Date today: 21.01.2020  |  Name days: Agne, Agnese, Agnija

Rīgas ukraiņu grieķu-katoļiem pirmo reizi Adventa rekolekcijas dzimtajā valodā

12.December, 2014, 08:30

No 4. līdz 7. decembrim Ukrainas Grieķu-katoļu Baznīcas Rīgas draudzē pēc tās pr. Romāna Sapužaka iniciatīvas pirmo reizi tika rīkotas draudzes rekolekcijas. To tēma bija “Svētās Ģimenes piemērs mūsdienu kristiešiem”. Šajā nolūkā Rīgā no Sv. Klementa klostera Ļvivā, kas ir galvenais redemptoristu brāļu klosteris Ukrainā, ieradās pr. Mikola Bičoks.

Rekolekcijas, kas draudzes locekļos atjaunoja un atdzīvināja ticības pieredzi pirms Kristus piedzimšanas svētkiem, sākās ar pr. Mikolas pārdomām par to, kā īpaši izdzīvot tikšanos ar Kristu. Šādas tikšanās mērķis ir, lai mēs pēc tās mainītu savu dzīvi. Līdzīgi, kā to izdarīja, piemēram, grēcinieks Zahejs, kas pēc liktenīgās tikšanās ar Jēzu atbildēja ar konkrētu rīcību.

Redemptoristu tēvs Mikola Bičoks apcerēja svētā Jāzepa kā labā tēva, īpaši bērnu audzināšanā, piemēru. Viņš ir tāds tēvs, kas nestāv malā, bet tieši piedalās ģimenes dzīvē, piemēram, māca bērniem lūgties, kas mūsdienu pasaulē jau ir retums. Viņš ir tēvs, kas sargā sievu un bērnus no pasaules briesmām.

Rekolekcijas turpinājās ar pārdomām par Vissvētās Jaunavas Marijas personību. Izglītojoša un interesanta bija tēva Mikolas liecība par Nemitīgās palīdzības Dievmāti, kuras ikona atrodas mūsu kapelā Vecrīgā nu jau 127 gadus un tika atvesta no Romas. Tieši redemptoristu ordenis īsteno pāvesta Pija IX 1865. gadā noteikto misiju popularizēt šo ikonu pasaulē. “No šīs ikonas Dievmāte raugās tieši uz mums un ir gatava uzklausīt mūsu lūgumus. Viņa ir arī gatava pasniegt mums savu roku, līdzīgi kā sniedz to savam Dēlam Jēzum. Ikona ir Vissvētās Dievmātes Labās Mātes attēls,” stāstīja redemptoristu tēvs.

Aktuālie un draudzes locekļiem tuvie piemēri, kas ilustrēja rekolekciju galveno tēmu, ļāva vieglāk uztvert to, kas kristiešu dvēselei ir tik noderīgs.

Rekolekciju vadītājs aicināja klātesošos gatavoties Kristus Piedzimšanas svētkiem kā prieka pilniem svētkiem, jo tajos katra kristiešu ģimene sveic mūsu Pestītāju. Turklāt Jēzu Kristu, svēto Jāzepu un Jaunavu Mariju, kas kopā veido Svēto Ģimeni, ir vērts uzlūkot kā augstāko autoritāti savā ģimenes dzīvē.

Draudzes locekļiem katru dienu bija arī iespēja saņemt Gandarīšanas un Vissvētāko sakramentu.

Latvijas ukraiņu grieķu-katoļi pateicas tēvam Mikolam Bičokam par novadītajām Adventa rekolekcijām, kā arī tēvam Romānam Sapužakam par to organizēšanu.

Draudzes loceklis Volodimirs Ivanickis