Date today: 03.04.2020  |  Name days: Daiva, Daivis, Daira, Dairis

Aglonas Dievmātes brīnums

8.October, 2014, 08:20

Ar dziļi pārņemtām domām par Aglonas Dievmāti 18. septembrī ap 50 priesteru no visas Latvijas kopā ar Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapu V. E. Jāni Buli un dievlūdzēju pārpildīto Daugavpils Sv. Pētera ķēdēs baznīcu varēja nemaldīgi apgalvot, ka dekāna emerita Aleksandra Madelāna 65 gadu priesterības jubileja bija Dievmātes svētīta.

Jubilejas dievkalpojumā piedalījās pats jubilārs. Kad bīskaps vadīja Euharistijas dievkalpojumu, jubilārs kavējās atmiņās, cik tūkstošiem dievlūdzēju nokristīts un salaulāts, Dieva mierā aizvadīts, cik neskaitāmi daudz stundu aizvadīts biktskrēslā, cik daudz Svētā Mises celebrētas šajos gados...

Dekāns Aleksandrs Madelāns šodien sirsnīgi pateicas Aglonas Dievmātei, ka viņam bija laime piedzimt un augt kristīgā ģimenē Aglonas pagasta Skuju sādžā. Viņš atceras savu bijušo skolotāju, tautas rakstnieci Neaizmērstuli (Rozāliju Tabini), kura, redzot zēna dziļo dievbijību, varēja viņam droši teikt: „Tu būs priesteris.”

Smagi bija Otrā pasaules kara gadi, kad A. Madelāns kara ugunīs guva smagu otrās pakāpes ievainojumu, bet aicinājums uz Priesterību nebija zudis. Sekoja studijas Rīgas Garīgajā seminārā un 1949. gada 18. septembrī viņu bīskaps Pēteris Strods Sv. Jēkaba katedrālē ordinēja par priesteri.

Tad uzcītīgi kalpojumi Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē, Sv. Alberta baznīcā, Grīvas, Zemgales, Demenes, Krāslavas, Arendoles draudzēs. No 1980. gada 6. novembra pēc dekāna Aloiza Vizuļa nāves A. Madelāns saņēma nozīmējumu dvēseļu aprūpes darbā Daugavpils Sv. Pētera ķēdēs baznīcā, tātad jau 35 gadus dekāns Daugavpilī – otrā lielākajā pilsētā Latvijā.

Jubilārs nekad nav pārstājis lūgties un arī savā jubilejā atgādināja: „Ja Jaunava Marija piekrita kļūt par Dieva Māti, cik gan viņa ir lielāka Māte mums, Dieva bērniem. Es zinu un ticu, ka neviena lūgšana nav aizslīdējusi garām Aglonas Dievmātes sirdij.”

Novērtējot devumu kalpošanā Dievam un par sabiedriskajiem nopelniem dekāns ir saņēmis pāvesta Benedikta XVI apsveikumu, Polijas Zelta nopelnu krustu ar Polijas prezidenta Kvašņevska apliecinājumu, Triju Zvaigžņu ordeni, ko pasniedza Latvijas prezidents Valdis Zatlers. Dekānam ir militārie apbalvojumi, pašvaldības goda zīmes, piešķirts Daugavpils goda pilsoņa nosaukums.

Pēc svinīgā dievkalpojuma, kuru kuplināja draudzes apvienotais koris, sekoja gara apsveicēju rinda. Apsveicēju vidū bija LELB Daugavpils bīskaps Einārs Alpe, ārzemju diplomāti. Tika nodots apsveikums no pareizticīgo Metropolīta Aleksandra. Sevišķs apsveikums bija kādreizējo altārpiekalpotāju, tagad astoņu jauno priesteru pasniegtie krāšņie ziedi un novēlējumi, kā arī pateicība par viņu sagatavošanu Priesterības sakramentam.

Pateicībā dekāns emerits A. Madelāns atkal aicināja visus pateikties Aglonas Dievmātei par saņemtajām žēlastībām, un sevišķi jaunos priesterus aicināja lūgt un sirsnīgi godināt Aglonas Dievmāti, kas ir mūsu Māras Zemes Karaliene.

Lai Aglonas Dievmāte svētī arī mūsu jubilāru viņa turpmākajās mūža dienās!

Priesteris Alberts Budže, foto: www.radieceze.lv