Date today: 17.01.2018  |  Name days: Tenis, Dravis

Latest news

No 4. februāra līdz 15. aprīlim Latvijā norisināsies svētās māsas Faustīnes relikviju un Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes svētceļojums pa draudzēm. Par svētceļojuma...

16.January, 2018, 15:11

No 4. – 7. janvārim Augsburgā notika ikgadējā “Gebetshaus”  (tulk., „Lūgšanu nams”) organizētā slavēšanas konference “Mehr” (tulk., “VAIRĀK”), kuru vada Johannes Hartls,...

12.January, 2018, 11:32

Karmela ekleziālas kustības jaunieši ne tikai kopā lūdzas, bet labprāt kopā dodas pārgājienos, ceļojumos un svin svētkus. 2018. gada sagaidīšana arī kļuva par svētkiem...

10.January, 2018, 10:21

11. janvārī, tieši nedēļu pirms sākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Virsvaldes telpās notika dokumenta „No...

12.January, 2018, 17:30

1. jūnijā jau piekto gadu Latvijā notiks Baznīcu nakts, kurai kristīgo konfesiju draudzes visā Latvijā, un šogad arī latviešu diasporas draudzes ārvalstīs var pieteikt...

11.January, 2018, 11:11

Zvaigznes dienā Rucavas Miemju kapu kalniņā kopā ar tuviniekiem un draugiem atvadījāmies no Alda Progulbicka, par kura mūža ritumu vēlējos pastāstīt. Tas ir cilvēks,...

10.January, 2018, 10:23

Svētais Antonijs mums atgādina, ka lūgšanai ir nepieciešams klusums, kas nav jāsaprot kā norobežošanās no ārējiem trokšņiem, bet ir iekšēja pieredze, kurā, novēršoties no tā, kas izraisa dvēseles raizes un padara izklaidīgu, cilvēks tiecas panākt klusumu pašā dvēselē. (Benedikta XVI uzruna 2010. gada 10. februāra ģenerālajā audiencē)

Co-operation partners
Sponsors