Date today: 29.05.2020  |  Name days: Raivis, Raivo, Maksis

Apustuliskās vēstules

Pāvesta Benedikta XVI vēstule, iesākot Priesterības gadu Jāņa Marijas Vianeja 150. „Dies Natalis" sakarā

Dārgie brāļi Priesterībā, 
tuvajos Vissvētās Jēzus Sirds svētkos, piektdien, 2009.gada 19. jūnijā, dienā, kas tradicionāli ir veltīta lūgšanai par klēra svēttapšanu, esmu iecerējis oficiāli izsludināt „Priesterības gadu", sakarā ar 150. gadadienu kopš Jānis Marija Vianejs, visu prāvestu svētais aizbildnis1,ir piedzimis debesīm. Šis gads, kura mērķis ir sekmēt visu priesteru iekšējo atjaunotni to spēcīgākas un pārliecinošākas evaņģēliskās liecības šodienas pasaulē, noslēgsies tajos pašos svētkos 2010. gadā. „Priesterība - tā ir Jēzus Sirds mīlestība", bieži teica svētais Arsas prāvests2. Šis aizkustinošais teiciens vispirms ļauj mums ar mīļumu un atzinību atcerēties, cik neizmērojama dāvana ir priesteri ne tikai Baznīcai, bet arī visai cilvēcei. Domāju par tiem priesteriem, kuri pazemīgi, dienu no dienas, piedāvā Kristum ticīgajiem un visai pasaulei Kristus vārdus un žestus, cenšoties tuvināties Viņam ar domām, gribu, jūtām un visu savu dzīvesveidu. Kā lai nepiemin viņu apustuliskās pūles, viņu nenogurdināmo un neredzamo kalpojumu viņu visaptverošo tuvākmīlestību? Un ko lai saka par daudzo priesteru drosmīgo uzticību, kuri, pat būdami grūtībās un nesaprasti, paliek uzticīgi savam aicinājumam: būt par „Kristus draugiem", Viņa īpašā veidā aicinātiem, izvēlētiem un sūtītiem? Lasīt tālāk