Šodienas datums: 06.04.2020  |  Vārda dienas: Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta

Tradīcija

Apustulis Pāvils 1. vēstulē Timotejam uzsver: Dievs "grib, lai visi cilvēki būtu atpestīti un nonāktu līdz patiesības pazīšanai." (1 Tim 2, 4) Ir nepieciešams, lai Kristus, kas sevī satur visu Atklāsmes pilnību tiktu visur sludināts un pieņemts. Bet ir svarīgi, lai cauri gadsimtiem Jēzus Kristus atnestā vēsts tiktu saglabāta nesagrozīta un monolīta. Vatikāna II koncila dogmatiskā konstitūcija "Dei Verbum" uzsver: "Devis šo Atklāsmi visu tautu pestīšanai, Dievs ar tādu pat labestību gādā, lai tā vienmēr paliktu neskarta un tiktu nodota tālāk visām paaudzēm." 

Lasīt tālāk


Lai Evaņģēlijs Baznīcā vienmēr tiktu saglabāts neskarts un dzīvs, apustuļi par saviem pēctečiem atstāja bīskapus, viņiem uzticot savu mācīšanas sūtību. Patiešām, apustuliskā sludināšana, kas ir sevišķā veidā izklāstīta iedvesmotajās grāmatās, nepārtrauktā pārmantošanā jāsaglabā līdz laika galam.

Šo dzīvo Atklāsmes tālāknodošanu, kas tiek īstenota Svētajā Garā, sauc par Tradīciju, lai to atšķirtu no Svētajiem Rakstiem, kaut tā ir cieši ar tiem saistīta. Caur Tradīciju savā mācībā, dzīvē un kultā Baznīca uzticīgi glabā un nodod tālāk katrai nākamajai paaudzei visu to, kas tā pati ir, un visu to, kam tā tic. Svēto Baznīcas tēvu mācība apliecina šīs Tradīcijas dzīvinošo klātbūtni, tās bagātībām saplūstot Baznīcas, kura tic un lūdzas, praksē un dzīvē.

Katoliskās Baznīcas katehisms, 77-78