Date today: 31.03.2020  |  Name days: Dagne, Dagnis

Visjaudīgākā enerģija pasaulē

Žurnāls "Enerģija un Pasaule", Nr.6.  (2019/2020, dec./janv.), 78.-81.lpp. : ģīm. 

intervija ar Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapu-metropolītu Zbigņevu Stankeviču,  pierakst. Māra Kiope.

 

Latvijas uzplaukuma atslēga. Uzruna ekumeniskajā dievkalpojumā Sv. Jēkaba katedrālē

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2019. gads, A daļa, 72(2), 6. - 9. lpp.

Elektroniskā versija: http://www.lza.lv/LZA_VestisA/73_2/1_Zbignevs%20Stankevics.pdf 

Ekspertu konsīlijs "Zinātnes politika — humanitāro un sociālo zinātņu loma valsts un sabiedrības attīstībā"

2019. gada 27. martā. Slēdziens ir ievietots Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstīs 2019. gada 73. sējumā 2. numurā

Elektroniskā versija: http://www.lza.lv/LZA_VestisA/73_2/7_EKSPERTU%20KONSILIJA.pdf

Pārvarēsim stereotipus

Portāls "Kroders" (2019, 12. marts)

Pieejams: http://www.kroders.lv/runa/1246

Архиепископ Станкевич: "Евросоюз развалится, если не вернется к христианским ценностям" Открытый город

Открытый город, N 1 (янв. 2019), с.44-51  

Elektroniskā versija: http://www.freecity.lv/persona/56910/

Zbigņevs Stankevičs: «Iemīlēšanās ir Dieva dāvana, kas jāatstrādā»

Izdevniecības "Santa" portāls (2019, 10. marts)

Pieejams: https://www.santa.lv/raksts/privatadzive/zbignevs-stankevics-iemilesanas-ir-dieva-davana-kas-jaatstrada-25453/

Arhibīskaps un metropolīts Zbigņevs Stankevičs – par brīvību un dvēseles putekļiem

Žurnāls "Ieva", Nr. 1 (2019, 1. janv.), 18. - 21. lpp. Pierakstījusi Aiva Kanepone.

Elektroniskā versija: https://www.manizurnali.lv/izdevumi/ieva-2019-01