Date today: 24.02.2019  |  Name days: Diāna, Dina, Dins

Marian Fathers held General Chapter in Rome

10.February, 2017, 16:55

Priesteru mariāņu kongregācijas centrālajā mājā Romā sākās ģenerālais kapituls, kura mērķis ir atskaitīties par to, kas ir paveikts pēdējo sešu gadu laikā, ievēlēt jauno ģenerālpriekšnieku un viņa padomi, kā arī apspriest Mariāņu kongregācijas aktuālos jautājumus.

Kapituls sākās 6. februārī ar sakopotības dienu. Tajā piedalās 28 mariāņi no visas pasaules: ģenerālpriekšnieks pr. A. Pakula MIC un viņa padome, iepriekšējie ģenerālpriekšnieki, provinciālpriekšnieki, kā arī ievēlētie delegāti no visām provincēm un vikariātiem. Viņu vidū ir arī viens pārstāvis no Latvijas.

7. februārī sākās atskaišu sesijas, kuru laikā tika prezentēts un apspriests kongregācijas aktuālais stāvoklis. Pēc tam notiks jaunā ģenerālpriekšnieka un padomes ievēlēšana, bet pēdējais kapitula punkts ir Konstitūciju revidēšana un nepieciešamo izmaiņu ievešana saskaņā ar mūsdienu prasībām un laika zīmēm. Kapitula noslēgums ir paredzēts š.g. 25. februārī.

Mariāņi visā pasaulē ir vienoti lūgšanā par šo svarīgo notikumu kongregācijas dzīvē.

Dmitrijs Artjomovs MIC