Šodienas datums: 05.04.2020  |  Vārda dienas: Vidaga, Aivija, Vija

Breviārs

Trešdiena. Kompletorijs

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            GRĒKU NOŽĒLA

            Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas,
            ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un
            nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina.
            Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un
            svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu. 

            V. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis
            mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
            R. Amen.

            HIMNA

            Diena beigusies, dziest gaisma,
            Dievs, Tev pateicību sakām,
            un šīs mūsu dienas gaitas
            Tev kā upuri mēs veltām.

            Rīts nav tālu, drīz tas ausīs,
            tāpēc dāvā šonakt miegu:
            sapņos ilgoties pēc Tevis,
            ticot tam, ka esi blakus.

            Tavas žēlastības gaisma
            kliedēs katru tumsas varu,
            remdēs kaislības, dos spēku
            dzīvi veltīt Tev par godu.

            Dod mums svētību ik dienas,
            Tu, kas vienībā ar Dēlu,
            vienībā ar Svēto Garu
            valdi visos mūžu mūžos. Amen.

            PSALMODIJS

            1. ant. Dievs, esi mans aizstāvis un patvērums!
            (Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

            Psalms 31 (30), 2–6
            2 Uz Tevi, Kungs, es ceru. Nemūžam lai es netieku
            apkaunots!*
            Savā taisnībā atbrīvo mani!

            3 Pievērs man savu ausi,*
            steidz mani izglābt!

            Esi man par aizsardzības klinti un cietoksni,*
            lai Tu atpestītu mani.

            4 Jo Tu esi mans stiprums un mans patvērums,*
            sava vārda dēļ Tu vadīsi un ganīsi mani.

            5 Tu mani izvedīsi no slazda, kas man slepus izlikts,*
            jo Tu esi mans stiprums.

            6 Tavās rokās es atdodu savu garu;*
            Tu atpestīsi mani, Kungs, uzticīgais Dievs.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen.

            Ant. Dievs, esi mans aizstāvis un patvērums!
            (Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

            2. ant. No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu.
            (Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

            Psalms 130 (129)
            1 No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu:*
            2 Kungs, uzklausi manu balsi!

            Lai Tava auss dzird manu lūgšanu,*
            ko es sūtu uz Tevi!

            3 Ja Tu, Kungs, gribēsi noziedzības tiesāt,*
            Kungs, kas tad spēs izturēt?

            4 Bet pie Tevis varam piedošanu atrast,*
            lai mēs bijībā godātu Tevi.

            5 Es ceru uz Tevi;*
            mana dvēsele cer uz viņa vārdu.

            6 Mana dvēsele gaida uz Kungu*
            vairāk nekā sargi uz rīta gaismu.

            Vairāk nekā sargi uz rīta gaismu*
            7 lai Izraēlis gaida uz Kungu,

            jo Kungs ir ļoti žēlīgs,*
            un pestīšanu bagāti dāvā.

            8 Viņš Izraēli atpestīs*
            no visiem viņa grēkiem.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen.

            Ant. No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu.
            (Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

            LASĪJUMS Ef 4, 26–27

            Negrēkojiet! Saule lai nenoriet pār jūsu dusmām! Nedodiet
            vietu ļaunajam garam!

            ATBILDE
            V. Tavās rokās, Kungs,* es atvēlu savu garu.
            R. Tavās rokās, Kungs,* es atvēlu savu garu.
            V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.
            R. Es atvēlu savu garu.
            V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam.
            R. Tavās rokās, Kungs,* es atvēlu savu garu.

            ATBILDE LIELDIENU LAIKĀ
            R. Tavās rokās, Kungs, es atvēlu savu garu.* Alleluja, alleluja.
            Tavās rokās, Kungs, es atvēlu savu garu.* Alleluja, alleluja.
            V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.* Alleluja, alleluja.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.
            Tavās rokās, Kungs, es atvēlu savu garu.* Alleluja, alleluja.

            Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un
            mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā
            līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
            (Lieldienu laikā pievieno "alleluja")

            SIMEONA DZIEDĀJUMS

            29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*
            kā Tu esi sacījis,

            30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,*
            31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā:

            32 gaismu pagānu apgaismošanai*
            un slavu savai Izraēļa tautai.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen.

            Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un
            mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā
            līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
            (Lieldienu laikā pievieno "alleluja")

            LŪGŠANA

            Kungs, Jēzu Kristu, jūgs, ko Tu, lēnprātīgs un pazemīgs,
            piedāvā tiem, kas Tev seko, ir maigs, un Tava nasta ir viegla.
            Pieņem savā žēlastībā visu, ko mēs šodien gribējām izdarīt
            un ko esam paveikuši, un dāvā mums miegu, kas mūs darītu
            dedzīgākus kalpošanā Tev. Tu, kas dzīvo un valdi mūžu
            mūžos. 

            V. Mierīgu nakti un laimīgu dzīves noslēgumu lai dāvā mums
            visvarenais Dievs: Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
            R. Amen.

            ESI SVEICINĀTA, KARALIENE

            Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte,
            kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta.
            Mēs, Ievas bērni, svešumā saucam uz Tevi.
            Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot šai asaru ielejā.
            Tādēļ, mūsu aizstāve, 
            uzlūko mūs savā žēlsirdībā.
            Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus,
            pie Tava dievišķā Dēla.
            Tu, žēlīgā un laipnā,
            Vissvētā Jaunava Marija.

            (Vai "Tavā patvērumā...")