Šodienas datums: 08.04.2020  |  Vārda dienas: Dana, Dans, Danute, Edgars

Luidži Bonaci

Apustuliskā nuncija homīlija, noslēdzot misiju Latvijā

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle, 2014. gada 16. janvāris

Dārgie draugi, dārgie jaunieši,

Vēlreiz pateicos jums par jūsu klātbūtni šajā Svētajā Misē, kurā kopā ar jums vēlos pateikties Kungam par gandrīz pieciem gadiem, ko pavadīju Latvijā kā apustuliskais nuncijs. Pateicos Kungam par visu labo, ko biju spējīgs darīt kopā ar jūsu bīskapiem, priesteriem, klostermāsām un visiem jums, dārgie ticīgie. Savukārt savus trūkumus un neizdošanās novēlu Dieva žēlsirdībai. Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija apsveikums Latvijas ticīgajiem 2013. gada Ziemassvētkos

Ir gandrīz Ziemassvētki, šis lielais notikums, kurš ik reizi spēj izmainīt mūsu sirdis. Ja mēs to pieņemam, šis notikums palīdzēs mums arvien vairāk līdzināties tam ideālam, par kuru tik ļoti sapņojam savās sirdīs. Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija sveiciens Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos

Aglona, 2013. gada 15. augusts

Dārgie brāļi un māsas, pateicos Kungam, jo arī šogad es varēju kopā ar jūsu bīskapiem, jūsu priesteriem un jums visiem svinēt Dieva Mātes svētkus. Ar savu klātbūtni vēlos jums nest pāvesta Franciska sveicienus, mīlestību un apskāvienu. Ja viņš varētu būt šeit, esmu drošs, ka pāvests Francisks teiktu: "Paldies, ka esat šeit. Paldies no visas sirds! Lūdzu mūsu Aglonas Jaunavai, lai tā svētī jūs, lai svētī jūsu ģimenes, svētī jūsu bērnus, svētī jūsu tēvus, lai svētī jūsu dzimteni Latviju. Un, lūdzieties par mani." Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci apsveikums Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā, 2012. gada 15. augustā

Mīļotie brāļi un māsas,

Sirsnīgi sveicu visus jūs, un, redzot, ka šeit ir pārstāvēta visa Latvija, nesu jums un jūsu dārgajai tēvzemei, pāvesta Benedikta sešpadsmitā sveicienus un atbalstu: Svētais tēvs ir garīgi klātesošs un jūs svētī, svētī visu Latviju. Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci vēstījums 2012. gada Katoļu studentu dienās

Dārgie katoļu studenti,

Es ļoti vēlējos būt kopā ar jums, lai piedalītos jūsu Studentu dienās. Man ļoti patika arī temats, ko esat izvēlējušies: "Būt, zināt, gribēt Kunga gaismā!" Nav šaubu, - ja kristietis ir patiess Jēzus Kristus māceklis, viņš kļūst līdzīgs Jēzum, kļūst par "zemes sāli un gaismu pasaulei" (Mt 5, 13-14). Līdzīgs Jēzum un kopā ar Jēzu - tieši tā: ‘kopā ar Jēzu', jo bez Viņa mēs neko nespējam darīt (sal. 15,5) - kristietis kļūst spējīgs nest gaismu tumsā, cerību tur, kur ir izmisums, prieku - skumjās, patiesību tur, kur valda maldi. Ar vienu vārdu sakot: viņš kļūst spējīgs dot piepildītas, autentiskas dzīves liecību pasaulei, kura bieži vien ir pazaudējusi dzīves jēgu un prieku. Tomēr, lai kristietis būtu dzīva persona, tāda, kas dāvā dzīvību, viņam ir 'jābūt' patiesam kristietim. Par šo tematu vēlējos runāt ar jums personīgi, taču šoreiz uzrunāšu jūs ar video starpniecību. Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci apsveikums Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā, 2011. gada 15. augustā

Dārgie Brāļi un Māsas!

Tikko svinētajā Svētajā Misē kopā ar jums piedzīvoju īpašu personiskās un kolektīvās lūgšanas brīdi. Paļaujoties uz Debesīs uzņemtās Jaunavas Marijas aizbildniecību, kopīgi lūdzām žēlastības sev pašiem un mūsu mīļajai tēvzemei - Latvijai.

Ar prieku sveicu valsts amatpersonas, īpaši Latvijas Republikas prezidentu, kuri ir kopā ar mums. Sirsnīgi sveicu visus jūsu bīskapus, bet jo sevišķi - nominēto Jelgavas bīskapu Edvardu Pavlovski, kurš pavisam nesen tika aicināts veikt šo kalpojumu. Sveicu priesterus, klostermāsas, semināristus un jūs, dārgie ticīgie: nododu jums pāvesta Benedikta XVI brālīgo sveicienu, draudzības apliecinājumu un svētību. Un kā varam nepieminēt svētīgo pāvestu Jāni Pāvilu II, kas šajā svētnīcā ieradās kā svētceļnieks? Viņš noteikti bija kopā ar mums šajā dievkalpojumā, debesīs aizlūdzot par mums visiem. Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci uzruna, jaunajam Rīgas arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam uzsākot kalpojumu, Rīgā, Sv. Jēkaba katedrālē, 2010. gada 21. augustā

Kopā ar jums ar lielu prieku piedalījos svinīgajā ceremonijā, kuras laikā cienījamais kardināls Jānis Pujats nodeva jaunajam Rīgas arhibīskapam "Pastorālu" - bīskapa kalpojuma un misijas simbolu. Ar šo ceremoniju V.E. mons. Zbigņevs Stankevičs oficiāli sāk pildīt pienākumu, ko Kungs viņam ir uzticējis: būt ar jums kopā un būt jums par "Evaņģēlija kalpu" (sal. Pastores dabo vobis), apzinoties, ka sludināt Jēzu, krustā sisto un augšāmcēlušos, ir lielākā dāvana, ko cilvēks ar žēlastības palīdzību var sniegt saviem tuvākajiem. Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci uzruna Latvijas V Jauniešu dienu atklāšanas Svētajā Misē, Aglonā, 2010. gada 13. augustā

"Bet no sākuma tas tā nebija." (Mt 19, 8)

Dārgie jaunieši: novēlu, lai šie Jēzus vārdi spēcīgi skan jūsu dzīvē, uzrunājot jūsu prātu un atbildību.

"Bet no sākuma tas tā nebija": ar šiem vārdiem Jēzus apstrīd praksi, kāda bija izplatījusies arī ebreju tautā - laulības šķiršanu, ko biežāk praktizēja vīrieši, atstājot savas sievas. Pirms tam Jēzum bija jautājuši: „Vai cilvēkam brīv atstāt savu sievu?". Jēzus atbild ar cietu „nē!". Un paskaidro, ka tas tā notika un, diemžēl, turpina notikt "cilvēka sirds cietsirdības dēļ". Taču tūlīt Jēzus svinīgi atgādina: "Bet no sākuma tas tā nebija". Sakot "no sākuma", Jēzus atsaucas uz laulību, kādu to ir domājis un vēlējies Dievs.  Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci uzruna Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča konsekrācijas dievkalpojuma noslēgumā, Rīgā, 2010. gada 8. augustā

Dārgie brāļi bīskapi, cienījamās valsts augstākās autoritātes, cienījamie brāļi no kristīgajām Baznīcām, dārgie priesteri, konsekrētās personas, diakoni, mīļie Rīgas Metropolijas Baznīcas brāļi un māsas,

Šīs svinīgās un aizkustinošās ceremonijas noslēgumā - kā Svētā tēva pārstāvis Jūsu mīļotajā zemē - teikšu dažus vārdus kardinālam Jānim Pujatam, jaunajam arhibīskapam (kurš tikko saņēma bīskapa ordināciju), kā arī visai Rīgas Baznīcai.

V. Em. kardinālam Jānim Pujatam, kurš pirms brīža in laetitia konsekrēja savu pēcteci, vēlos teikt to, ko ikviens no jums izjūt savā sirdī: lielu PALDIES. Pateicos Jums, Eminence, par Jūsu priesterisko kalpošanu, kas aizsākās 1951. gada 29. martā. Pēc 40 gadu ilgas priestera kalpošanas Rīgas arhidiecēzē, 1991. gadā Svētais tēvs Jūs aicināja to vadīt kā arhibīskapam, pagodinot Jūs ar kardināla titulu 1998. gadā. Dieva Apredzība lēma, lai Jūs savu priesterisko kalpojumu katoļu kopienai sniegtu smagajos padomju okupācijas gados un vēlāk to vadītu kā bīskaps, līdz ar pirmo Valsts neatkarības atgūšanas dienu. Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci uzruna Priesterībai veltītā konferencē, Rīgā, 2010. gada 22. aprīlī

Brālīgi sveicu jūs visus, kuri piedalāties šajā ekumēniski teoloģiskajā Konferencē, kas notiek pāvesta Benedikta XVI izsludinātā Priesterības gada kontekstā. Atzinīgi vērtēju to personu darbu, kuras ierosināja un organizēja šo pasākumu, un ar prieku dalīšos pārdomās, ko manī rosināja šai konferencei izvēlētais temats "Kristus vārdā esam sūtīti" (2 Kor 5,20). Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci 2010. gada Lieldienu vēstījums

Rodas jautājums: kādā veidā Jēzus sniedz iespēju būt vienmēr laimīgiem? Atbildi rodam, uzlūkojot Jēzus dzīvi, īpaši Viņa zemes dzīves pēdējos brīžus: kāju mazgāšanu un Euharistijas iedibināšanu, ko pieminēsim Lielajā Ceturtdienā, ciešanas un nāvi Kalvārijā, ko kontemplēsim Lielajā Piektdienā.  Lasīt tālāk.

 

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci uzruna Rīgas Garīgajā seminārā, 2009. gada 17. novembrī

Dārgie semināristi, filozofi un teologi,

Šā gada 19. jūnijā pāvests Benedikts XVI atklāja Priesterības gadu. Sekojošajos mēnešos viņš vairakkārt atgādināja tā mērķi - "veicināt visu priesteru iekšējās atjaunošanās centienus, lai viņi mūsdienu pasaulei spētu sniegt spēcīgāku un pārliecinošāku evaņģēlisko liecību" (Benedikts XVI, Priesteriskā gada izsludināšanas vēstule, 2009. gada 16. jūnijā). Precizējot šīs liecības objektu, pāvests skaidri norādīja, ka "Dievs ir vienīgā bagātība, ko cilvēki patiesībā vēlas rast priesterī" (Klēra kongregācijas pilnsapulcei, 2009. gada 16. martā). Lasīt tālāk

 
Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci vēstule bīskapiem, priesteriem, 2009. gada 4. novembrī

Dārgie brāļi priesterībā!

Ritot šī providenciālā Priesterības gada dienām un nu jau pirmajiem mēnešiem, arvien intensīvāka kļūst arī vēlēšanās apzināt šī gada žēlastību lielo bagātību. Patiešām, runa ir par kairos, ko Apredzība piedāvā katram priesterim. Mēs nevaram - nedrīkstam! - to izniekot, jo šis labvēlīgais laiks var arī neatgriezties. 

Kāds ir Priesterības gada mērķis? To atklāj pāvests Benedikts XVI: "Veicināt visu priesteru iekšējās atjaunošanās centienus, lai viņi mūsdienu pasaulei spētu sniegt spēcīgāku un pārliecinošāku evaņģēlisko liecību" (Benedikts XVI, Priesteriskā gada izsludināšanas vēstule, 2009. gada 16. jūnijā). Precizējot šīs liecības objektu, pāvests skaidri norāda, ka "Dievs ir vienīgā bagātība, ko cilvēki patiesībā vēlas rast priesterī" (Klēra Kongregācijas pilnsapulcei, 2009. gada 16. martā). Jau pāvests Gregors Lielais savā Pastorālajā regulā, kas ļoti ietekmēja Baznīcas ganu dzīvi gadsimtu gaitā, teica, ka vest pie Dieva mūsu kalpojumam uzticētās personas ir "mākslu māksla". Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci vēstījums Vidzemes Jauniešu dienām, Rīgā, 2009. gada 30. oktobrī

Īpašs sveiciens un īpašs paldies Vidzemes Jauniešu dienu organizētājiem!

Dārgie jaunieši, dārgie draugi: Es zinu, ka no 30. oktobra līdz 1. novembrim jūs pulcēsieties kopā Sv. Alberta baznīcā Rīgā, lai izdzīvotu Vidzemes jauniešu dienas, kuru devīze ir: “Mēs ceram uz dzīvo Dievu”. Man, kā pāvesta Benedikta XVI pārstāvim, lūdza uzrakstīt vēstījumu šīm jauniešu dienām. To daru ar prieku. Ar šī vēstījuma starpniecību varu būt kopā ar jums, lai uzrunātu jūsu sirdis un būtu vienots ar jums lūgšanā. Ceru, ka nākamreiz būšu ar jums kopā. Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci uzruna Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku vigīlijas Svētajā Misē, Aglonā, 2009. gada 14. augustā

Dārgie brāļi un māsas,

Man ir liels prieks - kā Svētā Tēva pārstāvim jūsu dārgajā Tēvijā - svinēt Svēto Misi Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku vigīlijā šajā brīnišķīgajā Dievmātei veltītajā bazilikā.

Sirsnīgi sveicu jūs visus un katru atsevišķi. Zinu, ka esat te ieradušies no visiem Latvijas nostūriem un ka mūsu vidū ir svētceļnieki arī no kaimiņzemēm: Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un citām zemēm. Visus jūs sirsnīgi sveicu. Nododu jums Svētā tēva Benedikta XVI sveicienu, viņa mīlestības un draudzības apliecinājumus. Šīs lielās ģimenes - Baznīcas vienībā arī pāvests Benedikts XVI ir garīgi klātesošs un jūs svētī. Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci uzruna Rēzeknes katedrālē, 2009. gada 6. septembrī

Dārgie brāļi un māsas,

Tikko dzirdējām trīs Svēto Rakstu lasījumus, ko Baznīcas liturģija ir izvēlējusies šai svētdienai. Visi trīs lasījumi runā par Dievu kā īstenības centru un kā mūsu pašu dzīves centru. Tajā pašā laikā ar „Dieva" tematiku ir saistīta sociālā tēma, proti, mūsu atbildība par to, lai taisnīgums un mīlestība mirdzētu pasaulē. Tas īpašā veidā tiek izteikts otrajā lasījumā, kurā runāja apustulis Jēkabs. Viņš vēršas pie draudzes, kurā sāk pieaugt lepnība, jo tajā atrodas arī bagātas un pazīstamas personas, tādēļ ka pastāv briesmas, ka rūpes par nabadzīgo tiesībām varētu izzust. Jēkabs savos vārdos: „Brāļi, vai tad Dievs nav izredzējis tos, kas ir nabagi pasaules priekšā, par bagātiem ticībā un par tās Valstības mantiniekiem, ko Viņš apsolīja tiem, kas Viņu mīl?", liek apjaust Jēzus attēlu, tā Dieva attēlu, kurš ir kļuvis cilvēks un, lai arī būdams no Dāvida cilts, tātad no valdnieka cilts, tomēr ir kļuvis vienkāršs cilvēks vienkāršu cilvēku vidū, neapsēžoties kādā tronī, bet gan beigās Krusta vislielākajā nabadzībā. Tuvākmīlestība, kas vispirms ir rūpes par taisnīgumu, ir kritērijs ticībai un mīlestībai uz Dievu. Ar Jēzus vārdiem un darbiem Dievs ir atklājis savu lielo mīlestību, kļūstot nabags mūsu starpā un mīlot nabadzīgos. Atbildot mēs parādam Dieva mīlestību mīlot nabadzīgos. Vai mūsos ir šīs ilgas? Vai mūsos ir šī griba sekot Dievam mīlot nabadzīgos? Lasīt tālāk


Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci uzruna Latvijas bīskapiem ingresā, Aglonā, 2009. gada 2. jūnijā

Dārgie brāļi Kristū un bīskapa kalpošanā,

Pirmo reizi uzrunājot jūs kā apustuliskais nuncijs Latvijā, vispirms vēlos pateikties par jūsu brālīgo uzņemšanu šeit, Aglonā, jūsu nacionālajā Dievmātei veltītajā svētnīcā.
Pateicībai, ko izsaku katram no jums, gribu pievienot atzīšanos: es priecājos būt kopā ar Jums un pateicos Kungam, ka viņš mani aicināja uz šo zemi, ko agrāk nepazinu. Vēlos iet kopā ar jums, mācīties no Jūsu kā ganītāju pieredzes un ar Dieva žēlastības palīgu sniegt jums un jūsu bīskapu konferencei kalpojumu, kas izriet no apustuliskā nuncija misijas. Man palīdzēs jūsu brālīgā sapratne un jūsu lūgšanas, par kurām jau no šī brīža no sirds pateicos. Lasīt tālāk

 

Apustuliskā nuncija L. Bonaci Vasarsvētku sprediķis sv. Jēkaba katedrālē 2009. gada 31. maijā

Vispirms sirsnīgi sveicu un pateicos kardinālam Jānim Pujatam par sirsnīgo uzņemšanu. Sūtu pāvesta Benedikta XVI brālīgo sveicienu, draudzības apliecinājumus un lūgšanu.

Kas ir Vasarsvētki? Vasarsvētki ir diena, kurā Apustuļi, tas ir, Jēzus pirmie mācekļi, Viņa pirmie izvēlētie draugi, saņēma Svētā Gara dāvanu. Un kas ir Svētā Gara dāvana? Tā ir dāvana, ko Jēzus viņiem bija apsolījis pirms savas nāves krusta kokā. Esot kopā ar Apustuļiem, Jēzus kā gādīgs tētis attiecībās ar saviem bērniem vai kā labais skolotājs ar saviem audzēkņiem uzticēja viņiem daudzas lietas. Lasīt tālāk