Šodienas datums: 06.04.2020  |  Vārda dienas: Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta

Jānis Pujats

Sprediķis Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku vigīlijas dievkalpojumā

Aglona, 2013. gada 14. augusts

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Sveicinām visus, kuri jau ieradušies Aglonā, lai piedalītos Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkos. Šogad aprit 20 gadi kopš Aglonu apmeklēja svētīgais pāvests Jānis Pāvils II. Aglonas bazilikas lielais laukums ar Krustaceļa trasi ir dižs piemineklis pāvestam, jo tikai viņa vizītes dēļ bija iespējama kā bazilikas rekonstrukcija, tā arī plašā laukuma izveidošana. Lasīt tālāk

 

Kardināla Jāņa Pujata krustaceļa meditācijas

Aglona, 2010. gada 14. augustā

Sākam Tautas krustaceļu, pārdomājot, cik daudz Dievs ir darījis mūsu labā, lai mēs sasniegtu savu dzīves mērķi debesīs. Par galveno tēmu šoreiz ņemsim Kristus vārdus „Svētīgi žēlsirdīgie, jo Dievs viņiem būs žēlsirdīgs” (Mt 5,7). Lasīt tālāk

 

Kardināla Jāņa Pujata vēstījums 2010. gada Lieldienās

Apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem raksta: „Es jums mācīju to, ko arī pats saņēmu, ka saskaņā ar Rakstiem Kristus nomira par mūsu grēkiem un ka viņš tika apbedīts, un ka viņš saskaņā ar Rakstiem trešajā dienā augšāmcēlās.” (1 Kor 15,3-4) Tā ir apustuļa liecība par Lieldienu notikumiem, kad Kristus dāvāja cilvēkiem pestīšanas žēlastību, atdodams par to savu dzīvību. Lasīt tālāk

 

Kardināla Jāņa Pujata vēstījums 2009. gada Ziemassvētkos

Jēzus Kristus ir lielākā personība visas pasaules vēsturē. Pamatojums tam ir vienkāršs, proti, visi pārējie zemes iedzīvotāji bija un ir tikai cilvēki, bet Kristus bija un ir Dievs, kaut arī bija piedzimis cilvēka miesā un izskatā. Lasīt tālāk

 

Kardināla Jāņa Pujata krustaceļa meditācijas   

Aglona, 2009. gada 14. augusts

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Sākam krustaceļu, kurā godinām mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanas un nāvi, ko viņš uzņēmās paciest, lai dzēstu mūsu grēkus. Lasīt tālāk

 

Kardināla Jāņa Pujata krustaceļa meditācijas  

Aglona, 2008. gada 14. augusts

Sākam visu kristiešu iemīļoto dievkalpojumu – krustaceļu, pārdomājot cik daudz, Dievs ir darījis mūsu pestīšanas labā. Par galveno tēmu šogad ņemsim 89. psalma vārdus: “Par Dieva žēlsirdību es dziedāšu mūžam”. Lasīt tālāk

 

Kardināla Jāņa Pujata vēstījums 2008. gada Lieldienās

Kristus ir augšāmcēlies! Ar tādiem vārdiem ticīgie sveicina cits citu Kristus Augšāmcelšanās svētkos. Šis sveiciens ir it kā atskaņas no tās vēsts, kas zibenīgi izplatījās Jeruzalemē trešajā dienā pēc Kristus nāves. Lasīt tālāk

 

Kardināla Jāņa Pujata vēstījums 2007. gada Ziemassvētkos

Ziemassvētki mums ir īpašs Dieva tuvības laiks, jo svinam Dieva iemiesošanās noslēpumu. Dievs ir kļuvis cilvēks ar visām no tā izrietošām sekām, "izņemot grēku" (Ebr 4, 15). Cik ļoti Dievs ir mums tuvojies, to rāda kontrasts starp Dievu un cilvēku, proti: Dievs, kuram ir "visa vara debesīs un virs zemes" (Mt 28,18), piedzimst kā mazs bērns un labprāt uzņemas nest visus cilvēciskās dzīves trūkumus, ieskaitot mocekļa nāvi. Lasīt tālāk


Kardināla Jāņa Pujata krustaceļa meditācijas 

Aglona, 2007. gada 14. augusts

Ir nakts pirms Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkiem. Desmitiem tūkstošu ticīgo piepilda lielo bazilikas laukumu. Vēl daudzi tūkstoši seko līdzi notiekošajam pie televizoru ekrāniem un internetā. Svecītes ticīgo rokās mirdz kā viņu ticības un mīlestības uz Dievu zīme. Lasīt tālāk

 

Advents Dieva vārda gaismā (kardināla vēstījums Adventa laikam 2006. gada 30. novembrī)

Adventa laiks ir sagatavošanās Pestītāja atnākšanai. Viņa uzņemšana notiek cilvēka sirdī, kuru attiecīgi sagatavot ir galvenās mūsu rūpes, gaidot Kunga Piedzimšanas svētkus. „Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs viņu mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājvietu,” ( 14,23) saka Kristus. Lasīt tālāk