Date today: 04.04.2020  |  Name days: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Sprediķi un uzrunas 2018. gadā

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča sprediķis 2018. gada 14. augustā Aglonā

Dārgie svētceļnieki! Šogad pulcējamies Aglonā īpašā kontekstā. Šis ir gads, kad svinam Latvijas simtgadi.

Šis ir gads, kad pāvests Francisks ierodas pie mums kā svētceļnieks, lai stiprinātu mūsu tautā ticību un cerību, lai būtu kopā ar mums šai svarīgajā vēstures posmā. Pirms 25 gadiem mūs apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II, kuram bija neatsverama loma Austrumeiropas valstu atbrīvošanā no komunistiskās ideoloģijas žņaugiem.

Šis ir arī gads, kad oktobrī notiks Saeimas vēlēšanas un tautas izvēle noteiks, kuri būs mūsu priekšstāvji nākamajos četros gados, kuri būs tie, kas noteiks Latvijā notiekošo politisko, kultūras un ekonomisko procesu tālāko virzību.

Ir vērts paskatīties uz šiem trim notikumiem dievišķās Atklāsmes gaismā, izejot no ticības skatījuma. To mums palīdz izdarīt šodienas svētku vēstījums un tikko dzirdētie liturģiskie teksti. Svētais Pāvils mums pavēsta, ka pienāks brīdis, kad „iznīcīgais būs ietērpies neiznīcībā un mirstīgais būs ietērpies nemirstībā, tad piepildīsies rakstītais vārds: “Uzvara ir iznīcinājusi nāvi. Nāve, kur ir tava uzvara? Nāve, kur ir tavs dzelonis?”” Lasīt tālāk


Arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča uzruna Radiomisei Lieldienu otrajā dienā 2018. gada 2.aprīlī

Lieldienu rīta galvenā ziņa: kaps ir tukšs! Notikuma konteksts: bija uzmodinātas lielas cerības - gan mācekļos, gan tautā - kuras bija sabrukušas Lielajā Piektdienā. Tas bija kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Neviens to negaidīja. Pirmā reakcija bija neticība, bailes, bet arī prieks. Tikai ļoti pakāpeniski mācekļu un viņa draugu lokā nostiprinās apziņa, ka Viņš ir dzīvs.

Vienlaicīgi šī ziņa caur Jēzus kapa apsargiem nonāk arī līdz augstajiem priesteriem. Kāda bija tautas vadoņu reakcija? Mēs lasām: „Un tie sapulcējās kopā ar vecākajiem un apspriedušies iedeva kareivjiem daudz naudas, teikdami: “Sakiet: Viņa mācekļi naktī atnāca un, kamēr mēs gulējām, Viņu nozaga. Bet, ja to dabūs dzirdēt pārvaldnieks, mēs parunāsim ar viņu un pasargāsim jūs no nepatikšanām.” Un viņi, paņēmuši naudu, izdarīja tā, kā bija pamācīti. Un tā šīs valodas izplatījās starp jūdiem līdz pat šai dienai.” Lasīt tālākRīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča sprediķis Kristus augšāmcelšanās dievkalpojumā, 1. aprīļa rītā. 

Dārgie brāļi un māsas Kristū, esam sapulcējušies, lai atcerētos un svinētu Lieldienu rīta notikumu. Svētās Mises sākuma lūgšanā ir vārdi: „Dievs, palīdzi mums, lai, svinēdami Kunga augšāmcelšanās noslēpumu, mēs arvien atjaunotos Svētajā Garā.” Kāda ir [liturģijas] galvenā atšķirība no teātra, kurš arī uz cilvēkiem ļoti spēcīgi iedarbojas? Teātrī mēs kļūstam piederīgi tiem notikumiem, kuri tur tiek attēloti, cilvēki arī piedzīvo katarsi teātrī, aiziet ar ļoti spēcīgiem pārdzīvojumiem. Bet liturģijā atšķirībā no teātra šie notikumi attiecas uz dievišķajiem noslēpumiem, tie nav cilvēciski notikumi. Liturģijā – Svētajā Misē vai citās liturģiskajās darbībās – tiek svinēti sakramenti, un sakraments ir neredzamās Dieva klātbūtnes jeb žēlastības, kā mēs sakām, redzamā zīme, caur šīm zīmēm Dievs ienāk mūsu vidū. Tātad šeit dievišķās darbības notikumi cilvēces vēsturē kļūst klātesoši, mēs kļūstam to līdzdalībnieki un tātad arī mūsos parādās to augļi. Lasīt tālāk

Lasīt sprediķi krievu valodā