Šodienas datums: 29.03.2020  |  Vārda dienas: Agija, Aldonis

Okultisms

Ne reizi vien esam dzirdējuši dažādus stāstus par spokiem, reizēm ticamus, reizēm biedējošus, un gluži dabiski var rasties jautājums, vai spoki patiešām eksistē.

Lai arī Katoliskā Baznīca nekad nav izvirzījusi oficiālu viedokli jautājumā par spoku eksistenci, tas Baznīcā ir diskutēts gadsimtiem ilgi. Kā skaidro Lorenss Kaningams, emeritētais teoloģijas profesors Notre Dame universitātē, ASV, “katoļu Baznīcā nav noteiktas doktrīnas attiecībā uz spokiem un paranormālām parādībām. Nav iespējams nosaukt konkrētu vietu Kanoniskajās tiesībās, kur par to būtu runāts”. Baznīca no vienas puses tic pārdabiskajam, bet no otras puses, cīnās pret to, ka cilvēki saistās ar okultajiem spēkiem.

Mūsdienu katolisko terminu vārdnīcā vārds “spoks” tiek definēts kā “ārpusķermeņa gars”. Tālāk tiek skaidrots, ka kristietībā Dievs var un reizēm arī pieļauj mirušā dvēselei parādīties cilvēkiem uz zemes kādā redzamā veidā. Šādas dvēseles uzdevums ir mācīt, brīdināt vai lūgt palīdzību. Lasīt tālāk


Mūsu kopienas mērķis ir pasludināt ticību un vest kristiešus pie dzīves apustulāta. Tas nozīmē kristiešu veidošanu, mācīšanu un audzināšanu par patstāvīgiem baznīcas līdzstrādniekiem. Sabiedrība, ar kuru sastopamies savā darbā, ir laika gara audzināta. Arī mūsu ticīgo vidū baznīcas mācībai bieži ir uzslāņojušies nekristīgi pasaules uzskati un idejas. Pēdējos 20 gados tie bieži ir no ezotērikas un okultās jomas. Mūsu uzdevums - iekšēji, pašā Baznīcā stiprināt katoļu ticību, jāievēro arī specifiskie maldi un ķecerības, kuras nepamanītas ir iesēdušās kristiešu prātos. Mums par to jāatbild un jāliek pretī kristīgā ticība.

Bieži tas nozīmē ne tikai izskaidrot , bet arī lūgt Dievu par atbrīvošanu no garīgās atkarības. Tur, kur darbojas meli, bieži darbojas arī garīgi spēki, kas mūs izaicina uz garīgu cīņu. Mana vēlēšanās ir stiprināt modrību un veselīgu pretestību.

Lasīt tālāk tēva Klemensa Pilara COp referātu


No Katoliskās Baznīcas katehisma

2115

Dievs var atklāt nākotni saviem praviešiem vai citiem svētajiem. Taču taisnīga kristīgā nostāja pret visu, kas attiecas uz nākotni, ir paļauties uz Dieva apredzību un atsacīties no jebkuras neveselīgas ziņkāres šajā jomā. Savukārt neapdomība ir pieskaitāma atbildības trūkumam.

305

Jēzus prasa bērnišķu uzticību debesu Tēva apredzībai, kurš rūpējas par visniecīgākajām savu bērnu vajadzībām: “Neraizējieties, jautādami: “Ko mēs ēdīsim?” vai “Ko mēs dzersim?” (..) Jūsu debesu Tēvs zina, ka tas viss jums ir vajadzīgs. Tāpēc meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, bet tas viss jums būs pielikts klāt!” (Mt 6, 31-33; Mt 10, 29-31)

2116

Atmetamas ir it visas zīlēšanas formas: vēršanās pie sātana vai dēmoniem, mirušo garu izsaukšana, kā arī citi paņēmieni, kas it kā "atklāj" nākotni. (Sal. At 18, 10; Jer 29, 8) Horoskopu pētīšana, astroloģija, hiromantija, pazīmju tulkošana un buršana, gaišredzības fenomeni, palīdzības meklēšana pie īpašiem starpniekiem (mēdijiem) - tajā visā slēpjas vēlme iegūt varu pār laiku, vēstures gaitu un - galu galā - pār cilvēkiem, kā arī centieni sev piesaistīt apslēptos spēkus. Visas šīs parādības ir pretrunā ar godu un cieņu, ko pavada mīloša bijība un kādu mums pienākas apliecināt vienīgi Dievam.

2117

Visi maģijas un burvestību paņēmieni, ar kuriem it kā varot "savaldīt" okultos spēkus, lai tos pakļautu sev un ar to palīdzību iegūtu pārdabisku varu pār savu tuvāko, kaut arī tas būtu darīts nolūkā atjaunot viņa veselību, ir smagi pārkāpumi pret reliģijas tikumu. Šīs izdarības jo vairāk nosodāmas ir tad, kad tās pavada vēlme kaitēt otram vai kad tajās tiek iesaistīti velni. Amuletu nēsāšana arī ir nepieņemama. Spiritisms bieži vien ir saistīts ar zīlēšanu vai maģiju. Tāpēc Baznīca brīdina ticīgos no tā atturēties. Ķeršanās pie tā saucamajiem tautas ārstniecības paņēmieniem nedara pieļaujamu ne ļauno spēku piesaukšanu, ne otra cilvēka lētticības izmantošanu.


Literatūra:

Tēvs Žozefs Marija Verlends. 100 jautājumu par jaunajām reliģiskajām kustībām. RARZI, 2013. 

Antonio Hosē Fortea. Intervija ar eksorcistu. Dzīvības straumes, 2010.

Karlo Klimati. Jaunieši un ezotērika. Nepaliec viens, 2006.