Date today: 21.01.2020  |  Name days: Agne, Agnese, Agnija

Svētā Franciska garīgie bērni piemin viņa piedzimšanu debesīm

4.October, 2014, 20:23

Pieminot svētā Franciska svētīgo nāvi un piedzimšanu debesīm 1226. gada 3. oktobra vakarā, Olaines katoļu baznīcā kapucīnu tēvs Boguslavs jau pirms vairākiem gadiem ir iesācis skaistu tradīciju - kopā ar māsām kalponēm draudzē tiek svinēta īpaša vigīlijas liturģija - "Transitus". Arī šogad 3. oktobra vakarā māsas kalpones steidzās uz Olaini, lai būtu kopā ar draudzi un tēviem kapucīniem skaistajā liturģijā.

Māsa Inese Ieva stāsta, ka liturģija iesākās ar Franciska slavas dziesmu Radītājam "Labais, Visaugstais, Varenais Dievs! Vienīgi Tevi pienākas mīlēt! Vienīgi Tevi cildināt un slavēt! Cilvēks nav cienīgs saukt Tevi vārdā!” Asīzes Franciska svētīgās nāves aprakstu, ko uzrakstījis brālis Tomass no Čelano, priekšā nolasīja māsa Maija. Pie svētā Franciska ikonas tikai aizdedzinātas sveces. “Ak, svētais Francisk... Ar dziļu aizkustinājumu pieminam to vakaru, kad tu pilnīgi mierīgs un rāms, neskatoties uz smagajām kaitēm, sagaidīji māsu nāvi – debesu vārtu sardzi un ar prieku devies uz mūžīgo tēviju.”

Vakars kopā ar tēviem kapucīniem bijis vienkāršībā skaists. „Olaines baznīciņa ir nabadzīga (franciskāņiem nav zvana). Līdz ar to pl. 18, kad vajadzēja zvanīt baznīcu torņos, draudze adorēja Jēzu Vissvētakajā Sakramentā... "Klauvējiet, un jums tiks atvērts..." - ja nav zvana,” stāstījumā atstājot daudzpunktus, saka m. Inese un piebilst: „Lūdzāmies arī par mieru pasaulē un Saeimas vēlēšanām - lai tiek izraudzīti cilvēki, kas "nes mieru". Īpaši, ka tieši Francisks ir rītdienas (4. oktobra) lielo notikumu aizbildnis.”

Kur ir naids, liec man viest Mīlestību,
kur aizvainojums, tur – Piedošanu,
kur nesaderība, tur – Saskaņu,
kur šaubas, tur – Ticību. /sv. Francisks/

LRKB IC, foto: tēvs Jans Karčevskis OFMCap