Date today: 08.04.2020  |  Name days: Valērija, Žubīte

Liturgical calendar (in Latvian)

ADVENTA LAIKS

     Adventa 1. svētdiena - Liturģiskā gada sākums

     8. decembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, obligātas svinības

ZIEMASSVĒTKU LAIKS

     25. decembris - JĒZUS KRISTUS DZIMŠANA, obligātas svinības 

     Svētās Ģimenes svētki

     1. janvāris - Vissvētākās Jaunavas Marijas - Dieva Mātes - svētki, obligātas svinības

     6. janvāris - Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena, obligātas svinības

     Jēzus Kristus kristīšana

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

     18.-25. janvāris - Lūgšanu oktāva par kristiešu vienotību

     25. janvāris - Sv. apustuļa Pāvila atgriešanās

     2. februāris - Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena

     22. februāris - Sv. apustuļa Pētera katedra

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

     Pelnu trešdiena - Lielā gavēņa sākums

     19. marts - Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības

     25. marts - Kunga pasludināšana

     Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena

     Lielā nedēļa

     Trīs svētās dienas (Lielajā Piektdienā - obligātas svinības)

LIELDIENU LAIKS

     JĒZUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS, obligātas svinības

     Jēzus Kristus Debeskāpšanas diena, obligātas svinības

VASARSVĒTKI (Svētā Gara nosūtīšana), obligātas svinības

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

     Vissvētākās Jaunavas Marijas - Baznīcas mātes - svētki

     Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Augstais un mūžīgais priesteris

     Svētās Trīsvienības svētki

     31. maijs - Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšanas svētki

     Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligātas svinības

     24. jūnijs - Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana

     Vissvētākās Jēzus Sirds svētki

     29. jūnijs - Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki, obligātas svinības

     Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena

     6. augusts - Kunga pārveidošanās svētki

     14. augusts - Sv. Meinarda - Latvijas apustuļa - svētki

     15. augusts - Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, obligātas svinības

     8. septembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana

     14. septembris - Svētā Krusta pagodināšanas svētki

     1. novembris - Visu svēto diena, obligātas svinības

     2. novembris - Visu ticīgo mirušo piemiņas diena

     9. novembris - Laterāna bazilikas iesvētīšanas gadadiena

     Kristus Karaļa svētki

Obligāti svinamas dienas, kad jāpiedalās Svētajā Misē, ir arī visas gada svētdienas.

Svēto svētku un piemiņas dienas minētas pie svēto aprakstiem sadaļā BAZNĪCAS SVĒTIE.