Date today: 29.02.2020  |  Name days: 

Saruna ar bibliotekāri Helēnu Žigo

8.May, 2007, 13:33

Kopš 1991. gada janvāra Helēnas Žigo dzīve ir cieši saistīta ar Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles draudzes bibliotēku. Helēnu esmu aicinājis uz sarunu. Pastāstiet, lūdzu, kā jūs iesaistījāties bibliotēkas darbā un arī, mazliet par pašu bibliotēku!
Vispirms jau bija iesaistīšanās Sv. Jēkaba katedrāles draudzes dzīvē. Vedot divus savus dēlus uz Svētdienas skolu es kļuvu aktīva šīs draudzes locekle. Dēli bija ministranti. Svētdienās apmeklējām baznīcu. Atjaunojās katoļu biedrība „Adveniat”. Draudzes ietvaros tika dibināta Sv. Jēkaba katedrāles bibliotēka un tā, kā mana pamatprofesija ir saistīta ar bibliotēkas darbu, tas notika gluži vienkārši – kļuvu par bibliotekāri.

Jums ir daudzas grāmatas, dažādās valodās. Kā tās nonāk jūsu bibliotēkas īpašumā. Vai tās tiek ziedotas, vai varbūt, jūs tās iepērkat?

Šī bibliotēka ir gan trimdas latviešu ziedojums, gan arī, kā dāvinājums. Pats mūsu draudzes prāvests, tēvs Antons Smelters, ir dāvinājis savu bibliotēku un daudzi trimdas priesteri, trimdas latvieši ir dāvinājuši gan garīga satura, gan arī daiļliteratūru. Arī šobrīd dāvināšanas kustība turpinās. Nāk lasītāji un saka, ka viņiem mājās ir daudz grāmatu, kuras viņi var atnest, uzdāvināt. Gadās, ka kāds cilvēks aiziet mūžībā. Māsa atnesa grāmatas, jo brālis ir aizgājis mūžībā. Visu laiku ir aktīvs process. Bibliotēkā grāmatām arī ir jākalpo jo, ja grāmatas bibliotēkā stāv nekustīgi, tā nav īsti laba bibliotēka. Grāmatām jāiet pie tiem cilvēkiem, kuriem tās visvairāk ir vajadzīgas. Bibliotēkas pienākums ir atrast šo tiltiņu starp grāmatu un lasītāju, īstā vietā, īsto grāmatu, jo gadās, ka grāmata ir spēcīgāka par zālēm.

Vai mūsdienu informācijas tehnoloģiju laikā, kad daudzi cilvēki laiku pavada vairāk pie televizoriem un datoriem, jums ir lasītāju apmeklējums?

Jā, var sacīt, ka bibliotēka atrodas labā vietā, jo šeit ir centrs un draudzes locekļi ir īpaši aktīvi svētdienās, jo tad var apmeklēt Bībeles stundas, Svētdienas skolu. Arī grāmatu apmaiņas process visaktīvāk notiek svētdienās. Vēl esmu šeit divas reizes nedēļā – otrdienu rītos, kas draudzei ir parocīgi, jo var atnākt no rīta un ceturtdienu vakaros, kad Jēkaba katedrālē ir jauniešu dievkalpojumi. Tad vairāk var atnākt jaunieši un ir labi, ka šīs lietas var apvienot, jo grāmata, varbūt palīdz atbildēt uz daudziem jautājumiem, jo priesteris ne vienmēr ir tik brīvs runāt un risināt visas problēmas. Bieži vien saruna, šo grāmatu izsniedzot vai nododot, arī palīdz izvēlēties pareizo ceļu.

Varbūt dažiem cilvēkiem ir kāda laba grāmata mājās un viņi grib padalīties ar pārējiem. Vai jūs pieņemtu, ja kāds vēlētos ziedot?

Jā, protams, tikai te ir arī ierobežojumi, jo tagad daudzi vēlas atbrīvoties no savām mājas bibliotēkām. Visu šobrīd nespējam paņemt, tāpēc priekšroka ir garīga satura grāmatām. Tās grāmatas, kuras man dāvina un es redzu, ka tās man jau ir, es dodu Marijas leģionam, jo Marijas leģiona māsas un brāļi tās nes uz slimnīcām, uz pansionātiem. Tātad, šīs grāmatas atkal aiziet tur, kur tās ir vajadzīgas.
Paldies par sarunu! Lai jūsu bibliotēka tuvina cilvēkus Dievam!

Aigars Brikmanis,

Vatikāna radio, Rīga.