sintezēta platforma, kas pauž dažas no mūsu domām un pieredzēm. Ir būtiski piebilst, ka savas pārdomas snieguši 21. gadsimta jaunieši, kam ir atšķirīgs reliģiskais un kulturālais fons.

Lasīt tālāk


,,Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva” (Lk 1,30)

Dārgie jaunieši,
2018. gada Vispasaules jauniešu diena iezīmē kārtējo soli sagatavošanās procesā Pasaules jauniešu dienām, kas notiks 2019. gada janvārī Panamā. Šis mūsu svētceļojuma jaunais posms iekrīt tajā pašā gadā, kad Bīskapu sinodes kārtējā asambleja notiks par tēmu: Jaunieši, ticība un aicinājuma izšķiršana. Tā ir laimīga sakritība. Baznīcas uzmanība, lūgšana un pārdomas tiks pievērstas jums, jaunieši, alkstot saņemt un pāri visam uzņemt dārgo dāvanu, kas jūs esat Dievam, Baznīcai un pasaulei. Lasīt tālāk


Rudenī gaidāmās bīskapu sinodes „Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana” sagatavošanās dokumenta II nodaļa “Ticība, izšķiršana, aicinājums”.

Visā šīs sinodes gaitā Baznīca vēlas atkārtoti apliecināt savu vēlmi sastapties, pavadīt un rūpēties par katru jaunieti bez izņēmuma. Baznīca nespēj un nevēlas atstāt jauniešus un ļaut, lai pasaule pakļauj viņus izolācijai un atstumtībai. Baznīca vēlas, lai jauniešu dzīve ir labas pieredzes pilna, lai viņi nepazaudē sevi vardarbībā vai nāvē, lai vilšanās viņus nenocietina un neatsvešina – tas viss ir ļoti būtiski tiem, kuri ir saņēmuši dzīvību, ir kristīti ticībā un apzinās, ka tās ir lielas dāvanas.

Lasīt tālāk


Fragments no 2018. gada rudenī gaidāmās bīskapu sinodes „Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana” sagatavošanās dokumenta.

Ieklausoties jauniešos, Baznīca atkal no jauna dzird Kungu, kurš runā mūsdienu pasaulē. Kā Samuēla (sal. 1 Sam 3, 1-21) un Jeremija (sal. Jer 1, 4-10) dienās, jaunieši zina, kā atpazīt laikmeta zīmes, uz kurām norāda Svētais Gars. Ieklausoties viņu centienos, Baznīca var ielūkoties nākotnes pasaulē un ceļos, kuriem Baznīca ir aicināta sekot. Katram cilvēkam mīlestības aicinājums ikdienā iegūst konkrētu formu caur daudzām izvēlēm, kas iezīmē dzīves kārtu (laulība, priesterība, konsekrētā dzīve), profesiju, iesaistīšanos sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, dzīves stilu, laika un naudas menedžmentu utt. Neatkarīgi no tā, vai šīs izvēles ir izdarītas apzināti vai vienkārši pieņemtas, neviens nav brīvs no šo izvēļu veikšanas. Aicinājuma izzināšanas mērķis ir noskaidrot, kā šīs izvēles ticības gaismā pārveidot par konkrētiem soļiem, kas ved uz prieka pilnību, uz kuru ikviens ir aicināts. Lasīt tālāk


"Eiropas gaidas un skauti" ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis - audzināt jaunatni kristīgā garā, lai tā būtu fiziski, garīgi, intelektuāli attīstīta un atbildīga Dieva un Latvijas valsts priekšā.

Kustība īsteno klasisko skautisma pedagoģiju, integrējot tajā garīgo audzināšanu atbilstoši katoliskās Baznīcas tradīcijai. Organizācija ir dibināta 1998. gadā, oficiāli reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2002. gada 2. aprīlī. 

"Eiropas gaidas un skauti" ir daļa no starptautiskās "Eiropas gaidu un skautu federācijas", kurā ir apvienotas skautu organizācijas no 15 Eiropas un Ziemeļamerikas valstīm. "Eiropas skauti" pastāv kopš 1956. gada 1. novembra, kad Kelnē sapulcējās jaunieši no Eiropas valstīm, kuras vēl nesen bija iesaistītas Otrā pasaules karā. Tika nolemts dibināt starptautisku skautu organizāciju, kuras mērķis būtu īstenot autentisku kristīgu skautismu vienotas Eiropas perspektīvā. Šobrīd skaitliski lielākās Eiropas skautu asociācijas ir Francijā, Itālijā, Vācijā, Spānijā, Polijā. Lasīt tālāk


Samuēla grupa ir domāta īpaši tiem jauniešiem, kuri stāv svarīgu lēmumu priekšā. Jaunieši tiekas reizi mēnesī (sākot no septembra līdz maijam), tikšanās reizēs cenšoties dziļāk izprast Dieva darbību savā dzīvē, kā arī daloties savā pieredzē ar citiem. Ikdienā jaunieši apņemas ierobežot televīzijai un internetam veltīto laiku, tā vietā atrodot vairāk laika pārdomām, Lectio Divina lūgšanai un adorācijai. Lai atpazītu Dieva iedvesmas, neiztrūkstoši svarīga ir arī individuāla garīgā vadība, līdzīgi kā Samuēlam bija nepieciešama pieredzējušā priestera Ēļa palīdzība. Arī Samuēla gada jaunieši ar Dieva žēlastības palīdzību cenšas katru dienu izdzīvot Samuēla sirds nostāju: „Runā, Kungs, Tavs kalps klausās.” (1 Sam 3,9) Dievs ir dzīvs Dievs, kurš runā uz saviem bērniem. Tādēļ svarīgi ir attīstīt sevī spēju ieklausīties Dieva balsī un atpazīt Viņa gribu savai dzīvei. Lasīt tālāk


Slavēšanas vakaru mērķis ir pulcēt radošus, ticīgus jauniešus, lai kopā slavēšanas garā pavadītu ceturtdienas vakarus.

Slavēšanas vakari “Pegazs” radošiem jauniešiem ir pašu jauniešu izstrādāts projekts, kura mērķs ir attīstīt garīgumu un radošumu ticīgo jauniešu vidū, kā arī veicināt saliedētību un piedāvāt vienu vakaru mēnesī, lai labi pavadītu laiku lūgšanā un sadraudzībā. Tā garīgais vadītājs ir jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs.

Lasīt tālāk


Karmela ekleziālā kustība ir ģimeņu kustība, kurā ir aicinātas piedalīties ne tikai ģimenes. Kustība ir radusies Itālijā, bet Latvijā oficiāli sāka darboties 2005. gadā.

Šī kustība tiek piedāvāta visiem, kuri savā garīgajā dzīvē vēlas doties dziļumā un izdzīvot savu piederību Baznīcai caur Karmela garīgumu. Tajā iesaistās laji, konsekrētās personas, priesteri, ģimenes, jaunieši - cilvēki dažādos vecumos.

Karmela ekleziālās kustība piedāvā:

- jauniešu vakarus, kas notiek reizi nedēļā. Tikšanās laikā ir formācija par kādu tēmu, pārdomāšana un dalīšanās, kā dzirdētais saistās ar manu dzīvi. Ir arī sadraudzība.

- rekolekcijas (parasti novembrī un februārī), kurās piedalās arī karmelītu tēvi no Itālijas Lasīt tālāk


Kopš 2000.gada, katru trešdienu, kustības Pro Sanctitate nama durvis ir atvērtas jauniešiem.

Jauniešu vakaru tikšanās ietvaros ir iespējams ne tikai padziļināt izpratni un domas par Baznīcu, bet arī iedziļināties aktuālās, jauniešiem interesējošās tēmās (piem., līderisms, sevis izzināšana, savu prasmju apzināšanās). Nereti tēmas padziļināšanai tiek uzaicināti īpaši viesi (piem., vēstnieki, dažādi pasniedzēji, uzņēmēji, priesteri). Ir arī radošās aktivitātes un filmu vakari. Reizi mēnesī kopā tiek svinēta Svētā Mise.  

Lasīt tālāk


“Jauniešu pastorālā māja” ir kristīga kopiena, kas apvieno priecīgus, drosmīgus, enerģiskus, draudzīgus, entuziastiskus un visādi citādi lieliskus jauniešus.

Kāpēc mēs esam izveidojoši šo kopienu? Viss ir pavisam vienkārši. Mēs vēlamies izdzīvot savu kristieša aicinājumu pavisam praktiskā veidā, proti, daloties savā priekā, dedzīgumā, talantos un entuziasmā ar saviem līdzcilvēkiem. Gribam piedzīvot skaistas sastapšanās un izbaudīt pasaules krāsainības skaistumu.  Mēs ticam, ka kopīgiem spēkiem varam pasauli padarīt par mazdrusciņ skaistāku un priecīgāku vietu dzīvošanai. Lasīt tālāk


Kustība “Kalnā” ir intelektuāla, sadraudzību veicinoša, izglītojoša un arī izklaidējoša iniciatīva jauniešiem - personībām 25+, kuru 2013. gadā aizsāka Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzes pārstāvji. Iniciatīvas autors Rihards Miķelsons, atceroties pirmsākumus, dalās:” “Kalnā” aizsākumi meklējami 2013.gada Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes svētceļojumā. Tie, kas kaut reiz piedalījušies svētceļojumā, zina, ko nozīmē būt kopā ceļā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, prieks, laime, daudz jo daudz skaistu emociju. Aglonā runājām kā gan varētu šo lielisko kopā būšanas sajūtu baudīt ikdienā, negaidot līdz nākošā gada svētceļojumam. Saņēmuši svētību no priestera Andra Kravaļa, mēs, pieci domubiedri, uzsākām šo iniciatīvu. Nosaukums "Kalnā" atnāca pie mums ikviena citādāk, citam caur vārdiem no Bībeles, citam kāda asociācija, bet visi sajutām, ka tas ir īstais nosaukums.” Lasīt tālāk


"Oasis" jeb "Oāze" ir Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas atzars - jauniešiem paredzēts nometņu cikls. Tā domāta jauniešiem, kuri vēlas iepazīt sevi un Dievu, kuri grib atklāt un attīstīt savus talantus, atrast savu dzīves aicinājumu un iepazīt jaunus un līdzīgi domājošus draugus.

Kā norāda organizatori, kalpotāji no Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas, sešas dienas ilgā tikšanās nav vienkārši kristīgā nometne, bet gan tikšanās ar sevi un apkārtējiem ticībā un Dieva mīlestībā. Oasis pamatā ir mīlestība pret Dievu, pret sevi un pret līdzcilvēkiem.

Lasīt tālāk


Oktobris ir Rožukroņa mēnesis, tāpēc jautāju jauniešiem, kāpēc (vai) viņiem ir svarīga Rožukroņa lūgšana un ko tā dod. "Es lūdzos Rožukroni, jo tas stiprina ticību un attiecības ar Mariju. Parasti to daru kādā nodomā, lai kaut ko izlūgtos, par kādu svarīgu savas dzīves jomu vai kādu tuvinieku,” saka 20 gadus vecais Elvis no Madonas, kurš mācās Sporta pedagoģijas akadēmijā. Elvis bija dzirdējis par to, ka šis ir Rožukroņa mēnesis un atzīst, ka Rožukroņa lūgšana viņam palīdz atslēgties no ikdienas stresa un steigas, tomēr pats biežāk lūdzas muzikāli slavējot Dievu. Tāpat arī Elvis piebilst, ka Rožukroņa laikā izteiktie lūgšanu nodomi tiek uzklausīti, jo Dievs dara brīnumus ik dienas. Lasīt tālāk


2017. gada 24. jūnijā Latvijas konsekrētie pulcējās Viļānos uz simpoziju par to, kā veicināt jauniešu pastorālo darbu Baznīcā. Simpozija īpašie viesi bija pr. Rihards Rasnacis un Pēteris Skudra, kā arī RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja Lolita Ērgle. Kopdarbs vainagojās ar daudzām atziņām, kas varētu palīdzēt kalpošanā jauniešiem.

Lasīt tālāk