Date today: 28.01.2020  |  Name days: Spodris, Kārlis

Panama WJD pilgrim prayer

26.April, 2018, 12:36

Gatavojoties Pasaules Jauniešu dienām (PJD) Panamā, organizatoru komanda piedāvā visas pasaules jauniešiem šim notikumam gatavoties arī garīgi, tādēļ, kā pirms katrām PJD, ir izveidota svētceļnieku lūgšana, kura koncentrējas uz Panamas PJD moto: "Lūk, es esmu Kunga kalpone. Lai man notiek pēc tava vārda." (Lk 1, 38)

Arī V.E. Zbigņevs Stankevičs Lielās ceturtdienas Hrizmas svētīšanas Svētajā Misē, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka “Pasaules Jauniešu dienas ir garīgs pasākums, tādēļ tas prasa garīgu gatavošanos, svarīgi ir lūgties par augļiem, jo augļus saņem visa Baznīca”. Tāpat viņš uzsvēra, ka PJD  “ir viens no instrumentiem, kā iedzīvināt ticību, jo Dievs īpašā veidā pieskaras jauniešu sirdīm caur šo pasākumu un viņus stiprina”.

Šajā sagatavošanās posmā lūgšanā iekļausim ne tikai jauniešus, kuri gatavojas doties uz Panamu, organizatorus un tos, kuri viņus uzņems, bet ikvienu jaunieti un tos, kuri PJD svinībām pievienosies, esot savās valstīs, vienojoties kopīgā lūgšanā.

Panamas PJD svētceļnieku lūgšana

Žēlsirdīgais Tēvs, Tu aicini mūs dzīvot mūsu dzīves kā glābšanas ceļus. Palīdzi mums atcerēties pagātni ar pateicību, pieņemt tagadni ar drosmi un ar cerību veidot nākotni.

Kungs Jēzu, mūsu Draugs un Brāli, paldies, ka uzlūko mūs mīlestībā. Ļauj mums ieklausīties Tavā balsī, kad tā ar Svētā Gara spēku un gaismu atbalsojas katra sirdī.

Dod mums žēlastību būt Baznīcai, kas uz priekšu dodas ar dinamisku ticību un jaunības seju, lai nodotu tālāk Evaņģēlija prieku. Ļauj mums palīdzēt veidot tādu sabiedrību, pēc kādas ilgojamies un kur piedzīvot taisnību un sadraudzību.

Mēs lūdzam par pāvestu un bīskapiem, par jauniešiem, par visiem, kas piedalīsies Pasaules Jauniešu dienās Panamā, un tiem, kas gatavojas viņus uzņemt.

Antigas Dievmāte, Panamas aizbildne, palīdzi mums lūgties un dzīvot ar tādu pašu atvērtību, kādā dzīvoji Tu: “Es esmu Kunga kalpone. Lai man notiek pēc Tava vārda.” (Lk 1, 38)

Amen!