Date today: 13.11.2019  |  Name days: Jevgēņija, Jevgēņijs, Eižens

News

The Catholic press in the Latvian National Library can now be read without pre-ordering

17.August, 2018, 10:54

Jau līdz šim Latvijas Nacionālās bibliotēkas Periodikas lasītavas krājumā bija vairāki kristīgie izdevumi, kurus varēja saņemt lasīšanai lasītavā, bet turpmāk tie būs pieejami arī Periodikas lasītavas brīvpieejas plauktos. Tas nozīmē, ka pēdējo divu gadu laikā izdotos kristīgo laikrakstu un pēdējo triju gadu laikā izdotos kristīgo žurnālu eksemplārus iepriekš nebūs jāpasūta. Tos varēs brīvi paņemt lasīšanai uz vietas.

Šī gada jūnijā četru Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji, tostarp Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, lūdza bibliotēkas vadību izskatīt iespēju izvietot vairāku kristīgo izdevumu eksemplārus brīvai pieejai Periodikas lasītavā. Nacionālās bibliotēkas vadība atbildes vēstulē norādīja, ka turpmāk Periodikas lasītavas brīvpieejas plauktā no katoļu izdevumiem varēs atrast un lasīt žurnālu “Katoļu Baznīcas Vēstnesis”, kā arī izdevumu “Mieram Tuvu”. Gadagrāmata “Katoļu Kalendārs” atrodas Letonikas un Baltijas centra lasītavās, kā arī Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavas brīvpieejas plauktos.

Pagaidām bibliotēka nesaņem izdevumu “Mīliet Viens Otru”, tāpēc tas lasītājiem nav pieejams, bet, ja tiks nodrošināts, arī būs pieejams Periodikas lasītavas brīvpieejas plauktos. Savukārt saņemot akadēmiskā žurnāla “Terra Mariana” papildeksemplāru, bibliotēka varētu nodrošināt tā pieejamību arī Sociālo un humanitāro zinātņu lasītavā, kur glabājas reliģiska satura zinātniskā literatūra.

LRKB IC, foto: Anete Krūmiņa, www.lnb.lv