Šodienas datums: 28.02.2020  |  Vārda dienas: Skaidrīte, Justs, Skaidra

Novenna, gatavojoties Paļāvības Dievmātes Svētkiem

Novenna (no 2020. gada 14. februāra līdz 22. februārim)

Gatavojoties Paļāvības Dievmātes Svētkiem - svētdienai pirms Gavēņa laika 

Lūgšanas kārtība
Katru dienu izlasi Dieva kalpa Guljelmo Džakvintas vārdus, paliec mirkli (15 minūtes) klusās pārdomās un tad noslēdz ar lūgšanu, kas atrodama novennas beigās.


Pirmā diena: Viss skaistais esi tu, ak, Marija, un pirmdzimtais grēks nav tevī. Tu esi bezvainīga, visa svēta. Tamdēļ erceņģelis Gabriēls tevi vēroja un tev, žēlastības pilnajai, viņš atklāja svēto atpestīšanas noslēpumu.

Pārdomām: Kur tu esi atklājis Marijas skaistumu savā dzīvē?


Otrā diena: No Tevis, bezvainīgā un svētā, ko gan citu pasaule varētu saņemt, ja ne Viņu, kurš ir Vissvētākais?

Pārdomām: Kurā tavas dzīves jomā tev neizdodas uzņemt Vissvētāko? Lūdz Marijai, lai viņa tev palīdz uzņemt Jēzu, kā to darīja Viņa.

 

Trešā diena: Mīlestības Gars veidoja viņu tavā bezvainīgajā klēpī, apēnojot tevi ar Viņa klātbūtnes noslēpumu. Un caur Tā visvareno roku, kura Vārds ir svēts, tu pazemīgi iznēsāji Viņu, kurš pēc dabas būdams Dievs, kļuva par cilvēku pasaules glābšanas un svētdarīšanas dēļ.

Pārdomām: Kas tevī norisinās, kad tu pārdomā to, ka Dievs kļuva par cilvēku, lai tu varētu kļūt svēts?

 

Ceturtā diena: Kamēr Viņš auga gudrībā, vecumā un žēlastībā, tu paredzēji to altāri, kas tiks sagatavots Viņa upurēšanai. Neuzkrītoši tu sekoji Viņam uz svētību kalnu, lasot no Viņa lūpām aicinājumu doties pa Tēva pilnveidošanās ceļu un saņemt žēlastības dzīvo ūdeni no Viņa, kurš nāca, lai mums to nestu pārpilnībā.

Pārdomām: Kur tu jūties “izslāpis”? Lūdz Jēzum dāvanu saņemt žēlastības dzīvo ūdeni, lai remdētu šīs slāpes.

 

Piektā diena: Tu nepameti Jēzu, kad viņi sita Viņu krustā Kalvārijas kalnā, nopelnot cilvēcei spēku gandarīt un kļūt svētiem.

Pārdomām: Vai jūties vājš? Dodies pie Jēzus, lai saņemtu spēku.

 

Sestā diena: Krusta pakājē tu, pirmā Mocekļa māte, kļuvi par māti tiem, kas izlejot savas asinis, varonīgi liecinās par savu mīlestību pret tavu Dēlu. Par Jāņa māti paslidinātā, tu kļuvi par māti arī tiem, kas liecinās par savu mīlestību ar dzīves svētumu.

Pārdomām: Vērsies pie Marijas, tavas Mātes, kad tu ievēro savā dzīvē pašreiz vissmagāko krustu.

 

Septītā diena: Satraukti gaidot Svētdarītāju, kuram bija jāpārpludina apustuļu sirdis, kas bija sapulcējušies tavā tuvumā, Māt, tu izlūdzi viņiem svētuma dāvanu.

Pārdomām: Marijas spēja pilnībā uzņemt Svēto Garu kļuva mums par dāvanu. Lūdz Marijai dot tev dziļāku uzņēmību pret Dieva mīlestību. 

 

Astotā diena: Viņa, kurš ir Vissvētākais, kronētā svēto Karaliene, debesīs tu turpini tavu vidutājas un svētdarītājas darbu.

Pārdomām: Marija nes mūsu lūgšanas pie Dieva. Ko tu vēlies Viņam caur viņu lūgt?


Devītā diena: Pie tevis mēs vēršamies, svētā Marija, mūsu, kas vēl neesam svēti, māte. Dod mums mīlestību pret tavu Dēlu, Gara prieku, ilgošanos pēc Tēva pilnības un cerību, ka arī mēs tev pievienosimies svēto zemē.

Pārdomām: Lūdz Marijai dot tev uzticību kādā tavas dzīves jomā, kurā tev ir grūti uzticēties Dievam.

 

(sagatavoja Monika Hejkel, Apustuliskā Oblāte, Pro Sanctitate ASV)

No anglu valodas tulkoja Ieva Kudrure 

 

Lūgšana Paļāvības Jaunavai

«Meklējot palīdzību un apzinoties neskaitāmās likstas, kas mums uzbrūk, mēs slīgstam pie Tavām kājām, Paļāvības Jaunava, lai uzticētu Tavai Mātes Sirdij savas ilgas un savu vājumu. Tiekties uz pilnību ir mūsu pienākums, taču mirstīgās miesas smagums palēnina mūsu gaitu, un dvēseles ienaidnieki nepārstāj mūs vajāt. Viss, kas ir ap mums, mudina mūs atstāt šauro un akmeņaino ceļu, kas ved uz svētumu un kuru pazīst tik maz svētceļnieku. Ceļa grūtības, mūsu iekšējais vājums un aizvien uzmācīgāki kārdinājumi, kas mūs nomoka, ienes mūsu dvēselē pagurumu un skumjas, kas nav nekas cits kā paļāvības un ticības trūkums: mums pašiem, mūsu ideālam un izvēlētajiem līdzekļiem tā sasniegšanai. Bet Tavs mātišķais skatiens, kas mūs pavada, un Tava bezvainīgā Sirds, uz kuru mums norāda Tavs Dēls, atver mūsu dvēseli jaunām izjūtām: pārliecībai par Tavu palīdzību. Un šī palīdzība ir tā, kuru mēs vēlamies, Marija, kuru mēs Tev lūdzam, pēc kuras mēs pazemīgi saucam, vismaigākā Māt! Kad grēks mūs vilina uz savu pusi, paliec ar mums un esi mūsu spēks! Kad viduvējība mūs pārņem, neattālinies no mums! Kad ceļš, kas ved augšup, pretī Tēva pilnībai, izsmeļ mūsu spēkus, atbalsti mūs, čukstot kādu stiprinošu vārdu, atgādini mums savu vārdu, Marija: Paļāvība! Dzirdot no Tevis šo vārdu, ceļš vairs nebūs tik skarbs, mērķis neliksies tik tāls un pārliecība, ka sasniegsim svētumu, atdzims mūsos. Bet atkārto mums bieži šo vārdu – paļāvība! Saki to atkal un atkal mums un visiem, jo mums visiem jākļūst svētiem! Amen.»

Dieva Kalps Guljelmo Džakvinta