Date today: 14.10.2019  |  Name days: Minna, Vilhelmīne

Svētie Raksti

Jāņa trešā vēstule


3 Jāņa 1 - 14 

1. Vecākais vismīļajam Gajam, ko es mīlu patiesībā.
2. Vismīļais, es lūdzu Dievu, lai tev visās lietās labi klātos un tu būtu vesels tā, kā tavai dvēselei jau labi klājas.
3. Es ļoti priecājos, kad atnāca brāļi un apliecināja tavu patiesību, ka tu jau staigā patiesībā.
4. Man nav lielāka prieka, ja dzirdu, ka mani bērni dzīvo patiesībā.
5. Vismīļais, visu, ko tu dari brāļiem, tu dari uzticīgi, tāpat arī svešiniekiem;
6. Tie devuši liecību par tavu mīlestību draudzes priekšā. Viņus tu, labi darīdams, novadīsi, kā tas cienīgi Dieva priekšā.
7. Jo Viņa vārda dēļ tie izgājuši, neņemdami neko no pagāniem.
8. Tātad mums pienākas tādus uzņemt, lai mēs kļūtu patiesības līdzstrādnieki.
9. Es varbūt būtu draudzei rakstījis, bet Diotrefs, kas mīl būt pirmais starp viņiem, mūs neuzņem.
10. Tāpēc, ja es nākšu, atgādināšu viņa darbus, kādus viņš dara, ļaunprātīgi mūs aprunādams; un ar to viņam vēl nepietiek: viņš pats neuzņem brāļus un aizliedz to darīt tiem, kas tos grib uzņemt, un izstumj tos no draudzes.
11. Vismīļais, neseko ļaunajam, bet labajam! Kas dara labu, tas no Dieva; kas dara ļaunu, Dieva neredz.
12. Dēmētrijam par labu liecinājuši visi, arī pati patiesība, bet arī mēs domājam liecību, un tu zini, ka mūsu liecība ir patiesa.
13. Man būtu daudz kas tev rakstāms, bet es negribu tev rakstīt ar tinti un spalvu.
14. Bet es ceru drīzumā tevi redzēt; un tad mēs runāsim no mutes mutē. Miers ar tevi! Draugi tevi sveicina. Sveicini draugus katru atsevišķi!

<<<