Date today: 31.03.2020  |  Name days: Gvido, Atvars

ARHIBĪSKAPS PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻOS 2018. GADĀ

Збигнев Станкевич: "Не должны христиане прятать свечу под ковер!"

Laikraksts "7 секретов|",  1407-3994, N 35 (30 авг./5 сент. 2018), с.8-9 : портр., записал Виктор Авотиньш 

Arhibīskaps: alkatības un savtīgu interešu grēks slāpē un smacē Latvijas attīstību

Zbigņevs Stankevičs: Dievs ir mans spēks. Dievs ir mīlestības avots

Laikraksts "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai", 1407-3463. Nr.155 (2018, 14.aug.), 6.-7.lpp. : ģīm., pierakst. Viktors Avotiņš

Elektroniskā versija: http://news.lv/Neatkariga_Rita_Avize_Latvijai/2018/08/14/zbignevs-stankevics-dievs-ir-mans-speks-dievs-ir-milestibas-avots/comment 

Mēs nevēlamies, lai Eiropas kuģis nogrimst

Laikraksts "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai", 1407-3463, Nr.63  (2018, 29.marts/2.apr.), 6.-7.lpp. : ģīm., pierakst. Viktors Avotiņš

Elektroniskais variants:
http://nra.lv/latvija/240883-zbignevs-stankevics-mes-nevelamies-lai-eiropas-kugis-nogrimst.htm 

Pārslimosim un iegūsim imunitāti

Laikraksts "Kodols"Nr.70 (2018, 2.marts), [1.], 4.-5.lpp.: ģīm. pierakstīja Liene Ozola

E-raksts, pieejams tiešsaistē: http://articleid.news.lv/6625011

Intervija ar arhibīskapu: "Katoļi ir visās partijās"

Latvijas Avīze, Nr.36 (2018, 20.febr.), 8.-9.lpp. : ģīm.

Ekspertu konsīlijs „Par Stambulas konvenciju"

2018. gada 18. aprīlī. Slēdziens ir ievietots Zinātnes Vēstnesī 2018.g. 4.jūnijā

Elektroniskā versija: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4425&Itemid=47

Ekspertu konsīlijs „VDK ēna pār Latviju – ko vēlas sabiedrība?”

 2018. gada 14. februārī. Konsīlija slēdziens ir atrodams Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstīs, 2018. gads 72. sējums 2. numurs, 104.-115. lpp.

Elektroniskā versija: http://www.lza.lv/LZA_VestisA/72_2/10_Raita_Karnite_VDK_ena_par_Latviju.pdf