Date today: 07.04.2020  |  Name days: Helmuts, Zina, Zinaīda

Homilies and speeches 2015

Lāčplēša dienas rīts Rīgā sākās ar ekumenisku dievkalpojumu Doma baznīcā. Uz to bija pulcējušās gan valsts augstākās amatpersonas, gan ārvalstu diplomāti, virsnieki, karavīri. Dievkalpojumā klātesošos uzrunāja Rīgas Arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Lasīt arhibīskapa uzrunu


Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzruna Latvijas Pareizticīgās Baznīcas rīkotajā XIV konferencē „Baznīca, ģimene un skola”, Rīgā, 2015. gada 29. oktobrī.

Gribu izteikt pateicības vārdus Latvijas Pareizticīgajai Baznīcai, ka tā jau 14. reizi organizē ģimenes un izglītības jautājumiem veltītu konferenci. Ģimene mūsdienas ir atslēgas punkts mūsu nākotnei. Patiesībā, visi jaunie strāvojumi, kas nāk un apdraud mūsu civilizāciju, pirmām kārtām mēģina izšķīdināt ģimeni.

Vēlos padalīties ar to, kur saskatu šo procesu aizsākumus. Kad apmeklēju Ufici galeriju Florencē un skatījos Džoto portretu galeriju (Džoto ir tāds tiltiņš starp Austrumu ikonogrāfiju un mūsdienu glezniecību), tad redzēju, kā tiek parādīts, ka cilvēks sāk sevi apzināties, ierauga savu lielumu, potenciālu, diženumu, cieņu. Tas ir skaisti. Bet portretos ir redzams, ka viņš apzinās, no kurienes ir saņēmis cieņu, jo ikonās ir zelta fons. Jūs labāk par mani ziniet, ko tas nozīmē – tā ir Dieva žēlastība. Cilvēks ir nācis no Dieva, viņš ir Dieva radībā, visa pasaule ir iegremdēta Dieva žēlastībā. Tas ir cilvēks, kurš atklāj sevi kā radības kroni, visuma valdnieku, bet vienlaikus zina, ka tam visam pāri ir Dievs, šo autoritāti ir saņēmis no Dieva. Ejot tālāk pa muzeju, redzams, ka katrā nākamajā zālē šī saikne ar Dievu, sevis apzināšanās, arvien vairāk nobīdās uz cilvēka pusi, uz savu es, un dievišķā klātbūtne kļūst arvien mazāk klātesoša. Lasīt tālāk


From 4 to 25 October XIV Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops on the theme "The Vocation and Mission of the Family in the Church and in the Contemporary World" was taking place in Vatican City. Latvian bishops were represented by metropolitan archbishop of Riga Zbigņevs Stankevičs. Read speeches