Šodienas datums: 31.03.2020  |  Vārda dienas: Dagne, Dagnis

Jaunieši

Karmela Ekleziālā kustība

Karmela Ekleziālā kustība ir ģimeņu kustība, kurā ir aicinātas piedalīties ne tikai ģimenes. Kustība ir radusies Itālijā, bet Latvijā oficiāli sāka darboties 2005. gadā.

Šī kustība tiek piedāvāta visiem, kuri savā garīgajā dzīvē vēlas doties dziļumā un izdzīvot savu piederību Baznīcai caur Karmela garīgumu. Tajā iesaistās laji, konsekrētās personas, priesteri, ģimenes, jaunieši - cilvēki dažādos vecumos.

Karmela Ekleziālā kustība piedāvā:

-jauniešu vakarus, kas notiek reizi nedēļā. Tikšanās laikā ir formācija par kādu tēmu, pārdomāšana un dalīšanās, kā dzirdētais saistās ar manu dzīvi. Ir arī sadraudzība.

-rekolekcijas (parasti novembrī un februārī), kurās piedalās arī karmelītu tēvi no Itālijas. Rekolekciju laikā ir iespēja piedzīvot klusumu, meditāciju, dalīšanos, adorāciju, kā arī pārdomāt kādu konkrētu tēmu.

-svētceļojumu uz Aglonu, kuru vada karmelītu tēvi no Itālijas. Pievienojas arī jaunieši no Itālijas.

-starptautiskas rekolekcijas Itālijā, kuras parasti tiek rīkotas kalnos.

-kopīgas Jaunā gada svinības.

-jauniešu Krustaceļš - sestdienā pirms Klusās sestdienas, kur jaunieši no citām kustībām tiek aicināti iesaistīties un sagatavot vienu Krustaceļa staciju. Mediātcija tiek lūgta sagatavot tādā veidā, kas palīdz labāk un dziļāk izdzīvot konkrēto Krustaceļa staciju.

“Kad meklēju, kur varu iesaistīties, sevi pilnveidot un darboties, atradu šādu vietu Karmela Ekleziālajā kustībā, jo tā ir vieta, kur varu iet dziļumā. Man bija ļoti svarīgi uzzināt, kā tas ir – iet dziļumā. Nākot uz kopienu, es sajūtos kā patiesā ģimenē, sajutu draudzību un smaidu, sajutu, ka ir ģimene. Klusā lūgšana katru dienu, Svētā Mise, svētceļojums… Tas ir skaists ceļš, ko iet kopā.” (Anna)

”Karmela kustībā iepazīstam Dievu, bet tā nav Alfas kurss. Tas ir kas vairāk. Tas ir aicinājums piedalīties šajā ģimenē un piedzīvot savu kristietību, savu aicinājumu un attiecības ar Dievu visās lietās. Jaunietis var atrast savu vietu dzīvē un Baznīcā.” (Marco)

 “Caur Karmela Ekleziālo kustību iepazinu Dievu. Neesmu no kristīgas ģimenes, bet sāku mācīties Katoļu Ģimnāzijā, tur iepazinos ar kustību un tā šeit nonācu. Tas bija mans ceļš, kā iepazinu Dievu. Kustība ir vieta, kur jaunietis var atrast sevi, izpaust savus talantus un būt tas, kas viņš ir. Piedzīvot piederības sajūtu. Kādam var būt, piemēram, talants filmēt. Viņš droši var to darīt.” (Eva)

Atgriezties uz sadaļu "Jaunieši"

Atgriezties uz sadaļu "Kontakti"