Šodienas datums: 31.03.2020  |  Vārda dienas: Gvido, Atvars

Priesterība

Maija sākumā no Jelgavas un Rīgas katedrālēm jaunieši dosies vairāku dienu svētceļojumā ar kājām uz skaisto Skaistkalnes baznīcu, kas ir Dievmātes – Ģimeņu aizbildnes svētvieta, lai 5. maijā kopā ar citiem ticīgajiem piedalītos Māras Zemes karalienes svētkos. Paulīniešu ordeņa mūks, tēvs Jānis Vīlaks, OSPPE jau 12 gadus kalpo Skaistkalnes klosterī. Tas, ka tieši šeit Dievs viņu ir nolicis, nav nejaušība. Kad 1994. gadā viņš devās uz Poliju, lai iestātos paulīniešu ordenī, pa ceļam tolaik diakons Andris Mediņš viņu ievedis Skaistkalnes baznīcā un aicinājis Dievmātei ko lūgt. Tēvs Jānis skaidri atceras savu lūgšanu: „Palīdzi man iestāties un pabeigt semināru.” Šī Dievmātei teiktā lūgšana ir uzklausīta. Vēl vairāk. 2001. gadā, kad bīskaps Antons Justs paulīniešu tēviem uzticēja šo Zemgales nozīmīgāko svētvietu, tēvs Jānis jau no paša sākuma varēja šeit kalpot. Un viņš to vēl arvien dara ar acīm redzamu prieku. Lasīt tālāk


Lai arī prelāta Kazimira Ruča šīs zemes gaitas noslēdzās 2007. gada 6. aprīlī, viņa dzīvesstāsts joprojām turpina iedvesmot arī tos, kuri prelātu nemaz nepazina. Š.g. 5. decembrī, svinot prelāta simtgades jubileju, Okupācijas muzejā notiks K. Ručam veltīta piemiņas konference. Tuvojoties jubilejai, piedāvājam iepazīties ar prelāta atmiņām un nozīmīgākajiem dzīves brīžiem.

Bērnības gadi
Kazimirs Ručs dzimis 1915. gada 4. decembrī nabadzīgā lauksaimnieku ģimenē, Vārkavas pagasta Panijāņu ciemā, Latgalē. Kazimira vecāki bija ļoti ticīgi, apmeklēja baznīcu un vēlēšanās balsoja par Kristīgo zemnieku partiju, kamēr kaimiņi balsoja par citām partijām. "1922. gadā es, jau septiņus gadus vecs puika, stāvēju tīrumā starp citiem ganiem. Kāds divpadsmitgadīgs zēns ar durkli skrēja man virsū, lai nodurtu. Nevarēja atriebties maniem vecākiem, gribēja atriebties man. Neatceros, kā tas notika, ka paliku dzīvs, laikam aizbēgu," raksta K. Ručs.

Lasīt tālāk


Piedāvājam katolis.lv lasītājiem 2015. gada 28. augusta laikrakstā "Kurzemnieks" publicēto rakstu par priesteri Gati Mārtiņu Bezdelīgu, ko sagatavoja žurnālists Juris Lipsnis.

Kopš jūnija Alsungas Sv. Miķeļa Romas katoļu draudzē kalpo prāvests Gatis Mārtiņš Bezdelīga.

Bez neviena strīda
Viņš dzimis 1967. gada novembrī Aucē – mazā leišmales pilsētiņā. „Esmu vienīgais bērns. Vectēvam no tēva puses laukos bija lielas mājas. Savulaik viņš pat devies peļņā uz Ameriku, lai varētu saimniecību iekārtot. Tā bija ļoti moderna, ar elektrību, mēslu transportieriem, citu tehniku. Kad sākās kolhoza laiki, lopus atņēma, bet no lielās mājas atstāja vienu istabiņu. Vecaistēvs to neizturēja – agri aizgāja mūžībā. Lasīt tālāk


2015. gada 7. septembrī Viļānos tika atzīmēta tēva Viktora Pentjuša MIC 100. jubileja. Tēvs Viktors daudzus gadus bija Rīgas Garīgā semināra garīgais tēvs, tāpēc publicējam fragmentu no tēva Imanta Medvecka MIC maģistra darba, kurš tika aizstāvēts Ļubļinas Katoļu universitātē. Šajā fragmentā ir apkopotas tēva Viktora pārdomas par priestera garīgo dzīvi. 

Priestera garīgā dzīve
1.§. Dzīve saskaņā ar euharistisko garu
Priestera apustuliskais kalpojums un viņa garīgā dzīve veido nesaraujamu saikni, kura visskaidrāk atklājas Vissvētākajā Altāra Sakramentā, tāpēc ka Euharistija ir evaņģelizācijas un kristīgas dzīves avots un virsotne, kā uz to norāda II Vatikāna Koncila dokumenti (sal. PO 5). Šī doma vijas cauri visām tēva Viktora Pentjuša MIC konferencēm, kuras viņš lasīja priesteriem rekolekciju laikā, sākot no 1972. gada. Viņa izklāstā Euharistija ir pielīdzināta kalna virsotnei ceļā uz kristīgo pilnību. Tā ir Alfa un Omega, Sākums un Beigas, bet pati Euharistijas būtība ir mīlestība, kura nekad nebeidzas (sal. 1 Kor 13, 8). Lasīt tālāk


15. janvārī 80 gadu jubileju svinēja Rīgas Sv. Franciska draudzes prāvests kapucīnu tēvs Oļģerts Aleksāns. Pusaudžu gados viņu ar ģimeni izsūtīja uz Sibīriju. Kad 1956. gadā atgriezās Latvijā, viņš 11,5 gadus nostrādāja uz dzelzceļa. Un, lai gan bērnībā kādā lūgšanā bija sirdī sajutis ilgas kļūt par priesteri, tomēr līdz 30 gadu vecumam tādas cerības neloloja, jo nebija iespēju iegūt šim aicinājumam nepieciešamo izglītību. Tomēr Dievam bija citāds plāns.

Lasīt interviju ar tēvu Oļģertu Aleksānu


2015. gada 12. jūnijā Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcas prāvests monsinjors Oļģerts Daļeckis svinēs 50 gadu priesterības jubileju. Domājot par viņa kalpojumu, noteikti jāpiemin daudzie dievnami, pie kuru tapšanas viņš ir bijis klāt.

Lasīt interviju ar Oļģertu Daļecki


Atzīmējot monsinjora Jāņa Krapāna 50 gadu priesterības jubileju, publicējam interviju ar priesteri no 2012. gada Katoļu kalendāra. „Esmu ilūkstietis, laucinieks no Pilskalnes pagasta,” sarunu par sevi sāk monsinjors. 

Lasīt interviju ar Jāni Krapānu


Pravietiski vārdi Baznīcai - šodien un nākotnei           

Svētīgā Māte Terēze var tikt uzskatīta par vienu no lielākajiem mūsdienu svētajiem. Un viņa ļoti mīlēja priesterus. Šajā īsajā rakstā es vēlos dot vārdu pašai Mātei Terēzei. Es domāju, ka viņas vārdiem un viņas garīgumam šodienas pasaulē piemīt pravietisks raksturs, ka mūsu Baznīca no tiem varētu daudz ko gūt savā ceļā uz nākotni.

Lasīt tālāk