Date today: 29.03.2020  |  Name days: Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Vatikāna institūciju vēstījumi un vēstules

Instrukcija Ad resurgendum cum Christo par mirušo apbedīšanu un pīšļu saglabāšanu kremēšanas gadījumā

1. Lai augšāmceltos ar Kristu, ir jānomirst ar Kristu, ir nepieciešams „atstāt miesas mājokli un būt mājās pie Kunga” (2 Kor 5,8). Ar instrukciju Piam et constantem, kura tika izdota 1963. gada 5. jūnijā, Svētais Krēsls noteica, „uzticīgi saglabāt ieradumu apglabāt mirušo ticīgo miesas”, tomēr piebilstot, ka kremācija „pati par sevi nav pretrunā kristīgajai reliģijai”, un tiem, kuri ir izteikuši vēlēšanos tikt kremēti, turpmāk netiek liegti sakramenti un kristīgā apbedīšana ar noteikumu, ka šī izvēle netika pieņemta ar mērķi noliegt kristīgās dogmas vai lai apliecinātu naidu pret reliģiju un Katolisko Baznīcu.Vēlāk šīs disciplinārās izmaiņas tika iestrādātas Kanonisko likumu kodeksā (1983) un Austrumu Baznīcu likumu kodeksā (1990). Lasīt tālāk

 

Vēstījums 2010. gada Pasaules konsekrētās dzīves dienai

Būtiskajā balstīta dzīve

Dieva kalps Jānis Pāvils II apustuliskajā vēstulē "Novo millennio ineunte" pauda gandarījumu par to, ka savas kalpošanas laikā viņam bija iespēja pasludināt par svētajiem un svētīgajiem daudzus kristiešus, kuri kļuva svēti visparastākajos dzīves apstākļos. Viņš piebilda, ka "ir pienācis laiks no jauna visiem ar pārliecību piedāvāt šo kristieša ikdienas dzīves "augsto latiņu" " (n.31). Šai pašā garā Svētais tēvs Benedikts XVI visai Baznīcai piedāvā Priesterības gadu, kura laikā īpaši aicina atcerēties svētu priesteri - Arsas prāvestu. Viņš patiešām ikdienas dzīvi ir izdzīvojis neikdienišķā veidā. Uz viņa piemēru pirmām kārtām jāraugās priesteriem. Taču viņa svētuma izplatītā gaisma apgaismo visu kristiešu sirdis, bet jo īpaši, atver logu uz debesīm konsekrētajām dvēselēm. Šīs dvēseles aicinām lūgties pāvesta nodomos, kurus viņš piedāvā visiem šajā gadā. Lasīt tālāk

 

Vēstījums 2009. gada Pasaules konsekrētās dzīves dienai

Konsekrētajām personām, priesteriem, diakoniem un ticīgajiem lajiem

"Es dzīvoju, bet jau ne es, bet manī dzīvo Kristus. Un cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani mīlējis un atdevis sevi par mani." (Gal 2,20). Ar šiem vārdiem apustulis Pāvils mums apstiprina savu pilnīgo līdzību Jēzum. Tie visaugstākajā mērā pauž konsekrētās dzīves skaistumu un uz tiem gribam atsaukties nu jau par tradīciju kļuvušajā vēstījumā 13.Vispasaules konsekrētās dzīves dienā, kas tiek svinēta Kunga Prezentācijas svētkos. Šī diena visai Baznīcai piedāvā iespēju pateikties Dievam par konsekrēto personu dāvanu, un vienlaikus ir pamudinājums viņiem izdzīvot savu īpašo aicinājumu ar svētā Pāvila degsmi, ņemot viņu par savas dzīves paraugu un prototipu. Lasīt tālāk

 

Vēstījums 2008. gada Pasaules konsekrētās dzīves dienai

Konsekrētām un konsekrētiem, priesteriem, diakoniem un ticīgajiem lajiem 

"Viss, kas ir manī, pieder manam Mīļotajam, viņam es varu pateikties par visu. Nevajag domāt, ka mīlu citu, nedz arī vēlos patikt citiem, jo vienmēr piederu un piederēšu manam Mīļotajam, tāpat kā viņš man. Kas mani mīl, lai mīl arī viņu, jo es piederu tam, kam viņš vēlas, lai es piederētu." Šie vārdi, kas ņemti no Fr. Luis de León (1528-1591) Komentāra Dziesmu dziesmai, labi attēlo konsekrētas dzīves sirdi, tāpēc arī tos vēlamies vēlreiz piedāvāt 2. februārī, kad Kunga Prezentācijas svētnīcā svētkos, ikviena diecēze ir aicināta pateikties Dievam par konsekrēto personu dāvanu Baznīcā un pasaulē. Lasīt tālāk

 

Vēstule Pasaules lūgšanu dienā par priesteru svētumu

30. maijā - Jēzus Sirds svētkos - lūgšanu dienā par priesteru svētumu
Cienījamie un dārgie brāļi priesterībā!
Vissvētās Jēzus Sirds svētkos savā prātā un sirdī ar nepārejošas mīlestības skatienu uzlūkosim Kristu, vienīgo mūsu un visas pasaules Pestītāju! Pievērst skatienu Kristum nozīmē pievērst skatienu Vaigam, kuru ikviens cilvēks vairāk vai mazāk apzināti meklē kā vienīgo atbilstošo atbildi uz savām neapslāpējamām ilgām pēc laimes. Lasīt tālāk

 

Urbis et Orbis dekrēts

Speciālas atlaidas sakarā ar svētā apustuļa Pāvila dzimšanas 2000 gadu atceri
Gatavojoties svēto apustuļu Pētera un Pāvila svinībām, Svētais tēvs, pastorālo rūpju vadīts, ir nolēmis piešķirt ticīgajiem viņu svēttapšanai nepieciešamos garīgos dārgumus, lai viņi ar jo lielāku degsmi šai īpašajā laikā, kas saistās ar Tautu apustuļa dzimšanas 2000 gadu atceri, sākot ar, galvenokārt, svētā Pāvila godam veltīto svētku pirmajām Vesperēm varētu atjaunot un stiprināt pārdabiskās pestīšanas mērķus. Lasīt tālāk