Šodienas datums: 29.05.2020  |  Vārda dienas: Raivis, Raivo, Maksis

Pasaules Jauniešu dienas

Pasaules Jauniešu dienu hronoloģija

1984 Starptautiskā Jauniešu tikšanās Pūpolu Svētdienā Romā par godu Svētajam Atlaides gadam. Lieldienu dienā pāvests pasniedz un uztic jauniešiem nākamo Pasaules Jauniešu dienu krustu.

1985 Starptautiskā Jauniešu tikšanās Pūpolu Svētdienā Romā par godu Starptautiskās Jaunatnes gadam. Pāvests savā apustuliskajā vēstulē uzrunā pasaules jaunatni (31.03.1985). Decembrī viņš paziņo par Pasaules Jauniešu dienu iedibināšanu (20.12.1985.)

1986 I Pasaules Jauniešu dienas - Pūpolu Svētdienas svinības diecēzēs (23.03.1986.)
„Esiet vienmēr gatavi atlīdzināt katram, kas prasa no jums norēķinu par to cerību, kas ir jūsos!” (1 Pēt 3,15)

1987 II Pasaules Jauniešu dienas - Buenosairesa, Argentīna (11.-12.04.1987)
„Un mēs pazinām un ticējām tai mīlestībai, kas Dievam ir uz mums.” (1 Jņ 4,16)

1988 III Pasaules Jauniešu dienas - Pūpolu Svētdienas svinības diecēzēs (24.03.1988.)
„Visu, ko Viņš jums sacīs, dariet.” ( 2,5)

1989 IV Pasaules Jauniešu dienas - Santjago de Kompostela, Spānija (15.-20.08.1989)
„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” ( 14,6)

1990 V Pasaules Jauniešu dienas - Pūpolu Svētdienas svinības diecēzēs (08.04.1990.)
„Es esmu vīna koks, bet jūs zari.” ( 15,5)

1991 VI Pasaules Jauniešu dienas - Čenstohova, Polija (10.-15.08.1991.)
„Jūs saņēmāt pieņemtā bērna garu.” (Rom 8,15)

1992 VII Pasaules Jauniešu dienas - Pūpolu Svētdienas svinības diecēzēs (12.04.1992.)
„Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju.” (Mk 16,15)

1993 VIII Pasaules Jauniešu dienas - Denvera, ASV (10.-15.08.1993.)
„Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā.” ( 10,10)

1994 IX Pasaules Jauniešu dienas - Pūpolu Svētdienas svinības diecēzēs (27.03.1994.)
„Kā mans Tēvs sūtījis mani, tā es jūs sūtu.” ( 20,21)

1995 X Pasaules Jauniešu dienas - Manila, Filipīnas (10.-15.01.1995.)
„Kā mans Tēvs sūtījis mani, tā es jūs sūtu.” ( 20,21)

1996 XI Pasaules Jauniešu dienas - Pūpolu Svētdienas svinības diecēzēs (31.03.1996.)
„Kungs, pie kā lai mēs ejam? Pie Tevis ir mūžīgās dzīves vārdi.” ( 6,69)

1997 XII Pasaules Jauniešu dienas - Parīze, Francija (19.-24.08.1997.)
„Mācītāj, kur Tu mājo? Nāciet un skatieties!” (sal. 1,38-39)

1998 XIII Pasaules Jauniešu dienas - Pūpolu Svētdienas svinības diecēzēs (05.04.1998.)
„Svētais Gars jums visu iemācīs.” (sal. 14,26)

1999 XIV Pasaules Jauniešu dienas - Pūpolu Svētdienas svinības diecēzēs (28.03.1999.)
„Tēvs pats jūs mīl.” (sal. 16,27)

2000 XV Pasaules Jauniešu dienas - Roma, Itālija (15.-20.08.2000.)
„Un vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums.” ( 1,14)

2001 XVI Pasaules Jauniešu dienas - Pūpolu Svētdienas svinības diecēzēs (08.04.2001.)
„Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi un ik dienas ņem savu krustu, un seko man!” (Lk 9,23)

2002 XVII Pasaules Jauniešu dienas - Toronto, Kanāda (23.-28.07.2002.)
„Jūs esat zemes sāls.. Jūs esat pasaules gaisma.” (sal. Mt 5,13-14)

2003 XVIII Pasaules Jauniešu dienas - Pūpolu Svētdienas svinības diecēzēs (13.04.2003.)
„Lūk, tava māte!” ( 19,27)

2004 XIX Pasaules Jauniešu dienas - Pūpolu Svētdienas svinības diecēzēs (04.04.2004.)
„Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu.” ( 12,21)

2005 XX Pasaules Jauniešu dienas - Ķelne, Vācija (16.-21.08.2005.)
„Mēs atnācām Viņu pielūgt.” (Mt 2,2)

2008 XXIII Pasaules Jauniešu dienas - Sidneja, Austrālijā (15.-20.07.2008.)
„Kad nāks pār jums Svētais Gars, tad jūs saņemsiet Viņa spēku un jūs būsiet mani liecinieki.” (Apd 1,8)  

2011 XXVI Pasaules Jauniešu dienas - Madride, Spānijā (16.-21.08.2011.)
„Iesakņodamies un pamatodamies Viņā, nostiprināti ticībā” (Kol 2,7) 

2013 XXVIII Pasaules Jauniešu dienas - Riodežaneiro, Brazīlijā (23.-28.07.2013.)
„Ejiet un māciet visas tautas!” (Mt 28,19)

2016 XXXI Pasaules Jauniešu dienas - Krakova, Polijā (26.-31.07.2016.)
„Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi žēlastību saņems.” (Mt 5, 7)