Date today: 20.02.2020  |  Name days: Smuidra, Vitauts, Smuidris

Augstāko likumu aizstāvot

5.June, 2007, 07:48

Pirms neilga laika „Tradīciju, ģimenes un īpašuma aizstāvības biedrība Amerikā” izdeva grāmatu „Augstāko Likumu aizstāvot”, kurā ir izskaidrota homoseksuālisma būtība un tas, kāpēc Baznīca aizstāv ģimenes. Tagad grāmata ir pārtulkota latviešu valodā. To izdot Latvijā palīdzēja priestera Pjotra Skargas vārdā nosauktā Kristīgās kultūras biedrība Krakovā. Uz sarunu esmu aicinājis grāmatas tulkotāju Martu Janci. Pastāstiet, lūdzu, kā Jūs iesaistījāties šīs grāmatas tulkošanā?

Patiesībā, es tiku uzaicināta tulkot šo grāmatu. Uzaicinājumam es piekritu, jo esmu praktizējoša katole un domāju, ka tas ir mans pienākums. Droši vien būtu piekritis arī jebkurš cits tulkotājs no mūsu Baznīcas. Nebija jautājuma, darīt to vai nedarīt? Bija, varbūt citi jautājumi, es nebiju saistīta ar homoseksuālisma sfēru, tādēļ es jutos nedaudz nedroša. Lai šo nedrošību pārvarētu, es izlasīju vienu citu grāmatu par homoseksuālismu, līdz ar to psiholoģiski sagatavojos arī šim darbam. Darbs tika veikts un es domāju, ka rezultāts nav no tiem sliktākajiem. Protams, to vērtēs lasītāji.

Kāds ir Jūsu pašas vērtējums?

Tā, kā es daudz strādāju, pārskatīdama, ko esmu uzrakstījusi, daudz strādāju arī ar internetu, nemaz nerunājot par sev sākumā nezināmu jēdzienu meklēšanu vārdnīcās, domāju, ka rezultāts nav slikts, un esmu dzirdējusi no cilvēkiem, kuri ir paguvuši šo, to izlasīt, ka viņi ir līdzīgās domās. Protams, varbūt atradīsies cilvēki, kam kaut kas nepatiks, kas zinās kaut ko vairāk par mani un kaut ko labos.
Jums arī ir nācies vērot to, kas notiek šajā homoseksuālisma jautājumā, skandālus, strīdus, Baznīcas izteikto viedokli. Beidzot tas viss ir skaidrots konkrētā grāmatā, kur ir izteikts gan Baznīcas viedoklis, gan arī laicīgo zinātnieku viedoklis, piemēram, tas, ka no homoseksuālām tieksmēm ir iespējams atbrīvoties un tas, ka nepastāv tāds iedzimts homoseksuālisma gēns, kā mums reizēm mēģina ieskaidrot. Kā Jūs domājiet, varbūt vajadzētu kaut ko līdzīgu turpināt un arī šo grāmatu izdot lielākās tirāžās, lai plašāka sabiedrība ar to iepazīstas un, lai neizplatītos dažādi mīti, kas neatbilst patiesībai?

Par to mēs jau esam domājuši. Šis, pirmais izdevums tiek izdots 2000 eksemplāros, bet tad, kad tas tiks izplatīts un būs iepazinušies cilvēki, kuriem mēs piedāvājām pirmajiem, noteikti tiks izdots arī otrs izdevums, ja būs vajadzība, kaut vai trešais. Es domāju, ka šajā jautājumā mums palīdzēs tā pati Pjotra Skargas Kristīgās kultūras biedrība. Šādas sarunas jau ir ievirzītas un mēs pie tā strādāsim.

Paldies par sarunu! Atliek tikai novēlēt, lai Baznīcas viedoklis izietu arī plašākā sabiedrībā un lai cilvēki nedomātu, ka tas ir tikai Baznīcas viedoklis un saprastu, ka šī problēma skar visu sabiedrību.
Līdz šim pie mums homoseksuālisma jautājums ir ticis mākslīgi izprovocēts. Šī grāmata var kļūt par pirmo, nopietnāko pie mums, Latvijā sperto soli centienos skaidrot homoseksuālisma būtību un tā radītās problēmas. Varbūt šoreiz Baznīcai izdosies ņemt iniciatīvu savās rokās, jo līdz šim, bieži vien skaļākie no tiem, kas uzdevušies par pamatvērtību aizstāvjiem un Baznīcas sabiedrotajiem, ar savu destruktīvo darbošanos homoseksuāļu pozīcijas ir tikai stiprinājuši. Atcerēsimies kaut vai bēdīgi slavenā Aivara Gardas rosīšanos. Lai Dievs dod mums gudrību izvairīties no dažādām provokatoru rīkotām akcijām! Lai Dievs dod mums spēku turpināt sabiedrības izglītošanas un ģimenisko pamatvērtību aizsargāšanas darbu!
Liels paldies par Jūsu ieguldīto darbu grāmatas tapšanā!

Aigars Brikmanis, Vatikāna radio, Rīga.