Šodienas datums: 08.04.2020  |  Vārda dienas: Dana, Dans, Danute, Edgars

Jānis Pāvils II

Republikas prezidenta kungs, cienījamie brāļi bīskapi,
Baznīcas un laicīgās varas pārstāvji, brāļi un māsas!
1. Pirmais, ko izjūtu, ierodoties jūsu Tēvijā, ir pateicība Dievam par man piešķirto dāvanu – par iespēju noskūpstīt Latvijas zemi un tikties ar tās cildeno tautu. Jau sen esmu lūdzis no Dieva žēlastību apmeklēt Baltijas valstis un šodien, nesot miera sveicienu visiem Latvijas iedzīvotājiem, varu paust cieņu jūsu zemei, kas atrodas Baltijas, šī Eiropas reģiona, centrā. Lasīt tālāk


Dārgie brāļi un māsas!
Es ļoti priecājos šodien būt jūsu vidū. Sirsnīgi sveicu visus klātesošos un pateicos jūsu mīļotajam arhibīskapam Jānim Pujatam par man pirms brīža arī jūsu vārdā teikto laipno uzrunu. 1986. gadā jūs, šīs vietējās Baznīcas ticīgie, svinējāt savas zemes kristianizācijas 800 gadu jubileju: svētā bīskapa Meinarda iesvētīšana vēstīja Livonijas – Latvijas Baznīcas sākumu un vienlaicīgi ievadīja arī tautas veidošanos. Lasīt tālāk


1. „Lai visi būtu vienoti!” ( Jņ 17, 21)
Tā Jēzus lūdzās par saviem mācekļiem, tātad arī par mums. Tā ir svinīga lūgšana, kas uzliek pienākumu it visiem kristiešiem, – šie vārdi nāk no Dieva Dēla lūpām tuvu ciešanu brīdim, kad Viņš tiks nievāts, notiesāts uz nāvi un sists krustā. Tie vēstī par Dieva plānu, kas paredz vienotību, tie mudina cilvēku apzināties, kāda ir viņa atbildība. Dievs vēlas vienotību, bet cilvēkam dāvātā brīvība ietver arī iespēju šķelties; Dievs vēlas mīlestību, bet cilvēka grēks izraisa savstarpēju neuzticēšanos un pretrunas. Lasīt tālāk


1. „Viņš mani sūtīja sludināt Evaņģēliju nabagiem.” (Lk 4, 18; sal. Is 61, 1)
Šodien Baltijas jūras krastā Latvijas galvaspilsētā Rīgā skan vārdi, kurus Jēzus Kristus lasīja Nācaretes sinagogā. Tie ir vārdi no pravieša Isaja grāmatas. Vārdi, kas vēstī par Mesiju.
Mesija ir tas, pār kuru „ir Kunga Gars” (sal. Is 61, 1; Lk 4, 18), pār kuru ir Svētā Gara pilnība. Mesija ir Dieva Svaidītais un Sūtītais: Tēva Dēls, kas, pateicoties Svētā Gara darbībai, ir tapis cilvēks un dzimis no Jaunavas Marijas.
Nācaretē pasludinātie vārdi šodien skan arī Rīgā, Baltijas jūras krastā. Tie skan it visur, kur vien kā pagātnē, tā mūsu dienās ir nonākusi Mesijas – Kristus – vēsts. Lasīt tālāk


1. „Lai Viņš būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem.” (Rom 8, 29)
Šodien kā svētceļnieki esam ieradušies Dievmātes svētnīcā Latvijā, lai slavētu Dievu par to, ko Viņš izlēmis kopš mūžības. Par lēmumu, ko apustulis Pāvils mums skaidro Vēstulē romiešiem, kuru tikko dzirdējām.
Dievs, kurš pats ir mūžība, jau no mūžības zināja visu (sal. Rom 8, 29), kam bija jāpiepildās laikā. Savā Dēlā, kas būtībā līdzīgs Tēvam, Dievs jau kopš iesākuma pazina visu cilvēci kopumā un katru cilvēku atsevišķi. Savā mūžīgajā Vārdā Dievs mūs pazīst – un tieši šajā pazīšanā rod sākumu dievišķais plāns attiecībā uz cilvēka aicinājumu.
Savā tēvišķajā mīlestībā Dievs „tos, kurus iepriekš pazina, norīkoja kļūt līdzīgiem sava Dēla attēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem,” raksta apustulis (Rom 8, 29). Lasīt tālāk


Godājamie kungi, cienījamās dāmas!
Tuvojoties Latvijas apmeklējuma noslēgumam, priecājos tikties ar jums – akadēmiskās un kultūras pasaules pārstāvjiem. Šī pasaule man ir īpaši dārga, jo esmu bijis ar to cieši saistīts un šo saikni glabāju joprojām. Tāpēc šeit, Rīgas Alma Mater, jūtos kā mājās, it īpaši pēc tik pagodinošas un sirsnīgas uzņemšanas, kādu jūs man veltījāt. Lasīt tālāk


Republikas prezidenta kungs, mīļie brāļi bīskapi, Premjerministra kungs, valdības locekļi, dāmas un kungi!

1. Drīz es atstāšu Latvijas zemi, kas mani uzņēma tik viesmīlīgi. Es paturēšu atmiņā – un it īpaši savā sirdī – to, ko šajās dienās pārdzīvoju kopā ar jums: ticības apliecināšanu Euharistijas svinībās Mežaparkā un Aglonas dievnamā, brālības izjūtu lūgšanas brīžos kopā ar citu kristīgo Baznīcu pārstāvjiem, lielas un kopīgas cerības izpausmi, tikšanos ar kultūras pasauli – šī tikšanās notika vakar vakarā Latvijas Universitātē –, tikšanos ar bīskapiem un priesteriem, ar garīgo ordeņu brāļiem un māsām, ar semināristiem. Paturēšu savā sirdī arī grūtības, kas nomāc jūsu zemi, un apsolu lūgt Dievu, lai Viņš jums dāvā tālredzību, gudrību un nepieciešamo drosmi grūtības pārvarēt. Lasīt tālāk