Šodienas datums: 18.02.2020  |  Vārda dienas: Kintija, Kora

Tezē

Pāvesta Franciska vēstule jauniešiem, kas piedalās Tezē pasākumā Rīgā

Dārgie jaunieši,

Kas no visām Eiropas malām un arī no citiem kontinentiem esat pulcējušies Latvijas galvaspilsētā Rīgā, lai piedalītos Tezē kopienas rīkotajās 39. Jauniešu dienās! Pāvests Francisks pauž īpašu garīgo tuvību, pārdomājot tikšanās pārdomu un lūgšanu centrā esošo tēmu – aicinājums liecināt par cerību -, jo arī viņš bieži ir brīdinājis jauniešus neļaut sev nolaupīt cerību. Pasaules Jauniešu dienās Krakovā viņš īpaši uzsvēra šo būtisko kristīgās ticības realitāti: “Brīdī, kad Kungs mūs aicina, Viņš skatās uz visu, ko mēs varam izdarīt, uz mīlestību, kurā spējam dalīties. Viņš vienmēr raugās nākotnē, rītdienā. Jēzus mudina jūs doties pretim apvārsnim, nevis muzejam.” (2016. gada 30. jūlijs)

Svētais tēvs pateicas jums par to, ka izvēlējāties atstāt savas komfortablās mājas, lai dotos šai uzticības svētceļojumā, atbildot uz Dieva Gara aicinājumu. Jaunie pareizticīgo, protestantu un katoļu kristieši, šīs dienas pavadot patiesā brālīgumā, jūs izrādāt savu vēlēšanos būt par vēstures virzītājiem, neļaujot citiem lemt par jūsu nākotni. Pāvests jūs iedrošina būt nelokāmiem cerībā, ļaujot Kungam dzīvot savās sirdīs un ikdienas dzīvē. Kopā ar Jēzu, uzticīgo draugu, kurš nekad nepieviļ, jūs varēsiet iet pretim nākotnei ar prieku un veltīt savus talantus un spējas visu labā.

Mūsdienās daudzus jauniešus samulsina un viņiem atņem drosmi vardarbība, netaisnība, ciešanas un šķelšanās. Viņiem rodas iespaids, ka ļaunums ir stiprāks par visu. Tāpēc pāvests Francisks aicina jūs vārdos un darbos parādīt, ka ļaunumam nepieder pēdējais vārds mūsu vēsturē. Jo “šis ir žēlsirdības laiks katram un visiem, un neviens nedrīkst domāt, ka viņš vai viņa ir atrauta no Dieva tuvuma un Viņa maigās mīlestības spēka” (apustuliskā vēstule “Misericordia et Misera”, 21. nodaļa).

Pāvests izsaka cerību, ka šīs dienas, kurās esat sapulcējušies Rīgā, palīdzēs jums nebaidīties no saviem ierobežojumiem, bet pieaugt uzticībā Kungam Jēzum Kristum, kurš tic un cer uz jums. Lai vienkāršībā, ar kādu liecināja brālis Rožē, jūs ceļat draudzības tiltus un darāt redzamu mīlestību, ar kādu jūs mīl Dievs.

No savas sirds dziļumiem, Svētais tēvs dod savu svētību, jums, jaunieši, kas piedalāties šajā pasākumā, visiem Tezē kopienas brāļiem, kā arī visiem cilvēkiem, kuri jūs uzņem Rīgā un tās apkārtnē.