Date today: 21.01.2020  |  Name days: Agne, Agnese, Agnija

Rēzeknē atklāts un iesvētīts kardināla Juliana Vaivoda piemineklis

6.October, 2014, 20:28

1. oktobrī Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē notika Latvijas Romas katoļu Baznīcas pirmā kardināla Juliana Vaivoda piemiņas dievkalpojums, uz kuru pulcējās daudzi priesteri, plašs ticīgo loks, valdības pārstāvji, deputāti, Rēzeknes un Preiļu pašvaldības vadītāji, pieminekļa tēlniece Svetlana Marčenko un atbalstītāji Andris Kozuls un Vasilijs Smuļs, kā arī Rēzeknes Katoļu vidusskolas saime.

Svētās Mises laikā V. E. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis pārdomāja kardināla Vaivoda dzīvi un lielo mīlestību un paļāvību uz Dievmāti, kā arī atgādināja vēsturisku notikumu - 1965. gadā Jēzus Sirds svētkos  kardināls Vaivods vizitēja Rēzeknes Jēzus Sirds draudzē un iestiprināja 7000 ticīgos.

Pēc Svētās Mises Rēzeknes Katoļu vidusskolas dārzā tika atklāts un iesvētīts kardināla Juliana Vaivoda piemineklis - krūšutēls, jo 1920. gadā kardināls kā kapelāns un ticības mācības skolotājs darbojās šajā skolā, kas toreiz tika dēvēta par Rēzeknes ģimnāziju.

www.radieceze.lv