Date today: 12.12.2017  |  Name days: Otīlija, Iveta

Jaunieši

Jauniešiem, kas jau studē vai strādā, kuri ir vecumā 20 +. Iespēja sanākt kopā, lai parunātos ar līdzīgi domājošiem, lai dalītos savās grūtībās un priekos, lai atbalstītu viens otru arī praktiskās lietās. Jauniešu vakaru tikšanās ietvaros ir iespējams ne tikai padziļināt izpratni un domas par Baznīcu, bet arī iedziļināties aktuālās, jauniešiem interesējošās tēmās (piem., līderisms, sevis izzināšana, savu prasmju apzināšanās)

Kontaktpersona: Signe Briede
Mob: +371 26387954
E-pasts: briede.signe@gmail.com

Adrese: Republikas laukums 3-226, Rīga

Facebook: https://www.facebook.com/rita.prosanctitate

Lasīt tālāk par "Jauniešu vakariem"


“Jauniešu pastorālā māja” ir kristīga kopiena, kas apvieno priecīgus, drosmīgus, enerģiskus, draudzīgus, entuziastiskus un visādi citādi lieliskus jauniešus, kuri vēlas izdzīvot savu kristieša aicinājumu pavisam praktiskā veidā, proti, daloties savā priekā, dedzīgumā, talantos un entuziasmā ar saviem līdzcilvēkiem.

Kontaktpersona: Diāna Mekša
Mob: +371 26394426
E-pasts: dianameksa@inbox.lv

Kontaktpersona: Marija Skudra
E-pasts: skudramarija@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/JAUNIEŠU PASTORĀLĀ MĀJA

Lasīt tālāk par "Jauniešu pastorālo māju"


Kustībā ir aicināts iesaistīties ikviens, kurš savā garīgajā dzīvē vēlas doties dziļumā un izdzīvot savu piederību Baznīcai caur Karmela garīgumu. Tajā iesaistās laji, konsekrētās personas, priesteri, ģimenes, jaunieši - cilvēki dažādos vecumos.

Kontaktpersona: Marko Kolombo
Mob: +371 20017253
E-pasts: jauniesi@kek.lv

Adrese: Ojāra Vācieša iela 6, Rīga

Riga, Latvia

Facebook: https://www.facebook.com/keklv/

Lasīt tālāk par "Karmela ekleziālo kustību"


Nometņu cikls jauniešiem (14 -18 gadi), kuri vēlas iepazīt sevi un Dievu, atklāt un attīstīt savus talantus, atrast dzīves aicinājumu un iepazīt jaunus un līdzīgi domājošus draugus.

Kontaktpersona: Jolanta Grāvīte
Mob. +371 28825197
E-pasts: jolantagravite@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/OASISLatvija/
Mājas lapa: https://www.evangelizacijasskola.lv/oasis

Lasīt tālāk par "Oasis"


Kustība “Kalnā” ir intelektuāla, sadraudzību veicinoša, izglītojoša un arī izklaidējoša iniciatīva jauniešiem - personībām 25+, kurā ir aicināts piedalīties ikviens, kurš vēlas atklāt dziļas un stabilas vērtības, uz kurām būvēt savu ikdienu un izvēles, iegūt jaunus draugus un domubiedrus, uzzināt ko jaunu, kā arī kvalitatīvi un jautri pavadīt laiku draudzīgā vidē. Kustības galvenais mērķis ir atklāt vērtībās balstītas izklaides un atpūtas nozīmi.

Kontaktpersona: Guna
Mob: +371 26408249

Kontaktpersona: Inese
Mob: +371 22337060

E-pasts: kalnaa@inbox.lv

Facebook: https://www.facebook.com/kalnaaa/
Mājas lapa: http://www.magdalenasdraudze.lv/kalna/

Lasīt tālāk par "Kalnā"


Slavēšanas vakaru “Pegazs” mērķs ir attīstīt garīgumu un radošumu ticīgo jauniešu vidū, kā arī veicināt saliedētību un piedāvāt vienu vakaru mēnesī, lai labi pavadītu laiku lūgšanā un sadraudzībā.

Kontaktpersona: Vikija Ikauniece
Mob: +371 28644570
E-pasts: vikauniece@gmail.com

Adrese: Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas Liepas zāle

Facebook: https://www.facebook.com/slavesanasvakariPegazs/

Lasīt tālāk par "Pagazs"