Date today: 29.02.2020  |  Name days: 

Tezē atmiņu, meditāciju un dziedājumu vakars Jaunmoku pilī

8.May, 2007, 12:16

Dievs no mums prasa un vienlaikus piedāvā, lai mēs vienkārši pieņemtu Viņa bezgalīgo žēlsirdību’/Tēvs Rožē/

  Šī brīža Latvijas ļoti plašajā Francijas pavasara pasākumu piedāvājumā ne visai pilnīgi iezīmējas Francijas devums Eiropas un arī visas pasaules garīgajā pieredzē. Ļoti krāšņš un bagātīgs ir tās ieguldījums Eiropas kristīgās identitātes kopšanā, gan vēsturiski cauri gadsimtiem, bet jo īpaši 20.gadsimtā un patlaban. Latvijas kristieši, un jo īpaši jaunieši, gandrīz divus gadu desmitus ir guvuši garīgu valgmi un atjaunotni svētceļojumos Francijas Tezē ciematā, tēva Rožē Šica organizētajās ikgadējās pasaules jauniešu tikšanās reizēs.

Tezē pasākumi ir kļuvuši par īpašu atpazīstamības zīmi Eiropas garīgajai atjaunotnei. Latvijā šobrīd tik daudz lieto Tezē kopienas dziesmas, lūgšanas, garīgo pasākumu organizācijas principus.
Savā 19.maija ikgadējā muzeja nakts pasākumā Jaunmoku pils muzejs vēlas dāvāt iespēju tiem Latvijas cilvēkiem, kas ko īpašu guvuši saskarsmē ar Tezē kopienu, savstarpēji dalīties iegūtajās garīgajās bagātībās. Būs pieejama fotoizstāde par Tezē ciematu, video filmas par Tezē kopienu un tēvu Rožē. Garīgā agape notiks Tezē kustībai raksturīgo dziesmu un meditāciju atmosfērā. Aicinām jūs ņemt līdzi savu stāstu par saskarsmi ar Tezē kopienu, labo gribu un kaut ko mazliet arī agapes kopmielastam. Ceram, ka mums (kopā ar Jums !) izdosies pasākumu izveidot patiesā Tezē un pirmkristiešu garā. Ceram, ka šai vakarā mēs iegūsim auglīgu informāciju arī par citām garīgajām aktivitātēm un centiem mūsdienu Francijā. Franciju ir ļoti bagāta, jo īpaši  un arī savā garīgajā pieredzē!

Esam atvērti arī Jūsu idejām, ieteikumiem, priekšlikumiem – asablovskis@inbox.lv, tel.26060942.

Arnis Šablovskis
Katoļu Baznīcas Vēstnesis