Date today: 20.02.2020  |  Name days: Smuidra, Vitauts, Smuidris

News

Aglonas Ziediņa – māsas Marijas Stefanas – simtgades svinības

22.August, 2019, 11:32

20. augustā Nīcgales draudze svinēja savas novadnieces Nabadzīgā Bērna Jēzus kongregācijas māsas Marijas Stefanas 100. dzimšanas dienu. Svētkos piedalījās arī kaimiņu draudžu pārstāvji, priesteri un klostermāsas.

Māsa Marija Stefana, (Sofija Lazdāne) piedzima 1919. gada 20. augustā Nīcgales draudzes Rasnačos. Ieguva skolotājas izglītību. 1942. gadā viņa iestājās Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregācijā un pēc noviciāta jau kā klostermāsa turpināja pedagoģes darbu. 1954. gada 15. augustā 35 gadu vecumā viņa mira no tuberkulozes.

Pēc priekšniecības aicinājuma māsa uzrakstīja nelielus autobiogrāfiskus darbus „Dzīves dziesma“ un „Sirds noslēpums“. Jaunās klostermāsas garīgās dzīves dziļums atstāja spēcīgu iespaidu uz tiem, kas viņu pazina, un saviļņoja grāmatu lasītājus. Arhibīskaps A. Springovičs viņu nosauca par Latvijas mazo svēto Terēzīti. Ne velti tieši Terēze no Lizjē bija tā svētā, ar kuru māsa Marija Stefana visvairāk juta gara radniecību.

Svētuma slavā mirušās klostermāsas 100. dzimšanas dienas svinības bija sen lolota skolotājas Sanitas Jaunošānes un Nīcgales draudzes ideja. Tā bija vēlēšanās pieminēt mūsu tautas ticības liecinieci, „savējo svēto“, kas gan nav kanonizēta oficiāli, bet tāda ir tautas sirdī.

Svētku diena sākās ar draudzes atjaunotā māsas dzimtās mājas piemiņas krusta iesvētīšanu Rasnaču sādžā. Piemiņas brīdī skanēja fragmenti no mazās Sofijas bērnības atmiņām, dziedāja Kalupes draudzes koris. Tālāk svētki notika Nīcgales baznīcā. Kā rakstīts autobiogrāfijā, dodamās uz klosteri, jaunā skolotāja Sofija gribējusi dāsni izrotāt dzimto baznīcu ar rozēm un lilijām. Diemžēl tuvējās pilsētas dārzniecībā ziedu todien nebija. Neļaudamās sarūgtinājumam, viņa sacīja savai mātei tagad jau daudziem zināmos vārdus: „Tad es pati būšu puķe.“ Lai piepildītos māsas ilgas, viņas 100. dzimšanas dienā baznīcu rotāja lieli rožu un liliju pušķi. Svinīgo dievkalpojumu vadīja draudzes prāvests Andžejs Lapinskis, kā arī priesteri Antons Aglonietis un Rodions Doļa. Pēc Svētās Mises dziesmas ar māsas Marijas Stefanas vārdiem izpildīja Nīcgales draudzes koris.

Svētki turpinājās draudzes mājā, kur notika viesmīlīga agape. Tās laikā skolotāja S. Jaunošāne rādīja māsas dzīves stāsta prezentāciju, Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas Veneranda un Klāra dalījās savas kongregācijas atmiņās, tika demonstrēta Latvijas kultūras akadēmijas studentu Z. Frolovas un P. Sudokova filma – kursa darbs par māsu Mariju Stefanu „Sofija“.

Svētkus noslēdza kopīgi dziedāta māsas Marijas Stefanas mīļākā dziesma „Magnificat“. „Ja vēlēsieties kaut ko izlūgt no manis, kad būšu Debesīs, dziediet Magnificat“, neilgi pirms savas nāves rakstīja māsa Marija Stefana.

13. augusta Svētajā Misē Aglonā kardināls Jānis Pujats homīlijā aicināja atcerēties un augstu vērtēt mūsu zemes svētos – mocekļus un ticības apliecinātājus. Māsa Marija Stefana ir viena no viņiem. Lai atceramies un godā ceļam „savējos svētos“, kas salikuši Dieva priekšā savu dzīves upuri par mūsu zemi un tautu.

Māsa Emanuēla SJE