Dieva žēlsirdības kronītis

Dieva Tēva, un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.

Ievadā:

Tēvs mūsu…

Esi sveicināta…

Es ticu…

Uz Rožukroņa lielajām zīlēm:

Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.

Uz mazajām zīlītēm (10 reizes):

Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ, esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!

Lūgšanas beigās

3 reizes:

Svētais Dievs, svētais, varenais Dievs, svētais, mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un par visu pasauli.

 

Avots: Laikraksts “Nāc”, Nr.99 (2017)