Šodienas datums: 29.05.2020  |  Vārda dienas: Raivis, Raivo, Maksis

Pāvests Francisks

Pāvesta Franciska vēstījums 35. Pasaules Jauniešu dienai

„Jaunieti, es tev saku: celies augšā!“ (sal. Lk 7,14) 

2018. gada oktobrī ar Bīskapu sinodi, kuras tēma bija „Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana“, Baznīca uzsāka procesu, lai pārdomātu jūsu stāvokli mūsdienu pasaulē, jūsu jēgas un dzīves ceļa meklējumus, kā arī attiecības ar Dievu. 2019. gada janvārī satikos ar tūkstošiem jūsu vienaudžu no visas pasaules, kuri tikās Panamā Pasaules jauniešu dienās. Tādi pasākumi kā sinode un Jauniešu dienas atklāj Baznīcas būtisku dimensiju, tas ir, „došanos ceļā kopā“. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums Lielajam Gavēnim 2020

“Kristus vietā mēs jūs lūdzam: samierinieties ar Dievu!” (2Kor 5,20)

Dārgie brāļi un māsas, šogad Kungs mums atkal dāvā labvēlīgu laiku, lai ar atjaunotām sirdīm mēs gatavotos svinēt lielo Jēzus nāves un augšāmcelšanās noslēpumu, mūsu personīgās un kopīgās kristīgās dzīves stūrakmeni. Mums nepārtraukti ir jāatgriežas pie šī noslēpuma prātā un sirdī, lai tas mūsos augtu tādā mērā, ka mēs būtu atvērti tā garīgajam spēkam un atbildētu ar brīvību un augstsirdību. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums Vispasaules trūkumcietēju dienai 2019. gada 17. novembrī

“Nabagu cerība nemūžam nezudīs.” (Ps 9:19) Šie psalma vārdi vienmēr saglabā savu aktualitāti. Tie pauž spēcīgu patiesību – ticība vislielāko iespaidu atstāj tieši uz nabago sirdīm, atjaunojot netaisnības, ciešanu un dzīves neskaidrību priekšā pazaudēto ticību.

Psalmists apraksta gan nabago stāvokli, gan to cilvēku augstprātību, kuri viņus apspiež (sal. Ps 10, 1–10). Viņš atsaucas uz Dieva spriedumu atjaunot taisnību un uzvarēt ļaunumu (sal. Ps 10, 14–15). Viņa vārdos mēs dzirdam mūžsenu jautājumu atbalsi. Kā gan Dievs var paciest šādu nevienlīdzību? Kā Viņš var pieļaut tādu pazemojumu un nenākt nabagiem palīgā? Kāpēc Viņš ļauj apspiedējiem pieaugt labklājībā, nesodot viņu rīcību, īpaši noraugoties uz nabago ciešanām? Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska uzruna "Urbi et orbi" 2019. gada Lieldienās

Dārgie brāļi un māsas! Priecīgas Lieldienas!
Šodien Baznīca atkārto pirmo mācekļu vēsti: «Kristus ir augšāmcēlies!» Un no mutes mutē, no sirds uz sirdi vijas aicinājums slavēt: «Alleluja!... Alleluja!» Lieldienu, kas ir Baznīcas un cilvēces mūžīgā jaunība, rītā, vēlos, lai katru no jums sasniedz vārdi, kas ietverti nesen publicētajā īpaši jauniešiem veltītajā Apustuliskajā pamudinājumā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums Lielajam gavēnim 2019

“Jo arī radība ilgodamās gaida Dieva bērnu parādīšanos.” (Rom 8,19) 
Mīļie brāļi un māsas,
katru gadu ar Mātes Baznīcas starpniecību Dievs “dāvā saviem ticīgajiem iespēju ar prieku sagatavoties un garā attīrīties Lieldienu svinībām, lai […] tie caur atpestīšanas noslēpumiem sasniegtu pilnību dzīvē Kristū” (Gavēņa prefācija, 1). Šādā veidā no Lieldienām līdz Lieldienām varam doties pretī šīs pestīšanas piepildīšanai, kuru jau esam saņēmuši, pateicoties Kristus Lieldienu noslēpumam: “Jo cerībā mēs esam pestīti.” (Rom 8, 24) Šis pestīšanas noslēpums, kas mūsos darbojas jau zemes dzīves laikā, ir dinamisks process, kas ietver arī visu vēsturi un radību. Svētais Pāvils pat saka: “Jo arī radība ilgodamās gaida Dieva bērnu parādīšanos.” (Rom 8,19) Šajā perspektīvā vēlos piedāvāt dažas domas, lai tās šajā Gavēnī pavadītu mūs atgriešanās ceļā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 53. Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Mēs savstarpēji esam locekļi .” (Ef 4, 25)
No sociālo tīklu kopienām līdz cilvēciskai kopienai
Dārgie brāļi un māsas,
no brīža, kad bija pieejams internets, Baznīca vienmēr ir centusies veicināt tā lietošanu tādā veidā, lai tas kalpotu kā cilvēku tikšanās un savstarpējas solidaritātes vieta. Ar šo vēstījumu vēlos aicināt vēlreiz pārdomāt attiecību veidošanas nepieciešamību un pamatus un tik dažādajos izaicinājumos, kas raksturo mūsdienu komunikāciju, no jauna atklāt cilvēka, kas nevēlas būt vientuļš, ilgas. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums otrajā Vispasaules trūkumcietēju dienā 2018. gada 18. novembrī

Šis nabags sauc un Kungs viņu uzklausa
1. “Šis nabags sauc un Kungs viņu uzklausa” (PS 34,7). Psalmista vārdi kļūst arī par mūsējiem brīdī, kad tiekam aicināti sastapties ar dažādiem ciešanu un marģinalizācijas apstākļiem, kuros dzīvo daudzi mūsu brāļi un māsas, ko esam pieraduši apzīmēt ar vispārīgo terminu “nabagi”. Cilvēkam, kurš šos vārdus raksta, šie apstākļi itin nemaz nav sveši. Tieši otrādi, viņš pats ir pieredzējis nabadzību, bet tomēr viņš to pārvērš slavas un pateicības Kungam dziesmā. Šis psalms šodien ļauj arī mums, kas esam iestiguši visdažādākajos nabadzības veidos, saprast, kuri ir tie īstie trūkumcietēji, kuriem esam aicināti pievērst savu skatienu, lai sadzirdētu viņu saucienu un saskatītu viņu vajadzības. Lasīt tālāk

 

Svētā tēva homīlija Svētajā Misē Tallinā, Brīvības laukumā, 2018. gada 25. septembrī

 Ieklausoties pirmajā lasījumā par ebreju tautas ierašanos pie Sinaja kalna, kas jau bija brīva no Ēģiptes verdzības (sal. Izc 19, 1), nav iespējams nedomāt par jums kā par tautu, nav iespējams nedomāt par Igauniju un visām Baltijas tautām. Kā lai jūs neatceras tai dziedošajā revolūcijā vai divu miljonu cilvēku ķēdē – no šejienes līdz pat Viļņai? Jums ir zināms, kas ir cīņa par brīvību, jūs varat sevi identificēt ar to tautu. Tāpēc ir vērts paklausīties to, ko Dievs saka Mozum, lai saprastu, ko Viņš saka mums kā tautai. Lasīt tālāk

 
Svētā tēva uzruna, tiekoties ar dažādu konfesiju jauniešiem Sv. Karola luterāņu baznīcā Tallinā, 2018. gada 25. septembrī

Dārgie jaunieši,
Pateicos par sirsnīgu uzņemšanu, par jūsu dziedājumiem un Lisbelas, Tauri un Mirko liecībām. Esmu pateicīgs par Igaunijas Luterāņu Baznīcas bīskapa Urmas Viilma jaukajiem vārdiem, kā arī par Republikas prezidentes Kersti Kaljulaid kundzes klātbūtni. Pateicos arī par Igaunijas Baznīcas Padomes vadītāja arhibīskapa Andreso Podera, bīskapa un Igaunijas apustuliskā administraotra Filipa Žordāna, kā arī šīs valsts dažādu kristīgo konfesiju pārstāvju klātbūtni. Lasīt tālāk

 

Svētā tēva homīlija Svētajā Misē Aglonā, 2018. gada 24. septembrī

Mēs tiešām varētu teikt, ka tas, ko svētais Lūkass stāsta Apustuļu darbu grāmatas sākumā, atkārtojas šodien šeit ar mums: esam cieši vienoti, nodevušies lūgšanai un esam kopā ar Mariju – mūsu Māti (sal.Apd 1, 14) Šodien mēs pieņemam kā savu šīs vizītes moto: “Marija, rādi mums, ka esi Māte!” Rādi mums, Marija, kur Tu turpini dziedāt savu Magnificat, rādi tās vietas, kur ir Tavs krustāsistais Dēls, lai mēs atrastu pie Viņa kājām Tavu spēcīgo klātbūtni! Jāņa Evaņģēlijs atklāj tikai divas epizodes, kurās krustojas Jēzus un Viņa Mātes dzīves ceļi: tās ir kāzas Kānā (sal.  2, 1-2) un epizode, kuru lasījām tikko – Marija krusta pakājē ( 19, 25-27). Šķiet, ka evaņģēlists vēlas mums parādīt Jēzus Māti šajās acīmredzami pretējās situācijās: prieks par laulību un sāpes par dēla nāvi. Tai laikā, kad iedziļināmies Dieva Vārda noslēpumā, viņa mums atklāj, kas ir šī Labā Vēsts, kurā Kungs šodien vēlas dalīties ar mums. Lasīt tālāk

 

Svētā tēva uzruna Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē, 2018. gada 24. septembrī

Dārgie brāļi un māsas!
Paldies arhibīskapam par viņa vārdiem un uzmanīgo realitātes analīzi. Gados vecie brāļi un māsas, jūsu klātbūtne man atgādina divus fragmentus no šīs katedrāles aizbildņa — apustuļa Jēkaba vēstules. Tās sākumā un beigās viņš, lietojot divus atšķirīgus jēdzienus, aicina būt izturīgiem. Esmu drošs, ka varam dzirdēt «Kunga brāļa» balsi, kurš šodien vēlas mūs uzrunāt. Lasīt tālāk

 

Svētā tēva uzruna ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā, 2018. gada 24. septembrī

Esmu priecīgs par iespēju satikties ar jums šajā zemē, kas ir pazīstama ar savu cieņas, sadarbības un draudzības ceļu starp dažādām kristīgajām Baznīcām, kuras ir spējušas radīt vienotību, saglabājot katras bagātību un vienreizīgumu. Atļaušos teikt, ka tas ir «dzīvs ekumenisms», kas ir viena no Latvijas īpašajām pazīmēm. Bez šaubām, tas ir iemesls cerībai un pateicībai. Lasīt tālāk

 
Svētā tēva uzruna valsts augstākajām amatpersonām, sabiedrības pārstāvjiem un diplomātiskajam korpusam Rīgas pilī, 2018. gada 24. septembrī

Prezidenta kungs,
Valdības pārstāvji un augstākās amatpersonas,
Diplomātiskā korpusa un sabiedrības pārstāvji,
dārgie draugi!
Pateicos Jums, Prezidenta kungs, par Jūsu laipno sagaidīšanas uzrunu, kā arī par uzaicinājumu ierasties vizītē, ko Jūs izteicāt mūsu tikšanās laikā Vatikānā. Ir patiess prieks, ka varu būt pirmo reizi Latvijā un šajā pilsētā, kura, tāpat kā visa Jūsu valsts, ir piedzīvojusi spēcīgus sociālos, politiskos, ekonomiskos un garīgos pārbaudījumus, kas saistīti ar atdalīšanos un konfliktiem pagātnē, bet šodien tā ir kļuvusi par vienu no galvenajiem kultūras, politikas un ostu centriem šajā reģionā. Jūsu kultūras un mākslas pārstāvji, un jo īpaši – no mūzikas pasaules, ir guvuši lielu ievērību ārvalstīs. Arī šodien man bija iespēja to novērtēt, manas ierašanās laikā lidostā. Tādēļ domāju, ka uz jums var ļoti labi attiecināt Psalmu autora teiktos vārdus: «Manas žēlabas Tu esi pārvērtis līksmē” (Ps 30:12). Latvija, “dainu” zeme, ir pratusi savas vaimanas un savas sāpes pārvērst par dziesmu un deju, un tā ir spējusi pārtapt par dialoga, satikšanās un mierpilnas sadzīvošanas vietu, ar aicinājumu raudzīties nākotnē. Lasīt tālāk

 

Svētā tēva uzruna Kauņā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis", 2018. gada 23. septembrī

Dārgie brāļi un māsas, 
Gudrības grāmata, kuru dzirdējām pirmajā lasījumā, mums stāsta par kādu taisnīgo, kurš tiek vajāts, jo pati viņa klātbūtne kaitina ļaundarus. Bezdievis tiek raksturots kā tāds, kurš apspiež nabago, neizrāda iejūtību atraitnei un neciena sirmgalvi (sal. Gudr 2, 17-20). Bezdievis uzspiež to, ka viņa pārspēks ir taisnīguma norma. Viņš vēlas sev pakļaut vājākos, izmantot spēku jebkurā veidā, uzspiest domāšanas veidu, ideoloģiju, dominējošo virzienu debatēs, izmantot vardarbību un represijas, lai salauztu tos, kuri ar savu ikdienas vienkāršo, strādīgo un solidāro darbošanos rāda, ka ir iespējama cita pasaule, cita sabiedrība. Bezdievji nepārtrauc darīt to, kas viņiem ir patīkams, klausa savām iegribām. Viņi negrib, lai citi, darīdami labu, pārmestu viņiem šādu lietu kārtību. Bezdievī ļaunais nemitīgi cenšas iznīcināt labo. Lasīt tālāk

 
Svētā tēva homīlija Kauņā, Santako parkā, 2018. gada 23. septembrī

Dārgie brāļi, 
Svētais Marks veselu sava Evaņģēlija daļu velta pamācībām mācekļiem. 
Šķiet, Jēzus, būdams pusceļā uz Jeruzalemi, vēlējās, lai viņa mācekļi vēlreiz atjaunotu savu izvēli, zinot, ka sekošana Viņam būs saistīta ar pārbaudījuma un ciešanu brīžiem. Evaņģēlists apraksta šo Jēzus dzīves posmu, atgādinot, ka Viņš trīskārt runāja ar mācekļiem par savu nāvi, un ikreiz viņi pauda savu apjukumu un pretestību, bet Kungs viņiem katrā no šīm reizēm vēlējās nodot mācību. Mēs nupat noklausījāmies otro no šīm trim reizēm, kad Jēzus mācīja par savām gaidāmajām ciešanām (sal. 9, 30-37). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska uzruna Baltijas jauniešiem Viļņā, 2018. gada 22. septembrī

Pateicos jums, Monika un Jonas, par jūsu liecību! Uztvēru to kā draugs - tā, it kā mēs sēdētu kopā kādā bārā, sarunājoties par dzīvi, malkojot alu vai maizes kvasu pēc Jaunatnes teātra izrādes. 
Taču jūsu dzīves nav teātra izrāde. Tā ir patiesa un konkrēta tāpat kā ikviena cilvēka dzīve, kas atrodas šeit, šajā skaistajā laukumā starp divām upēm. Kas zina, varbūt tas viss palīdzēs mums no jauna izprast jūsu dzīves gājumu un atklāt tajā Dieva klātbūtni, jo Dievs taču vienmēr ir klātesošs mūsu dzīvē. Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums  XXXIII Vispasaules Jauniešu dienā, Palmu svētdienā, 2018. gada. 25. marā

,,Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva” (Lk 1,30)

Dārgie jaunieši,
2018. gada Vispasaules jauniešu diena iezīmē kārtējo soli sagatavošanās procesā Pasaules jauniešu dienām, kas notiks 2019. gada janvārī Panamā. Šis mūsu svētceļojuma jaunais posms iekrīt tajā pašā gadā, kad Bīskapu sinodes kārtējā asambleja notiks par tēmu: Jaunieši, ticība un aicinājuma izšķiršana. Tā ir laimīga sakritība. Baznīcas uzmanība, lūgšana un pārdomas tiks pievērstas jums, jaunieši, alkstot saņemt un pāri visam uzņemt dārgo dāvanu, kas jūs esat Dievam, Baznīcai un pasaulei. Lasīt tālāk


Viņa Svētības pāvesta Franciska vēstījums Lielajā gavēnī 2018

,,Tā kā vairosies netaisnības, daudzos izdzisīs mīlestība” (Mt 24, 12)

Dārgie brāļi un māsas,
atkal tuvojas Lieldienu svinības! Lai tām sagatavotos, Dieva Apredzība ik gadu kā ,,mūsu atgriešanās sakramentālu zīmi”[1] mums dāvā Gavēņa laiku, kas mūs aicina un ļauj atgriezties pie Kunga  no visas sirds un ikvienā mūsu dzīves jomā.
Arī šogad ar šo vēstījumu vēlos palīdzēt visai Baznīcai šajā žēlastības laikā dzīvot priekā un patiesībā; to daru, ļaujot sev iedvesmoties no Jēzus vārdiem Mateja Evaņģēlijā: ,,Tā kā vairosies netaisnības, daudzos mīlestība izdzisīs.” (24, 12) Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 52. Pasaules sociālo komunikāciju dienai 2018. gadā

Patiesība darīs jūs brīvus

Dārgie brāļi un māsas,
Dieva plānā cilvēku komunikācija ir būtisks veids, kā piedzīvot komūniju. Cilvēciskā būtne, kas ir Radītāja attēls un līdzinās Viņam, ir spējīga paust un dalīties patiesajā, labajā, skaistajā. Cilvēks ir spējīgs izstāstīt savu pieredzi un aprakstīt pasauli, kurā dzīvo, tādā veidā veidojot notikumu atmiņu un izprotot tos. Tomēr, ja cilvēks seko savam iedomīgajam egoismam, var izkropļotā veidā lietot arī savu komunikācijas spēju, kā to jau pašā sākumā attēlo bibliskās epizodes par Kainu un Ābelu, kā arī par Bābeles torni (sal. 1.Moz 4,1-16; 11, 1-9). Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums pirmajā Vispasaules trūkumcietēju dienā 2017. gada 19. novembrī

Mīlēsim nevis vārdos, bet gan darbos

,,Bērni, mīlesim ne ar vārdiem un ne ar mēli, bet gan darbos un patiesībā” (1 Jņ 3, 18). Šie apustuļa Jāņa vārdi izsaka pavēli, ko neviens kristietis nedrīkst neievērot. Nopietnība, ar kādu ,,mīļotais māceklis” nodod Jēzus pavēli, mūsdienās kļūst vēl skaidrāka, pretnostatot tukšus vārdus, kas tik bieži ir uz mūsu lūpām, un konkrētus darbus, pēc kuriem esam aicināti izvērtēt sevi. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 54. Lūgšanu dienai par aicinājumiem 2017. gada 7. maijā

Gara mudināti doties misijā

Dārgie brāļi un māsas,
iepriekšējo gadu laikā mums bija iespēja pārdomāt par diviem kristīgā aicinājuma aspektiem – par pamudinājumu “iziet no sevis”, lai klausītos Kunga balsi, un par to, cik liela nozīme ir ekleziālajai kopienai, kas ir īpašā vietā, kur Dieva aicinājums rodas, tiek dzīvināts un izpaužas. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 32. Pasaules Jauniešu dienām 2017. gada Pūpolu svētdienā

Varenais man ir darījis lielas lietas

Dārgie jaunieši,
Mēs atkal esam ceļā pēc mūsu lielās tikšanās Krakovā, kur svinējām 31. Pasaules Jauniešu dienas un Jauniešu jubileju kā daļu no Žēlsirdības gada. Mūsu ceļa rādītāji bija Jānis Pāvils II un sv. Faustīna Kovaļska, Dieva žēlsirdības apustuļi, kas mums palīdzēja rast konkrētas atbildes uz mūsdienu izaicinājumiem. Mums bija spēcinoša brālības un prieka pieredze, un mēs pasaulei devām cerības zīmi. Mūsu dažādie karogi un valodas nebija iemesls sāncensībai un nesaskaņām, bet iespēja atvērt sirds durvis un veidot tiltus. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 2017. gada Lielajā gavēnī

Vārds ir dāvana. Otrs cilvēks ir dāvana

Dārgie brāļi un māsas,
Lielais gavēnis ir jauns sākums, ceļš, kas ved uz drošu mērķi – Augšāmcelšanās Lieldienām, Kristus uzvaru pār nāvi. Un šis laiks mums vienmēr ir uzstājīgs pamudinājums atgriezties: kristietis ir aicināts atgriezties pie Dieva «no visas sirds» (Jl 2,12), lai nesamierinātos ar remdenu dzīvi, bet augtu draudzībā ar Kungu. Jēzus ir uzticamais draugs, kurš mūs nekad nepamet, jo pat tad, kad grēkojam, Viņš pacietīgi gaida mūsu atgriešanos pie Viņa un ar šo gaidīšanu apliecina savu vēlmi dāvāt piedošanu (sal. Sv. Mises homīlija, 2016. gada 8. jūnijs). Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums 25. Pasaules slimnieku dienai 2017. gada 11. februārī

Apbrīna par Dieva darbiem: “Lielas lietas man ir darījis Visvarenais...” (Lk 1,49)

Dārgie brāļi un māsas,
šī gada 11. februārī visā Baznīcā un īpaši Lurdā tiks svinēta XXV Pasaules Slimnieku diena, kurai ir izvēlēts temats: Apbrīna par Dieva darbiem: “Lielas lietas man ir darījis Visvarenais...” (Lk 1,49). Šī diena, ko 1992. gadā iedibināja mans priekštecis svētais Jānis Pāvils II, un kas pirmo reizi tika svinēta 1993. gada 11. februārī tieši Lurdā, ir izdevība pievērst īpašu uzmanību slimnieku stāvoklim un, runājot vispārīgāk, cietēju stāvoklim. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 51. Pasaules sociālās komunikācijas dienai 2017. gada 24. janvārī

“Nebīsties, jo Es esmu ar tevi!” (Is 43:5)
Komunicēt cerību un uzticēšanos mūsu laikos

Pateicoties tehnoloģiju progresam, piekļuve medijiem ļauj neskaitāmiem cilvēkiem nekavējoties dalīties ar ziņām un tās plaši izplatīt. Šīs ziņas var būt labas vai sliktas, patiesas vai nepatiesas. Agrīnie kristieši salīdzināja cilvēka prātu ar pastāvīgi darbojošos dzirnakmeni; atkarīgs no dzirnavnieka, ko tas mals - labos graudus vai nevērtīgas nezāles. Mūsu prāts vienmēr “maļ”, tomēr no mums pašiem ir atkarīgs, ar ko mēs to barosim (sal. sv. Jānis Kasiāns, vēstule Leontijam). Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums 50. Pasaules miera dienai 2017. gada 1. janvārī

Nevardarbība: miera politikas veids

1. Šī jaunā gada sākumā, es sūtu sirsnīgus miera vēlējumus pasaules tautām un nācijām, valstu un valdību vadītājiem, kā arī reliģiskajiem, politiskajiem un kopienu līderiem. Es vēlu mieru ikvienam vīrietim, sievietei un bērnam, un es lūdzu, lai Dieva attēls un līdzība ikvienā personā ļauj mums citam citu atzīt par svētām dāvanām, kas apveltītas ar milzīgu cieņu. It īpaši konflikta situācijās respektēsim mūsu “dziļāko cieņu” un padarīsim aktīvu nevardarbību par mūsu dzīvesveidu. Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums pasaules lūgšanu dienā rūpēs par radību

Būsim žēlsirdīgi pret mūsu kopīgajām mājām

Vienībā ar mūsu pareizticīgajiem brāļiem un māsām, ar citu Baznīcu un kristīgo kopienu atbalstu katoliskā Baznīca šodien svin “pasaules lūgšanu dienu rūpēs par radību”. Šis pamudinājums piedāvā “katram ticīgajam un visai kopienai vērtīgu iespēju atjaunot personīgo attieksmi pret savu aicinājumu rūpēties par radību, izsakot pateicību Dievam par Viņa brīnišķīgo darbu, ko Viņš ir uzticējis mūsu rūpēm, piesaucot Viņa palīdzību radības aizsargāšanai un Viņa žēlsirdību par izdarītajiem grēkiem pret pasauli, kurā dzīvojam”. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 50. Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Komunikācija un žēlsirdība: auglīga satikšanās

Mīļie brāļi un māsas,

Žēlsirdības gads aicina mūs visus pārdomāt saistību starp komunikāciju un žēlsirdību. Baznīca vienotībā ar Kristu, Žēlsirdības Tēva dzīvo iemiesošanos, ir aicināta praktizēt žēlsirdību kā raksturīgu iezīmi tam, kas tā ir un ko tā dara. Ko un kā mēs sakām, katram mūsu vārdam un žestam ir jāizsaka Dieva līdzjūtība, maigums un piedošana. Mīlestība pēc savas dabas ir komunikācija; tā noved pie atvērtības un dalīšanās. Ja mūsu sirdis un darbi būs žēlsirdības un dievišķās mīlestības iedvesmoti, tad mūsu komunikācija nesīs paša Dieva spēku. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums  53. Vispasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

Baznīca, aicinājumu Māte

Dārgie Brāļi un Māsas! Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai! Kaut viņi varētu atklāt no jauna to, ka kristieša aicinājums, kā arī katrs īpašais aicinājums dzimst Dieva tautas klēpī un ir Dieva žēlsirdības dāvana. Baznīca ir žēlsirdības mājas un "zeme", kurā aicinājumi uzdīgst, aug un nes augļus. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 31. Pasaules Jauniešu dienām 2016. gadā Krakovā

“Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi žēlastību saņems.” (Mt 5, 7)

Dārgie jaunieši, mēs esam nonākuši pēdējā posmā svētceļojumam uz Krakovu, vietu, kur nākamā gada jūlijā svinēsim 31. Pasaules Jauniešu dienas. Šajā garajā un izaicinošajā ceļā mūs pavada Jēzus vārdi no Kalna sprediķa. 2014. gadā šo ceļojumu sākām, kopīgi pārdomājot pirmo svētību: “Svētīgi ir garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība” (Mt 5, 3). 2015. gadā tēma, savukārt bija: “Svētīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs” (Mt 5, 8). Šajā gadā, kas mums priekšā, ļausim, lai mūs iedvesmo vārdi: “Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi žēlastību saņems.” (Mt 5, 7) Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska Lieldienu vēstījums "Urbi et orbi" - "Pilsētai un pasaulei", 2016

Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs, jo mūžīga ir Viņa žēlsirdība!” (Ps 135,1).

Dārgie brāļi un māsas, priecīgas Lieldienas! Jēzus Kristus, Dieva žēlsirdības iemiesošanās, mīlestības dēļ nomira pie krusta un mīlestības dēļ ir augšāmcēlies! Tādēļ šodien mēs pasludinām: Jēzus ir Kungs! Viņa Augšāmcelšanās pilnā mērā īsteno Psalmā izteikto pravietojumu: Dieva žēlsirdība ir mūžīga, Viņa mīlestība ir uz visiem laikiem, tā nekad nemirst... Mēs varam Viņam uzticēties pilnībā, un mēs Viņam pateicamies, jo mūsu dēļ Viņš nokāpa līdz bezdibeņa pašiem dziļumiem. Lasīt tālāk

 
Pāvesta Franciska vēstījums Lielajam gavēnim, 2016

“Es gribu žēlsirdību nevis upurus” (Mt 9,13)
Žēlsirdības darbi Jubilejas gadā

1. Marija – Baznīcas, kas evaņģelizē, ikona, jo viņa pati ir evaņģelizēta

Jubilejas gada pasludināšanas bullā vērsos ar aicinājumu “šī Jubilejas gada Lielo gavēni intensīvāk izdzīvot kā īpašu laiku Dieva žēlsirdības svinēšanai un piedzīvošanai” (Misericordiae Vultus, 17). Ar aicinājumu klausīties Dieva Vārdu un piedalīties iniciatīvā “24 stundas Kungam” gribēju likt uzsvaru uz Vārda klausīšanos lūgšanā, sevišķi, pravietiskā Vārda. Dieva žēlsirdība patiešām ir pasaulei adresēts vēstījums, bet vispirms katrs kristietis ir aicināts pats piedzīvot šo vēstījumu. Tāpēc Lielā gavēņa laikā sūtīšu Žēlsirdības misionārus, lai tie visiem būtu Dieva tuvuma un piedošanas konkrētā zīme. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums Pasaules Slimnieku dienai

Uzticēties žēlsirdīgajam Jēzum, kā to darīja Marija:
“Visu, ko Viņš jums sacīs, dariet” (Jņ 2,5)

Dārgie brāļi un māsas,
XXIV Pasaules Slimnieku diena ir iespēja man būt jums, dārgie slimnieki un visi, kuri par jums rūpējas, īpaši tuvam.
Tā kā šī diena tiks svinīgi svinēta Svētajā Zemē, šogad es piedāvāju pārdomāt Evaņģēlija fragmentu par Kānas kāzām ( 2,1-11), kur Jēzus, pateicoties savas Mātes starpniecībai, veica savu pirmo brīnumu. Izvēlētais temats – Uzticēties žēlsirdīgajam Jēzum, kā to darīja Marija: “Visu, ko Viņš jums sacīs, dariet.” (Jņ 2,5) ļoti labi iekļaujas arī Ārkārtējā žēlsirdības jubilejā. Minētās dienas galvenās Euharistijas svinības notiks Lurdas Dievmātes liturģiskās piemiņas dienā, 2016. gada 11. februārī, tieši Nācaretē, kur “Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums” ( 1,14). Nācaretē Jēzus iesāka savu pestīšanas misiju, attiecinot uz sevi pravieša Isaja vārdus, kā to mums atstāsta evaņģēlists Lūkass: “Kunga Gars ir pār mani; tāpēc Viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt Evaņģēliju nabagiem. Cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā, pasludināt Kunga žēlastības gadu.” (4,18-19) Lasīt tālāk

 
Pāvesta Franciska vēstījums Pasaules migrantu un bēgļu dienai 2016. gada 17. janvārī

Migranti un bēgļi mūs izaicina. Žēlsirdības Evaņģēlija atbilde” 

Dārgie brāļi un māsas!  
Bullā, ar kuru pasludināju Žēlsirdības ārkārtējo jubileju, atgādināju, ka “ir tādi brīži, kuros vēl neatlaidīgāk tiekam aicināti cieši pievērst savu skatienu žēlsirdībai, lai mēs paši kļūtu Tēva darbības iedarbīga zīme” (Misericordiae Vultus, 3). Patiesi, Dieva mīlestība grib aizsniegt visus un katru cilvēku. Tos, kuri pieņem Tēva apskāvienu, tā pārveido, ka arī viņi atpleš savas rokas un cieši skauj citus, lai ikviens zinātu, ka tiek mīlēts kā dēls, un lai vienā cilvēces saimē justos kā “mājās”. Tādējādi Dieva tēvišķās rūpes ir vērstas uz visiem tāpat kā gana rūpes par savu ganāmpulku, bet jo sevišķi tas attiecas uz ievainotās, nogurušās un slimās avs vajadzībām. Tā Jēzus Kristus atklāja mums savu Tēvu, lai mums pateiktu, ka Viņš noliecas pār fizisko un morālo likstu ievainoto cilvēku, un, jo vairāk pasliktinās cilvēka apstākļi, jo lielākā mērā atklājas dievišķās žēlsirdības efektivitāte.  Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska Ziemassvētku vēstījums "Urbi et Orbi" - "Pilsētai un pasaulei", 2015

Dārgie brāļi un māsas, priecīgus Ziemassvētkus! Mums ir dzimis Kristus, līksmosim savas pestīšanas dienā!

Atvērsim savas sirdis, lai saņemtu šīs dienas žēlastību, kas ir Viņš pats: Jēzus ir šī gaismas pielietā „diena”, kas ir parādījusies pie cilvēces apvāršņa. Tā ir žēlsirdības diena, kurā Dievs Tēvs atklāja cilvēcei savu neizmērojamo maigumu. Gaismas diena, kas izkliedē baiļu un nedrošības tumsu. Miera diena, kurā rodas iespēja satikties, veidot dialogu, izlīgt. Prieka piepildīta diena: tas ir „liels prieks” par mazajiem un pazemīgajiem, un par visu tautu (sal. Lk 2,10). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska uzruna Ziemassvētku vigīlijā, 2015

Šajā naktī atspīd „liela gaisma” (Is 9,1); pār mums visiem atmirdz Jēzus dzimšanas gaisma. Cik patiesi un aktuāli ir pravieša Isaja vārdi, kuros tikko klausījāmies: „Tu vairoji līksmību, Tu devi lielu prieku” (Is 9,2). Jau gaidot šo notikumu, mūsu sirdis bija prieka pilnas, taču tagad šī sajūta ir daudzkārt stiprāka, pāri plūstoša, jo apsolījums ir īstenojies, beidzot tas ir piepildījies! Prieks un līksme pārliecina mūs, ka šīs nakts noslēpumā ietvertais vēstījums patiesi nāk no Dieva. Te nav vietas šaubām; atstāsim tās skeptiķiem, kuri savos meklējumos izmanto tikai prātu un tādā veidā nekad neatrod patiesību. Te nav vietas vienaldzībai, kas pārņem to cilvēku sirdis, kuri nespēj mīlēt, jo baidās kaut ko zaudēt. Ikvienas skumjas nu ir aizdzītas, jo Bērns Jēzus ir īstais siržu mierinātājs. Lasīt tālāk

 

Pāvesta uzruna Bīskapu Sinodes noslēgumā 2015.gada 24. oktobrī

„Sekojot sinodes darbam, jautāju sev: ko Baznīcai nozīmēs pabeigt šīs ģimenēm veltītās sinodes darbu?

Tas nekādā ziņā nenozīmē, ka ir izsmeltas visas ar ģimeni saistītās tēmas, bet ir mēģināts tās skatīt Evaņģēlija un Baznīcas 2000 gadu ilgo tradīciju gaismā, atrodot tajās cerības prieku, bet neiekrītot vieglā jau pateikto un neapstrīdamo lietu atkārtošanā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska katehēze Sv. Pētera laukumā 2015. gada 16. septembrī

Labdien, brāļi un māsas!

Tās ir mūsu gala pārdomas par laulības un ģimenes tēmu. Mēs esam skaistu un grūtu notikumu priekšvakarā, kuri tiešā veidā saistās ar šo apbrīnojamo tēmu: Pasaules ģimeņu tikšanās Filadelfijā un Bīskapu sinode Romā. Abiem notikumiem ir vispasaules nozīme, kas atbilst ne tikai kristietības vispārīgajam raksturam, bet arī šīs fundamentālās un neaizstājamās cilvēku kopienas – ģimenes - universālajam mērogam. Lasīt tālāk

 

Pāvests Francisks par bēgļu uzņemšanu

Pēdējā laikā Latvijas sabiedrībā aktīvi tiek diskutēts par bēgļu un patvēruma meklētāju jautājumu. Kāda ir pāvesta Franciska nostāja? Ieskats viņa uzrunās un vēstījumos, kas veltīti bēgļu un patvēruma meklētāju jautājumam.

Fragmenti no pāvesta uzrunas Jezuītu bēgļu dienesta patvēruma meklētāju un bēgļu centrā „Centro Astalli” (Roma, 2013. gada 11. septembris):

„ (...) Katrs no jums, dārgie draugi, sevī nes dzīves pieredzi, kas saistīta ar drāmām un kariem, konfliktiem, kas bieži ir saistīti ar starptautisko politiku. Taču katrs no jums vēl jo vairāk sevī nes cilvēcisku un reliģisku bagātību, bagātību, kura jāpieņem, nevis no kuras jābīstas. Daudzi no jums ir musulmaņi, kā arī citu reliģiju pārstāvji, jūs nākat no dažādām valstīm, no dažādām situācijām. Mums nav jābaidās no atšķirībām! Savstarpēja draudzība palīdz atklāt, ka tas viss ir bagātība un dāvana! Izdzīvosim savstarpēju brālīgumu!” Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska uzruna Latvijas bīskapiem

Dārgie brāļi episkopātā,

ar prieku uzņemu jūs jūsu vizītes „ad limina Apostolorum” sakarā un sirsnīgi sveicu katru no jums un atsevišķās Baznīcas, ko Kungs ir uzticējis jūsu tēvišķajai gādībai.

Šī mūsu tikšanās ļauj mums stiprināt brālības saites, kas mūs vieno arī tad, ja atrodamies viens no otra tālu, jo dalāmies bīskapa aicinājumā un kalpošanā Dieva tautai.

Kungs jūs izvēlējās darbam sabiedrībā, kas, ilgu laiku būdama uz cilvēciskajai cieņai un brīvībai pretējām ideoloģijām balstītu režīmu apspiesta, šodien ir aicināta stāties pretī citām bīstamām lamatām, proti, sekulārismam un relatīvismam. Tā kā tas var apgrūtināt jūsu pastorālo darbību, tad mudinu jūs nenogurstoši turpināt sludināt Kristus Evaņģēliju, kas ir pestīšanas vārds visu laiku un visu kultūru cilvēkiem, un nekad nezaudēt paļāvību. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska homīlija Caritas Internationalis 20. ģenerālās asamblejas atklāšanas Svētajā Misē (2015. gada 12. maijā)

Lasījums no Apustuļu darbiem, kuru klausījāmies (Apd 16, 22-34), mums parāda kādu īpašu personāžu. Tas ir cietuma uzraugs no Filipiem, kur pēc pūļa sacelšanās Pāvils un Sīls tiek ieslodzīti. Sākotnēji tiesneši viņus liek šaustīt ar rīkstēm un tad aizsūta uz cietumu, piekodinot cietuma uzraugam būt labam sargam. Lūk, kāpēc cilvēks, naktī dzirdēdams zemestrīci un redzēdams atvērtas cietuma durvis, krīt izmisumā un grasās sevi nonāvēt. Bet Pāvils sargu nomierina, un viņš, trīcēdams un brīnuma pilns, ceļos nometies lūdz pestīšanu. Stāstījums vēsta, ka šis vīrs uzreiz sper pamatsoļus ticības un glābšanas ceļā: kopā ar saviem tuvākajiem klausās Kunga vārdu; mazgā Pāvila un Sīlas ievainojumus; kopā ar visiem savējiem pieņem kristību; un beigās vēl uzņem Pāvilu un Sīlu savās mājās, uzklāj galdu un prieka pilns piedāvā viņiem ēst. Viss ticības ceļš. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 52. Lūgšanu dienai par aicinājumiem (2015. gada 26. aprīlī)

Tēma: Exodus – aicinājuma pamatpieredze

Dārgie brāļi un māsas, Ceturtajā Lieldienu laika svētdiena mums atklāj Labā Gana tēlu, kurš pazīst savas avis: Viņš sauc tās vārdā, baro tās un vada. Jau vairāk nekā 50 gadus vispārējā Baznīca šajā svētdienā atzīmē Pasaules Lūgšanu dienu par aicinājumiem. Tas mums ir atgādinājums par nepieciešamību lūgties, saskaņā ar Jēzus pamudinājumu Viņa mācekļiem: „Lūdziet Pļaujas Kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Lk 10,2).  Šo pavēli Jēzus izteica, kad sūtīja savus mācekļus misijā. Viņš paaicināja ne tikai Divpadsmit Apustuļus, bet vēl 72 mācekļus, kurus Viņš sūtīja pa diviem (skat. Lk 19,1-6). Tā kā Baznīca „savā dziļākajā būtībā ir misionāra” (Ad Gentes, 2), kristiešu aicinājumi dzimst no misiju pieredzes. Klausīties un sekot Jēzus, Labā Gana, balsij nozīmē ļauties Viņa vadībai un pievilcībai, konsekrējot Viņam savu dzīvi. Tas nozīmē ļaut Svētajam Garam mūs ievadīt misionārajā dinamismā, pamodinot mūsos ilgas, prieku un drosmi ziedot mūsu dzīves, kalpojot Dieva Valstībai. Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums 2015. gada Lielajam gavēnim

Stipriniet savas sirdis (Jk 5, 8)

Dārgie brāļi un māsas, Lielais gavēnis ir atjaunotnes laiks Baznīcai, kopienām un atsevišķiem ticīgajiem. Taču pāri visam tas ir “žēlastības laiks” (2 Kor 6, 2). Dievs neprasa no mums neko tādu, ko jau iepriekš nebūtu iedevis: “Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.” (1 4, 19) Viņš nav pret mums vienaldzīgs. Katrs no mums Viņa sirdij ir dārgs, Viņš zina mūsu vārdu, rūpējas par mums un meklē mūs tad, kad Viņu pametam. Katrs no mums Viņam interesē; Viņa mīlestība liedz Viņam būt vienaldzīgam par to, kas ar mums notiek. Tomēr gadās, ka tad, kad mums iet labi un mēs jūtamies ērti, protams, aizmirstam par citiem (ko Dievs Tēvs nekad nedara), mums neinteresē viņu problēmas, viņu ciešanas un netaisnības, ko viņi cieš..., tad mūsu sirds iekrīt vienaldzībā – kamēr man iet nosacīti labi un es jūtos ērti, tikmēr aizmirstu par tiem, kuriem neiet labi. Šī egoistiskā, vienaldzības attieksme šodien ir ieguvusi vispasaules dimensiju – tik tālu, ka šodien varam runāt par vienaldzības globalizāciju. Runa ir par problēmu, ar kuru mums, kristiešiem, ir jātiek galā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums XXIII Slimnieku dienai

„Aklajam es biju acis, un klibajam kājas es biju” (Īj 29, 15)

Dārgie brāļi un māsas, svētā Jāņa Pāvila II iedibinātās XXIII Pasaules Slimnieku dienas sakarā vēršos pie jums visiem, kas nesat slimības nastu un esat dažādos veidos vienoti ar cietēja Kristus miesu, kā arī pie jums, kuri strādājat veselības aprūpes jomā kā profesionāļi un brīvprātīgie. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 2015. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Atklāt ģimeni kā priviliģētu vietu, kur sastapties ar mīlestības dāvanu

Ģimene ir nopietnu Baznīcas pārdomu tēma; tai veltītas divas sinodes: nesen notikusī speciālā un regulārā asambleja šo oktobri. Tāpēc es domāju ir atbilstoši par Pasaules sociālās komunikācijas dienas vēstījuma tēmas atskaites punktu ņemt ģimeni. Fokusējoties uz šo kontekstu, varēsim mūsu komunikāciju padarīt autentiskāku un humānāku, kā arī paskatīties uz ģimeni jaunā perspektīvā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska homīlija Kristus dzimšanas svētkos 2014. gada 24. decembrī

“Tauta, kas staigāja tumsībā, ieraudzīja spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvoja nāves ēnas zemē, atmirdzēja gaisma” (Is 9,1). “Un, lūk, Kunga eņģelis piestājās viņiem, un Dieva spožums apspīdēja tos” (Lk 2,9) Tā šīs svētās Ziemassvētku nakts liturģiskie lasījumi mums ataino Pestītāja dzimšanu – kā gaismu, kas šķeļ un izkliedē visdziļāko tumsu. Kunga klātbūtne savas tautas vidū izdzēš sakāves smagumu un verdzības skumjas un atnes prieku un līksmi. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska uzruna Eiropas Padomē Strasbūrā, Francijā 2014. gada 25. novembrī

Ģenerālsekretāra kungs, prezidentes kundze, ekselences, dāmas un kungi!

Esmu priecīgs uzstāties šajā svinīgajā sesijā, kurā sapulcējušies pārstāvji no Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas, dalībvalstu pārstāvji, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneši, kā arī dažādu institūciju, kas veido Eiropas Savienības Padomi, biedri. Šajā telpā ir klātesoša praktiski visa Eiropa ar tās tautām, valodām, kultūras un reliģiskajām izpausmēm, kas veido šī kontinenta bagātību. Esmu īpaši pateicīgs Eiropas Padomes ģenerālsekretāram Torbjorna Jaglanda kungam par laipno ielūgumu un sirsnīgajiem ievadvārdiem. Es sveicinu arī Parlamentārās asamblejas prezidenti Annu Brasēru. Jums visiem sirsnīgi pateicos par jūsu darbu un ieguldījumu miera veicināšanā Eiropā, nostiprinot demokrātijas, cilvēktiesību un likuma varas ievērošanu. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska uzruna Eiropas Parlamenta deputātiem Strasbūrā, Francijā 2014. gada 25. novembrī

Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētāja vietnieki, Eiropas Parlamenta deputāti, visi, kas ir saistīti ar šīs institūcijas darbu, dārgie draugi,

Es pateicos jums par uzaicinājumu uzrunāt šo institūciju, kas ir neatņemama Eiropas Savienības darbības daļa, un par man sniegto iespēju caur jums vērsties pie vairāk kā piecsimt miljoniem iedzīvotāju, kurus jūs pārstāvat divdesmit astoņās dalībvalstīs. Es esmu īpaši pateicīgs jums, priekšsēdētāja kungs, par siltajiem ievadvārdiem, ko teicāt visas asamblejas vārdā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska uzruna, tiekoties ar veciem ļaudīm, Svētā Pētera laukumā 2014. gada 28. septembrī 
 

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību veco ļaužu dzīves grūtībām, veciem vientuļiem cilvēkiem un iedzīvotāju novecošanas problēmām, 1. oktobrī tiek atzīmēta Starptautiskā veco ļaužu diena. Pāvests Francisks daudzkārt ir iestājies par cieņu un mīlestību pret šiem cilvēkiem, taču jo īpaši silta un sirsnīga bija pirms diviem gadiem organizētā tikšanās ar vecāka gadagājuma cilvēkiem un vecvecākiem, uz kuru bija pulcējušies vairāk nekā 50 tūkstošu cienījama vecuma cilvēku. Daudzi no viņiem ieradās savu bērnu un mazbērnu pavadībā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 2014. gada Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

Dārgie brāļi un māsas
1.Evaņģēlijs stāsta, ka "Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus (...) Un, kad Viņš redzēja ļaužu pulkus, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tad Viņš teica saviem mācekļiem: "Pļaujas lauks ir liels, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka Kungu, lai Viņš sūta strādniekus Savā pļaujā."" (Mt 9,35-38) Šie vārdi mūs pārsteidz, jo visi zinām, ka vispirms zeme ir jāuzar, jāiesēj sēkla un jārūpējas par to, lai īstajā laikā novāktu bagātīgu ražu. Tomēr Jēzus apgalvo, ka pļaujas lauks ir liels. Bet kurš ir ieguldījis darbu, lai sasniegtu šo rezultātu? Atbilde ir tikai viena - Dievs. Ir skaidrs, ka lauks, par kuru runā Jēzus, ir cilvēce, tie esam mēs. Tā efektīvā rīcība, kas dod "lielu pļaujas lauku", ir Dieva žēlsirdība, tā ir vienotība ar Viņu (sal Jņ 15,5). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Franciska vēstījums 2014. gada Lielajam gavēnim

 

"Viņš kļuva nabags, lai mēs viņa nabadzībā kļūtu bagāti" (sal. 2 Kor 8, 9)

Dārgie brāļi un māsas, gaidot Lielo gavēni, vēlos jums piedāvāt dažas pārdomas, kas varētu noderēt personīgajā un kopīgajā atgriešanās ceļā. Tās ir smeltas no svētā Pāvila vārdiem: "Jūs pazīstat mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastības dāvanu. Viņš, bagāts būdams, jūsu dēļ kļuva nabags, lai jūs viņa nabadzībā kļūtu bagāti." (2 Kor 8,9) Apustulis vēršas pie Korintas kristiešiem, lai viņus iedrošinātu nesavtīgi palīdzēt Jeruzalemes ticīgajiem, kuriem bija nepieciešama palīdzība. Ko šie svētā Pāvila vārdi atklāj mums - šodienas kristiešiem? Ko šodien mums nozīmē šis pamudinājums uz nabadzību, uz nabadzīgu dzīvi evaņģēliskā nozīmē? Lasīt tālāk

 

Svētā tēva Franciska homīlija Svētajā Misē ar kardināliem Siksta kapelā 2013. gada 14. martā

Is 2,2-5; Ps 97 (98); 1 Pēt 2,4-9; Mt 16,13-19
Šajos trijos lasījumos redzu kaut ko kopīgu: tā ir kustība. Pirmajā lasījumā kustība ejot; otrajā lasījumā kustība ceļot Baznīcu; trešajā – Evaņģēlijā – kustība apliecinājumā. Iet, celt, apliecināt.
Iet. „Jēkaba nams, nāciet, staigāsim Kunga gaismā." (Is 2,5) Tas ir pirmais, ko Dievs ir teicis Ābrahamam: „Staigā manā klātbūtnē un esi nevainojams." Iet: mūsu dzīve ir ceļš un, kad apstājamies, kaut kas nav kārtībā. Staigāt vienmēr, Kunga klātbūtnē, Kunga gaismā, cenšoties dzīvot nevainojami, kā Dievs to savā apsolījumā bija prasījis Ābrahamam. Lasīt tālāk