Date today: 26.05.2020  |  Name days: Varis, Eduards, Edvards

Dziedināšanas programma: Dzimtas dziedināšana

30.September, 2019, 06:53

Pirmdien, 30. septembrī, pl.19.00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies iekšējās dziedināšanas programma „Dzimtas dziedināšana”.

Tā ir 12 nedēļu programma, kuras ietvaros notiek slavēšana, mācība, dalīšanās un aizlūgšana mazajās grupās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta attiecību dziedināšanai ar vecākiem.

 

Programma „Dzimtas dziedināšana”

1. Dieva attēls. Kāda ir Dieva griba? Vai Dievs soda? Vai es nesu īsto krustu?

2. Mēs, izvēles un lēmumi.

3. Brīvā griba un garīgā cīņa.

4. Nepiedošana. Bērnības traumas. Bailes.

5. Mūsu mātes.

6. Būt savas mātes meitai / dēlam. Saņemt mātišķu mīlestību.

7. Mūsu tēvi.

8. Būt sava tēva meitai / dēlam. Saņemt tēvišķu mīlestību.

9. Māsas, brāļi un līdzcilvēki. Neveselīgas attiecības.

10. Okultā iesaiste.

11. Ģimenes noslieces.

12. Paraliturģija, līdzi ņemot iepriekš aizpildītas anketas.