Šodienas datums: 07.04.2020  |  Vārda dienas: Helmuts, Zina, Zinaīda

Krusts

Krusts

Senajā Romā krusts attēloja reizē visnežēlīgāko miesas sodu un cilvēcisko pagrimumu. Jēzus tika sists krustā pēc savas notiesāšanas, kuru veica Poncija Pilāta Tribunāls, romiešu pilnvarotais. Tomēr Krusts, būdams Kristus mīlestības zīme, izdzīvots līdz galam un mūžīgs no augšāmcelšanās, ir kļuvis par progresīvi svarīgāko ticības simbolu.

Krusta nozīme

Dievs, kurš pieņem nāvi pie krusta, lai sevi atklātu cilvēkiem un viņiem liecinātu par savu mīlestību, - tā ir jauna un neiedomājama perspektīva cilvēciskā loģikā.

Jēzus aiz mīlestības brīvprātīgi iet nāvē, atdodot savu dzīvi par visiem cilvēkiem.

Kristietis atrod lūgšanā atdošanos Dieva rokās un sevis ziedojumu, dalīšanos Kristus upurī un iesaistīšanos cīņā par taisnību, kā arī mīlestības praktizēšanas paradoksālu avotu.

Viss, ko Jēzus teica un darīja, atrodas apzīmogots uz Krusta, kur Viņš sevi atdod, ziedojot savu dzīvi. Jēzus nāve nevar tikt saprasta, ja tā tiek nodalīta no Viņa dzīves. Šī dzīve ir Paša Dieva dzīve. Tā nav dzīve, kas beidzas ar nāvi, bet dzīve, kas šķērso nāvi. Jēzus neatkāpās nāves priekšā, Viņš ar to drošsirdīgi cīnījās dzīves vārdā. Viņš ir Dzīve.

Kontemplējot Jēzus Krusta nāves mistēriju, Jānis pašā pirmajā vēstulē raksta par ūdeni un asinīm, kas īzšļācās no atvērtās brūces Kristus sānā. Ūdens ir dzīves avots, tas pasludina Kristību. Asins ir dzīvība, tā pasludina Euharistiju.

Krusts - kristiešu zīme

Krusta zīme ir viens no kristiešu lūgšanas galvenajiem žestiem. Vienmēr izdarīta Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tā vienlaikus atgādina Jēzus Kristus nāvi uz krusta un Viņa Augšāmcelšanos, kā arī Trīsvienīgās ticības apliecināšanu. Krusts veido arī saiti starp Dievu un cilvēkiem; Jēzus ir starpnieks savā dāvātajā Personā. Kristieši šo zīmi atkārto bieži un nekad nesāk liturģiju bez sevis apzīmēšanas ar šo svēto simbolu.

Attēlot Krustu uz sevis nepieciešams, ar labo roku aizskarot secīgi pieri, krūšu kaulu, kreiso plecu un labo plecu, vienlaikus izrunājot skaļā balsī vai domās vārdus: „Dieva, Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen.”