Šodienas datums: 27.04.2017  |  Vārda dienas: Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne

Sakramenti

Iestiprināšanas sakraments

Iestiprināšanas sakramenta saņemšana ir nepieciešama, lai Kristības žēlastība sasniegtu savu pilnību. Ja Kristībā mēs piedzimstam pārdabiskajai dzīvei, tad Iestiprināšanā tiekam tajā stiprināti.

Iestiprināšanas sakramentā saņemam īpašu Svētā Gara spēku, kā tas notika ar apustuļiem Vasarsvētku dienā. Līdz ar to Iestiprināšana ļauj pieaugt un padziļināties Kristības žēlastībai, jo dara dziļāku mūsu Dieva bērna stāvokli un nostiprina mūsu saikni ar Baznīcu, lai mēs varētu liecināt par ticību ar vārdiem, kurus pavada darbi.

Iestiprināšana tiek piešķirta tikai reizi dzīvē. Lai to saņemtu ir jābūt žēlastības stāvoklī, tāpēc ir nepieciešams pirms tam saņemt Gandarīšanas sakramentu. Dziļāka lūgšana palīdzēs atvērtībā saņemt Svēto Garu.

Iestiprināšanā ir nepieciešams krustēvs vai krustmāte. Tie var būt arī tie paši, kas bija Kristības saņemšanas brīdī.

Iestiprināšanas rita būtiskākā daļa ir kristītās personas pieres svaidīšana ar svētīto hrizmu (eļļu), roku uzlikšana un vārdi: “Saņem Svētā Gara dāvanas zīmi.”

Iestiprināšanu parasti piešķir bīskapi.

Vecajā Derībā pravieši sludināja, ka Kunga Gars ir pār gaidāmo Mesiju (ls 11,2), tajā saskatot arī Viņa atpestīšanas misiju (Lk 4,l6-22; Is 61,1). Svētā Gara nolaišanās pār Jēru, kad Viņš tika kristīts Jordānas upē, bija zīme, kas apliecināja, ka tas ir Viņš, gaidītais Mesija, Dieva Dēls (Mt 3,13-17; Jņ 1,33-34). Visa Viņa dzīve un visa Viņa misija tika realizēta Svētā Gara spēkā, ko Tēvs Viņam dod "bez mēra" (Jņ 3,34).

Lūgsim Dievu Svēto Garu katrā svarīgā pasākumā, kā to dara Baznīca!