Šodienas datums: 22.07.2018  |  Vārda dienas: Marija, Marika, Marina

Pedro Lopess Kintana

Dārgie brāļi un māsas!

Ļaujiet man izteikt patiesu un dziļu prieku par mūsu tikšanos šajā otrdienā pēc Vasarsvētkiem un svinēt Euharistisko Upuri šajā skaistajā, starptautiskajā Aglonas svētvietā, kas veltīta mūsu Mātei, Vissvētajai Marijai.

Pateicos Jums visiem, īpaši V. E. jūsu bīskapam Jānim Bulim, kurš ir vēlējies mani uzaicināt šodien būt šeit kopā ar jums. Mirklī, kad jums dāvāju Svētā tēva svētību, jūs sveicinu novēlot, lai Dieva miers ir jūsu sirdīs un nonāk pār jūsu ģimenēm.

Jūs visus aicinu doties uz šo svētvietu nu jau drīzajā, 24. septembrī, pirmdienā, un sagaidīt mūsu Svēto tēvu, lai kopā ar viņu piedalītos Euharistiskajās svinībās par godu mūsu Mātei, Aglonas Dievmātei.

Pagājušajā svētdienā svinējām Vasarsvētkus, Svētā Gara svētkus, Jēzus Baznīcas dzimšanas svētkus, svētkus, uz kuriem tikām aicināti mēs visi. Lasīt tālāk


Godātie brāļi bīskapi, dārgie brāļi un māsas, priesteri, konsekrētie un konsekrētās!

Man ir liels prieks svinēt šo Euharistiju kopā ar jums šajā skaistajā starptautiskajā Aglonas svētvietā, kas ir Marijas godināšanas centrs visai Latvijai. Viņai, mūsu Mātei Marijai, vēlāmies uzticēt mūsu kalpojumu un konsekrēto dzīvi.

Atzinīgi un no visas sirds sveicinu V. E. Jāni Buli, Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapu un Latvijas bīskapu konferences prezidentu, V.Em. kardinālu Pujātu un visus citus Latvijas bīskapus.

Brālīgi sveicinu jūs visus - priesterus, konsekrētās personas un šeit klātesošos ticīgos un nododu jums mūsu pāvesta Franciska mīlestību, tuvumu un solidaritāti. Viņš mani ir sūtījis šeit, jūsu vidū, kā savu pārstāvi jūsu zemē, īpaši mirklī, kad dāvāju viņa apustulisko svētību. Lasīt tālāk


Brāļi un māsas,

Jau divi tūkstoši gadu Baznīca uzrunā Vissvēto Mariju ar eņģeļa Gabriela iedvesmotajiem vārdiem: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, kungs ir ar Tevi!” (Lk. 1,26)

Un tas ir tieši tas sveiciens ar kuru šodien mēs vēlamies uzrunāt mūsu Kunga Māti.

Un tā ir atpestīto liecība, kuri ļoti labi pazīst žēlastību brīnumus, kurus Visvarenais ir veicis Marijā, un caur viņas aizbildniecību, visā pasaulē.

Arī šodien, atbildot uz jūsu dārgā bīskapa Eduarda Pavlovska ielūgumu, es vēlējos doties svētceļojumā uz šo skaisto Mūsu Dievmātes svētvietu Skaistkalnē, lai kopā godinātu Mariju un lai lūgtu viņas mātišķo aizstāvību visai Baznīcai, visā pasaulē un, īpaši, ģimenēm. Lasīt tālāk


Godātie brāļi episkopātā un priesterībā!
Cienījamās amatpersonas!
Dārgie brāļi un māsas, Dieva bērni un, pateicoties Viņā žēlastībai, arī Marijas bērni!

Jau vairāk nekā divus tūkstošus gadu Baznīca uzrunā Vissvētāko Mariju ar eņģeļa Gabriēla iedvesmotajiem vārdiem: Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!

Tieši šāds ir sveiciens, ar kuru mēs visi šodien gribam vērsties pie Kunga Mātes šajā starptautiskajā svētvietā Aglonā. Lasīt tālāk


Godātie brāļi!
Cienījamās Autoritātes!
Dārgie brāļi un māsas!

Man vienmēr sagādā lielu prieku svinēt Euharistiju  šeit, skaistajā starptautiskajā svētvietā Aglonā. Es sveicu ar mīlestību un pateicību V. E. monsiņjoru Jāni Buli, Rēzeknes-Aglonas bīskapu un Latvijas Bīskapu konferences prezidentu, kurš mani ielūdza vadīt šīs svinības.

Brālīgs sveiciens visiem klātesošajiem bīskapiem. Tāpat sveicu pārējos prelātus un visas klātesošās Autoritātes no Latvijas un Lietuvas. Brālīgs sveiciens arī kristīgo konfesiju un baznīcu brāļiem, kuri vēlējās pievienoties mums šajās svinībās. Lasīt tālāk


Godātie brāļi, valsts un valdības vadītāji, mīļotie brāļi un māsas! Šodien, svinot Euharistisko upuri, piedzīvojam diženu prieka un kopības brīdi. Šī svētsapulce, ko veido ticīgie no daudzām un dažādām malām, ir vienota ar Svētā tēva pārstāvi jūsu valstī. Tā rāda izteiksmīgu priekšstatu par Baznīcu, kas ir viena un visaptveroša, Kristus dibināta, un tās sūtības augļus, ko Jēzus uzticēja saviem apustuļiem: iet un darīt par mācekļiem visas tautas, "kristot tās Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā" (Mt 28, 18-19). Lasīt tālāk